Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
70/2014 Sb.
01.04.2014
09.04.2014
24.04.2014
sdělení
sdělení ministerstva
Občané - občanská práva, Ozbrojené sbory, Poplatky (místní, soudní, notářské, správní), Soudnictví (nálezy)