Animace načítání

Stránka se připravuje...


Věstník ČAK, částka 4/2019

ČÁST OZNAMOVACÍ

Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2019 Věstníku, vyhlášených v této částce Věstníku

Plán vstupních školení pro advokátní koncipienty v roce 2020

Rámcový program seminářů pro advokátní koncipienty v roce 2020

Termíny konání advokátních a uznávacích zkoušek a zkoušek způsobilosti v roce 2020

Záznamy v seznamu advokátů od 12. září 2019 do 19. listopadu 2019

Záznamy v seznamu advokátních koncipientů od 12. září 2019 do 19. listopadu 2019

Oznámení o uveřejnění cizojazyčných překladů usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2019 Věstníku, vyhlášených v této částce Věstníku

Překlad usnesení představenstva České advokátní komory č. 3/2019 Věstníku, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 7/2004 Věstníku, o provádění úschov peněz, cenných papírů nebo jiného majetku klienta advokátem, ve znění pozdějších stavovských předpisů, je uveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách České advokátní komory je dostupný na elektronické adrese www.cak.cz.

PLÁN VSTUPNÍCH ŠKOLENÍ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY V ROCE 2020

18. - 19. února 2020

(úterý - středa)

vstupní školení v Praze

21. - 22. dubna 2020

(úterý - středa)

vstupní školení v Praze

25. - 26. května 2020

(pondělí - úterý)

vstupní školení v Brně

16. - 17. června 2020

(úterý - středa)

vstupní školení v Praze

8. - 9. září 2020

(úterý - středa)

vstupní školení v Praze

19. - 20. října 2020

(pondělí - úterý)

vstupní školení v Brně

10. - 11. listopadu 2020

(úterý - středa)

vstupní školení v Praze

Vypracovala: Ing. Lenka Matoušková, vedoucí odboru výchovy a vzdělávání

RÁMCOVÝ PROGRAM SEMINÁŘŮ PRO ADVOKÁTNÍ KONCIPIENTY V ROCE 2020

VSTUPNÍ ŠKOLENÍ:

Advokátní právo (2 dny)

Zákon o advokacii a stavovské předpisy - Historie advokacie - Práva a povinnosti advokátního koncipienta - Pravidla profesionální etiky, mlčenlivost - Kárná odpovědnost advokáta a advokátního koncipienta

POVINNÉ SEMINÁŘE:

První rok trvání právní praxe

a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne

b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne

c) poskytování služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne

a) Advokát v civilním řízení I.

a) Advokát v civilním řízení II.

b) Obhajoba v přípravném řízení

b) Obhajoba v řízení před soudem I. stupně

c) Zastupování advokátem ve správním řízení

c) Řízení insolvenční

Druhý rok trvání právní praxe

a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne

b) poskytování právních služeb v oblasti veřejného práva v rozsahu jednoho seminárního dne

c) organizace a správa advokacie, advokátní etika a advokátní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne

a) Opravné prostředky v civilním řízení

a) Zvláštní řízení soudní, výkon rozhodnutí a exekuce

b) Advokát před Ústavním soudem

b) Advokát před správními soudy

c) Advokátní tarif

c) Advokát, jednání s klientem, smluvní agenda a jiné projevy advokáta

Třetí rok trvání právní praxe

a) poskytování právních služeb v oblasti soukromého práva v rozsahu jednoho seminárního dne

b) obhajoba v trestním řízení v rozsahu jednoho seminárního dne

c) organizace a správa advokacie, advokátní etika a advokátní dovednosti v rozsahu jednoho seminárního dne

a) Veřejný rejstřík a korporace

a) Činnost advokáta v oblasti absolutních majetkových práv

b) Obhajoba v řízení před soudem II. stupně a mimořádné opravné prostředky

b) Obhajoba ve věcech mladistvých

c) Povinnosti advokáta dle zákona č. 253/2008 Sb.

c) Stavovské předpisy

POLODENNÍ VOLITELNÉ SEMINÁŘE (3 SEMINÁRNÍ DNY):

Vedení advokátní kanceláře - Trestní odpovědnost právnických osob - Etika a slovní projevy advokáta - Advokát a jeho klient - Právo na spravedlivý proces a rozhodování nejvyšších soudů - Evropské instituce na ochranu lidských práv - Relativní majetková práva - Obchodní korporace - Postup obhájce v konkrétní věci - Náhrada škody v souvislosti s výkonem advokacie a pojištění proti škodě - Mediace - Výkon a přeměna trestu, podmíněné propouštění, přeřazení a přemístění odsouzených - Ochrana osobních údajů - Procesní aspekty vybraných soudních řízení v obchodních věcech

Místo konání seminářů: Praha, Brno

Termíny konání seminářů: průběžně zveřejňovány na webu České advokátní komory Vypracovali: JUDr. Radim Miketa, JUDr. Irena Schejbalová, Ing. Lenka Matoušková.

TERMÍNY KONÁNÍ ADVOKÁTNÍCH A UZNÁVACÍCH ZKOUŠEK A ZKOUŠEK ZPŮSOBILOSTI V ROCE 2020

I. pololetí

II. pololetí

ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY

ADVOKÁTNÍ ZKOUŠKY

1. termín

1. termín

23. - 25. března 2020 - písemná část

21. - 23. září 2020 - písemná část

6. - 7. dubna 2020 - ústní část

5. - 6. října 2020 - ústní část

Termín pro podání přihlášek končí 20. ledna 2020.

Termín pro podání přihlášek končí 14. července 2020.

2. termín

2. termín

18. - 20. května 2020 - písemná část

23. - 25. listopadu 2020 - písemná část

1. - 2. června 2020 - ústní část

7. - 8. prosince 2020 - ústní část

Termín pro podání přihlášek končí 13. března 2020.

Termín pro podání přihlášek končí 14. září 2020.

ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI

ZKOUŠKY ZPŮSOBILOSTI

23. - 25. března 2020 - písemná část

21 - 23. září 2020 - písemná část

6. - 7. dubna 2020 - ústní část

5. - 6. října 2020 - ústní část

Termín pro podání přihlášek končí 15. ledna 2020.

Termín pro podání přihlášek končí 14. července 2020.

UZNÁVACÍ ZKOUŠKY

UZNÁVACÍ ZKOUŠKY

19. června 2020

23. října 2020

Termín pro podání přihlášek končí 20. března 2020.

Termín pro podání přihlášek končí 24. července 2020.

JUDr. Karel Brűckler

předseda zkušební komise

České advokátní komory

OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTŮ

OD 12.09.2019 DO 19.11.2019

a) Zápis do seznamu advokátů

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

50281

Ambruz, Vladimír, LL.M. et LL.M.

01.10.2019

Průběžná 20, Přemyšlení, Zdiby

18990

Aulický, Petr, JUDr.

16.09.2019

Dolní Valy 3940/2, Hodonín

19168

Bachan, Vítězslav, Mgr.

18.11.2019

Veveří 2581/102, Brno

19072

Bánoci, Lia, Mgr.

16.10.2019

Jankovcova 1569/2, Praha

19010

Barbaričová, Martina, Mgr.

16.10.2019

Sladkovského 410, Pardubice

19073

Bartoň, Martin, Mgr.

16.10.2019

Italská 2581/67, Praha

19074

Bechynská, Martina, Mgr.

16.10.2019

Krakovská 1366/25, Praha

19093

Bednářová, Pavla, Mgr.

15.11.2019

Purkyňova 2121/3, Praha

19167

Bezpalec, Zdeněk, JUDr.

15.11.2019

Hlavní 2535/137, Praha

19024

Bořuta, Jan, Mgr.

16.10.2019

Na Pankráci 1683/127, Praha

19000

Brož, Jan, Mgr.

01.11.2019

Teplého 2786, Pardubice

19070

Brožek, Ondřej, JUDr.

17.10.2019

Na Pankráci 1683/127, Praha

19075

Buzu, Daniel, Mgr.

16.10.2019

Petrská 1136/12, Praha

19076

Cabák, David, Mgr.

17.10.2019

Újezd 450/40, Praha

19069

Candrová, Kamila, Mgr.

01.11.2019

Krajinská 281/44, České Budějovice

19030

Černoch, David, Mgr.

16.10.2019

Brněnská 1154/46, Plzeň

19014

Chadimová, Tereza, JUDr.

01.11.2019

Havelkova 89/4, Olomouc

19138

Chval, František, Mgr.

15.11.2019

Hvězdova 1716/2b, Praha

18995

Chytilová, Jindřiška, Mgr.

