Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 13.11.2019.


Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

266/2019 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Obsah koncepce §2

Způsob hodnocení a aktualizace koncepce §3

Způsob informování Evropské komise o vyhodnocení a aktualizaci koncepce §4

Účinnost §5

INFORMACE

266

XXXXXXXX

xx dne 16. xxxxx 2019

x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx palivem

Ministerstvo průmyslu x xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx") a Xxxxxx xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §237 xxxx. 1 zákona x. 263/2016 Xx., atomový xxxxx, x xxxxxxxxx §108 xxxx. 3 xxxx. x) xx x):

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx1) a xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxx nakládání x radioaktivním xxxxxxx x xxxxxxxxx jaderným xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§2

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx a vědecky, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx nakládání x xxxxxxxxxxxxx odpadem x vyhořelým xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx,

x) mezníky xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x) x časové xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx radioaktivního odpadu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odpadu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jaderného xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx paliva x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx,

x) xxxxxxxxx nebo xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x radioaktivním odpadem x xxxxxxxxx jaderným xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx uložení,

e) xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx fázi xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx po xxxx xxxxxxxx, včetně xxxx, xx kterou bude xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx znalostí x úložišti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx výzkumu, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) povinnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) posouzení xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x hypotézy pro xxxx posouzení, které xxxx obsahovat časový xxxxxx,

x) schéma financování xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a

k) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx Euratomu xxxx s jiným xxxxxx ohledně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx využívání xxxxxxxx radioaktivního xxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx koncepce

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při hodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vědy x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x mezinárodního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxx x radioaktivním xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx palivem.

(2) Při xxxxxxxxx koncepce xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx plnění xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx odpadem x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxx informování Evropské xxxxxx x xxxxxxxxxxx x aktualizaci xxxxxxxx

Xxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx koncepci, ministerstvo xx xxxxxxxxx písemně x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nejpozději však xx xxxxx měsíců xx xxxxxxxx požadavku. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platí xxxx xxxxx xxxxxxx.

§5

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vyhlášení.

Ministr:

doc. Xxx. Havlíček, Ph.D., XXX, v. x.

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 266/2019 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 13.11.2019.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxx 2011/70/Euratom xx xxx 19. xxxxxxxx 2011, xxxxxx xx stanoví xxxxx Společenství xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.