Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.11.1997.


Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a SRN o společných státních hranicích
266/97 Sb.
ČÁST I. Průběh státních hranic Čl.1 Čl.2 Čl.3 Čl.4 Čl.5 Čl.6 Čl.7 Čl.8 Čl.9
ČÁST II. Zaměřování a vyznačování státních hranic Čl.10 Čl.11 Čl.12 Čl.13 Čl.14 Čl.15 Čl.16
ČÁST III. Ochrana hraničních znaků a udržování jejich zřetelnosti Čl.17 Čl.18 Čl.19 Čl.20 Čl.21
ČÁST IV. Hraniční komise Čl.22 Čl.23 Čl.24 Čl.25 Čl.26 Čl.27 Čl.28 Čl.29
ČÁST V. Závěrečná ustanovení Čl.30 Čl.31 Čl.32 Čl.33
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sděluje, xx xxx 3. xxxxxxxxx 1994 xxxx x Bonnu xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Českou xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Německo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Parlament České xxxxxxxxx x prezident xxxxxxxxx ji ratifikoval. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v Xxxxx xxx 23. června 1997.
Xxxxxxx xxxxxxxxx x platnost xx xxxxxxx xxxxx článku 31 xxxx. 2 xxxx 1. xxxx 1997. Xxxxx xxxx pozbyly xxxxxxxxx:
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx Říší x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx území x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx xxxxxxx ze xxx 31. xxxxx 1930 x. 218/1933 Sb.,
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v saském x bavorském xxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxx území xx hranicích ze xxx 27. září 1935 x. 212/1937 Xx.,
Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Německou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o společných xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 3. prosince 1980, s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxx příloze, x. 112/1982 Xx.
Xxxxx znění Xxxxxxx xx xxxxxxxxx současně.
XXXXXXX
xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx republikou Německo x xxxxxxxxxx státních xxxxxxxxx
Xxxxx republika x Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx,
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx hranice xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x upravit otázky x xxx xxxxxxxxxxx,
x přáním prohlubovat xxxxxxxxxx spolupráci mezi xxxxx xxxxx,
se xxxxxxx takto:
XXXX I
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
Xxxxxx 1
(1) Xxxxxx xxxxxxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxx xx styku xxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx Polské republiky x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Lužická Xxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xx styku xxxxxxxx xxxxxx smluvních xxxxx xx xxxxxxxx hranicemi xxxxxxxx republiky xxx xxxxxx Plechý (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx).
(2) Xxxxx-xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx:
x) část xxxxxx se Svobodným xxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx xx hraniční úseky X xx XXIII;
x) xxxx hranic xx Xxxxxxxxx státem Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx úseky X xx XII.
Xxxxxx 2
(1) Xxxxxx státních xxxxxx určuje:
a) x části xxxxxx xx Svobodným státem Xxxxx hraniční dokumentace x xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Německou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxx 1980, x xx xxxxx xxxxx ke xxx 18. xxxxxxxxx 1988;
x) x xxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx 1937 xxxxx Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokumentárního xxxx x bavorském xxxx hranic xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xx dne 9. xxxxxxxxx 1937 x - xxxxx xxx x pohyblivé xxxxxx xxxxxxx - xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxx Xxxxxxx mezi republikou Xxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x bavorském xxxxx xxxxxx a o xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx z 27. xxxx 1935, xxxxx x xxxxx xxxxx, na xxx xx tato xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx co xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x xx podkladě xxx provedeného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dílo xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x). Výsledkem xxxxxx prací bude xxxxxxxx hraniční xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx-xxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxx 3
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx států xxx xx xxxxxxx povrchu, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x pod xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxx hranic x nadzemních x xxxxxxxxxx stavbách x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
Článek 4
(1) Xxxxxx hranice xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx:
x) xx přímých xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx bodu k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doloženému x hraničním dokumentárním xxxx měřickými xxxxxxxxx xxxx
x) středem xxxxxxxxxx silnic, cest x xxxxxxx, vyplývajících x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxxx, cesty x xxxxxxx xxxx popsány x hraničním xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxx silnic, cest x příkopů xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxx zvláštní dohodou xxxxxxxxx států xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 5
(1) V xxxxxxxxxx xxxxxxx tocích, s xxxxxxxx Xxxx x Xxxx, tvoří xxxxxx xxxxxxx střednice xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx hlavních xxxxx x xxxx pohyblivé.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxx ramene xx xxxxxxxxx plynulá xxxx, xxxxx je xx obou břehových xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx, které xxx xxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxx největší xxxxxx.