12.09.2019

Riegrova 395/15, Olomouc

19068

Císek, Jiří, Mgr.

16.10.2019

Purkyňova 648/125, Brno

19067

Čižmárová, Eubomíra, Mgr.

17.10.2019

Na příkopě 853/12, Praha

19066

Dlouhý, Ondřej, Mgr.. Ing.,

16.10.2019

Bašty 413/2, Brno

19065

Dombrovský, Filip, Mgr.

16.10.2019

Orlí 542/27, Brno

19001

Dostál, Vojtěch, Mgr.

16.10.2019

Lazaretní 4298/11, Brno

19011

Drastichová, Tereza, Mgr., Bc.

16.10.2019

Purkyňova 648/125, Brno

19032

Dupáková, Petra, Mgr.

16.10.2019

Hradiště 97/4, Ústí nad Labem

19064

Eichler, Marek, Mgr.

16.10.2019

Stanislava Kostky Neumanna 2052, Varnsdorf

50287

Evans, Michaela,

29.10.2019

Národní 58/32, Praha

19031

Falta, Filip, Mgr.

16.10.2019

Jugoslávská 620/29, Praha

19127

Faltýnková Rytířová, Eliška, Mgr.

15.11.2019

Trnkova 555/16, Olomouc

19063

Fořt, Ferdinand, Mgr.

16.10.2019

Perlová 371/5, Praha

19013

Glézl, Filip, Mgr.

16.10.2019

Nové sady 996/25, Brno

19077

Gorčicová, Eliška, Mgr.

17.10.2019

U Jezerky 1311/1, Praha

19129

Grigorjanová, Emma, Mgr.

16.11.2019

Hlavní třída 386/43, Havířov

19130

Grman, Juraj, Mgr.

15.11.2019

Tržiště 366/13, Praha

19012

Hanák, Radim, JUDr.

16.10.2019

Lublaňská 507/8, Praha

19009

Hanžl, Pavel, Mgr.

16.10.2019

Sokolovská 68/105, Praha

19094

Hartman, Jan, Mgr.

15.11.2019

Karlovo náměstí 74, Kolín

19132

Hnilička, Lukáš, Mgr.

16.11.2019

Jakubská 121/1, Brno

19133

Holásková, Alena, Mgr.

15.11.2019

Klimentská 2062/6, Praha

19033

Holubová, Karla, Mgr.

16.10.2019

Revoluční 724/7, Praha

19016

Horčička, Jakub, Mgr.

16.10.2019

Jednořadá 1051/53, Praha

19136

Hudáková, Alžbeta, Mgr.

17.11.2019

Opletalova 1535/4, Praha

19137

Huspeková, Marie, Mgr.

15.11.2019

Zeyerova 710/36, Ústí nad Labem

19097

Jančová, Nicole, Mgr., LL.M.

15.11.2019

Václavské náměstí 813/57, Praha

50285

Jiskrová Drienová, Michaela, JUDr., LL. M.

30.09.2019

Tylova 676/20, Děčín

19015

Jurčaga, Marcel, JUDr.

16.10.2019

Purkyňova 143/18, Vyškov

19034

Kabát, Jakub, Mgr.

16.10.2019

Na poříčí 1079/3, Praha

19062

Kabrhel, Miloslav, Mgr.

16.10.2019

Česká 154/12, Brno

19078

Kadrnožka, Jan, Mgr., Bc.

16.10.2019

Klimentská 1207/10, Praha

19079

Kadrnožková, Andrea, Mgr.

16.10.2019

Revoluční 767/25, Praha

19025

Kaňková, Iveta, JUDr.

16.10.2019

Puklicova 1069/52, České Budějovice

19098

Karasová, Tereza, Mgr.

15.11.2019

Anny Letenské 34/7, Praha

19099

Karfilát, Jakub, Mgr.

16.11.2019

V celnici 1034/6, Praha

19101

Kedrová, Lucie, JUDr.

15.11.2019

Pražákova 1008/69, Brno

19017

Klašková, Gabriela, Mgr., Bc.

01.11.2019

Kobližná 47/19, Brno

19035

Klimenta, Gabriel, JUDr.

16.10.2019

Revoluční 655/1, Praha

19036

Klimešová, Dominika, Mgr., LL.M.

16.10.2019

Sázavská 1498/10, Říčany

19002

Kment, Václav, Mgr.

16.10.2019

Na příkopě 1096/19, Praha

19139

Kočař, Tomáš, JUDr., Bc.

16.11.2019

Orlí 708/36, Brno

18988

Kocourek, Martin, Mgr.

01.10.2019

Na Moráni 556, Český Krumlov

19140

Kohút, Pavel, Mgr.

15.11.2019

Revoluční 1044/23, Praha

19102

Koláček, Petr, Mgr.

15.11.2019

V kolkovně 921/3, Praha

18984

Košťálová, Pavla, Mgr.

01.10.2019

Husova 2117, Benešov

19061

Kozlovská, Anita, Mgr.

16.10.2019

Pod Hybšmankou 2339/19, Praha

19080

Králíček, Jan, Mgr., Bc., LL.M.

16.10.2019

V celnici 1034/6, Praha

19105

Kupčíková, Veronika, Mgr.

15.11.2019

Národní obrany 789/49, Praha

19026

Kuře, Martin, JUDr.

16.10.2019

Kostelní náměstí 233/1, Litoměřice

19106

Kvasnička, Filip, Mgr.

16.11.2019

Opletalova 1015/55, Praha

19060

Lenz, Marek, Mgr.

01.11.2019

Stodolní 1785/31, Ostrava

19059

Lofaj, Matej, Mgr.

16.10.2019

Pelušková 1599, Praha

19058

Loučka, Martin, Mgr.

16.10.2019

U Prašné brány 1078/1, Praha

18996

Lovětínský, Vojtěch, JUDr., LL.M.

01.10.2019

Koliště 1912/13, Brno

19088

Lysoněk, Josef, Mgr.

16.10.2019

Jungmannova 745/24, Praha

50288

Mainwaring-Taylor, Christopher,

08.11.2019

V celnici 1031/4, Praha

19109

Melč, Václav, Mgr.

16.11.2019

Karlovo náměstí 671/24, Praha

19037

Merjavá, Veronika, JUDr.

17.10.2019

Týn 1049/3, Praha

19071

Metelka, Jan, JUDr., LL.M.

16.10.2019

Panská 854/2, Praha

90378

Michalevic, Alaksiej,

01.11.2019

Višňová 579, Milovice

19038

Mondoková, Nikol, Mgr.

16.10.2019

Bělehradská 643/77, Praha

19149

Moska, Matyáš, Mgr.

15.11.2019

V jámě 699/1, Praha

19087

Naxera, Norbert, JUDr., Bc.

16.10.2019

Bolzanova 1615/1, Praha

19039

Němeček, Petr, Mgr.

17.10.2019

Heršpická 800/6, Brno

19150

Ondečková, Veronika, Mgr.

15.11.2019

Karolinská 661/4, Praha

19057

Ondová, Martina, Mgr.

16.10.2019

Revoluční 724/7, Praha

19151

Ondryáš, Milan, Mgr.

15.11.2019

Lešetín IV 777, Zlín

19154

Petr, Tomáš, Mgr.

15.11.2019

Ostravská 501/16, Olomouc

19056

Pišvejcová, Andrea, Mgr.

16.10.2019

Husova 240/5, Praha

19028

Píza, Jan, JUDr.

16.10.2019

U Prašné brány 1078/1, Praha

19082

Pláňavský, Matej, JUDr.

16.10.2019

Koliště 142/49, Brno

19018

Plinta, Jan, Mgr.

16.10.2019

Místecká 329/258, Ostrava

19055

Podstavek, Maroš, Mgr.

16.10.2019

Na Florenci 2116/15, Praha

18998

Pospěchová, Lucie, Mgr.

16.09.2019

Národní 416/37, Praha

19019

Prát, Eduard, Mgr.

16.10.2019

Kaprova 40/12, Praha

19156

Preňková, Dana, Mgr.

15.11.2019

Tovačovského 3161/13, Kroměříž

19054

Přibyl, Jan, Mgr.

16.10.2019

Žatecká 55/14, Praha

19157

Příhoda, René, Mgr.

15.11.2019

Velké náměstí 135/19, Hradec Králové

50284

Prosman, Maroš, JUDr.

07.10.2019

Českobratrská 1403/2, Ostrava

19086

Pulec, Adam, Mgr.

01.11.2019

Kollárova 1114/5, Hradec Králové

19040

Reiss, Robert, Mgr.

