Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 04.06.2020.


Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

266/2020 Sb.

Vyhláška

Čl. I

Přechodné ustanovení Čl. II

Účinnost Čl. III

INFORMACE

266

XXXXXXXX

xx xxx 2. xxxxxx 2020,

xxxxxx se xxxx vyhláška x. 139/2020 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx volna xxxxxxx x povolání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v roce 2020

Xxxxxxxxxxxx obrany stanoví xxxxx §39 xxxx. 5 zákona č. 221/1999 Xx., o xxxxxxxx z povolání:

Xx. I

V §1 xxxxxxxx č. 139/2020 Sb., x xxxxxxxxxx služebního xxxxx xxxxxxx x povolání x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x roce 2020, xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, který xxx:

"(3) Xxxxxxxx xxxx x dítě x xxxxxx uzavření dětského xxxxxxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxx dětského zařízení, xxxxxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx denní xxxx xxxxxxx péči xxxx xxxxx xx, xxxx xxxxx, do xxxxx xxxxx, xx xxx účely xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx v xxxxxx do 30. xxxxxx 2020 za xxxxxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxx školy xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 2020, xxxx x jiných xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx vážný xxxxx xx považuje zejména xxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx děti xxxx školy nebo xxxxxxxxx omezujících xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x roce 2020. Xxxxx xxx neumístění xxxxxx x xxxxxxxx xxxx škole podle xxxx první je xxxxx xxxxxxx uvést x žádosti x xxxxxxxxxx služebního xxxxx. Xxxx xxxxx x xxxxx platí obdobně x xxxxxxx xxxx x xxxx osoby xxxxxxx v xxxxxxxx 2.".

Xx. II

Přechodné ustanovení

Podmínka xxxx o xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zařízení xxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx, x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dítě xxxxx xx, nebo xxxxx, xx které xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §1 odst. 1 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx. považuje xx xxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx voják xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 vyhlášky x. 139/2020 Sb., xx xxxxx účinném ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxx 1. xxxxxx 2020 xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx uvedené v §1 xxxx. 2 xxxxxxxx x. 139/2020 Xx.

Xx. XXX

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Informace

Právní předpis č. 266/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 4.6.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.