(4) Za xxxxxxx linie xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx za xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx okraj xxxxxxxx xxxxxxxxxxx porostu xxxxx xxxxxxxxxx vodního toku.
Xxxxxx 6
(1) X hraničních xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx menšího xxxxxxx sledují xxxxxx xxxxxxx xxxxxx střednici xxxxxxx xxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxxxx změnách xxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, dokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hranic x xxxxxxx, xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Stálá xxxxx-xxxxxxx hraniční xxxxxx.
Xxxxxx 7
(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx toku Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dráhy.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx rozumí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx stejně xxxxxxxx xx xxxx čar xxxxxxxxxxxxxx plavební xxxxx.
(3) Xxxxxxxx dráhou xx rozumí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx řeky xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx 8
Xxxxxx xxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx jsou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx.
Článek 9
(1) Smluvní xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx státní hranice, xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx jejich polohy, xxxxx tomu xxxxxxx xxxxxxxxx vodohospodářské nebo xxxxxxxxxx xxxxx. Článek 6 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxx nedotčen.
(2) Xxx ohledu xx xxxxxxxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx těchto vod xxxxx xxxxxxxxx státy.
XXXX XX
XXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXX XXXXXXXX HRANIC
Článek 10
Xxxxxxx xxxxx xx zavazují, xx xxxxx zaměřováním x xxxxxxxxxxxx státních xxxxxx xxxxxxx o xx, xxx průběh xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x geodeticky xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx obnovovat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dokumentární xxxx.
Xxxxxx 11
(1) Potřebné měřické xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a vyznačování xxxxxxxx xxxxxx poskytne xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx, nářadí x xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx smluvní xxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx Svobodným xxxxxx Sasko xxx xxxxxxxx xxxxx X, XX, X, IX, X, XIII, XXX, XXXX, XVIII, XXX, XXXX x v xxxxx xxxxxx se Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx hraniční xxxxx XX, XXX, VI, XXX, IX, X;
Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo x části hranic xx Svobodným státem Xxxxx pro hraniční xxxxx III, XX, XX, VII, XXXX, XX, XXX, XX, XXX, XXX, XX, XXXXX x x xxxxx hranic se Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx X, XX, X, XXXX, XX, XII.
(3) Xxxxxxxxxx odstavce 2 xx po xxxxxxxx xxxxxx nepoužije, xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x vyrovnání xxxxxxxxxxxxx výkonů.
Xxxxxx 12
(1) Xx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxx obnovu xxxxxxx stát, který xx za xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 10 a 11. Veškeré xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx prací třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.
Xxxxxx 13
(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx každých deset xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěných xxxxxxxxxx.
(2) První xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hraničních xxxxx xxxx xxxxxxxx nejpozději xxx xxx xx xxxxxx této smlouvy x platnost.
(3) Xxxxxxxx hraničních vodních xxxx xx xxxxxxx xxx každém druhém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 14
(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření x xxxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx polohu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx znak xx správné xxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxx podstatně xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx smluvní stát xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx úseku x xxxx doložení x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Článek 15
(1) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pozemků, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx staveb x zařízení, xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxx, xxxx povinni strpět xxxxx a opatření xxxxxxxx x vyznačování x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znaků x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx článků 10, 13 a 14 smějí za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx zařízení. Do xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostor xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxx xx to xxxx, xx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx-xx xxxxxx pracemi x xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx smluvnímu xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx území xxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xx odškodnění xx xxxxxx vlastníků x uživatelů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx jehož výsostném xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx druhému xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 16
Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vyznačení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu x Xxxxxxx Nise xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bodu xxx vrchem Plechý, xxxxx práce xxxxxxxxx xx souhlasu všech xxxxxxxxxxxx států.
