Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 21.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020.


Usnesení o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR (č. 197)

70/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

70

USNESENÍ

VLÁDY XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxxx 2020 x. 197

x xxxxxxxx znovuzavedení ochrany xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx

X návaznosti na xxxxxxxx vlády č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, kterým xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx /xxxxxxxxxx jako SARS XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) až x) x §6 zákona x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxx krizové xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx

xxxxxx 1. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx

1. vydat xxxxxxxx obecné povahy Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxxxx xx 14. xxxxxx 2020 00:00 xxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxx x Xxxxxxxx x Rakouskem a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx stanoveném x příloze xxxxxx xxxxxxxx,

2. předložit xxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx bodu 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxxxx x. 191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. předložit xxxxx do 5 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nařízení xxxxx xxxxx ustanovení §22 xxxxxx x. 273/2008 Xx., o Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha k usnesení xxxxx x. 70/2020 Xx.

(xx xxx 12. xxxxxx 2020 x. 197)

1) Xxxxx určená x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X. Rakousko

Silniční:

Dolní Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxx - Gmünd

Hatě - Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx - Drasenhofen

II. Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx Xxxx - Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xxxxxxx - Waidhaus

Folmava - Furth xx Xxxx/Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx

Xxxxxx Les - Xxxxxxxxx

X. Sv. Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxx

Xxxxx/Xxxxxx

Xxxxx

2) Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hranice, zejména xxxxxxxxxxxx pracovníky x xxxxx xxxxx, a xx x xxxx xx 5:00 xx 23:00.

X. Rakousko

Silniční:

Vratěnín - Xxxxxxxx

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx - Grametten

II. Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx - Xxxxxxx

Xxxxxxx - Neugersdorf

Vojtanov -Xxxöxxxxx

Xxxxxxx - Altenberg

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 70/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 14.3.2020.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.