Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

266/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

266

VYHLÁŠKA

ze xxx 2. xxxxxx 2020,

kterou xx xxxx vyhláška x. 139/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x povolání x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx x xxxx 2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 5 xxxxxx x. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx:

Xx. I

V §1 xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v roce 2020, se xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Podmínka xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného obdobného xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx týdenní xxxx xxxx xxxxx je, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, se xxx účely služebního xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 za xxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx ohrožení xxxx xxxxxx nebo xxxxxx jiných xxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020, xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx; za xxxx xxxxx důvod xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x roce 2020. Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxx služebního xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x případě xxxx x jiné osoby xxxxxxx x odstavci 2.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxx jinak xx, xxxx školy, xx xxxxx xxxxx, xx pro účely xxxxxxxxxx volna xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx voják dítě xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxxxxxx x. 139/2020 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, v xxxxxx ode xxx 1. xxxxxx 2020 xx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx v případě xxxx x jiné xxxxx xxxxxxx v §1 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx.

Xx. III

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx obrany:

Mgr. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní xxxxxxx x. 266/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.6.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.