Animace načítání

Stránka se připravuje...


Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
266/2014 Sb.
23.10.2014
19.11.2014
19.11.2014
zákon
zákon Parlamentu
Podnikání - privatizace, Zbraně a střelivo