Animace načítání

Stránka se připravuje...


Druh věstníku Název věstníku Akce
Věstník České advokátní komory Věstník České advokátní komory - částka 01/2021 R P
Věstník České advokátní komory Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, ve znění pozdějších stavovských předpisů R P
Věstník České advokátní komory Část oznamovací R P
Věstník České advokátní komory Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 15. září 2020, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro vydávání Věstníku České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů R P
Věstník České advokátní komory Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 17. června 2020, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění pozdějších předpisů R P
Věstník České advokátní komory 1. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 19. května 2020, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu, o vedení evidence o těchto prohlášeních, o vyšším ověření těchto prohlášení a o knize prohlášení o pravosti podpisu (usnesení o prohlášení advokáta o pravosti podpisu), ve znění pozdějších předpisů R P
Věstník České advokátní komory Část oznamovací R P
Věstník České advokátní komory Část oznamovací R P
Věstník České advokátní komory 3. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 15. října 2019, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších stavovských předpisů R P
Věstník České advokátní komory Část oznamovací R P
Věstník České advokátní komory Část oznamovací R P
Věstník České advokátní komory 1. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 14. května 2019, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/2001 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro vydávání Věstníku České advokátní komory, ve znění pozdějších předpisů R P
Věstník České advokátní komory 2. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 14. května 2019, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/2006 Věstníku, kterým se stanoví postup při určování zástupce České advokátní komory při provádění prohlídek a kontrol R P
Věstník České advokátní komory Část oznamovací R P
Věstník České advokátní komory Část oznamovací R P
Věstník České advokátní komory 10. Usnesení představenstva České advokátní komory, ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění usnesení představenstva č. 3/2018 Věstníku, o zajištění bezplatné právní pomoci R P
Věstník České advokátní komory 9. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 11. prosince 2018, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 2/2004 Věstníku, kterým se stanoví poplatek za advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti a uznávací zkoušku a podrobnosti o jeho placení R P
Věstník České advokátní komory Část oznamovací R P
Věstník České advokátní komory 4. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 15. května 2018, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění pozdějších předpisů R P
Věstník České advokátní komory 5. Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 12. června 2018, kterým se mění usnesení představenstva č. 3/2018 Věstníku, o zajištění bezplatné právní pomoci R P