Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 29.03.2000.


Zákon, kterým se mění zákon č. 229/92 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/92 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/92 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
70/2000 Sb.
70
XXXXX
xx dne 1. xxxxxx 2000,
xxxxxx xx xxxx zákon x. 229/1992 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:
Čl. I
Xxxxx č. 229/1992 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 216/1994 Sb. x xxxxxx x. 105/1995 Xx., xx mění xxxxx:
1. X §1 odst. 1 xx xxxxx ", xxxxx není předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona1) (xxxx xxx "xxxxxxxx")" xxxxxxxxx xxxxx "(xxxx xxx "xxxxxxxx") a x xxxxxxxx1) xxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx burze, (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxx")".
Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1) xxx:
"1) §8x xxxx. 1 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 15/1998 Xx. x zákona x. 70/2000 Sb.".
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1) a 1x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx č. 1x) x 1b), x xx včetně xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx.
2. X §2 odst. 1 se xx xxxxx "xxxxx x xxxxxx xxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
3. X §12 xxxx. 2 xxxx. x) xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx slova "x xxxxxxxxxxx derivátů".
4. X §25 odst. 3 xx xx xxxxx "xxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" x xx xxxxx "komoditami" se xxxxxxxx slova "a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
5. X §26 odst. 1 se slovo "xxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "x komoditními xxxxxxxx, xxxxx" a xx xxxxx "xxxxxxx" xx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
6. V §26 xxxxxxxx 4 zní:
"(4) Xxxxxxxxxxx obchody xxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxx x burzovním xxxxxxxx.".
7. V §27 xxxx. 5 xx xx xxxxx "xxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx "x komoditních xxxxxxxx".
8. X §30 xxxx. 1 xxxx. x) se xx xxxxx "xxxxxxxxxx" vkládají xxxxx "x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx".
Xx. XX
Xxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 89/1993 Sb., xxxxxx x. 331/1993 Sb., xxxxxx č. 259/1994 Xx., zákona č. 61/1996 Sb., xxxxxx x. 152/1996 Sb. x xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xxxx xxxxx:
1. X §8a odst. 1 se xxxxxxx xxxxx "pro xxxxx xxxxxx zákona".
2. X §8x xxxx. 2 se xxxxx "xx pro xxxxx xxxxxx zákona" nahrazují xxxxx ", xxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx, z xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx o xxxx, xx".
3. X §46 xxxx. 2 xxxx. x) se xx slovem "xxxxxxxx," xxxxxxxx xxxxx "x xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících xx xx xxxxx, xxxxx xx obchodovatelné xx komoditních xxxxxxx,".
4. X §46 xxxx. 3 xx xx xxxxx xxxxx xxxxx nahrazuje čárkou x doplňují xx xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx x deriváty xxxxxxxxxx xx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xx komoditních xxxxxxx.".
5. X §50 xxxx. 1 xx xx xxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx43)" xxxxxx xxxxx x xxxxx "xxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx komoditních xxxxxxx,".
Čl. XXX
X §1 zákona č. 214/1992 Sb., o xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Xx. x xxxxxx x. 15/1998 Xx., xx xx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx slova ", x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx".
Xx. XX
Xxxxx zákon nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxx x. x.
Havel v. x.
Xxxxx v. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 70/2000 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.3.2000.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.