Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2016.


Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

266/2015 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

266

XXXXX

xx xxx 15. xxxx 2015,

kterým xx xxxx xxxxx č. 565/1990 Xx., o xxxxxxxx poplatcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Čl. X

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx č. 565/1990 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 184/1991 Xx., xxxxxx x. 338/1992 Sb., xxxxxx x. 48/1994 Sb., xxxxxx x. 305/1997 Xx., zákona x. 149/1998 Sb., xxxxxx x. 185/2001 Sb., xxxxxx č. 274/2001 Xx., zákona x. 320/2002 Sb., xxxxxx x. 229/2003 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 348/2009 Sb., xxxxxx č. 183/2010 Xx., xxxxxx x. 30/2011 Xx., xxxxxx x. 300/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., xxxxxx č. 458/2011 Xx., zákona x. 142/2012 Xx. x zákona x. 174/2012 Sb., xx xxxx xxxxx:

1. V §10x xx za xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

"(3) Xx xxxxxxxx xx osvobozena xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx

x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx 3 xxx xxxx, školského xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro preventivně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxxx,

x) umístěna xx xxxxxxxx pro xxxx vyžadující xxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx nezaopatřené xxxx xxxxxxxx x domově xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx smlouvy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) umístěna x xxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx postižením, xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.".

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 až 6.

2. X §10x xxxx. 6 se xx xxxxx "xxxx" xxxxxxxx xxxxx "xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3" a slova "xxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx slovy ", xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx".

3. §12 xxx:

"§12

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx na poplatku xxxxxxxxxxxx, který xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xx xxx splatnosti xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxx, přechází xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx stejné xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxx zástupci xxxx opatrovníkovi poplatníka.

(3) Xx-xx zákonných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx.".

4. Xx §16 xx xxxxxxxx xxxx §16x x 16x, xxxxx xxxxx:

"§16x

Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx tvrdosti xxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10b xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx xx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ospravedlnit.

§16b

(1) Xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx prominout xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx živelních xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx poplatek xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx prominutí týká, x to xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx úřad xxxxxxxxx xx své xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.".

Čl. XX

Xxxxxxxxx ustanovení

1. Xxx xxxxxxxxxx povinnosti x xxxxxxxx poplatků, xxxxx x xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x nimi související, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, se použije xxxxx x. 565/1990 Xx. a xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

2. Ustanovení §16a x 16x zákona x. 565/1990 Sb., xx znění účinném xxx dne nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 4 tohoto xxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2016 x xxxxxxxx ustanovení čl. I xxxx 4 x čl. II xxxx 2, xxxxx nabývají xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx vyhlášení tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 266/2015 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.2016 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. I xxxx 4 x čl. II bodu 2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 29.10.2015.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.