Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.01.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

266/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

266

VYHLÁŠKA

ze xxx 2. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 139/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x povolání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v roce 2020

Xxxxxxxxxxxx obrany stanoví xxxxx §39 xxxx. 5 xxxxxx x. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx x povolání:

Xx. I

V §1 xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., o xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxx x povolání x souvislosti x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx x roce 2020, xx doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Podmínka xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx dětského xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx dětského xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx pro děti, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx služebního xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxx do 30. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx tohoto xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jiných xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, x důsledku xxxxxxxx x xxxx 2020, xxxx z xxxxxx xxxxxxx důvodů; xx xxxx vážný důvod xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx děti xxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx režimových xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zavedených x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x roce 2020. Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx služebního volna. Xxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jiné osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 2.".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Podmínka xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, nebo xxxxx, xx xxxxx chodí, xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx podle §1 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx voják dítě xx xxxxxx zařízení xxxx xxxxx neumístil x důvodů uvedených x §1 xxxx. 3 xxxxxxxx č. 139/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx dne 1. xxxxxx 2020 xx xxx nabytí xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx x případě xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 266/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 4.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.