Animace načítání

Stránka se připravuje...


Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 17. června 2020, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 6/1998 Věstníku, kterým se stanoví pravidla pro výkon substitučního oprávnění advokátních koncipientů a jiných zaměstnanců advokáta, ve znění pozdějších předpisů
2020
3
Věstník České advokátní komory