Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
120/1987 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Republiky Sierra Leone o kulturní spolupráci R P
119/1987 Sb. Sdělení o Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o zamezení dvojího zdanění příjmů z využívání mezinárodní letecké dopravy R P
111/1987 Sb. Nařízení vlády o dodatkovém odvodu k odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1988 R P
107/1987 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČSR na rok 1988 R P
104/1987 Sb. Vyhláška o určení nakažlivé lidské choroby ve smyslu trestního zákona R P
103/1987 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Afghánské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd R P
100/1987 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 84 (okr. Litoměřice) R P
99/1987 Sb. Nařízení vlády o pracovněprávních vztazích pracovníků mezinárodních hospodářských organizací R P
98/1987 Sb. Zákon o zvláštním příspěvku horníkům R P
97/1987 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1988 R P
90/1987 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 14 - Beroun R P
83/1987 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb R P
81/1987 Sb. Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi ČSSR a Iráckou republikou R P
78/1987 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 105 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění ČSSR R P
74/1987 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 78 (Mirovice) R P
71/1987 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Mosambické lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd R P
70/1987 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 176 (Praha 10) R P
65/1987 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu 86 - Olomouc II R P
64/1987 Sb. Vyhláška o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) R P
63/1987 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Portugalské republiky o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných zeměpisných a obdobných označení R P