XXXX III
XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX X UDRŽOVÁNÍ JEJICH XXXXXXXXXXX
Xxxxxx 17
Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx chránit xxxxxxxx znaky, měřické xxxxxx a jiná xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx poškozením, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx v xxxxxxx x jejich účelem.
Článek 18
(1) Smluvní státy xxxxxxx, xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx 1 x x xxxxx xxxxxxxxxx znaků, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx státních xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 1 x bez xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx břehů x xxxxxxxx xxxxxx x keře. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xx ochranu xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxx xxxxxxx článek 15.
Xxxxxx 19
(1) X částech xxxxx xxxxxxxxx x článku 18 xxxx. 1 xxxxx xxx v xxxxxxxx budována xxx xxxxxxxx, která slouží xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx státních hranicích xxxx xxxxxx střežení, x xxxxxx xxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx x odstavce 1 xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx zřetelnost xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 20
Xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vlastnické hranice xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx 3 x xx státních xxxxxx.
Xxxxxx 21
X xxxxxxx, xx xx xxxx být xxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx bohatství xxxxxx xxxxx 50 m xx xxxx stranách xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stanovena nutná xxxxxxxx x zajištění xxxxxxx státních xxxxxx x xxxx vyznačení.
ČÁST XX
XXXXXXXX KOMISE
Xxxxxx 22
(1) K xxxxxx úkolů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx jejich zřetelnosti, xxxxxxx xxxxx smluvní xxxxx Stálou xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx komisi (xxxx xxx "Xxxxxx").
(2) Xxxxxx xx skládá x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx členů xxxxx delegace nemá xxx xxxxx než xxxxx. Xxxxx smluvní xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Každá xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx experty x xxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxx smluvní xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx členů xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Předsedové x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx udržovat xxxxx xxxxx styk.
(4) Xxxxx xxxxxxx xxxx hradí náklady xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx Komise xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dohodnuto xxxxx, rovným xxxxx.
Xxxxxx 23
(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx:
x) stanovit xxxxxxxxxx x xxxxxx vyznačování x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx;
x) provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx bodů xxxxxxxxxx xxxx xxx geodetické xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
x) zjišťovat xxxx x rozsah změn xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx státních xxxxxx x přijímat xx xxxxx účelem xxxxxxxx xxxxxxxx;
d) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx zřizování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx;
x) vyjadřovat xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx státních xxxxxx;
x) vyjadřovat xx xx stavebním x jiným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x bezprostřední xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
x) určovat obsah x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxxxx bude x xxxxxx xxxxxx úkolů xxxxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle článku 2 xxxx. 2. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Komise xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx řád, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x údržbu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x návod xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx díla.
(4) Komise není xxxxxxxxx xxxxx průběh xxxxxxxx hranic.
(5) Xxxxxx xxxx předkládat xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 24
(1) X xxxxxxxxxx Xxxxxx xx potřebná xxxxx předsedů obou xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předpoklady. Xxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxx xx nejdříve, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx zasedání Xxxxxx.
(2) Nemohou-li xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx diplomatickou cestou. Xxxxxxx státy budou xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx.
Článek 25
(1) Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx smíšené xxxxxxxxx skupiny. Xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx technických skupin xxxxx plnit xxxxx x souladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx.
(3) X xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx státních xxxxxx, xxxxx i x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx vyhotoví xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxx x technické xxxxxxxx xxxxxxxxx technických xxxxxx xxxxxxxxx Komise.
(5) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3 xx závěr xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přezkoušení.
(6) Xxx xxxxxxxxxx x reprodukci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxx odstavce 5 xxxxx xxxxxxx článek 11 xxxx. 2 x 3.
Xxxxxx 26
(1) Xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx prohlídkám stáních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxx xx schází xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx dohodnuto,jinak, xxxxxxxx xx výsostném xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx 27
(1) Zasedání Komise x xxxxxxxxx státních xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx smluvního xxxxx, na jehož xxxxxxxxx území xx xxxxxx. Jednání xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx jazyce.
(2) X každém xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vypracuje Komise xxxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx v jazyce xxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx podepíší xxxxxxxxxx xxxx delegací.
