Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2009.


Zákon o zvláštním příspěvku horníkům
98/87 Sb.

§1

Podmínky nároku §2 §3 §4

Výše a doba poskytování zvláštního příspěvku §5

Uplatnění nároku §6

Změny v poskytování zvláštního příspěvku §7

Výplata §8

Přechod práv a povinností §9 §10

Promlčení §11 §12

Povinnosti poživatelů a organizací §13

Pravomoc k rozhodování sporů §14

Vstup do zařízení organizace §15

Přechodná a závěrečná ustanovení §16 §17 §17a §18 §19

č. 160/1989 Sb. - Čl.II

č. 235/1992 Sb. - Čl.IV

INFORMACE

§1

Xxxxxxxx organizace xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx zmírnění xxxxxxxx x xxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx dávku xxxxxxxx xxxxxxxxx horníkům (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxxx").

Xxxxxxxx xxxxxx

§2

(1) Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pracující, který xxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxxx expozice xxxx xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx stálým xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 1)

x) xxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx dolů,

b) byl xxxxxxxx na xxxxx xxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx dolů, nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxx poměr x organizaci, x xxx vykonával xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Nárok xx xxxxxxxx příspěvek xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx byl xx zaměstnání xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(3) Nárok xx xxxxxxxx příspěvek xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 15 xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 1, xxxxxx za xxxx xxxxxx xxxx xxxxx 50 xxx x přestal je xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xx xxxxxxxx příspěvek xx xxx xxxxxxxxx, který x důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxx xx xxxxxxxxxx uvedeného x odstavci 1, x xxxx byl xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxx, xx zaměstnání mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pod zemí x hlubinných dolech, 2) v xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pět xxxx, xx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxx nárok xx zvláštní xxxxxxxxx, xxxx

x) přešel ze xxxxxxxxxx X. pracovní xxxxxxxxx xxx úpravě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, 3) x xxxx byl xxxxxxxxx celkem xxxxxxx xxx xxxx, do xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx nenáleží, xxxxxxxx

x) se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx důchod xxxx invalidní důchod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x zvláštní příspěvek xxxxx §2 odst. 1 až 3, xxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx důchod xxx invaliditu prvního xxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx vyplácí xxxxxxxxxx xxxxxx vyrovnání 4) xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx, 5) xxxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělku xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vyrovnání xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) pracující xxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx dvou xxxxxx; xx xxxx xxxx xx nezapočítává xxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemocenské xxxx po xxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx; za zaměstnání xx xxxxxx považuje xxxxxxxx činnost zakládající xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxxxx,

x) pracující

1. xxxxx xxxxxxxx rizikovou práci x xxxxxxxxxx uvedeném x §2 odst. 1, xxx-xx x xxxxxxxx příspěvek xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx 2,

2. je xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx v §2 xxxx. 1, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4 xxxx. x),

3. xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x zvláštní xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 3 nebo §2 xxxx. 4 xxxx. x) xxxx c),

e) xxxxxxxxx dosáhl 60 xxx xxxx.

§4

(1) Xxxxxxxx přípustnou xxxxxxxx xxx práce xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podzemí hlubinných xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx u jednotlivých xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dolů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle tohoto xxxxxxxxxx.

(2) Méně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dolů se xxxxxx xxxxx,

x) která xx podle rozhodnutí xxxxxxxxxxx orgánu ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xx kategorie prací xxxxxxxxxxxxxxx nízkou xxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx expozice, xxxx

x) xxx xxxxx xxxxxxxxx není vystaven xxxxxx, které vedlo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x převedení xxx xxxxxxxx nemocí z xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx státní zdravotní xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx dolů xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx pracovištěm xxx zemí x xxxxxxxxxx xxxxxx 1) x xxxxxxx xxxxxxxxxx X. pracovní xxxxxxxxx x hornictví vykonávaná xxx zemí x xxxxxxxxxx dolech. 2)

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx do X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 6)

§5

Výše a xxxx xxxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx příspěvku xxxx, xxxxx xxxx xxxx stanoveno xxxxx,

x) 1900 Xxx xxxxxxx

x) 1500 Xxx měsíčně x případech xxxxxxxxx x §2 odst. 1 xxxx. x).

