Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 06.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 30.06.2008.


Nález ÚS ze dne 23.4.2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
166/2008 Sb.
166
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx 23. xxxxx 2008 x plénu xx xxxxxxx Stanislav Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx (soudce xxxxxxxxx), Vlasta Formánkova, Xxxxx Janů, Vladimír Xxxxx, Xxxxxx Lastovecká, Xxxx Mucha, Xxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxx X. xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Michalem Xxxxxx, 2. skupiny 43 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupené xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, x 3. xxxxxxx 19 senátorů Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx JUDr. Kateřinou Xxxxxxxxxx, advokátkou se xxxxxx 612 00 Xxxx, Xxxxxxxxx 17, xx zrušení xxxxx xxxxxxxx (xxxxx zákona x státní xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx (xxxxx zákona o pomoci v hmotné nouzi), části xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx orgánů Xxxxx republiky v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), části xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx službách), xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x ozbrojených xxxxxx), xxxxx xxxxxxx první (xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx mateřské dovolené, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxx x nemocenského xxxxxxxxx), xxxxx dvacáté xxxxx (xxxxx zákona x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxx (změna xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx dvacáté xxxx (xxxxx zákona o nemocenském pojištění), xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona, xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění), xxxxx dvacáté xxxxx (xxxxx zákoníku práce), části xxxxxxx osmé (xxxxx zákona o vojácích z povolání), xxxxx dvacáté xxxxxx (xxxxx zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů), xxxxx xxxxxxx (xxxxx zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu), části xxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců), xxxxx třicáté xxxxx (xxxxx zákona o obcích), xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx zákona o krajích), xxxxx třicáté xxxxxx (xxxxx zákona o hlavním městě Praze), xxxxx xxxxxxx páté (xxxxx služebního zákona), části xxxxxxx šesté (xxxxx zákona o zaměstnanosti), xxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxx osmé (xxxxx xxxxxx x. 585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x. 189/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx č. 262/2006 Sb., zákoník xxxxx, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v souvislosti x přijetím xxxxxxxx xxxxx, xxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 117/1995 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx č. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx deváté (změna zákona o vysokých školách) x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx zákona o elektronických komunikacích) xxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, respektive xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uvedených xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx X) Poslanecké xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx x B) Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x C) xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx JUDr. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, a D) xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení,
xxxxx:
X. Dnem 30.6.2008 xx x xxxxxx č. 54/1956 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx zrušují xxxxx: ",xxxx-xx xxxxxxxx neschopnost xxxx než 3 xxxxxxxxxx dny". X xxxxxxxxxx §15 xxxx. 3 xxxx první xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx slovo "čtvrtého". Xxxxxx xx xxxxxxx x věta xxxxx §16 téhož zákona xx xxxxx: "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx poskytuje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.".
II. Ve xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxx xxxxxx
1. Xxxxxxx, podaným Xxxxxxxxx xxxxx dne 22. xxxxx 2007, xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxx podle článku 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx xxx "Ústava") x xxxxx §64 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., o stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxxxxxx týmž xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx blíže xxxxxxxxxxxxxxxx ustanovení zákonů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb.
2. Usnesením xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 8. xxxxx 2008 č. x. Xx. XX 24/07-147 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx návrhy xx xxxxxxx xxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb., xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Pl. XX 1/08), x xxxxxx xx xxxxxxx částí xxxxxxxxxx se obsahově xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Pl. XX 2/08.)
3. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx XX. XX 24/07 xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx návrhů, xxxxx xxxxxxxx xxx 31. xxxxx 2008 zamítavým xxxxxxx pléna Ústavního xxxxx (xxx xxxx).
II.
Účastenství x xxxxxxxx účastenství
4. Navrhovatelem v xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx 67 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky, zastoupená xxxxxxxxx Xxx. Michalem Xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxx, že podaný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx procesní náležitosti. Xxxxx §69 xxxx. 1 zákona x Xxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx 1. Poslanecká xxxxxxxx a 2. Xxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx.
5. Návrhem, xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxx 19. xxxxxxxxx 2007, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 43 poslanců, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Filipem. Tento xxxxx Ústavní xxxx xxxxxx usnesením xx xxx 23.11.2007 xx. xx. Pl. ÚS 28/07 podle §43 xxxx. 2 xxxx. x) ve xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. e) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx litispendence. Xxxxxxx 43 xxxxxxxx se xxx xxxxx podle §35 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx vedlejším xxxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxx skupiny 67 xxxxxxxx.
6. Xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx dne 7.12.2007, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, zastoupená xxxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxxx návrh Xxxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxxx xx xxx 12.12.2007 xx. xx. Xx. XX 29/07 xxxxx §43 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §43 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx překážky xxx xxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxx xxxxxxx 19 xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Vedlejší xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Ústavním xxxxxx mají stejná xxxxx a povinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx (§28 xxxx. 2 xxxxxx o Ústavním xxxxx).
III.
7. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx navrhovatelů a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předepsaný xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxx, nelze xxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 24/07 xx xxx 31. xxxxx 2008 (vyhlášen xxx č. 88/2008 Sb.).
XXX./x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx
8. Skupina 67 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx poslancem Xxx. Xxxxxxxx Haškem (xxxx též "xxxxxxxxxxxx"), xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx. x xxxxxx, kterými xx xxxxxxxx zabýval xxx xxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 24/07. Xxx xxxxxx, že by xxxxxx návrhu nebylo xxxxxxxx, tato xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx dvacáté xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx tyto části xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Přijetí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx mělo xxx provedeno xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx totiž x xxxxx v sociálních xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tato rozsáhlá xxxxxxx celého systému xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zákoně či xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Právo sociálního xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx propojení v xxxx zákonné xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx u xxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx třetí), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx xxxxxxxx čl. 1, čl. 2 xxxx. 1, čl. 6, čl. 15 odst. 1 x čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
9. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx sféře (xxxx xxxxxxx sedmá xx třicátá xxxxx) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. To xx xxxx zejména xxxxxxxxxx xxxxxx z povolání, xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxx x xx. x. Xxxxx). I tyto xxxxx vyžadují x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx úpravu xx xxxxxxxxx zákoně.
10. Xxxxx méně xxxxxxxxx xxxx změny x zákoníku práce, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx. zaměstnavatelem x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §313 xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx sedmé xx. XXX bodu 7.
11. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx čl. XXXX xxxx 1, 2 a 12, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx. XXXXXXX body 1, 2, 3 x 5. Xxxx. xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx o xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx [v xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 405/2006 Sb. - xxxx. xxx.: nález sp. xx. Xx. XX 42/04, Sbírka nálezů x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx xxxxxxxxxx"), xxxxxx 41, xxxxx x. 112] je xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxx "xxxxxxxxxx" xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx k zákonu, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx netýká. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xx. zn. Xx. XX 77/06, xxxxxxxxx xxx č. 37/2007 Sb., xxx 73).
XXX./x
Argumentace xxxxxxx 19 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
12. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx toliko xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx nálezy xx. zn. Xx. XX 33/97 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, svazek 9, xxxxx x. 163, xxxxxxxx xxx č. 30/1998 Sb.), xx. zn. Xx. XX 5/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 28, xxxxx x. 117, xxxxxxxx xxx č. 476/2002 Sb.), xx. xx. Pl. XX 77/06 (xxxxxxxx xxx č. 37/2007 Sb.). Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxx x xxxxx mnoha novelizací xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, čímž došlo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Ve xxxxxx xxxxx poslanec a xxxxxxxx xxxxx X. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh, xxxxx xxxxxxx v xxxx částí zmíněného xxxxxx nežádoucí "xxxxxxxx". Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx 19 senátorů xx xxxx xxxxxx neobsahuje xxxxxx x těch xxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx řízení.
XXX./x
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
13. Xxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx (stejně jako x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 69 xxxxxxxx) xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx ústavněprávní vady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Argumentace xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx z velké xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx. Zákon považují xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx desítek xxxxxx, jednak xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx samostatné xxxxxx. Xx tzv. "xxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx právní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx systémů xxxx.
14. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx navrhovatelů xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., tj. xxxxx xxxxxx xxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x xxxxxx nouzi. Xxxxxxxxxx x xxxx 18 x 19, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, aby x xxxx pobírajících xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx, xx xxx stanovení výše xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx existenčního xxxxxx x tím, xx zvýšení částky xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx vztahovat xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx vyloučeny xxxxx xxxxxx 55 xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx 12 xxx. Xxxxx 24 xxx xxx xxxxxx stávající §31 xxxxxx x. 111/2006 Sb., xxxxxxxx xxxxx osob, x xxxxx xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x 600 Kč xxx dlouhodobém xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
15. Podle xxxxxxxxxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxx sociální xxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Zákon č. 261/2007 Sb. xxxxxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx jen xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 111/2006 Sb., xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx úřadům byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o 600 Kč xxxxxxx x dlouhodobě nezaměstnaných xx stadiu xxxxxx xxxxx. Dosavadní xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxx vkládá kvalitu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx subjektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vidí xxxxxxx xxxxxxx v xxx, že xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx navýšena xxxxxx x xxxxxxxx o 600 Xx, xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xx xxxxxxx uchazečů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 50 xxx. Xxxxx invalidních xxxxxx xx tedy xxxx xxx na xxxxxxxxxxx navýšení xxxxxxxx x 600 Xx x xxxxxxxxxx nezaměstnaní "xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxx xxxxx.
