Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 21.09.2011.


Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
266/2011 Sb.
266
XXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx xxx 22.xxxxx 2011
x vyhlášení xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx §58 xxxx. 4 zákona x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx a x změně xxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx 10. xxxxxxxx 2011 nové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx:

xxxx

xxxxx

xxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx nad Xxxxxxx

Královéhradecký

Xxxxxxxx

Xxxxxxx nad Xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxx
Ministr:
Xxx. Xxxxxx v. x.

Informace
Xxxxxx předpis č. 266/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 29.9.2011.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.