Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.03.2020.


Usnesení o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ČR (č. 197)

70/2020 Sb.

Usnesení vlády

Příloha

INFORMACE

70

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX REPUBLIKY

ze xxx 12. xxxxxx 2020 x. 197

x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx

X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 194 xx xxx 12. xxxxxx 2020, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx pro území Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx koronaviru /xxxxxxxxxx xxxx XXXX XxX-2/ na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. x) xx x) x §6 zákona x. 240/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx krizových xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §6 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxxx zákona.

Vláda

ukládá 1. xxxxxxxxxxxxxxx vlády a xxxxxxxx xxxxxx

1. vydat xxxxxxxx obecné povahy Xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx od 14. xxxxxx 2020 00:00 xxx. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Německem x Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze tohoto xxxxxxxx,

2. předložit vládě xx 5 dnů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vydaného xx smyslu xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xx xxxxxx xxxxxxxxxx §11 xxxxxx x. 191/2016 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xx 5 xxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxx ve xxxxxx xxxx 1 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxx xxxxxxxxxx §22 xxxxxx č. 273/2008 Xx., o Policii Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Babiš x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx č. 70/2020 Xx.

(xx xxx 12. xxxxxx 2020 č. 197)

1) Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxx Dvořiště - Wullowitz

České Xxxxxxxx - Gmünd

Hatě - Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxx - Drasenhofen

II. Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxx Xxxx - Xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx-xxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxx - Xxxxx xx Xxxx/Xxxxxxxxx

Xxxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxx Eisenstein

Krásný Xxx - Breitenau

H. Xx. Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

XXX. Xxxxxxx

Xxxxx/Xxxxxx

Xxxxx

2) Další xxxxx xxxxxx x překračování xxxxxxxxx xxxxxx

Xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hranice, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxx, x xx v xxxx xx 5:00 xx 23:00.

X. Xxxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxxx - Xxxxxxxx

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxxxx

Xxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxxx

XX. Xxxxxxx

Xxxxxxxx:

Xxxxxxx - Xxxxxxx

Xxxxxxx - Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx -Schönberg

Cínovec - Xxxxxxxxx

Informace

Právní xxxxxxx č. 70/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.3.2020.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.