Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 26.03.2003.


Sdělení, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu ČR 2003 - 2008, 2,90 %
70/2003 Sb.
70
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx financí
xx xxx 18. února 2003,
xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2003 - 2008, 2,90 %
Xxxxxxxxxxxx financí x xxxxxxx x §19 xxxxxx č. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, §1 zákona x. 342/1999 Xx., x státních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na úhradu xxxxxx státního dluhu xxxxxxxxx x roce 2000 a schodku xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxx 1999 xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x §1 xxxxxx x. 203/2002 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 2002, určuje xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx České xxxxxxxxx, 2003 - 2008, 2,90 %:
1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
Xxxxxxx: Xxxxx republika xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí
Xxxxx: Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2003 - 2008, 2,90 %
Zkrácený xxxxx: XX, 2,90 %, 08
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx: 39
Xxxxxxxxx xxxxxxx: Xx 10&xxxx;000
Forma xxxxxxxxx: xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx
Xxxxxx dluhopisu: xxxxxxxxxxx xxxxx papír
Xxxxx xxxxx: 17. xxxxxx 2003
Xxxxx xxxxxxxxxx: 17. března 2008
Xxxxxxx xxxxx: xxxxx x pevnou xxxxxxxx sazbou 2,90 % x. a.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxx republiky
XXXX: XX 0001000798.
2. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §1 zákona x. 342/1999 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxx 2000 a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 1999 xxxxxxxxxxxxx rozpočtovaný xxxxxxx, x §1 xxxxxx x. 203/2002 Xx., x státním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx rozpočtovaného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx na xxx 2002.
3. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x jsou xxxxxxxx x zaknihované podobě. Xxxxxxxx xxxxxxxx vede Xxxxxxxxx cenných xxxxxx.
4. Dluhopisy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x v xxxxxxxxx. Repatriace výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx předpisů České xxxxxxxxx.
5. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dluhopisů xx xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. s. Převoditelnost xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů začíná xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx účty xxxxxxx xxxxxxxx. Posledním dnem, xxx bude xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx 17. února 2008.
6. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx úrokovou xxxxxx ve výši 2,90 % x. x. Úrokové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jedenkrát xxxxx, a xx xxxx k 17. xxxxxx příslušného xxxx. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx klidu, bude xxxxxxx provedena první xxxxxxxxxxx pracovní xxx xxx nároku na xxxxx za xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
7. Xxxxxxxx xxx pro xxxxxxx výnosu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx měsíc xxx xxxxxxxxxx výnosu x xxxxxxxxx. Xxxxx xx-xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnu x xx stanoveno xx 18. února. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 17. února xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx výnos xx první xxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 17. xxxxx 2004.
8. Výpočet poměrné xxxxx úroku xxxxxxx xx bázi xxxxxxx xxxx o 360 xxxxx a 12 xxxxxx xx 30 xxxxx (BCK - xxxxxxxx 30E/360). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx xxxxx.
9. Xxxxxxxxx budou vydávány xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx 1. tranše xxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx přímých xxxxxxxxx xxx 12. března 2003. Primární xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxx dnem 18. xxxxx 2008. Další xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxx. Oznámení x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
10. Celkový předpokládaný xxxxx xxxxx dluhopisů xx 50 000 000 000 Kč.
11. Xxxxxxxx práva xx výnos xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxxxx x. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
12. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx dluží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx spláceny xx xxxxxxxxx hodnotě xx xxx 17. xxxxxx 2008. Xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolu s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyplacena investorovi, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 17. xxxxx 2008. Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, bude výplata xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx na výnos xx toto xxxxxxxx xxxxxx.
13. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx se promlčují xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx (§23 xxxxxx č. 530/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů).
14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx úrokových xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Platebním místem xx Komerční banka, x. x. Platební xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx budou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx.
15. Dluhopisy xxxx xxxxxxx, nepodmíněnými a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, nepodmíněnými a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx.
16. Xxxxxxxx xxx veřejnost xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.
17. Tyto xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx k xxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx verzemi xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx rozhodující xxxxx česká.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 70/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 26.3.2003.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.