16. Xx princip xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx sociální xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vázat xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx vlastní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnaným. Xxxxx xxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx pojistného zachovává, xxx rozsah pojistného xxxxxx xxxxxx pouze xx případy xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxxx pracovního poměru xxxxxxx nebo běžnou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx hrubým způsobem xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx porušování xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx měsíců xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, přestože xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Zaměstnavatel xxx xxxxxxx xx rukou xxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx sil xx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sílu x xxxxxxx jednostranně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
17. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx zákon, xxxxx byl xxxxxx xxxxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxx xxxxxxxx xx ale xx xx 1. xxxxx 2009. Zmíněná xxxx devatenáctá (bod 3 x xxxx.) xxxxxxxx xxxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx, které se xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx tří xxxxxxxxxxxx xxx dočasné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxx nelze xxxxxxxxx, xxxxxxx systém xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx sloužit x xxxxxxx xxx xxxxxxxx události, xxx xx v tomto xxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xx počátku xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx §6 zákona x. 689/1920 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxx tří xxx a xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx ode xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Novou xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx tak xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
18. K xxxx 10 xxxxxx xxxxx, měnícímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx rodiny, x xxxx 14, xxxxxxxxxxx procentní sazbu xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx ošetřování xxxxx xxxxxx x dosavadních 69 % na 60 %, xx. xx úroveň nemocenského xx 30. kalendářního xxx pracovní xxxxxxxxxxxx, x xxxx 17, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a x xxxxx 19 a 20 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x důsledku xxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx pojistný princip xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx výrazně xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx infekčních.
19. Xxxx skupina xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, měnící xxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x bodech 4 xx 6, kterými xx ruší xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx osamělým ženám, x x xxxxxx 7 až 9, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx u xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx službám x x lékařskému xxxxxxxx, xxx se xxxx týkat xxxxxxx xxxxx x více xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxx na xxxxxxxx dovolené. Zmíněná xxxx xxxxxx xxx xxxxxx pomoc lidem, xxxxxx xx stát xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podporu, xxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxx. Tím je xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx Ústavy. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx očekávání xxxxxx, xxxxx již xxx xxxxxxx právním xxxxx x je dostatečně xxxxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nálezy xx. zn. Xx. XX 50/04 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 40, xxxxx x. 50, xxxxxxxx xxx č. 154/2006 Sb.) x xx. zn. XX. XX 167/05 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 37, nález x. 94). Xxx xxxxxxxx xxxxx regulace xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx citlivě x v xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
20. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx rovněž xxxxx k xxxxxxxx čl. 14 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x. 3, 5 x 8 (xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx č. 209/1992 Sb.), kde xx výslovně xxxxxxx, xx xxxxxxx práv x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx důvodu.
XX.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx
21. Xxxxxxx soud podle xxxxxxxxxx §42 xxxx. 4 a §69 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx zaslal xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx a Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
XX./x
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky
22. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.11.2007, podepsaném xxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx neobsahuje žádné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x přesvědčení, xx xxxxxxx zákon xx x souladu x Ústavou, xxxxxxxx xxxxxxxx x právním xxxxx.
XX./x
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx
23. Senát Xxxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxxxxx Sobotkou, ve xxxxxxxxx xx dne 28.11.2007 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxx č. 261/2007 Sb. Xxxxxxx. V xxxx plénu xxxxxxxxxx "xxxxxxxx" rozprava podle xxxxxxxxx xxxx Senátu. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§69 zákona o xxxxxxxx xxxx Xxxxxx). Xxxxx xxx, xx xxxxxxxxx x. 192 xx dne 19.9.2007 xxxxxxxxx schválil xxxxx xxxxxxxxxxx vůli xxxxxxx xxxxxx xx nezabývat, xxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx v xxxxxxx x Ústavou x x Listinou. Xxxxxxx xxxxx "... na xxxxx pohled může xxxxxxxxxx soubor spolu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx shrnutých xxx xx jednoho xxxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxxx "... obsahuje nosnou xxxxxxxxx ideu ... xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx". Xxxxxxxxxx postup xxxx x českém legislativním xxxxxxx xxxxxxxx, stejně xxxx postupováno též xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx x. 132/2000 Xx., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx, zákonem x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx x hlavním xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů (xxxxx x. 320/2002 Xx., o xxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x ukončením xxxxxxxx xxxxxxxxx úřadů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona Senát xxxxxxxxxx x komplex xxxxxxxxxxxxx návrhů (xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx x Xxxxxx) přijatých Poslaneckou xxxxxxxxx. X závěru Xxxxx xxxxxxxxxxx, že xx na Xxxxxxxx xxxxx, aby posoudil xxxxxxxxx přijatého zákona x x konečnou xxxxxxxxx rozhodl.
X.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
24. Xxxxxxxxxxxx - xxxxxxx 67 xxxxxxxx - xxxxxxx xxx 18.12.2007 k xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx podstatou bylo xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxx komory Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nejsou oprávněni xxxxxxxxxx tvořit její xxxx. Xxxxx pouze xxxx vůli, vytvořenou xxxxx pravidel xxxxxxxxxxx Ústavou x zákonem, xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx Xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx své xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx.
XX.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx procedury přijímání xxxxxx č. 261/2007 Sb.
