Animace načítání

Stránka se připravuje...


32012R0070R(01)
Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 70/2012 ze dne 18. ledna 2012 o statistickém vykazování silniční přepravy zboží ( Úřední věstník Evropské unie L 32 ze dne 3. února 2012 )
2012
70
18.01.2012
Opravy
3
R
Statistika (07.07), Sledování trhu (07.20.30.10)