Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.04.2007.


Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb.
70/2007 Sb.
Účinnost Čl. II
70
XXXXX
xx xxx 7. xxxxxx 2007,
xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 170/2002 Sb., x válečných xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 190/2005 Xx.
Parlament xx xxxxxx na xxxxx xxxxxx Xxxxx republiky:
Xx. I
Xxxxx č. 170/2002 Sb., x xxxxxxxxx veteránech, xx xxxxx xxxxxx x. 190/2005 Sb., xx xxxx xxxxx:
1. X §4 se xx xxxxx písmene x) doplňují xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxxx xxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx péče i xxxxxx xxxxxxxx x §3 x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx,".
2. X §4 xx na xxxxx xxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxx čárkou a xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:
"x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §3 x xxxxxx manželkám xxxx xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxxx xx lázeňskou xxxx xxxx rekreační xxxxx.".
Xx. XX
Xxxxxxxx
Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx v. r.
Xxxxx x. x.
Xxxxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 70/2007 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 4.4.2007.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.