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 4 xxxx. a) se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x částce 1900 Xxx xxxxxxx po xxxx

x) xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxx xxxx x xxxxxxxxxx uvedeném x §2 odst. 1,

b) xxxxx xxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 1; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxx měsíce xx xxxxx další xxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxx příspěvek, xxxxxxx xxxx x 30 xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §2 xxxx. 4 xxxx. x), xxxxx byl xx dni xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, razičem xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1900 Xxx xxxxxxx xx xxxx

x) xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx než xxx xxxx v xxxxxxxxxx uvedeném x §2 xxxx. 1,

b) 16 měsíců, jestliže xxx zaměstnán xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx uvedeném x §2 xxxx. 1; xxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x tři měsíce xx každý další xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx nárok xx zvláštní příspěvek, xxxxxxx však x 30 xxxxxx.

(4) Pracujícímu xxxxxxxxx v §2 xxxx. 4 písm. x) a c) xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1500 Xx xxxxxxx xx xxxx tří xxxxxx, jestliže xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x zaměstnání, x něhož xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x tři xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx zaměstnání, x něhož xxxxxx xxxxx xx zvláštní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x 30 xxxxxx.

(5) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vedle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělku, xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxx zvláštní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx důchodu xxx invaliditu prvního xxxx druhého xxxxxx, xxxxxxxxx xx ve xxxx

x) xxxxxxx mezi xxxxx dávkami, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 až 3,

x) xxxxx poloviny, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4.

(7) Xxxxxxxx pracující xxxxxxx podmínky xxxxxx xx xxxxxxxx příspěvek, xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx změní, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx příslušné měsíční xxxxxx x výsledná xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx na celé xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx socialistické republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, které xxxxxxx xx vývoji xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx dávek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx zvláštní příspěvek xxxxxxxxx pracující písemnou xxxxxxx u xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxx zaměstnání xxxxx §2 zaměstnání, x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx dávku.

(2) Organizace xx xxxxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rukou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přiznán či xxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx povinna xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Oznámení xxxxxxxxxx x přiznání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx musí xxxxxxxxx xxxx, xx xxx se zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxx přiznání x den xxxxxxxxxx, x jde-li x xxxxxxxx příspěvek podle §2 xxxx. 4, xxx dobu xxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxx o xxxxxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx.

§7

Xxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx náleží x jiné xxxx, xx organizace povinna xx xxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx skutečnost xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vlastních xxxxx písemné xxxxxxxx x xxx, od xxx a x xxxxxx důvodů xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x jiné výši; xxxxxxxxxx §6 odstavce 3 xxxx druhé xxxxx x xxx.

§8

Xxxxxxx

(1) Zvláštní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx souběhu xxxxxx xx xxxxxxxx příspěvek xxxxx §2 odst. 1 xx 3 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4 se xxxxxxxx příspěvek xxxxx §2 xxxx. 4 xxxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx částek xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xx 4. Xxx souběhu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §2 xxxx. 4 xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxx nárok xxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx x dobu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx doplatí, xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dani.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedená x §6 xxxx. 1 zanikne, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na jejího xxxxxxxx xxxxxxxx; nemá-li xxx, přecházejí xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx příslušný xxxxxxxx orgán.

§10

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx postoupen.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx smrti xxxxxxxx xxxxxxxx, děti x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx x době xxxx xxxxx ve společné xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxx.

Promlčení

§11

(1) Xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx promlčuje x xxxxxx roce xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxxxx xx xxxxxxxx příspěvek xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ode xxx xxxxxx nároku, náleží xxxxxxxxxx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx dnem podání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx doba xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx po xxxx xxxx xxxxxx.

§12

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode dne, xxx organizace xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x nesprávné xxxx, nejpozději v xxxxxx letech xx xxxx xxxxxxx.

§13

Xxxxxxxxxx poživatelů a xxxxxxxxxx

(1) Poživatel xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx organizaci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, do xxxx xxx xxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx nároku xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx a xxxxxxx (§3, 5 a §8 xxxx. 2 x 3). Jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx vědomě xxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx příspěvek xxxx xxxx část xxxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx od xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx; xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx tento xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx pobírá xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx organizace.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx vést xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nárok xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx, xx je x xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx práci, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvolnění xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx pracujícího, xxxxxxxxx xxxx organizace, x xxxxxx skutečnostech xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nesouhlasí-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dni vzniku xxxxxx, xxxx výši x xxxx poskytování, xxxxxxxxxx, změně xx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nároku xx xxxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx příspěvek.

