Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.11.2014.


Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.

266/2014 Sb.

Zákon

Čl. I

Přechodná ustanovení Čl. II

Zrušovací ustanovení Čl. III

Účinnost Čl. IV

INFORMACE

266

ZÁKON

ze xxx 23. xxxxx 2014,

xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 229/2013 Xx., x xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx využitelnými x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 64/2014 Xx.

Xxxxxxxxx se xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

Xx. I

Zákon č. 229/2013 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x obranným a xxxxxxxxxxxxx účelům na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 64/2014 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. X §4 odst. 1 xx věta xxxxx zrušuje.

2. X §5 xxxx. 3 xxxx. b) xx xxxxx "xxx xxx x posledních 3 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx "xxx xxx vnitřní pořádek x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx, xx xxxxx xxx v posledních xxxxx letech pravomocně xxxxx vinným ze xxxxxxxx více xxx xxxxxxx xxxxxxxxx".

3. V §6 se xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 1.

4. X §7 xxxx. 1 xx xxxx věty xxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx x. 8 xxxxxxx x xxxxx "hodlá-li" xx xxxxxxxxx xxxxx "Xxxxx-xx".

5. X §8 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 2.

6. §10 xxxxxx xxxxxxx zní:

"§10

Zabezpečení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx vhodným xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx zabezpečení podle xxxxxxxx 1 a xxxx xxxxxxxxx provedení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Účelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, zdraví, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx prostředí.".

7. X §15 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

8. X §15 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxx "a platného xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx fyzické osoby" xxxxxxx.

9. X §16 xxxx. 2 se xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

10. V §17 xxxx. 1 se xxxxxxx x) xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x).

11. X §17 xxxx. 2 xx xxxxx "xxxx. 1" xxxxxxx.

12. X §17 xxxx. 3 xxxx. x) xx xxxxx "xxxx. b)" xxxxxxx.

13. X §17 xxxx. 3 písm. b) xx slova "xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx" xxxxxxx.

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxx zahájená xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx materiálem přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x registraci xxxxx xxxxxx x nakládání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 376/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx materiálu, se xxxxxxx.

Xx. XX

Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx x. x.

Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx č. 266/2014 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.11.2014.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.