Animace načítání

Stránka se připravuje...


Usnesení představenstva České advokátní komory ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění usnesení představenstva České advokátní komory č. 1/1998 Věstníku, o výchově advokátních koncipientů a dalším vzdělávání advokátů, ve znění pozdějších stavovských předpisů
2020
4
Věstník České advokátní komory