Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
109/1966 Sb. Vyhláška o některých změnách ve vyhlášce č. 104/1960 Sb., o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav a ve vyhlášce č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, ve znění vyhlášky č. 32/1961 Sb. R P
99/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují některé další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství R P
95/1966 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o mezinárodní silniční dopravě R P
88/1966 Sb. Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady R P
83/1966 Sb. Zákon o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky R P
79/1966 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o kulturní spolupráci R P
77/1966 Sb. Vyhláška o platovém řádu pro pracovníky orgánů státní správy R P
75/1966 Sb. Vyhláška o zrušení směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy R P
72/1966 Sb. Vyhláška o Úmluvě o civilním řízení R P
70/1966 Sb. Vyhláška o Úmluvě o celním projednávání mezinárodních přeprav nákladů, prováděných automobilovou dopravou R P
69/1966 Sb. Metodické pokyny pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 R P
68/1966 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby R P
64/1966 Sb. Zásady pro regulaci ekonomických a finančních vztahů uvnitř výrobních a hospodářských jednotek schválené usnesením vlády ze dne 15. července 1966 č. 242 R P
59/1966 Sb. Vládní nařízní o prodloužení základní služby některým vojákům útvarů silničního vojska v roce 1966 R P
51/1966 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P
41/1966 Sb. Směrnice o výpomoci žáků škol II. cyklu (včetně učňů) při špičkových zemědělských pracích R P
38/1966 Sb. Vládní nařízení, kterým se zrušují některé právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství R P
36/1966 Sb. Zákonné opatření, kterým se zrušují některé právní předpisy R P
35/1966 Sb. Vyhláška o Protokolu mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o ukončení platnosti Smlouvy o smírčím a rozhodčím řízení, podepsané ve Varšavě dne 23.4.1925 a Smlouvy o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových, podepsané ve Varšavě dne 23.4.1925 R P
29/1966 Sb. Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění R P