Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
266/1948 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o úpravě stálých seznamů voličských R P
266/1991 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách) R P
266/1994 Sb. Zákon o dráhách R P
266/1995 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu R P
266/1996 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby R P
266/1997 Sb. Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a SRN o společných státních hranicích R P
266/1998 Sb. Sdělení o Konvenci o organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj R P
266/1999 Sb. Vyhláška o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, vojáků v záloze ve službě a vojáků v aktivní záloze R P
266/2000 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1.srpna 2000 o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů R P
266/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001 R P
266/2003 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
266/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce R P
266/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/91 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů R P
266/2008 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
266/2010 Sb. Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví ČR do zahraničí R P
266/2011 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí R P
266/2012 Sb. Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce R P
266/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR R P
266/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb. R P
266/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů R P