Animace načítání

Stránka se připravuje...


32010R1090
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1090/2010 ze dne 24. listopadu 2010, kterým se mění směrnice 2009/42/ES o statistickém vykazování přepravy zboží a cestujících po moři (Text s významem pro EHP)
2010
1090
24.11.2010
Nařízení
3
R
Statistika (07.07), Fungování trhu (07.30.20), Statistika (14.07)