Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

266/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

266

XXXXXXXX

xx dne 2. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 139/2020 Xx., x xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v roce 2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §39 odst. 5 xxxxxx x. 221/1999 Xx., x xxxxxxxx x povolání:

Xx. X

X §1 xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020, se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Podmínka péče x dítě x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dětského xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx xxxxx chodí, se xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 za xxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxx xxxx do tohoto xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx ohrožení xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx žijí s xxxxxxx x domácnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020, xxxx x jiných xxxxxxx důvodů; za xxxx xxxxx xxxxx xx považuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx omezujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx zavedených v xxxxxxxxxxx s epidemií x xxxx 2020. Xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx uvést x žádosti o xxxxxxxxxx služebního xxxxx. Xxxx první x xxxxx platí xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.".

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx x xxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxx výchovného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx týdenní xxxx xxxx xxxxx xx, nebo školy, xx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx volna podle §1 xxxx. 1 xxxxxxxx č. 139/2020 Xx. považuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxx školy neumístil x xxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 3 vyhlášky č. 139/2020 Xx., xx xxxxx účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx dne 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx x případě xxxx o xxxx xxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 2 xxxxxxxx č. 139/2020 Xx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Metnar x. r.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 266/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 4.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.