Xxxxxx 28
(1) Xxxxxxx Xxxxxx x smíšených technických xxxxxx, xxxxx x xxxx přizvaní experti x xxxxxxx síly xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx státních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxx omezení x kteroukoli xxxx, xxxxx je xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx služebním průkazem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cestovním xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x písemným xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.
(2) Patří-li xxxxx xxxxxxx v článcích 11, 22 x 25 xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx složky, xxxxx xxxxx během xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu uniformu xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nesmějí xxxx xxx x xxxx xxxxx.
Článek 29
(1) Materiál, xxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx státu na xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx používán pro xxxxx podle xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx cel x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx vyvezen xx xxxxx území xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx byl dovezen.
(2) Dovozními x xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx x vývozní xxx, xxxxx i xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x vývozu xxxxx.
(3) Za xxxxxxxxxxx zpětného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x vývozních xxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx zajištění celního xxxxx:
vozidla, xxxxxx, xxxxxxxxx, nástroje, xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx dovážejí x xxxxxxx území xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx území druhého xxxxxxxxx státu xxx xxxxx x rámci xxxx smlouvy. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, ze kterého xxxxx dovezeny.
(4) Xx zboží uvedené x xxxxxxxxxx 1 x 3, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx této xxxxxxx, xx nevztahují xxxxxxx x xxxxxxx zákazy x omezení.
(5) Xxxxxxx xxxxx xx x xxxxx svých xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úlevy x xxxxxx xxxxxx týkající xx dovozu a xxxxxx zboží potřebného xxx xxxxx x xxxxx této xxxxxxx.
XXXX V
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
Článek 30
(1) Xxxxx xxxxxxxx xx výkladu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx urovnány xxxxxxx xxxx smluvních xxxxx.
(2) Xxxx-xx xx spor tímto xxxxxxxx xxxxxxx, bude xx žádost xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxx xxx způsobem, xx xxxxx smluvní xxxx xxxx jednoho xxxxxxxx x xxx rozhodci xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozhodčího xxxxx, kterého xxxxxxx xxxxx xxxx smluvních xxxxx. Xxxxxxxx se xxxx do dvou xxxxxx, xxxxxxxx bude xxxxxxxx do xxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx stát xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxx předložit xxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Nedodrží-li xx xxxxx ze xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3, může xxxxx smluvní xxxx xxxxxxx předsedu Mezinárodního xxxxxxxx dvora, aby xxxxxxx potřebná xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednoho z xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx-xx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušnost xxxxxxx xx smluvních xxxxx xxxx brání-li x xxxx x xxxxxxxx jiné důvody, xxxxxxx xxxxxxxxx další x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemá xxxxxx příslušnost xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxx republikou Německo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Jeho xxxxxxxxxx xxxx závazná. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xx své xxxxxxxxxx x řízení xxxx rozhodčím xxxxxx. Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxx další xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jinak.
Xxxxxx 31
(1) Xxxx smlouva xxxxxxx ratifikaci; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Praze x xxxx co xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx v platnost xxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx výměně xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx 32
Xxxx xxxxxxx se xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx. Části X x X nelze xxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx vstupu Xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dvou xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.
Článek 33
Xxxx vstupu této xxxxxxx x platnost xxxxxxx xxxxxxxxx:
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxx xxxxx x pruském xxxx československo-německé xxxxxxx x 31. xxxxx 1930;
x) Smlouva xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx x Německou Xxxx x hraničních xxxxxx x saském a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x o xxxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx ze dne 27. xxxx 1935;
x) Smlouva xxxx Xxxxxxxxxxxxxxx socialistickou republikou x Xxxxxxxx demokratickou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxx 1980 s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedené x xxxx příloze.
Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx smluvních xxxxx xxxx smlouvu xxxxxxxxx x opatřili xx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxx v Xxxxx xxx 3. listopadu 1994 xx xxxx xxxxxxxxxx, každý v xxxxxx českém x xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx.
Xx Xxxxxx xxxxxxxxx:
Jan Xxxx x. x.
xxxxxxx vnitra
Xx Spolkovou xxxxxxxxx Xxxxxxx:
Xxxxxxx Xxxxxxx x. r.
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx Xxxxxxx x. x.
xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx

Informace
Xxxxxx předpis x. 266/97 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 8.11.1997.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.