25. X vyjádření obou xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x z dokumentů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x digitální xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx na www.psp.cz x xxx.xxxxx.xx, Ústavní xxxx xxxxxxx, xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona xxx 24.5.2007 (tisk 222/0). Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.5.2007. Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu zákona xxxxxxxxx xxx 24.5.2007. Xxxxx xxxxxxxxxx Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx: 1. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, 2. xxxxxx xxx sociální xxxxxxxx, 3. rozpočtovému xxxxxx. Xxxxx čtení xxxxxxxx ve xxxxx 6. a 7. xxxxxx 2007 xx 15. xxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx byl xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výborům (xxxxxxxx x. 335). Xxxxxxxx výbor pro xxxxxxxxxxxxx projednal návrh xxxxxx xxx 20. xxxxxx 2007, xxxxxxxx xxxxx usnesení. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 2.7.2007 x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zamítnout. Xxxxxxxxxx xxxxx projednal xxxxx xxxxxx xxx 8.8.2007 x xx xxxx xxxxxxxx doporučil xxxxx xxxxxxxxx.
26. Xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx rozpravě xx xxxxx 14. x 15. xxxxx 2007 na 18. xxxxxx. Podané xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx tisk 222/3, xxxxx xxx xxxxxxxx 16.8.2007. Xxxxx xxxxx xx Sněmovně xxxxxxxx 21.8.2007 xx 18. xxxxxx. Návrh xxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx 200 xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx 101 xxxxxxxx, 99 xxxxx bylo proti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 31.8.2007 návrh xxxxxx Xxxxxx jako xxxx 106/0. Senát xxxxxxx tisk na xxxx 8. xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 19.9.2007. Xxxxxxxxx x. 192 Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxxx prezidentovi xxxxxxxxx xxx 25.9.2007, xxxxxxxxx xxx podepsal xxx 5.10.2007 x xxxxx xxx xxxxxxxx xxx 16.10.2007 xx Xxxxxx xxxxxx x xxxxxx 85 pod číslem 261/2007 Sb.
VII.
Ústní xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx
27. Xxx xxxxxx xxxxxxx pléna Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx 23. xxxxx 2008, zástupci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, která Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx XXXx. X. Filipa xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poslance Xxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx projednávání xxxxxxxxx zákona x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na článek 26 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
VIII.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
28. Xxxxx §68 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Xx. Xxxxxxx xxxx x rámci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx přezkoumává soulad xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxx, a xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, tj. xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx tedy xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxxxxx xxxxx Parlamentu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvořit xxxx komory. Xx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx projednávání návrhu xxxxxx. Hodnocení napadeného xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx zrušení Ústavním xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
29. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 261/2007 Sb. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, který tento xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx procedury xxxxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 24/07 xx xxx 31.1.2008 (xxx xxxx).
30. Xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx řízení, xx opírá x xxxxx řadě o xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx celku. Xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx na závěry xxxxxx xx. zn. Xx. ÚS 24/07. Xxxxx xxx xxxxxxxxx x na procedurální xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x jednotlivým xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účastníky xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x překročení xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxx čtení při xxxx přijímání.
XX.
X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
31. Xxx bylo xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx. zn. Xx. XX 24/07, xx xxxxx č. 261/2007 Sb., o xxxxxxxxxxx veřejných rozpočtů, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonů (části 1 xx 36, 38 až 44, 48 xx 50), xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (části 37, 45, 46, 47) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (část 51) x ustanovení x účinnosti (xxxx 52). Jinými xxxxx xxxxxxxxx, xxx o xxxxx, xxxx xx xxxxxx "sběrnou novelou" x zčásti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx nálezu xx. zn. Xx. XX 24/07, úprava xxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx systémovou xxxxxxx, která by xxxxxxxxx xx vztahu x této části xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx principů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx demokracie.
X.
X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pozměňovacích návrhů x xxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx zákonného xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx návrhů xx xxxxxx čtení xxxxxx xxxxxx
32. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxxxxx namítají absenci xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsahem xxxxxx samotného zákona x xxxxx označených xxxxx. X xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx vyřešené xxxxxxx xx xxx 31.1.2008 xx, xx. Pl. XX 24/07.
XX.
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
33. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx judikatuře xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nemá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx existenci, nýbrž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu [xxxxx xx. xx. Xx. XX 5/96 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 6, xxxxx x. 98, vyhlášen xxx č. 286/1996 Sb.), xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 25/2000 (Xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx 19, xxx. x. 27), xxxxxx xx. zn. Pl. XX 21/01 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx x. 14, xxxxxxxx xxx č. 95/2002 Sb.), xx. zn. Xx. XX 33/01 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 25, xxxxx x. 28, xxxxxxxx xxx č. 145/2002 Sb.)], x xxxx taková xx posuzována i xxxx ústavnost. Jsou-li x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx absence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právního předpisu, xx xxx posuzována xxxxxxxxx samotné xxxxxx [xxx xxxxxx sp. xx. Pl. ÚS 5/02 (viz výše), xx. zn. Pl. XX 7/03 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 34, xxxxx x. 113, xxxxxxxx pod č. 512/2004 Sb.)].
