Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2003.


Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR 2003 - 2008, 2,90 %
70/2003 Sb.
70
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
xx xxx 18. xxxxx 2003,
jímž se xxxxxx emisní xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2003 - 2008, 2,90 %
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §19 xxxxxx x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §1 zákona x. 342/1999 Xx., x xxxxxxxx dluhopisových xxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx státního xxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2000 a schodku xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx za xxx 1999 xxxxxxxxxxxxx rozpočtovaný xxxxxxx, x §1 xxxxxx x. 203/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 2002, xxxxxx emisní xxxxxxxx Dluhopisu České xxxxxxxxx, 2003 - 2008, 2,90 %:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx: Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx republiky, 2003 - 2008, 2,90 %
Zkrácený xxxxx: XX, 2,90 %, 08
Pořadové xxxxx emise: 39
Xxxxxxxxx hodnota: Kč 10&xxxx;000
Xxxxx xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxx: 17. xxxxxx 2003
Xxxxx xxxxxxxxxx: 17. března 2008
Xxxxxxx xxxxx: xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 2,90 % p. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxx výnosů: xxxxx právních xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
ISIN: XX 0001000798.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §1 xxxxxx x. 342/1999 Xx., x státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x roce 2000 a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1999 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x §1 xxxxxx x. 203/2002 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx programu xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 2002.
3. Xxxxxxxxx xxxxx na doručitele x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vede Xxxxxxxxx cenných papírů.
4. Dluhopisy xxxxx xxxxxxx právnické x xxxxxxx xxxxx se xxxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx. Repatriace výnosů x xxxxxxxx jmenovité xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx prováděny xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
5. Emitent xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx dluhopisů na xxxxxxx trhu Xxxxx xxxxxxx papírů Praha, x. x. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx začíná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účty xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xxx bude docházet x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx 17. xxxxx 2008.
6. Xxxxxxxxx jsou xxxxxxx pevnou xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 2,90 % x. x. Xxxxxxx xxxxxx xxxx vypláceny jedenkrát xxxxx, x xx xxxx x 17. xxxxxx xxxxxxxxxxx roku. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx nároku na xxxxx xx toto xxxxxxxx platby.
7. Xxxxxxxx den xxx xxxxxxx výnosu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx měsíc dnu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Datum xx-xxxxx xx den xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx x xx xxxxxxxxx xx 18. xxxxx. Xxxxxxx výnos obdrží xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx dluhopisu 17. února xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx majitelem dluhopisu 17. xxxxx 2004.
8. Xxxxxxx poměrné xxxxx úroku xxxxxxx xx bázi xxxxxxx xxxx x 360 xxxxx a 12 xxxxxx xx 30 xxxxx (XXX - xxxxxxxx 30X/360). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxx započítávána od xxxx emise.
9. Xxxxxxxxx budou xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxx prodej 1. tranše xxxx xxxxxxxx xxxxxx výnosové xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přímých xxxxxxxxx xxx 12. xxxxxx 2003. Primární xxxxxx xxxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx. Xxxxxx lhůta xxxxx xxxx 18. xxxxx 2008. Další xxxxxxxxx xx mohou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předem xxxxxxxxxx.
10. Xxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxxx dluhopisů xx 50&xxxx;000&xxxx;000&xxxx;000 Xx.
11. Xxxxxxxx xxxxx xx výnos dluhopisu xxxxx §11 xxxxxx x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx umožněno.
12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dluží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Dluhopisy xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx hodnotě xx xxx 17. xxxxxx 2008. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosem xxxx vyplacena xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 17. xxxxx 2008. Připadne-li xxx splátky xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, bude výplata xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
13. Veškerá xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx (§23 xxxxxx x. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
14. Xxxxxxxxxxxx financí xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx úrokových xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto emisních xxxxxxxx. Platebním xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, x. s. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
15. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.
16. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxx xxxxxx, běžně xxxxxxxxx x České republice.
17. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Dojde-li x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx rozhodující xxxxx česká.
Xxxxxxx:
Mgr. Xxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 70/2003 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 26.3.2003.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.