Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
266/2018 Sb.
22.11.2018
29.11.2018
14.12.2018
sdělení
sdělení ministerstva
Volby, Zastupitelské sbory