Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 24.09.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 12.09.2013.


Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
266/2013 Sb.
266
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
xx xxx 28. xxxxx 2013
x xxxxxxxxx xxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx čl. 63 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx §1 odst. 3 x §55 xxxxxx č. 247/1995 Xx., o xxxxxxx xx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxx xxxxx
xx Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České republiky x stanovím dny xxxxxx xxxxxx xx xxxxx 25. xxxxx 2013 x sobotu 26. října 2013.
Prezident republiky:
Xxxxx x. r.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 266/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 12.9.2013.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.