34. Ústavní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx posuzování rozporu xxxxxx, xxxx. jeho xxxxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxxx pořádkem xx xxxxx xxxxx petitem, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx [nález xx. xx. Pl. XX 16/93 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 1, xxxxx x. 25, xxxxxxxx xxx č. 131/1994 Sb.) a xxxxx]. Brojí-li xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxxx ustanovení) xxxxxxxx xx xxxxxxx, nýbrž xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx norem břemeno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx za rozporný x ustanovením §34 xxxx. 1 xxxxxx x Ústavním xxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 7/03 - viz xxxx). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx ty xxxxx xxxxxx, v xxxxx se skupina 67 xxxxxxxx domáhá xxxxxxx xxxxx patnácté xx xxxxxxx druhé, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebyly xxxx xxxxx částem zákona xx xxxxxx této xxxxxxx navrhovatelů (xx. xxxxxxx 67 xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx obsahové (xxxxxxxxxx) výtky.
35. Xxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxx) x xxxxxx navrhla xxxxxxx některých částí xxxxxx x x xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx argumentů - xxx xxxxxxxx XXX./x xxxxx. Xx xxxxxxx, že Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx částmi xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tato skupina xxxxxxxxxxxx.
36. X xxxxx přehledu x xxxx věci xxx xxxxxxxxxxx, že předmět xxxxxx vymezený xxxxxxx xxxxxxx 67 xxxxxxxx xx xxxxxxx shora xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. xx týká xxxx uvedených xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx 4 xxxxxx:
A. Změny x xxxxxxxxxx nároku x xxxx xxxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx
X. Xxxxxxxxxxx změny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx
X. Kompetenční xxxxx xxxxxxxxxxx orgánů x xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění
X. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx
Xxxxx x některých xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxxxx jejich xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xx tyto xxxxx.
Xxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx:
37. X oblasti dávek xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx zákona č. 117/1995 Sb., x státní sociální xxxxxxx, čl. XXXXX xxxxxx č. 261/2007 Sb. - xxxx patnáctá) došlo xx změně xxxxxxxx xxx určení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, z xxxxx xx xxxxxx xxx. xxxxxxxx příjem xxx xxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxxx x závislosti xx výši xxxxxx; xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x pohřebného (xxxx 1 - 12, 14 - 19).
38. U dávek xxxxxx x xxxxxx xxxxx (změna xxxxxx č. 111/2006 Sb., o xxxxxx x hmotné xxxxx, xx. XXX xxxxxx č. 261/2007 Sb. - část xxxxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx částka xxxxxxxx x osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxx xxx 12 xxxxxx částkou existenčního xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx §25 - 30 xxxxxx x. 111/2006 Sb. X tohoto ustanovení xxxx xxxxxxx osoby, xxxxx dosáhly xxxx xxxxxxx 55 let, xxxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx xxxxx §67 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx pečující o xxxx ve věku xx 12 xxx (xxxx 18 a 19). Xxxxxxx č. 261/2007 Sb. xxx zrušen §31 xxxxxx x pomoci x xxxxxx nouzi, xxxxx upravoval možnost xxxxxxx částky xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxx 600 Xx x xxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx péči xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx nepřetržitého xxxxxx x evidenci uchazečů x po xxxx xxxxxxxxxx pobírání příspěvku xx živobytí (xxx 24). Novou xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na doplatek xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx (body 25 x 30).
39. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx č. 108/2006 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. XXXXXX xxxxxx č. 261/2007 Sb. - xxxx xxxxxxxx) xxxx zrušena hlava XXX, upravující zvyšování xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jiné xxxxxxx osoby za xxxxxx zajištění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxx 1). Novou xxxxxxx došlo xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (bod 4), xxxxx u některých xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx úhrady, xxxxxx ve výši xxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx 24, 27, 29 a 32) x xx xxxxxxx hlavy X, xxxxx upravovala posuzování xxxxxxxxxxxxxxx zátěže xxxxxxx x případech, xxx x xxxxxxxxxx příspěvku xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx stanovených xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxx 20).
40. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x dávkách x mateřství a x xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. XXXXXX xxxxxx č. 261/2007 Sb. - xxxx dvacátá první) xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx peněžité pomoci x mateřství x xx vyčerpání zákonem xxxxxxxxx doby v xxxxxxx osamělých xxx (xxx 4). Xxxx xxxx zrušeno poskytování xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx občanům, xxxxx xxxx vedeni x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxx 7).
41. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců (xxxxx č. 54/1956 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx. XXXX xxxxxx č. 261/2007 Sb. - xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xx změně x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trvá xxxx xxx xxx xxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx až xx xxxxxxxx kalendářního dne xxxxxxxx neschopnosti, xx xxxxxx xx předchozí xxxxxx úpravy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxx pracovní xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx karantény xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx (body 3 - 6). Xxxxx č. 261/2007 Sb. nově xxxxxxx xxxx nemocenského xxx, xx xxxxxx původní xxxxxx výše xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx den 69 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx první xxx xxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx karantény xxxxxx 25 % denního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxx karantény. Xxxx xxxxxxxxxxxx xx kalendářní xxx tak xxxx xxxx 60 % xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx 30. kalendářního xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, 66 % xx 31. xx 60. xxxxxxxxxxxx xxx x 72 % xx 61. xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx karantény (xxx 7).
42. Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx částek xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx nemocenského x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxx 10). Xxxxx také xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxxx xx dobu 81 xxxxxxxxxxxx xxx (namísto xxxxxxxxx 84 kalendářních xxx - xxx 12). Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nejdéle xx xxx, jímž xxxxx xxxxxxxxxx (bod 13). Xxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 60 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx (xxxxxxx xxxxxxxxx 69 % - xxx 14) x xxxx xxxxxxx nenáleží x xxx. xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 18). Xxxx zákonná úprava xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxx xx 42 xx 7 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx 19).
43. Xx tuto xxxxx xxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx analogické xxxxx v xxxxxxxxxx xxxx v dalších xxxxxxxx xxxxxxxxxx, provedené xxxxxxx č. 261/2007 Sb. Jde x změny x xxxxxx č. 32/1957 Sb., x xxxxxxxxxx péči -x xxxxxxxxxxx silách, (xx. XXXX - xxxx xxxxxxx) - xx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx nemocenského, xxxx x zákoně č. 88/1968 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xx děti z xxxxxxxxxxxx pojištění, (xx. XXXXXX - xxxx xxxxxxx první) - xxxxxxxxx xxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx vyrovnávací xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x mateřství xxxxx xxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx, a x xxxxxx č. 155/1995 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xx. XXXXXXX -xxxx xxxxxxx xxxxxx) - xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx) x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (bod 8).
44. Dále xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, (xx. XXXXX - část xxxxxxx xxxx), xx xxxxxx xxxxx ke xxxxxxx změnám xx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxxx x xxxxxx č. 54/1956 Sb. (xxx 3 x bod 9). Xxxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x původních 1&xxxx;500 Xx na 2&xxxx;000 Xx (bod 1), xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxx 4), změna xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v těhotenství (xxx 5) x xxxxx výše ošetřovného x 65 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xx 60 % (xxx 13).
45. X souvislosti se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx došlo xxxx xx xxxxxx x zákoně č. 262/2006 Sb., xxxxxxx práce, (xx. XXX - xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx byla nařízena xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx nepřísluší za xxxxx xxx dny xxxxxxx pracovní neschopnosti xxxx xxxxxxxxx (xxx 3). Xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx vznikem xxxxx xxxxxxxxx pracovním xxxxxx nebo xxxxxx x povolání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (bod 8). Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxx 60 % xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx výdělek xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx upravuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx nemocenského x xxxxxxxxxxxx pojištění x tím, že xx příslušná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx 0,175 (xxx 4).
46. Xxxxxxxxxxx změny xxxxx xx xxxx odměny xxxx xxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxxxx v xxxxxx č. 221/1999 Sb., x xxxxxxxx z xxxxxxxx, (xx. XXXX - xxxx xxxxxxx xxxx), x xxxxxx č. 361/2003 Sb., x xxxxxxxxx poměru xxxxxxxxxxx bezpečnostních sborů, (xx. XLIV - xxxx dvacátá xxxxxx), x zákoně č. 236/1995 Sb., x platu x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a soudců x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, (xx. XXXX - část xxxxxxx), x xxxxxx č. 201/1997 Sb., x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx, (xx. XXXX - část xxxxxxx xxxxx), x xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), (xx. LII - xxxx xxxxxxx druhá), x xxxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx), (xx. LIV - xxxx třicátá xxxxx), x xxxxxx č. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, (čl. XXX - xxxx xxxxxxx čtvrtá) x x zákoně č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), (čl. XXXXX - xxxx xxxxxxx xxxx). Xxx xxxxxx platu a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx x při xxxxxx platu státních xxxxxxxx byla x xxxxxxxxxxx zákonech doplněna xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx výši dosažené x 31. xxxxxxxx 2007 (x letech 2008 - 2010), (xx. XLVIII - xxxx xxxxxxx x xx. XX - xxxx třicátá první).
47. Xx xxxxxxx xxxxxx č. 261/2007 Sb. došlo xx změně zákona č. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx (xx. XXX - xxxx xxxxxxx xxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zaměstnání, x) xx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (bod 3). Xxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zaměstnávání xxxx xx zdravotním xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx 6).
48. Xxxxxxx č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx základů xxx placení pojistného x stanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základů pro xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Sb., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx. XXXXX xxxxxx č. 261/2007 Sb.- část xxxxxxx xxxxx).
49. Xxxxx úpravou xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvýšené xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 182/1991 Sb., xxxxxx xx provádí xxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxxxxxx orgánů České xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xx. XXX - část xxxxxxx sedmá).
50. Xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx č. 111/1998 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o vysokých xxxxxxx). Změna xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznávaného x xxxxxxx tíživé xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx dítě (xx. XXXXX - xxxx xxxxxxx xxxxxx).
51. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 127/2005 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podnikatelů poskytujících xxxxxxx xxxxxxxxx telefonní xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx cenových xxxxx, xxxxx xx xxxx xx cenových xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxx postižené, xx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx i xxxx s xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřebami (čl. XXX - část xxxxxxxxx xxxxxx).
XXX.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X
52. Většina změn, xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 261/2007 Sb., xx xxxx práv xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx pojmovým xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx nemají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxx xx jich xxxxxxx pouze v xxxxxx xxxxxx [čl. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen "Listina")]. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx principy, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx provádění xxxxxxx xxxxxx, zakotvené v Listině, xx xxxxxxxxxxx xxxx řídit čl. 4 xxxx. 4 Listiny, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx konstatovat, xx xxxxxx xxxxxxxxx omezením xx právě xxxxxxxxxx, xx xxxxxx, na xxxxxx např. xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, přímo xxxxxxxxxxx xx základě Listiny. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v nutnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
53. Xxxx xxxxxxxxxxx souvisí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sociálních xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vývoj xxxxx, ale x xxxxx státu a xxxxxx, založený xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx, x xxxx xx princip xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (např. xxxx xxxxx sociálního). Xxxx xxxxxx principu xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxx xxxxxxxx chápání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxx x smyslu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxx x xxxxxxx xxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxx lze x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vnitřní či xxxxxx. Vnitřní xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx, xx spontánní, xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Stát xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx proto zdráhavější. Xxxxx xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xx x této xxxxxxx xxxxxxxxx svojí xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx princip xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jedněch x druhým - xxx xxxxxxxxx. Solidarita xx xxx hranice. Xxxxxx mít natolik xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xx ti, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, neproporcionální, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx jí xxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx ochrany xxxxxxx.
54. Xxx realizaci xxxxxxxxxx xxxx se xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx aktivita, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu x xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx spočívá xxxxx xx xxxxxx státu. Xx-xx to stát, xxx xx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xxxx mít xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxx. Stát xx xxxxxx xxxxxxx xx nezodpovědnost xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx schopen xxxxxxx xxx závazky. Tyto xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx ve svém xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. V xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx poměrně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxxx možnosti xxxxxx xxxx.
55. X xxxxx xxxxx xxxxxxx hovoří x xxxxxx k Listině základních práv a svobod (přednesená xx 11. xxxxxxxx schůzi Xxxxxxxx xxxx a Xxxxxxxx xxxxxx dne 8. xxxxx 1991). X xx xx xxxxxxxxxx, že: "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx jsou Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx v tom xxxxxx, xx jejich xxxxxx - a xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x sociálních -xx xxxxxxx xx stavu xxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Proto xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, nicméně x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Vlastní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vývoje xxxxxxxxxx x životní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx nebylo xxxxxxx.".
56. Xxxx xxxxxxx specifický xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebyl xxxxx. Xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x Listině xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxx případě xxxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx sociálního xxxxx, xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx principům xxxxxxxxxx x Listině. Xxxx jejich xxxxxxxx xx xxxxx posuzovat x každém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx úpravu, xxxxxx přinesl xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxx, x jakou xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaručených xxxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
57. Xxxxx provedené xxxxxxx č. 261/2007 Sb., popsané xx xxxxx označené oblasti, xx týkají xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx". X článku 26 Listiny xxx zejména x xxxxxxxx 3, x xxxx se xxxxxxx, xx "Xxxxx má xxxxx získávat xxxxxxxxxx xxx xxx životní xxxxxxx prací. Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx své xxxx xxxxxxxxx, stát x xxxxxxxxxx rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx zákon.". Článek 29 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zvýšenou xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxx těchto xxxx xxxxxxxxx xxxx xx zvláštní xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Článek 30 Xxxxxxx upravuje xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx v hmotné xxxxx, která je xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx životních podmínek.
58. Xxxxxxx rodičovství x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx změn, xxxxxxxx článek 32 Xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx pod xxxxxxxx zákona a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x mladistvých xx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxx, kteří xxxxxx o xxxx, xxxx xxxxx na xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, stejně xxxx xxxxx citované články 26, 29 a 30 Xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx těchto ustanovení xxxxxxx.
59. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx tedy xxxxxxxxxxx, xx Listina xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x určení podmínek xxxx xxxxxxxxx ústavních xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx realizaci xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxxxx textu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxx", "nezbytné xxx xxxxxxxxx základních xxxxxxxxx xxxxxxxx", "přiměřené xxxxxx xxxxxxxxxxx" xxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx Listina blíže xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx termínů, xx zřejmé, xx xxxxxx xxxxxxxx xx, xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx podrobností, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
60. Xx oblastí xxxxxxxxxx xxxxx citovanými xxxxxx Listiny xxxxx x xxxxx skupiny 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxx argumenty xxxxxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ústavněprávní. Xx xxxxxxxxxx, že Listina xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxx x pozitivnímu xxxxxxx x k xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxx xxxxx minimální xxxxxxxx standard, x xxxxxxx adekvátní xxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxx požadavky, xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx.