16.10.2019

Jáchymova 26/2, Praha

18993

Richterová, Lada, Mgr.

01.10.2019

22, Kunětice

50283

Rokaš, Peter, JUDr.

07.10.2019

Českobratrská 1403/2, Ostrava

19020

Samadzai, Anna, Mgr.

16.10.2019

třída Kpt. Jaroše 1844/28, Brno

50286

Savova, Nadezhda,

08.10.2019

Dr. Zikmunda Wintra 459/14, Praha

19021

Severová, Michaela, JUDr., Bc.

16.10.2019

Riegrova 223/20, Plzeň

19169

Siřínek, Jakub, Mgr.

15.11.2019

Francouzská 299/98, Praha

19163

Sirový, Jakub, Mgr.

15.11.2019

Vodičkova 695/24, Praha

19053

Sklenář, Vojtěch, Mgr.

16.10.2019

Hlinky 57/142a, Brno

19100

Slachová, Klára, Mgr.

15.11.2019

Rybářská 225, Boršov nad Vltavou

19052

Smečka, Michal, Mgr.

16.10.2019

Badeniho 291/3, Praha

19003

Smička, Martin, Mgr.

04.11.2019

Národní 973/41, Praha

19048

Šolc, Dominik, Mgr.

16.10.2019

Pražákova 1008/69, Brno

19114

Sovák, Maroš, Mgr.

15.11.2019

Dominikánské náměstí 656/2, Brno

19047

Špaček, Michal, Mgr.

16.10.2019

Malé náměstí 124/15, Hradec Králové

19005

Šrobová, Linda, JUDr.

16.10.2019

Jiřího Koláře 1060, Kladno

19160

Staněk, Ondřej, Mgr.

15.11.2019

Klimentská 1207/10, Praha

19041

Štangl, Pavel, Mgr.

16.10.2019

Vinohradská 1233/22, Praha

19051

Stašková, Erika, JUDr.

17.10.2019

Lidická 693/5, Brno

19085

Šťastný, Jakub, Mgr., Bc.,

16.10.2019

Novovysočanská 537/31, Praha

18989

Štětková, Sára, Mgr.

22.10.2019

Rooseveltova 593/10, Brno

19050

Straka, Michael, Mgr.

16.10.2019

Vídeňská 849/15, Brno

19116

Štuklová, Karla, Mgr.

15.11.2019

Starobrněnská 33/16, Brno

19006

Švandelíková, Klára, Mgr., Bc.

16.10.2019

Kodaňská 558/25, Praha

19046

Švardalová, Monika, Mgr.

16.10.2019

Zahradní 1297, Zlín

19004

Sýkora, Matěj, Mgr., Bc.

16.10.2019

Jugoslávská 620/29, Praha

19089

Tikal, František, Mgr.

15.11.2019

Na bělidle 64/3, Praha

19022

Trunečková, Irena, JUDr.

16.10.2019

U michelského mlýna 1521/31, Praha

19117

Turyna, Jan, Mgr.

15.11.2019

Jankovcova 1518/2, Praha

19045

Urbánková, Michaela, Mgr.

17.10.2019

Na Drahách 385/17, Ústí nad Labem

19043

Vajda, Dominik, Mgr.

16.10.2019

Italská 2581/67, Praha

19007

Vandrovec, David, Mgr., Bc.

16.10.2019

Kodaňská 1441/46, Praha

19118

Vepřková, Michaela, Mgr.

15.11.2019

Kopečná 987/11, Brno

19119

Veselý, Tomáš, JUDr.

15.11.2019

Jankovcova 1518/2, Praha

19008

Vítek, Dominik, Mgr.

16.10.2019

Perlová 371/5, Praha

19023

Vochozka, Šimon, Mgr.

16.10.2019

Na Sadech 2033/21, České Budějovice

18997

Vojtěch, Jakub, JUDr.

16.09.2019

88, Vlčkovice v Podkrkonoší

18985

Vrchotková, Petra, Mgr.

16.09.2019

Domažlická 1256/1, Praha

19120

Wild, Richard, Mgr.

15.11.2019

Spálená 84/5, Praha

19044

Žáček, Lukáš, Mgr.

01.11.2019

Národní 973/41, Praha

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátů

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

01965

Bílek, Radek, JUDr.

07.11.2019

14510

Deáková, Viera, Mgr.

01.11.2019

16589

Domkářová, Jana, Mgr., Bc.

01.10.2019

03672

Jindra, Tomáš, JUDr.

28.09.2019

15121

Kos, Bohumil, JUDr., Ph.D.

09.10.2019

18840

Kučera, Martin, Mgr.

01.10.2019

04535

Lindauerová Duchoňová, Eva, JUDr., LLM

29.10.2019

10699

Lisec, Josef, Mgr.

23.09.2019

14686

Löffelmann, Záviš, Mgr.

01.10.2019

07576

Marková, Božena, JUDr.

01.10.2019

15072

Matrková, Lucie, Mgr.

01.11.2019

07969

Moravec, Petr, JUDr.

01.10.2019

90360

Özmert, Alper,

11.10.2019

13037

Pošta, Marek, Mgr.

01.11.2019

90316

Schwarzer, Lothar,

01.11.2019

04267

Slováčková, Lenka, JUDr.

01.10.2019

04319

Svobodová, Zdeňka, JUDr.

01.11.2019

16821

Swaczynová, Andrea, Mgr.

01.10.2019

17687

Štěpánková, Kateřina, Mgr.

01.11.2019

01984

Veselá, Miroslava, Mgr.

01.11.2019

00940

Žatecký, Jan, JUDr.

01.11.2019

c) Pozastavení výkonu advokacie

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

14249

Antoš, Jakub, Mgr.

01.11.2019

14439

Bajer Turečková, Adéla, Mgr.

01.11.2019

03920

Beránek, Jaroslav, JUDr.

04.10.2019

17017

Borkovec, Zdeněk, Mgr.

29.10.2019

12977

Bortlíčková, Jitka, Mgr.

21.09.2019

17301

Brychtová, Renata, Mgr.

01.11.2019

14674

Černý, Marek, Mgr.

15.11.2019

17280

Fidriková, Katarína, Mgr.

01.11.2019

14529

Göbelová, Michaela, Mgr.

01.10.2019

18181

Heřmanová, Kateřina, Mgr., Bc.

13.10.2019

16713

Hokešová, Veronika, Mgr.

01.10.2019

13390

Holub, Petr, Mgr.

01.10.2019

04514

Chytilová, Iva, Mgr.

01.11.2019

12715

Jamborová, Lucie, JUDr.

01.10.2019

18395

Jelínek, Milan, Mgr.

14.10.2019

15943

Jílková, Jana, Mgr.

01.11.2019

14395

Kedroňová, Kristina, Mgr.

01.10.2019

16067

Kinclová, Petra, Mgr.

15.11.2019

15425

Kopejtková, Alena, Mgr.

01.10.2019

16273

Koukal, Lukáš, Mgr.

01.10.2019

17370

Kramlová, Lucie, Mgr.

18.11.2019

17463

Lanátorová, Michaela, JUDr.

12.11.2019

03874

Mácha, Tomáš,

30.09.2019

13576

Nejedlá, Lenka, Mgr.

01.10.2019

18518

Nemeškalová Rosinová, Alžbeta, Mgr.

16.10.2019

12394

Nováková, Lucie, Mgr.

01.10.2019

16087

Popelková, Kateřina, Mgr.

14.10.2019

17374

Reisingerová, Michaela, Mgr.

16.10.2019

18589

Rohlena, Jan, JUDr.

01.10.2019

16697

Růžičková, Barbora, Mgr., Bc.

16.09.2019

18336

Řeháčková, Sylvie, Mgr. et Mgr.

16.09.2019

03323

Santar, Petr, JUDr.

01.11.2019

50280

Schmidtová, Dominika, Bc.

01.10.2019

14797

Singer, Richard, Mgr.

25.09.2019

15325

Soldátová, Markéta, JUDr.

25.10.2019

18845

Soukup, David, Mgr.

30.09.2019

08904

Šmídová, Marcela, Mgr.

01.10.2019

11603

Špička, Martin, JUDr.

01.10.2019

18546

Švecová, Jiřina, Mgr.

01.11.2019

17412

Zůnová, Petra, JUDr.

07.10.2019

d) Zrušení pozastavení výkonu advokacie

Ev. č.

Příjmení a jméno

Dne

Sídlo

18020

Dalihodová, Denisa, Mgr.

