Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 23.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020.


Usnesení o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR (č. 197)

70/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

70

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 197

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic České xxxxxxxxx

X návaznosti xx xxxxxxxx vlády č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx ohrožení zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx e) x §6 xxxxxx x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozhodla x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

1. vydat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx od 14. xxxxxx 2020 00:00 xxx. k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx hranici x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxxx,

2. předložit xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy vydaného xx smyslu bodu 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx ustanovení §11 xxxxxx x. 191/2016 Xx., o ochraně xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx účinnosti xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx republiky.

Provede:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a ministr xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x. 70/2020 Xx.

(xx dne 12. xxxxxx 2020 x. 197)

1) Místa xxxxxx x překračování xxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxx Xxxxxxxx - Wullowitz

České Velenice - Xxüxx

Xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

XX. Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx Xxxx - Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxx - Furth im Xxxx/Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxx - Xxxxxxxxx

X. Sv. Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxx

Xxxxx/Xxxxxx

Xxxxx

2) Další xxxxx xxxxxx k překračování xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx překračující xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xx x xxxx xx 5:00 xx 23:00.

X. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxx - Schrattenberg

Nová Xxxxxxxx - Grametten

II. Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx - Xxxxxxx

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx -Xxxöxxxxx

Xxxxxxx - Altenberg

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 70/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.3.2020.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.