Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
293/1949 Sb. Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X-Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949 R P
292/1949 Sb. Vládní vyhláška o předběžném provádění některých mezinárodních úmluv souvisících s Všeobecnou dohodou o clech a obchodu R P
291/1949 Sb. Vyhláška o Dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Finskou, podepsané v Helsinki dne 6. května 1949 R P
288/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě a pomocných zřízenců R P
286/1949 Sb. Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží R P
285/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se doplňují pravidla o vybírání dávky ze zábav na Slovensku R P
284/1949 Sb. Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech ochranných známek a ochranných vzorků a modelů na Patentní úřad R P
282/1949 Sb. Zákon, jímž se mění zákon, kterým československý stát nabývá pro Svaz sovětských socialistických republik a Spojené státy americké vlastnického práva k některým nemovitostem a movitostem R P
276/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se určuje den, jímž se okresní národní výbory ujímají výkonu působnosti ve věcech veřejného vyměřování a mapování R P
275/1949 Sb. Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání R P
269/1949 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národním pojištění R P
262/1949 Sb. Nařízení, kterým se mění a doplňuje sazebník všeobecné daně R P
259/1949 Sb. Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 R P
256/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se Státní sázková kancelář prohlašuje za samostatný podnik spravovaný podle zásad obchodního hospodaření R P
255/1949 Sb. Vládní nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun a stříbrných padesátikorun na paměť 70. narozenin generalissima J. V. Stalina R P
253/1949 Sb. Nařízení o zrušení nejvyššího úřadu cenového R P
252/1949 Sb. Vládní nařízení o vrácení československého státního občanství osobám německé národnosti R P
251/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se zmocňují ministři financí a národní obrany, aby některým bývalým příjemcům odpočivných a zaopatřovacích platů obnovili nárok na tyto platy R P
246/1949 Sb. Vládní nařízení, kterým se vymezuje pojem kmenového jmění pro některé druhy národních podniků R P
245/1949 Sb. Zákon o úpravě některých věcí v odboru školství a knihovního pořádku zákonem Slovenské národní rady podle §96 odst. 2 Ústavy R P