09.10.2019

Václavské náměstí 846/1, Praha

15285

Hudečková, Kateřina, Mgr.

01.10.2019

Na příkopě 854/14, Praha

16724

Karetová, Barbora, Mgr., Ph.D.

01.10.2019

Sokolovská 81/55, Praha

15722

Kolaříková, Linda, JUDr.

01.10.2019

Pobřežní 648/1, Praha

12153

Kusá, Karin, Mgr.

16.09.2019

Elišky Peškové 735/15, Praha

14176

Losenická, Lenka, Mgr.

15.10.2019

Italská 2581/67, Praha

16736

Maysenhölder, Kateřina, Mgr.

01.11.2019

Ruská 592/44, Praha

17964

Morávková, Lenka, Mgr.

16.09.2019

Vodičkova 791/39, Praha

16871

Porubová, Ľudmila, Mgr.

01.10.2019

Sokolovská 81/55, Praha

13875

Schovánková, Alice, Mgr.

01.10.2019

Václavské náměstí 799/48, Praha

16032

Svobodová, Markéta, JUDr.

15.09.2019

Krajinská 251/16, České Budějovice

12646

Štroufová, Lucie, JUDr.

01.10.2019

Žižkova 280, Havlíčkův Brod

13069

Urbánková, Veronika, Mgr.

07.10.2019

86/0, Bukovina

17845

Váchalová, Hedvika, Mgr., Bc.

01.11.2019

Na Srážku 2071/8, Praha

11635

Žďárek, Roman, JUDr., MUDr., Ph.D., MBA

11.10.2019

Kotlářka 1259/1, Praha

OZNÁMENÍ O ZÁZNAMECH V SEZNAMU ADVOKÁTNÍCH KONCIPIENTŮ

OD 12.09.2019 DO 19.11.2019

a) Zápis do seznamu advokátních koncipientů

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

Sídlo

44145

Albastová, Diana, Mgr.

04.10.2019

Mgr. Ondřej Lakomý, advokátní kancelář

Lidická 2006/26, Brno

44153

Bačík, Zdeněk, Mgr.

09.10.2019

M.B.A. Legal advokátní kancelář s.r.o.

Opletalova 1603/57, Praha 1

44150

Barejška, Tomáš, Mgr.

08.10.2019

Hlaváč, Marek, JUDr., advokát

Akademická 663/5, Praha 10

44053

Bartošová, Lenka, Mgr.

23.10.2019

Krutina, Miroslav, Mgr., advokát

Vyšehradská 423/27, Praha 2

44222

Beerová, Zuzana, Mgr.

11.11.2019

JUDr. Jan Vavruška, advokátní kancelář

Rumjancevova 696/3, Liberec

44245

Bek, Vladimír, Mgr.

11.11.2019

Bek, Vladimír, JUDr.

Svatohavelská 95, Rychnov nad Kněžnou

44191

Bělochová, Gabriela, Mgr.

01.11.2019

Kubica, Petr, Mgr., advokát

Kobližná 47/19, Brno

44122

Benátský, Marek, Mgr., Bc.

13.09.2019

Řehůřek, Martin, Mgr., Ing., advokát

Bělohorská 3083/59, Brno

44240

Beneš, Jiří, Mgr.

11.11.2019

JSK, advokátní kancelář, s.r.o.

Ovocný trh 573/12, Praha 1

44120

Benešová, Markéta, Mgr.

12.09.2019

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Jakubská 121/1, Brno

44172

Benešová, Lucie, Mgr.

29.10.2019

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Údolní 567/33, Brno

44169

Beran, Dominik, Mgr.

22.10.2019

GT Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

Muchova 240/6, Praha

44234

Besplakhotnaya, Liliya, Mgr.

08.11.2019

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44253

Blechová, Jana, Mgr.

13.11.2019

Advokátní kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o.

Sokolovská 5/49, Praha

44181

Burda, Jan, Mgr.

30.10.2019

Advokátní kancelář Stejskalová & Blechová, s.r.o.

Heršpická 813/5, Brno

44197

Cimburek, Jan, Mgr.

01.11.2019

Advokátní kancelář Jelínek & Partneři s.r.o.

Dražkovice 181, Pardubice

42102

Civínová, Veronika, Mgr.

01.11.2019

KLB Legal, s.r.o.

Letenská 121/8, Praha 1

44139

Černý, Martin, Mgr.

01.10.2019

Eversheds Sutherland. advokátní kancelář, s.r.o.

Pobřežní 394/12, Praha

44248

Černý, František, Mgr.

12.11.2019

Erhartová, Olga, JUDr., advokát

Šafaříkova 201/17, Praha 2

44219

Denemark, Jaroslav, Mgr.

08.11.2019

Konečná & Zacha, s.r.o., advokátní kancelář

Lazarská 1718/3, Praha 1

44260

Dohnal, Martin, Mgr.

13.11.2019

CEE Attorneys s.r.o., advokátní kancelář

Jankovcova 1569/2c, Praha

44201

Dolejšová, Jana, Mgr., Ing.

06.11.2019

Vavřínová, Jitka, Mgr., advokátka

Novomlýnská 1238/3, Praha

44170

Dus, Filip, Mgr.

01.11.2019

Klepš, Václav, Mgr. et Mgr., advokát

Baranova 1026/33, Praha

42845

Dvořák, Marek, Mgr., Bc.

16.09.2019

Spoladore & Bystřický, advokátní kancelář s.r.o.

Myslíkova 2020/4, Praha

44123

Dvořák, Kristián, Ing., Mgr.

16.09.2019

Řehůřek, Martin, Mgr., Ing., advokát

Bělohorská 3083/59, Brno

44252

Ehrenbergerová, Michaela, JUDr.

12.11.2019

Maur Legal s.r.o.

Rybná 732/25, Praha

44141

Fenclová, Barbora, Mgr.

02.10.2019

Varga, Vacík & Partners advokátní kancelář s.r.o.

Zbrojnická 229/1, Plzeň

44166

Frélichová, Monika, Mgr.

21.10.2019

Minařík, Lubomír, JUDr., advokát

Kateřinská 107/5, Olomouc

44196

Gamovský, Lukáš, Mgr.

01.11.2019

Fabian & Partners, advokátní kancelář s.r.o.

Marešova 304/12, Brno

44262

Geryková, Nella, Mgr.

13.11.2019

Kaplan & Nohejl, advokátní kancelář s.r.o.

Římská 104/14, Praha 2

44247

Görges, Marek, Mgr.

12.11.2019

Görges, Marek, JUDr., advokát

Žižkova 1737/52, Plzeň

44195

Grábl, David, Mgr.

01.11.2019

Hrdina, Tomáš, Mgr., advokát

Sochorova 3221/1, Brno

44158

Gregová, Diana, Mgr.

17.10.2019

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44143

Gyurovszky, Peter, Mgr.

03.10.2019

Plesník, Zdeněk, Mgr. advokát

U Prašné brány 1078/1, Praha 1

44259

Hadinec, Martin, Mgr.

13.11.2019

Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2, Praha 4

44210

Halašta, Martin, Mgr.

07.11.2019

MSB Legal, v.o.s.

Bucharova 1314/8, Praha 5

44129

Halfar, Tomáš, Mgr.

18.09.2019

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44156

Hanzl, David, Mgr.

14.10.2019

Kosek, Pavel, JUDr., Mgr., advokátní kancelář

Pernštýnská 40, Pardubice

44211

Harapát, Jakub, Mgr.

07.11.2019

Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s.r.o.

Těšnov 1059/1, Praha

44179

Havelková, Michaela, Mgr.

25.10.2019

David, Novák, Mgr., advokát

Hlinky 135/68, Brno

44226

Havlíková, Nikola, Mgr.

08.11.2019

Deloitte Legal s. r. o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

44250

Henzlová, Sandra, Mgr.

07.11.2019

JUDr. Petr Meduna, advokátní kancelář

Revoluční 1044/23, Praha 1

44171

Hillová, Kateřina, Mgr.

23.10.2019

Klimus & Partners s.r.o.

Vídeňská 188/119d, Brno

44221

Hofman, Michal, Mgr.

08.11.2019

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Klimentská 1216/46, Praha 1

44164

Holásková, Klára, Mgr. et Mgr.

23.10.2019

Pfeifer, Tomáš, Mgr., advokát

Křenová 504/53, Brno

44178

Holzknechtová, Nikola, Mgr.

25.10.2019

Gürlich, Richard, JUDr., advokát

Šafaříkova 201/17, Praha

44187

Horák, Lukáš, Mgr. et Mgr.

