Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

266/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

266

XXXXXXXX

xx dne 2. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx 2020

Xxxxxxxxxxxx obrany xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 5 xxxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x povolání:

Čl. I

V §1 xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x povolání x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxx 2020, se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx péče x xxxx x xxxxxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dětského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx je, xxxx školy, xx xxxxx xxxxx, se xxx xxxxx služebního xxxxx xxxxx odstavce 1 považuje x xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 xx xxxxxxxx i v xxxxxxx, xx xxxxx xxxx do xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx osob, xxxxx žijí s xxxxxxx x domácnosti, x xxxxxxxx epidemie x roce 2020, xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx vážný xxxxx xx xxxxxxxx zejména xxxxxxx xxxxxxx kapacity xxxx provozní xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx 2020. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx v zařízení xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna. Xxxx první a xxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jiné osoby xxxxxxx x odstavci 2.".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Podmínka xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx jinak xx, xxxx školy, xx xxxxx chodí, xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx voják xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uvedených x §1 xxxx. 3 xxxxxxxx č. 139/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, v xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 266/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.