Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
105/1963 Sb. Vyhláška o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943 R P
99/1963 Sb. Občanský soudní řád R P
96/1963 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství R P
93/1963 Sb. Vládní nařízení o úpravě celních sazeb R P
92/1963 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody R P
90/1963 Sb. Vyhláška o Smlouvě o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou R P
89/1963 Sb. Vyhláška o Celní úmluvě o karnetech E. C. S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A. T. A. pro dovozní celní záznam zboží R P
85/1963 Sb. Vyhláška o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.) R P
82/1963 Sb. Vyhláška o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964 R P
75/1963 Sb. Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů R P
71/1963 Sb. Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech R P
70/1963 Sb. Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací R P
69/1963 Sb. Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou R P
68/1963 Sb. Vyhláška o změně článku VI, odstavec A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC(V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii R P
65/1963 Sb. Vyhláška o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky R P
64/1963 Sb. Vyhláška o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891 revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958 R P
60/1963 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku R P
50/1963 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby R P
39/1963 Sb. Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje R P
27/1963 Sb. Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích R P