Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
70/2023 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat R P
70/2022 Sb. Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 236) R P
70/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky (č. 197) R P
70/2019 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. R P
70/2018 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů R P
70/2015 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
70/2014 Sb. Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů R P
70/2013 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů R P
70/2012 Sb. Vyhláška o preventivních prohlídkách R P
70/2011 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona R P
70/2010 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o vlastnictví letiště Praha-Ruzyně přijatému Parlamentem dne 1.12.2009 a vrácenému prezidentem republiky dne 16.12.2009 R P
70/2009 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR, 2009 - 2019, 5,00 % R P
70/2008 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje R P
70/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. R P
70/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí R P
70/2005 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les R P
70/2003 Sb. Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR 2003 - 2008, 2,90 % R P
70/2000 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/92 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/92 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/92 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů R P
70/1999 Sb. Nález ÚS ze dne 18.2.1999 ve věci ověření volby senátorky JUDr. Dagmar Lastovecké R P
70/1997 Sb. Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, pridružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a ČR na straně druhé, ze dne 27.12.96 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z ČR do Evropských společenství na období od 1.1. do 31.12.97 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení) R P