Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.03.2011.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
70/2011 Sb.
Účinnost Čl. II
70
XXXXXXXX
xx xxx 9. xxxxxx 2011,
xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 311/2007 Sb., x jednacím xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stanoví xxxxx §431 xxxx. x), x) a x) xxxxxx č. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
Xx. X
Xxxxxxxx č. 311/2007 Sb., x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx:
1. X §1 xxxx. b) xx xx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx," xxxxxxxx slova "xxxxxxxxxxx formuláře xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,".
2. §3 xxx:
"§3
Předseda xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vhodná xxxxxxxx, aby x xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxxxx úředních xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx méně xxx 2 hodiny, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vyhlášky, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx stanovené xxxxx.".
3. X §13 xx pod označení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
4. X §19 xxxx. 2, §21 odst. 2 x §23 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx číslem" xxxxxxxxx slovy "xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx osoby1)".
Xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1 xxx:
"1) §24 až 28 xxxxxx x. 111/2009 Xx., o základních xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 100/2010 Xx.".
5. X §19 xxxx. 2, §21 xxxx. 2 x §23 xxxx. 2 se xxxxx "xxxxxx" nahrazuje xxxxx "xxxxxx xxxxxxxxxxxx číslem, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx, x".
6. V §19 odst. 3 xx xx větě xxxxx xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyhovět xxxxxxx xxxxxxxx o stanovení xxxx výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx splátkového kalendáře".
7. X §19 xxxx. 4 se xx xxxx druhé xx xxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxx věřitelé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
8. Xx §22 xx xxxxxxxx xxxx §22a x 22b, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
§22x
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx",
x) xxxxxxxx insolvenčního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx věřitele, xxxxx pohledávku xxxxxx,
x) označení xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx, a označení xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx do její xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx pravosti pohledávky,
x) vymezení xxxxxx, xxx které je xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx xxxx, x údaj o xxxxxxxx xxxx pohledávky, xxx-xx o xxxxxxx xxxx pohledávky,
g) xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx co xx xxxxxx xxxxxx, a xxxx o xxxxxx, x xxxxx má xxx pohledávka xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx příloh xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem,
x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx přihlášeným xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
j) xxxxx x xxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx číslem, pokud xxxx přiděleno, x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx1) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušností. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx firmou xxxx xxxxxx, sídlem x xxxxxxxxxxxxxx číslem xxxxx1), x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx právního xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx organizační xxxxxx státu, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
§22x
Xxxxxxxxx popření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
a) kopie xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx popření xxxxxxxxxx,
x) xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx moci.".
9. X §23 xx xx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x) x x), xxxxx xxxxx:
"h) xxxx x xxx, xxx xxxxxxx navrhuje, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxx splátky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx určených xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx x popis xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxx xxxxxx,
i) xxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,".
Xxxxxxxxx xxxxxxx h) xx x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx j) xx s).
Xx. XX
Xxxxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 31. xxxxxx 2011.
Xxxxxxx:
JUDr. Xxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 70/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 31.3.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.