30.10.2019

Mašek advokáti s.r.o.

Boušova 792, Praha 9

44217

Horn, David, Mgr.

08.11.2019

Vokál, Ondřej, Mgr., advokát

Na Rokytce 1081/8, Praha

44218

Hric, Tomáš, Mgr.

08.11.2019

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

44185

Hroch, Jaroslav, Mgr.

30.10.2019

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

43283

Hron, Jakub, Mgr.

16.09.2019

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Jáchymova 26/2, Praha 1

44214

Hrušková, Monika, Mgr.

07.11.2019

Smolíková, Lenka, JUDr., LL.M., advokátka

Milady Horákové 116/109, Praha 6

44225

Hrycejová, Markéta, Mgr.

08.11.2019

KMVS, advokátní kancelář, s.r.o.

Hellichova 458/1, Praha 1

44135

Hulinský, Vojtěch, Mgr.

30.09.2019

Pelech, Josef, JUDr., Ph.D., advokát

Kardinála Berana 1157/32, Plzeň

44167

Hynčicová, Jana, Mgr.

21.10.2019

Herešová & Růžička advokáti, s.r.o.

U průhonu 1589/13a, Praha

44239

Christelbauer, Jan, Mgr.

11.11.2019

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

Jungmannova 745/24, Praha 1

42116

Chytil, Petr, JUDr.

02.10.2019

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

Jungmannova 745/24, Praha 1

44243

Janoušková, Kristýna, Mgr.

07.11.2019

Peterka & Partners advokátní kancelář s.r.o.

Karlovo náměstí 671/24, Praha 1

44147

Janský, Pavel, JUDr., Ing.

08.10.2019

Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o.

Na bělidle 997/15, Praha 5

42595

Janurová, Petra, Mgr.

30.09.2019

KŠD Legal advokátní kancelář s.r.o.

Hvězdova 1716/2, Praha 4

44224

Javorská, Kateřina, Mgr.

11.11.2019

FFK Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

Josefa Lady 2106/1, Most

44126

Jelínek, Jan, Mgr.

18.09.2019

Krejčí, Tomáš, Mgr., advokát

Pařížská 204/21, Praha 1

44229

Ježek, Tomáš, Mgr.

11.11.2019

MP Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Jugoslávská 620/29, Praha 2

44209

Ježková, Diana, Mgr.

06.11.2019

PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář

Jáchymova 26/2, Praha 1

44212

Juklíčková, Klára, Mgr.

07.11.2019

Čejková, Martina, JUDr., advokátka

Václavské náměstí 828/23, Praha

38707

Jurka, Helena, JUDr., LL.M.

20.09.2019

Strakošová Marie, Mgr.

Fügnerovo nábřeží 2809, Zlín

44267

Kadeřábková, Hana, Mgr.

15.11.2019

Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

Jungmannova 745/24, Praha 1

44140

Kadlčíková, Eva, Mgr.

01.10.2019

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.

Revoluční 1044/23, Praha

44261

Kajnová, Adéla, Mgr.

13.11.2019

Havlíček & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Divišova 882/5, Hradec Králové

44231

Kaleta, Jakub, Mgr.

11.11.2019

Advokátní kancelář Vyšanská, Majer s.r.o.

Korunní 810/104, Praha 10

42723

Kalousková, Lucie, Mgr.

16.09.2019

Duben, Martin, Mgr., advokát

5. Května 658, Rychnov nad Kněžnou

44188

Kašpar, Ondřej, Mgr.

30.10.2019

Rowan Legal, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Praha 4

44165

Klejchová, Lucie, Mgr., Bc.

21.10.2019

Advokátní kancelář Ungr, Knaizl & spol., s.r.o.

Harantova 511/14, Plzeň

42712

Knotek, David, Mgr.

01.11.2019

MSB Legal, v.o.s.

Bucharova 1314/8, Praha 5

44183

Kocmanová, Anna, Mgr.

25.10.2019

Nádeníček Pavel, Mgr., advokát

Průchodní 377/2, Brno

44189

Kolbenhayerová, Katarína, Mgr.

30.10.2019

Finreg Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Havlíčkova 1682/15, Praha

44220

Kolenský, Lukáš, Mgr.

08.11.2019

Advokátní kancelář Brož, Sedlatý s.r.o.

Vinohradská 2828/151, Praha

44203

Kolísková, Zuzana, Mgr.

06.11.2019

M Legal s. r. o., advokátní kancelář

U Sirkárny 467/2a, České Budějovice

41908

Kopecká, Kateřina, Mgr.

24.10.2019

Tomášek, Narcis, Mgr., advokát

U Starého Mostu 111/4, Děčín

44192

Kösslerová, Kateřina, Mgr.

01.11.2019

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44256

Kousal, Jakub, Mgr.

13.11.2019

Advokátní kancelář Dajbych & Jíra, s.r.o.

Vinohradská 3330/220, Praha

44144

Kovaříková, Monika, Mgr.

07.10.2019

Němec, Vlastimil, Mgr., advokát

Wilsonova 217/7, Přerov

44132

Kovářová, Nikola, Mgr.

18.09.2019

Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o.

náměstí Svobody 87/18, Brno

42938

Kozlovská, Eva, Mgr.

01.11.2019

Arzinger & Partneři, s.r.o., advokátní kancelář

Dušní 8/11, Praha 1

44258

Kozlovský, Michal, Mgr.

13.11.2019

Mikuláš a partneři, advokátní kancelář s. r. o.

Opletalova 1525/39, Praha

44186

Kozubíková, Žaneta, Mgr.

30.10.2019

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

44213

Král, Tomáš, Mgr.

07.11.2019

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Ovocný trh 573/12, Praha 1

43760

Kraus, Adam Daniel, Mgr.

07.10.2019

Martinka, Marek, Mgr., advokát

Kubelíkova 1089/22, Praha

44204

Krejčí, Hanuš, Mgr., Ing., Ph.D.

06.11.2019

Vavřínová, Jitka, Mgr., advokátka

Novomlýnská 1238/3, Praha

44237

Kronusová, Marie, Mgr.

11.11.2019

Fráňová, Jana, JUDr., advokátka

Jakubská 670/14, Praha 1

44124

Kutnohorský, Karel, Mgr., Ing.

16.09.2019

Stach, Michal, Mgr., advokát

Na Hradbách 56, Jindřichův Hradec

44251

Lančová, Andrea, Mgr., Bc.

29.10.2019

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1734/2, Praha 4

44190

Mandík, Jan, Mgr.

31.10.2019

bnt attorneys-at-law s.r.o.

Na příkopě 859/22, Praha 1

44215

Marešová, Tereza, Mgr.

07.11.2019

Jilg, Radek, Mgr., advokát

Ladova 2044/3, Praha 2

44155

Marša, Roman, Mgr.

14.10.2019

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

43838

Martináková, Pavla, Mgr.

01.10.2019

Wilsons s.r.o., advokátní kancelář

Revoluční 655/1, Praha 1

44175

Mašková, Daniela, Mgr.

24.10.2019

Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář

Krajinská 281/44, České Budějovice

37158

Merenda, David, Mgr.

14.10.2019

Finreg Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Havlíčkova 1682/15, Praha

44255

Mik, Petr, Mgr.

12.11.2019

Bird & Bird s.r.o. advokátní kancelář

Na příkopě 583/15, Praha 1

42550

Mikešová, Klára, Mgr.

23.09.2019

Pierstone s.r.o., advokátní kancelář

Perlová 371/5, Praha

44205

Nenál, Radim, Mgr.

12.11.2019

Hubený, Hugo, Mgr., advokát

Běhounská 4/20, Brno

44202

Nežerková, Pavla, Mgr.

06.11.2019

Advokátní kancelář Mgr. Petr Látal

Karla Čapka 211/1, Děčín

43786

Norbert, Jakub, Mgr.

24.10.2019

Mgr. Michaela Vrbková, advokátní kancelář

Čechyňská 419/14, Brno

44125

Nováková, Iveta, JUDr.

19.09.2019

Advokátní kancelář Nespala s.r.o.

Bělehradská 643/77, Praha

44254

Nováková, Kristýna, Mgr.

12.11.2019

TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

U průhonu 1516/32, Praha 7

44266

Novotná, Dominika, Mgr.

14.11.2019

Rodl & Partner, advokáti, v.o.s.

Platnéřská 191/2, Praha 1

44176

Olič, Michal, Mgr.

24.10.2019

Advokátní kancelář Jelínek & Partneři s.r.o.

