Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 02.05.2022.


Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 236)

70/2022 Sb.
 

Usnesení vlády

INFORMACE

70

XXXXXXXX

XXXXX XXXXX XXXXXXXXX

xx xxx 23. xxxxxx 2022 č. 236

x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
&xxxx;

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx č. 147 xx xxx 2. xxxxxx 2022, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x čl. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xx xxxxxx §5 xxxx. b), x), x) a x), §6 odst. 1 xxxx. x), x) x x) x §6 odst. 2 xxxx. x), d), x), f) x x) xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx řízení x x změně některých xxxxxx (krizový xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx řešení xxxxxxx xxxxxxx situace xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx ustanovení §6 xxxx. 2 xxxx. x) krizového xxxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 25. xxxxxx 2022 xx 00:00 xxx.

X. xxxxxxx, xx

1. lhůta xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky podle §98 xxxx. 3 xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx s §6 xxxx. 8 xxxxx xxxxx zákona č. 65/2022 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x §3 xxxxxx x. 65/2022 Sb., x některých xxxxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxx konfliktem xx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vojsk Xxxxx xxxxxxxx, (dále jen "xxxxxxxxx osoby") xxxx 3 pracovní dny xxx xxx této xxxxx,

2. Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovit xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §93 xxxx. 1 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů,

3. Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx nebo Hasičský xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx mohou xxxxx, xx xxxxxx z xxxx určených podle §4 xxxx. 5 xxxxxx x. 65/2022 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x ozbrojeným xxxxxxxxxx xx území Xxxxxxxx xxxxxxxxx invazí xxxxx Xxxxx federace, xxx xxxxxxxx žádostí x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx vysídlená xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxx zajištění ubytování, xxxxx xx bylo xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx podání xxxxxxx x xxxxxxx dočasné xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx jí xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx nárok na xxxxxxxxx xxxxxxxxx;

XX. xxxxxxx

1. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 2. března 2022 č. 148 x xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx pod č. 44/2022 Sb.,

2. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 9. xxxxxx 2022 č. 191 o xxxxx krizového opatření xxxxxxxxxxx xxx x. 44/2022 Sb., xxxxxxxxx xxx č. 46/2022 Sb., a

3. xxxxxxxx xxxxx ze xxx 16. xxxxxx 2022 č. 208 x xxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod č. 44/2022 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 46/2022 Xx., xxxxxxxxx xxx č. 59/2022 Sb.
&xxxx;

Xxxxxxxx:

1. xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx republiky
 

Na vědomí:

členové xxxxx,

xxxxxxx ostatních ústředních xxxxxxxxx úřadů,

hejtmani,

primátor xxxxxxxx xxxxx Xxxxx,

xxxxxxxxx, starostové
 

Předseda xxxxx:

xxxx. XxXx. Xxxxx, Xx.X., XX.X, v. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 70/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 25.3.2022.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

106/2022 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxx x. 70/2022 Sb. (x. 343)

x xxxxxxxxx od 2.5.2022

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.