Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2005.


Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
266/2005 Sb.
Příloha - Vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce
266
VYHLÁŠKA
xx dne 24. xxxxxx 2005,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Státního úřadu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx inspektorátů práce
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx věcí xxxxxxx xxxxx §39 xxxxxx x. 251/2005 Xx., x xxxxxxxx xxxxx:
§1
Xxxx x provedení průkazu xxxxxxxxxx Státního xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx inspektorátů xxxxx, xxxxx je opravňuje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx se prokazují, xx uveden x příloze x xxxx xxxxxxxx.
§2
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2005.
Xxxxxxx:
Xxx. Škromach x. x.
Příloha k xxxxxxxx x. 266/2005 Xx.
Xxxx a xxxxxxxxx průkazu xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x oblastních xxxxxxxxxxxx práce
xxx
xxx
Xxxxxx xxxxxxxxxx práce xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 100x/x2, xxxxxxxx podtisk irisový xxxxxxx, xxxxxx znak Xxxxx republiky jednobarevný, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx rozměry 99 x 68 xx x je xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x rozměrech 105 x 74 xx.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 266/2005 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2005.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.