Dražkovice 181, Pardubice

44163

Pazdziorová, Martina, Mgr.

22.10.2019

JGK advokáti v.o.s.

28. října 438/219, Ostrava

44241

Pecháček, David, Mgr.

11.11.2019

Batuna, Adam, JUDr., advokát

Václavské náměstí 846/1, Praha 1

43378

Petrová, Zaneta, Mgr.

01.10.2019

Advokátní kancelář JUDr. Milan Bedroš

Pekárenská 330/12, Brno

42256

Plch, Jan, Mgr.

08.10.2019

JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář s.r.o.

Bubeníčkova 502/42, Brno

39584

Plšková, Jitka, Mgr.

01.10.2019

Novák, Michal, Mgr., advokát

Fibichova 1141/2, Olomouc

44199

Podroužková, Eliška, Mgr.

04.11.2019

Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol., s.r.o.

Vlastina 602/23, Plzeň

44207

Přenosil, Petr, Mgr.

07.11.2019

Diamant & Partners s. r. o., advokátní kancelář

Karlovo náměstí 288/17, Praha

44127

Pukančíková, Ladislava, Mgr., Ing.

13.09.2019

Mihalík, Vojtěch, JUDr., advokát

Brněnská 154/32, Mikulov

44249

Rampas, Jan, Mgr. et Mgr.

12.11.2019

Brodec & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Rubešova 162/8, Praha 2

44246

Ringsmuth, Tomáš, Mgr.

12.11.2019

Vidura, Pavel, Mgr., advokát

Nádražní 1325/18, Ostrava

42674

Rogová, Tereza, Mgr.

11.11.2019

Čálek, Pavel, Mgr., advokát

Hornokrčská 707/7, Praha 4

44160

Ruiderová, Adéla, Mgr.

17.10.2019

Ruiderová, Dita, Mgr., advokát

Hroznová 470/13, České Budějovice

44159

Rytina, Marek, Mgr.

17.10.2019

Tempus, advokátní kancelář, s.r.o.

Benediktská 690/7, Praha 1

41773

Římanová, Hana, Mgr.

16.09.2019

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Údolní 567/33, Brno

44257

Sajdl, Miroslav, Mgr.

13.11.2019

Arrows advokátní kancelář, s.r.o.

V jámě 699/1, Praha

44154

Sekáč, Michal, Mgr.

09.10.2019

Harmečko, Peter, Mgr., advokát

Macharova 302/13, Ostrava

44216

Sharapaev, Vladimir, Mgr.

08.11.2019

Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Italská 2581/67, Praha

44236

Schořovská, Nikola, Mgr.

11.11.2019

Švajcrová Neumann advokátní kancelář, s.r.o.

Holečkova 332/5, Praha

44151

Skála, Vojtěch, Mgr.

10.10.2019

Žatková, Andrea, Mgr., advokátka

Teslova 1125, Ostrava

44223

Skoupý, Jan, Mgr.

08.11.2019

AZ Legal, advokátní kancelář, s.r.o.

náměstí Jiřího z Poděbrad 1554/6, Praha 3

44133

Slavík, Dalibor, Mgr.

20.09.2019

BBH, advokátní kancelář, s.r.o.

Klimentská 1207/10, Praha 1

44119

Smejkalová, Markéta, Mgr.

17.09.2019

Advokátní společnost Ševčík s.r.o.

Majakovského 1517/10, Jihlava

44182

Smilek, Jan, Mgr., Ing.

25.10.2019

Maršálek, Petr, Mgr., advokát

Stará Cesta 676, Vsetín

44174

Sobolová, Adéla, Mgr.

23.10.2019

Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář

Jednořadá 1051/53, Praha

42510

Sojka, Štěpán, JUDr.

23.09.2019

Kodap legal s.r.o.

1. máje 97/25, Liberec

44227

Sovíková, Andrea, Mgr.

11.11.2019

Heřmánková, Lenka, Mgr., advokát

Jankovcova 1518/2, Praha 7

44146

Staňková, Jana, Mgr., Ing.

07.10.2019

Beneš, Prokop, JUDr., advokát

Antala Staška 510/38, Praha 4

44142

Stašš, Peter, JUDr.

03.10.2019

Nedbalová / Tučková / Partneři, advokátní kancelář, s.r.o.

Novodvorská 994/138, Praha 4

44112

Straková, Lucie, Mgr.

16.09.2019

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Údolní 567/33, Brno

41607

Strapáč, David, JUDr., LL.M.

09.10.2019

Žižka, Martin, Mgr., advokát

Václavské náměstí 846/1, Praha 1

44168

Svoboda, Filip, JUDr.

22.10.2019

Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Klimentská 2062/6, Praha

44238

Svoboda, Michal, Mgr.

11.11.2019

Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o.

Karlovo náměstí 287/18, Praha 2

44242

Svoboda, Miroslav, Mgr.

11.11.2019

Kuckirová, Iva, JUDr., advokátní kancelář

Bašty 413/2, Brno

44200

Svobodová, Jana, Mgr.

06.11.2019

Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o.

Holečkova 105/6, Praha 5

44235

Svobodová, Dominika, Mgr.

08.11.2019

Advokátní kancelář Břeský, Heiplík, Vosátka, s.r.o.

Botičská 1936/4, Praha

44177

Šajer, Milan, Mgr.

24.10.2019

Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s. r. o.

Klimentská 1216/46, Praha 1

44230

Šatylov, Michael, Mgr.

11.11.2019

Onheiser Miechová advokátní kancelář s.r.o.

Betlémské náměstí 251/2, Praha 1

44134

Šidlo, Jan, Mgr.

24.09.2019

AK RHK, s.r.o.

Kořenského 1107/15, Praha 5

39579

Šíchová, Alena, Mgr.

01.10.2019

Eversheds Sutherland. advokátní kancelář, s.r.o.

Pobřežní 394/12, Praha

44121

Šilhán, Petr, Mgr.

12.09.2019

Císař, Češka, Smutný s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1716/2, Praha 4

44233

Šimon, Pavol, Mgr.

11.11.2019

Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Truhlářská 1104/13, Praha 1

44263

Šímová, Jiřina, Mgr.

14.11.2019

Nielsen Meinl, advokátní kancelář, s.r.o.

Žatecká 55/14, Praha 1

44149

Šípošová, Veronika, Mgr.

07.10.2019

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1734/2, Praha 4

44180

Škvárová, Kateřina, Mgr.

30.10.2019

Havel & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15, Praha 1

44157

Šlapáková, Sabina, Mgr.

16.10.2019

Dufková, Lucie, Mgr., advokátní kancelář

Legionářská 1319/10, Olomouc

44162

Šmardová, Jana, Mgr.

18.10.2019

MSB Legal, v.o.s.

Bucharova 1314/8, Praha 5

41767

Šoula, Martin, Mgr.

04.10.2019

PPS advokáti s.r.o.

Velké náměstí 135/19, Hradec Králové

44152

Špeta, Sebastian, Mgr.

10.10.2019

JŠK, advokátní kancelář, s.r.o.

Ovocný trh 573/12, Praha 1

44173

Šuriková, Petra, Mgr.

29.10.2019

HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s.

Vodičkova 710/31, Praha 1

44148

Švestková, Michaela, Mgr.

04.10.2019

Zelenková, Ivana, Mgr., advokátka

Orlí 516/20, Brno

44206

Teplá, Michala, Mgr.

05.11.2019

Němec, Petr, Mgr., advokát a zapsaný mediátor

Mendíků 1396/9, Praha 4

44130

Tomešek, Martin, Mgr., Bc.

18.09.2019

PricewaterhouseCoopers Legal s.r.o., advokátní kancelář

Hvězdova 1734/2, Praha 4

36715

Toulová, Aneta, Mgr.

25.10.2019

Wagnerová, Gabriela, JUDr. advokátka

Balbínova 223/5, Praha

44265

Trachta, Jan, Mgr.

14.11.2019

Advokátní kancelář Dohnal & Bernard, s.r.o.

Klokotská 103/13, Tábor

41282

Tupá, Kristýna, Mgr., Ph.D., LL.M.

01.11.2019

WolfTheiss Rechtsanwálte GmbH & CO KG, organizační složka

Pobřežní 394/12, Praha 8

44232

Uličný, Ondřej, Mgr.

11.11.2019

Uličný, Daniel, JUDr., advokát

Slezská 949/32, Praha 2

44184

Václavek, David, Mgr.

29.10.2019

Herešová & Růžička advokáti, s.r o.

U průhonu 1589/13a, Praha

44264

Valterová, Eliška, Mgr.