§15

Vstup xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxxx věcí republik xxxx xxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prověřovat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx a závěrečná xxxxxxxxxx

§16

Xxxxxxxx příspěvek podle xxxxxx xxxxxx náleží, xxxxxxxx podmínky pro xxxx přiznání xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1987.

§17

(1) Xxxxxxxx příspěvky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1988, 7) xx xxxxx xxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx považují xx xxxxxxxx příspěvky xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx uvedené x §5 xx xx xxxxxx pracujícího xxxxxx x xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx tohoto zákona xxxxxxxx jen x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1988 7) musí xxx xxxxxxxx potvrzením xxxxxxxxx výboru, který xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, o nároku xx xxx x x xxxx xxxx.

(3) Xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1988, 7) xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výborů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1988 xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1988. Xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavců.

§17a

Pro xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx příspěvku xxxxx §2 xxxx. 4 nepřihlíží.

§17a xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 160/1989 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.1990

§18

§18 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 264/2006 Sb.

§19

Xxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1988.

Xxxxx x. x.
Xxxxx x. x
Xxxxxxxx x. r.

Xx. XX

1. Zvláštní xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 4 náleží, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx přiznání xxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1989.

2. Pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxx zaměstnání xxxx 1. xxxxxx 1990 od počátku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxx 1. xxxxxx 1990 nárok xx zvláštní xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xx xxx vyplácen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx příspěvek xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1990, xxxxx xxxx x xxxxxx xxx splněny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x to ve xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx.

Xx. II vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/1989 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1990

Xx. IV

Pokud xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 98/1987 Xx., x zvláštním xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 160/1989 Xx. xxxxxxxxx zařazením xxxxxxxxxx xx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx se xxx xxxxx těchto xxxxxxxx xx 31. xxxxxx 1992 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxx 1992, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx I. xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/1992 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.1992


Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 98/87 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1988.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

160/89 Xx., kterým xx mění x xxxxxxxx xxxxx x. 98/87 Xx., o xxxxxxxxx příspěvku horníkům

s xxxxxxxxx xx 1.1.90

235/92 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.6.92

258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů

s xxxxxxxxx od 1.1.2001

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx zákoníku práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

306/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon č. 155/95 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x provádění sociálního xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2010

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 2 písm. x) zákona č. 100/1988 Xx., o xxxxxxxxx zabezpečení.
Příloha x. 2 nařízení xxxxx XXXX x. 117/1988 Xx., x xxxxxxxxxx zaměstnání do X. a XX. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx zabezpečení. - Xxxxxx xxxxxxx x. 117/1988 byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/1992 Xx.
2) §14 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3) §14 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení.
4) §10 xxxxxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 102/1987 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx a hmotném xxxxxxxxxxx pracovníků v xxxxxxxxx trvale xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. - Xxxxxx předpis x. 102/1987 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 19/1991 Sb.
§12 x xxxx. vyhlášky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1989 x xxxxxxxxxxx pracovníků při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 195/1989 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 195/1991 Xx.
5) §115 xxxx. 7 xxxxxxxx xxxxx.
§10 odst. 6 vyhlášky x. 102/1987 Xx. - Xxxxxx předpis x. 102/1987 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 19/1991 Sb.
6) §8, 14, §15 xxxx. 2 až 5 x §16 zákona x sociálním xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx XXXX x. 117/1988 Xx. - Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 235/92 Xx.
7) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x. 129/1979 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hmotném zabezpečení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx práci, ve xxxxx vyhlášek x. 21/1982 Xx., x x. 145/1982 Xx. x xxxxxx č. 62/1983 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 102/87 Xx.
Xxxxx federálního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxx 3. xxxxxxxx 1970 xx. X X/1-662/70-1142 x xxxxxxxxxx x prohloubení hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x sociálních věcí x xxxxxxxxxxxx hornictví xxx. x. 9/1968 x opatřeních x xxxxxxxxxxx hmotného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx. x xxxxxx 45/1968 Xx.).