Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020.


Usnesení o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR (č. 197)

70/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

70

XXXXXXXX

XXXXX ČESKÉ XXXXXXXXX

xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 197

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx

X návaznosti na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výskytu koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nouzový xxxx x xx xxxxxx §5 písm. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x krizovém řízení x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

ukládá 1. xxxxxxxxxxxxxxx vlády x xxxxxxxx xxxxxx

1. vydat xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 00:00 xxx. k dočasnému xxxxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx s Xxxxxxxx x Rakouskem x xxxxxxx vnitřní hranici x rozsahu xxxxxxxxxx x příloze xxxxxx xxxxxxxx,

2. předložit vládě xx 5 xxx xx účinnosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx bodu 1 xxxxxx usnesení xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxxxxx ustanovení §11 xxxxxx x. 191/2016 Xx., x ochraně xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1 tohoto xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxxxx č. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx vlády:

Ing. Babiš x. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx č. 70/2020 Xx.

(xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 197)

1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vnitřních xxxxxx

X. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx - Xxüxx

Xxxx - Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

XX. Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx Ohří - Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxx - Xxxxx xx Xxxx/Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Ruda - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx Xxx - Xxxxxxxxx

X. Xx. Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxx

Xxxxx/Xxxxxx

Xxxxx

2) Xxxxx místa xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx osoby xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx překračující xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, x xx x době xx 5:00 xx 23:00.

X. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx

XX. Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx - Xxxxxxx

Xxxxxxx - Neugersdorf

Vojtanov -Schönberg

Cínovec - Xxxxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx x. 70/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.