Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 22.07.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.09.2003.


Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
266/2003 Sb.
266
SDĚLENÍ
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
ze xxx 8. xxxxx 2003
x xxxxxxxxx xxxxxx voleb xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxxxx vnitra podle §58 xxxx. 4 xxxxxx x. 491/2001 Xx., x volbách xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxxxx na den 13. xxxxxxxx 2003 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx obce:

xxxx

xxxx

okres

XXXXXXXX

Xxxxxxxxx

České XxxxxxxxxxXxxxxxx:
Xxx. Gross x. x.

Informace
Xxxxxx předpis x. 266/2003 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 5.9.2003.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.