14.11.2019

Advokátní kancelář Ficner & Partners s.r.o.

Moskevská 947/12, Karlovy Vary

43433

Vašíček, Vojtěch, Mgr.

07.11.2019

Kestlová, Bohumíra, JUDr., advokát

Údolní 552/65, Brno

44193

Vavříková, Ivana, Mgr.

01.11.2019

Jareš, Jan, Mgr., advokát

Jankovcova 1037/49, Praha 7

44138

Večerková, Ivona, Mgr.

01.10.2019

AKRHK, s.r.o.

Kořenského 1107/15, Praha 5

44136

Verner, Lukáš, Mgr.

30.09.2019

Němcová, Markéta, JUDr., advokát

Riegrova 1378/1, Brno

43779

Veselková, Gabriela, Mgr.

25.09.2019

Bartoň Pecková, advokátní kancelář s.r.o.

Chodská 1383/22, Praha 2

44228

Vitáčková, Nikola, Mgr.

11.11.2019

Surmíková, Věra, JUDr., advokátka

Jugoslávská 481/12, Praha 2

44194

Vlček, Filip, Mgr.

01.11.2019

Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář

Václavské náměstí 813/57, Praha 1

44198

Vodrážka, Jakub, Mgr.

04.11.2019

Chlupáčová, Zuzana, JUDr.

Na Okrouhlíku 2044/23, Praha 8

44244

Vrátilová, Alena, Mgr.

15.11.2019

Grubner & Partners s.r.o., advokátní kancelář

Washingtonova 1599/17, Praha 1

43288

Vybíhal, Ondřej, Mgr.

02.10.2019

Plicka & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.

Národní 58/32, Praha

44137

Vyroubalová, Dana, Mgr.

01.10.2019

Vyroubal, Pavel, JUDr., advokát

Palackého 168, Vsetín

40463

Wiesner, Vojtěch, Mgr.

17.09.2019

Macek, Radomil, JUDr., advokát

nám. J. M. Marků 92, Lanškroun

44128

Zelenka, Ondřej, Mgr.

18.09.2019

Advokátní kancelář Svoboda

Nádražní 2495/20, Plzeň

44161

Zlamalová, Michaela, Mgr., Bc.

21.10.2019

Mgr. Miroslav Píštěk, advokátní kancelář

náměstí Svobody 1404/1, Šternberk

44208

Žižlavská, Jana, Mgr.

05.11.2019

Nejezchleb, Ivo, Mgr., advokát

Joštova 138/4, Brno

V případě, že není u advokátního koncipienta uveden jeho zaměstnavatel, jedná se o advokátního koncipienta, který byl ve sledovaném období do seznamu advokátních koncipientů zapsán, a následně byl v tomto období ze seznamu vyškrtnut.

b) Vyškrtnutí ze seznamu advokátních koncipientů

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zapsán do seznamu advokátů pod EČ.

43840

Abdualkarim, Lucie, Mgr.

02.11.2019

42922

Ambruz, Vladimír, LL.M. et LL.M.

01.10.2019

50281

41466

Bachan, Vítězslav, Mgr.

18.11.2019

19168

41525

Bánoci, Lia, Mgr.

16.10.2019

19072

39802

Barbaričová, Martina, Mgr.

16.10.2019

19010

41777

Bartoň, Martin, Mgr.

16.10.2019

19073

41494

Bednářová, Pavla, Mgr.

15.11.2019

19093

41726

Bechynská, Martina, Mgr.

16.10.2019

19074

36219

Benedová, Hana, Mgr.

16.09.2019

41805

Bezpalec, Zdeněk, JUDr.

15.11.2019

19167

41544

Bořuta, Jan, Mgr.

16.10.2019

19024

41768

Brož, Jan, Mgr.

01.11.2019

19000

41669

Brožek, Ondřej, JUDr.

17.10.2019

19070

42762

Břach, Tomáš, Mgr.

01.10.2019

44061

Bureš, Richard , Mgr.

02.11.2019

44008

Burian, Aleš, Mgr.

01.11.2019

41741

Buzu, Daniel, Mgr.

16.10.2019

19075

41557

Cabák, David, Mgr.

17.10.2019

19076

41769

Candrová, Kamila, Mgr.

01.11.2019

19069

43517

Cimburek, Lukáš, Mgr.

07.11.2019

41680

Císek, Jiří, Mgr.

01.10.2019

19068

41834

Černoch, David, Mgr.

16.10.2019

19030

41007

Černý, Tomáš, Mgr., Ing.

01.10.2019

41236

Čižmárová, Lubomíra, Mgr.

17.10.2019

19067

43150

Dočekal, Jiří, Mgr.

01.11.2019

43876

Dohnal, Jan, Mgr.

13.09.2019

41762

Dombrovský, Filip, Mgr.

16.10.2019

19065

41745

Dostál, Vojtěch, Mgr.

16.10.2019

19001

39860

Drastichová, Tereza, Mgr., Bc.

16.10.2019

19011

38885

Dupáková, Petra, Mgr.

16.10.2019

19032

43208

Dušáková, Veronika, Mgr.

01.11.2019

41355

Dušková, Šárka, Mgr.

01.10.2019

41171

Eichler, Marek, Mgr.

17.09.2019

19064

41651

Falta, Filip, Mgr.

16.10.2019

19031

41365

Faltýnková Rytířová, Eliška, Mgr.

15.11.2019

19127

41509

Fořt, Ferdinand, Mgr.

01.10.2019

19063

42774

Freimannová, Anna, Mgr.

01.10.2019

42021

Fronková, Lenka, Mgr., Bc.

15.10.2019

43698

Gall, Vladimír, Mgr.

17.09.2019

41718

Glézl, Filip, Mgr.

16.10.2019

19013

41433

Gorčicová, Eliška, Mgr.

17.10.2019

19077

41754

Grigorjanová, Emma, Mgr.

16.11.2019

19129

41783

Grman, Juraj, Mgr.

15.11.2019

19130

42945

Hájková, Petra, Mgr.

01.10.2019

41278

Hanžl, Pavel, Mgr.

16.10.2019

19009

40789

Hartman, David, Mgr.

01.11.2019

41477

Hartman, Jan, Mgr.

15.11.2019

19094

38611

Heinrichová, Romana, Mgr.

20.09.2019

41700

Hnilička, Lukáš, Mgr.

16.11.2019

19132

44105

Hnilová, Anna, Mgr.

01.10.2019

41892

Holásková, Alena, Mgr.

15.11.2019

19133

43789

Holoubková, Dominika, Mgr.

01.10.2019

41696

Holubová, Karla, Mgr.

16.10.2019

19033

42061

Horáková, Monika, Mgr.

01.11.2019

40778

Horčička, Jakub, Mgr.

16.10.2019

19016

41837

Hrušková, Lucie, Mgr.

01.11.2019

38355

Hudáková, Alžbeta, Mgr.

17.11.2019

19136

42731

Hůlka, Tomáš, Mgr.

01.11.2019

42233

Huspeková, Marie, Mgr.

15.11.2019

19137

41829

Chadimová, Tereza, JUDr.

01.11.2019

19014

42766

Chejn, Jiří, Mgr.

01.11.2019

41621

Chval, František, Mgr.

01.11.2019

19138

41285

Jančová, Nicole, Mgr., LL.M.

15.11.2019

19097

42595

Janurová, Petra, Mgr.

09.10.2019

41830

Jurča, Lukáš, Mgr.

01.10.2019

41572

Jurčaga, Marcel, JUDr.

16.10.2019

19015

41804

Kabát, Jakub, Mgr.

16.10.2019

19034

41707

Kabrhel, Miloslav, Mgr.

16.10.2019

19062

41664

Kadrnožka, Jan, Mgr., Bc.

16.10.2019

19078

41690

Kadrnožková, Andrea, Mgr.

16.10.2019

19079

41810

Kaňková, Iveta, JUDr.

16.10.2019

19025

41689

Karasová, Tereza, Mgr.

15.11.2019

19098

41377

Karfilát, Jakub, Mgr.

16.11.2019

19099

43869

Karlík, Petr, Mgr.

27.09.2019

41370

Kartous, Diana, Mgr.

21.10.2019

41461

Kaska, Vojtěch, Mgr.

20.09.2019

41833

Klašková, Gabriela, Mgr., Bc.

01.11.2019

19017

41814

Klimenta, Gabriel, JUDr.

15.10.2019

19035

41693

Klimešová, Dominika, Mgr., LL.M.

