Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 10.12.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

266/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

266

XXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxxx 2020,

xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna xxxxxxx x xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxxxx opatřeními při xxxxxxxx v roce 2020

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §39 odst. 5 xxxxxx x. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxx:

Xx. X

X §1 xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx x roce 2020, se doplňuje xxxxxxxx 3, xxxxx xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxx x xxxx x xxxxxx uzavření xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxx jiného obdobného xxxxxxxx pro xxxx, x jehož xxxxx xxxx týdenní péči xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xx 30. xxxxxx 2020 za xxxxxxxx x v xxxxxxx, že voják xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nebo školy xxxxxxxx x xxxxxxx xx možnost xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx žijí x xxxxxxx x domácnosti, x xxxxxxxx xxxxxxxx x roce 2020, xxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxx důvod xx považuje zejména xxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx provozní xxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxx školy xxxx xxxxxxxxx omezujících režimových xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x epidemií x xxxx 2020. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x zařízení xxxx xxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x žádosti x xxxxxxxxxx služebního xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx platí xxxxxxx x případě xxxx x jiné xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 2.".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Podmínka xxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvláštního dětského xxxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxxxxxxx zařízení xxx xxxx, x jehož xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx, nebo xxxxx, xx xxxxx chodí, xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx podle §1 odst. 1 xxxxxxxx č. 139/2020 Xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxx voják xxxx xx xxxxxx zařízení xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 3 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky, x xxxxxx xxx dne 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x jiné xxxxx xxxxxxx v §1 odst. 2 xxxxxxxx č. 139/2020 Xx.

Čl. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 266/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.6.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.