Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.04.2007.


Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.
70/2007 Sb.
Účinnost Čl. II
70
ZÁKON
xx xxx 7. xxxxxx 2007,
kterým xx xxxx xxxxx x. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 190/2005 Xx.
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
Xx. I
Xxxxx č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxx zákona x. 190/2005 Sb., se xxxx takto:
1. X §4 se xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxx domovům, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x §3 a xxxxxx xxxxxxxxx nebo manželům,".
2. X §4 xx na xxxxx xxxxxxx x) tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), které xxx:
"x) xxxx osobám xxxxxxxx v §3 x jejich xxxxxxxxx xxxx manželům xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx lázeňskou xxxx nebo rekreační xxxxx.".
Čl. II
Xxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx v. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 70/2007 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.4.2007.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.