16.10.2019

19036

41820

Kment, Václav, Mgr.

16.10.2019

19002

43357

Knapová, Lenka, Mgr.

01.10.2019

42712

Knotek, David, Mgr.

08.11.2019

40633

Kocourek, Martin, Mgr.

01.10.2019

18988

41839

Kočař, Tomáš, JUDr., Bc.

16.11.2019

19139

42869

Kočířová, Veronika, Mgr.

18.09.2019

41675

Kohút, Pavel, Mgr.

15.11.2019

19140

41495

Koláček, Petr, Mgr.

15.11.2019

19102

43704

Kostková, Petra, Mgr.

01.11.2019

41303

Košťálová, Pavla, Mgr.

01.10.2019

18984

41670

Kozlovská, Anita, Mgr.

16.10.2019

19061

41655

Králíček, Jan, Mgr., Bc., LL.M.

16.10.2019

19080

41925

Kratochvíl, Philipp, Mgr.

01.10.2019

41553

Krčílková Foukalová, Zuzana, Mgr. et Mgr.

15.11.2019

19103

43559

Kubíčková, Michaela, Mgr.

05.11.2019

42015

Kupčíková, Veronika, Mgr.

09.10.2019

19105

41144

Kvasnička, Filip, Mgr.

16.11.2019

19106

41487

Langrová, Sabina, Mgr.

16.10.2019

43521

Lelek, Miroslav, Mgr.

01.11.2019

41657

Lenz, Marek, Mgr.

01.11.2019

19060

41811

Loučka, Martin, Mgr.

16.10.2019

19058

41584

Ludvík, Pavel, Mgr.

01.11.2019

19146

41806

Lysoněk, Josef, Mgr.

16.10.2019

19088

43550

Makulová, Pavlína, Mgr.

01.10.2019

39648

Malá, Eva, Mgr.

01.11.2019

40480

Málek, Jan, Mgr.

01.11.2019

41765

Matušenko, Daniel, Mgr.

15.11.2019

19108

35250

Mazáčová, Nikola, JUDr.

01.10.2019

41034

Melč, Václav, Mgr.

16.11.2019

19109

41712

Merjavá, Veronika, JUDr.

17.10.2019

19037

41708

Metelka, Jan, JUDr., LL.M.

16.10.2019

19071

32500

Mondoková, Nikol, Mgr.

16.10.2019

19038

41808

Moska, Matyáš, Mgr.

15.11.2019

19149

44057

Mošnová, Natálie, Mgr.

25.09.2019

37803

Naxera, Norbert, JUDr., Bc.

14.10.2019

19087

43082

Němeček, Michal, Mgr.

16.09. 2019

40293

Němeček, Petr, Mgr.

01.10.2019

19039

43684

Neumannová, Anna, Mgr.

01.10.2019

43000

Nypl, Tomáš, Mgr.

01.11.2019

38886

Ondečková, Veronika, Mgr.

15.11.2019

19150

41862

Ondová, Martina, Mgr.

16.10.2019

19057

44116

Paschková, Adriana, Mgr.

09.11.2019

41672

Peterková, Kamila, JUDr.

01.11.2019

40361

Petr, Tomáš, Mgr.

15.11.2019

19154

41694

Pišvejcová, Andrea, Mgr.

16.10.2019

19056

41106

Píza, Jan, JUDr.

16.10.2019

19028

41310

Pláňavský, Matej, JUDr.

16.10.2019

19082

41508

Plinta, Jan, Mgr.

16.10.2019

19018

41822

Podstavek, Maroš, Mgr.

16.10.2019

19055

43813

Pokorný, Martin, Mgr.

01.11.2019

43287

Polách, David, Mgr.

01.11.2019

42207

Pomazalová, Klára, Mgr.

16.09.2019

42142

Prát, Eduard, Mgr.

16.10.2019

19019

41871

Preňková, Dana, Mgr.

15.11.2019

19156

41299

Přibyl, Jan, Mgr.

16.10.2019

19054

42223

Příhoda, René, Mgr.

15.11.2019

19157

41250

Přiklopil, Michal, Mgr.

18.09.2019

38965

Pulec, Adam, Mgr.

01.11.2019

19086

41450

Reiss, Robert, Mgr.

16.10.2019

19040

41864

Samadzai, Anna, Mgr.

16.10.2019

19020

42746

Sedláčková, Veronika, Mgr.

01.11.2019

41677

Severová, Michaela, JUDr., Bc.

16.10.2019

19021

40932

Sirový, Jakub, Mgr.

15.11.2019

19163

41902

Siřínek, Jakub, Mgr.

11.10.2019

19169

41663

Sklenář, Vojtěch, Mgr.

16.10.2019

19053

41785

Slachová, Klára, Mgr.

15.11.2019

19100

39705

Smečka, Michal, Mgr.

16.10.2019

19052

41914

Sovák, Maroš, Mgr.

15.11.2019

19114

43414

Staněk, Filip, Mgr.

01.10.2019

41392

Staněk, Ondřej, Mgr.

15.11.2019

19160

44066

Stárková, Silvie, Mgr., Bc. et Bc.

25.09.2019

41758

Stašková, Erika, JUDr.

17.10.2019

19051

41786

Straka, Michael, Mgr.

16.10.2019

19050

41524

Sýkora, Matěj, Mgr., Bc.

01.10.2019

19004

41468

Szostok, David, JUDr.

01.10.2019

43223

Šandor, Matej, JUDr., Ph.D.

16.10.2019

41674

Šefrna, Jakub, JUDr.

21.09.2019

41955

Šimanovská, Zdeňka, Mgr.

21.10.2019

41854

Šolc, Dominik, Mgr.

16.10.2019

19048

41793

Špaček, Michal, Mgr.

16.10.2019

19047

38171

Šrobová, Linda, JUDr.

16.10.2019

19005

41203

Štangl, Pavel, Mgr.

01.10.2019

19041

41625

Švandelíková, Klára, Mgr.

16.10.2019

19006

41205

Švardalová, Monika, Mgr.

16.10.2019

19046

41678

Tabak, Vladimír, Mgr.

01.11.2019

41869

Tikal, František, Mgr.

15.11.2019

19089

43708

Tkadlčík, Vojtěch, Mgr.

05.10.2019

44101

Tomanová, Andrea, Mgr.

13.09.2019

33734

Trunečková, Irena, JUDr.

16.10.2019

19022

41510

Turnhofer, Tomáš, Mgr.

01.10.2019

38890

Tyleček, Ondřej, Mgr.

19.10.2019

41455

Urbánková, Pavla, Mgr.

17.09.2019

40854

Urbánková, Michaela, Mgr.

17.10.2019

19045

42118

Vacková, Zuzana, Mgr.

01.10.2019

44065

Vach, Jakub, Mgr. Ing.

01.10.2019

41736

Vajda, Dominik, Mgr.

16.10.2019

19043

41817

Vepřková, Michaela, Mgr.

15.11.2019

19118

37445

Veselý, Tomáš, JUDr.

15.11.2019

19119

41688

Vítek, Dominik, Mgr.

01.10.2019

19008

41744

Vochozka, Simon, Mgr.

16.10.2019

19023

41933

Wild, Richard, Mgr.

01.11.2019

19120

41709

Žáček, Lukáš, Mgr.

01.11.2019

19044

c) Pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

43851

Doležalová, Dominika, Mgr., Bc.

07.10.2019

43358

Dostálová, Aneta, Mgr.

01.11.2019

41993

Gealfow, John Altair, Mgr.

01.10.2019

42477

Hronková, Veronika, Mgr.

22.09.2019

41800

Kedrová, Lucie, JUDr.

15.11.2019

40949

Toldi, Natálie, Mgr.

18.11.2019

44075

Vítovcová, Anna, Mgr.

14.10.2019

d) Zrušení pozastavení výkonu právní praxe advokátního koncipienta

Ev. č.

Advokátní koncipient

Dne

Zaměstnán u

Sídlo

42102

Civínová, Veronika, Mgr.

01.11.2019

KLB Legal, s.r.o.

Letenská 121/8, Praha 1

43378

Petrová, Žaneta, Mgr.

01.10.2019

Advokátní kancelář JUDr. Milan Bedroš

Pekárenská 330/12, Brno

39584

Plšková, Jitka, Mgr.

01.10.2019

Novák, Michal, Mgr., advokát

Fibichova 1141/2, Olomouc

39579

Šíchová, Alena, Mgr.

01.10.2019

Eversheds Sutherland. advokátní kancelář, s.r.o.

Pobřežní 394/12, Praha