Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
70/2013 Sb.
19.02.2013
19.03.2013
02.04.2013
Ustanovení a) čl. I bod 133, pokud jde o §70 odst. 3 až 6 nabývá účinnosti dne 2.7.2013, b) čl. I bod 101, 126 a 127 nabývají účinnosti uplynutím 3 let ode dne vyhlášení aktů vydaných Evropskou komisí v přenesené působnosti podle článku I bodu 12 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/62/EU ze dne 8. června 2011, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce; den nebo dny, kdy byly tyto akty vyhlášeny, oznámí Ministerstvo zdravotnictví formou sdělení ve Sbírce zákonů, c) čl. I bod 84, 96 a 248 nabývají účinnosti dne 4.8.2013, d) čl. I bod 70, 78, 109, 112, 144, 180 až 182 a 240 nabývají účinnosti dne 28.10.2013, e) čl. I bod 204 nabývá účinnosti dne 1.1.2014 a f) čl. I bod 154 a 157 nabývají účinnosti dne 1.1.2018.
zákon
zákon Parlamentu
Podnikání - privatizace, Právní pořádek, Zdravotnictví a zdravotní pojištění