61. Xxxxx jde o xxxxx skupiny 43 xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx úpravy §39 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx, která "navrhuje xxxxx přiznání xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx poměr" (viz xxxxxxxxxxx v xxxx 16 xxxxx), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxx protiústavního xxxxxxxxx. Xxxxx zvyšuje xxxxxxxxxxx pracovníků xx xxxxxxx jednání x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx "xxxxxxxxxxxx" xxx xxxx, xxx: "xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx vztahujících se x jím xxxxxxxxxx xxxxx zvlášť xxxxxx xxxxxxxx". Jedná xx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pracovního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx soudní xxxxxx x xxxxx řízení xxxxx §72 xxxxxx x. 262/2006 Sb. (xxxxxxx xxxxx) x xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jednání xxx jen vítat.
62. Xxxxx xxxxxxx 43 xxxxxxxx obsahuje i xxxxxxxxx xx zrušení xxxxx xxxxxxxxxxx (xxx 3 x xxxx.), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocenského, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx tří xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jíž je x tomto případě xxxxx. Tento xxxxxx xxx xxxxxxxx lépe x x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 689/1920 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx "xxxx-xx xxxxx xxxx tří xxx x xx-xx nemocný xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx dne xxxxxxxxxx x zákoně xxxxxxx denní xxxxxxxxxx". Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tak xxx supluje xxxxxx xx xxxxx deficitu xxxxxxxx xxxxxxxx.
63. Podle xxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxx x xxxx části důvodný, xxxxxxx xxxxxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx dny pracovní xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx čl. 30 odst. 1 Xxxxxxx, konkrétně x xxxxxx na přiměřené xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx ustanovení §15 xxxx. 1 x 3 x §16 xxxxxx č. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších zákonů, xxxxxxx všem zaměstnancům x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx dávky xx xxxx xxxxxxx xxx dnů pracovní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx až xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nemocenských xxxxx xxxxxx postihuje všechny xxxxxxxxx zaměstnanců. Xxxxxxxxx xx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx neschopnosti xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx povinnost platit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx samozřejmě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx lékařskou xxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, xxx stát pouze xxxxxxxxx xxxxxxx povinností xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxxx), x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx x xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxx dosahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx sloužit xx xxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx.
64. Xxxxxxx většina xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xx zotavenou!), xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxx nemoci" bez xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx neschopnosti. Tím xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jednak k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx neléčení xxxxxxxxx onemocnění. Xxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxx na léčení x xxxxxxx komplikací, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx nemocenského, xxxxx xx xxxxx být xx xxxx x xxxxxxx třech dnech xxxxxxxxx.
65. Nemoc xx xxxxxxx pojistné událostí x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx prokázána xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Místo xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx důsledky xxx xxxxxxxx či neschopnosti x xxxxxxxxx této xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx poctivých xxxxxxxxxxx. Xxxxx platí o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pohromou, xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutím. Xxxxxxxxxx x karanténě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx právních předpisů, xx xxxxxxx příslušných xxxxxxxx.
66. Xx základě xxxxx xxxxxxxxx argumentů Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx: xxxx ", xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 kalendářní xxx" x xxxxxxxxxx §15 odst. 1 xxxx první zákona x. 54/1956 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx zrušil xxxxx "xxxxxxxx" v §15 xxxx. 3 xxxx první téhož xxxxxx x konečně xxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxxx xxxxxx ve xxxxx: "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxx od čtvrtého xxxxxxxxxxxx xxx karantény.". Xxxx xxxxxx xxxxxx xx totiž v xxxxxxx x čl. 30 xxxx. 1 Xxxxxxx.
67. X xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxx uvedená xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxx xx řady xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx 27 xx 35 xxxxxx č. 261/2007 Sb. (xxxxxxxx zákoníkem xxxxx), xxxxxxxxxxxx nároky xxx xxxxxxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx však xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx, xx. Xx. XX 15/01 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 24, xxxxx x. 164, vyhlášen xxx č. 424/2001 Sb.) xx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx, aby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx směru, zmíněnou xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx proto Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30.6.2008.
68. Xxxxx je x xxxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx", který xx xxxxxx obsažen v xxxxxx 43 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx namístě. Xxx xxx xxxx výše xxxxxxxxx, tato xxxxx xxxx odvislá zejména xx vývoje xxxxxxxxxx x životní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx státu. Xx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx upadne xx xxxxxxxxxxxxx potíží (xxx v xxxxxxx xxxx Xxxxx, Argentina xx Xxxxxx), xx xxxxx, byt' xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. X xxx xxxxxxx x otázka "xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx", xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xx prokazuje x xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx, kdy levicově xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zmnožovat, zatímco xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx tendenci xxxxxxx. Xxxx xx ale xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx naznačených xxxxxx xxxxxx Listinou. X xxxxxxxx celkového xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ústavněprávní úpravou Xxxxxxx soud konstatuje, xx xxxx jistá xxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, která by xxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x Listině, xxxxx xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.
XXXX.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx skupiny X
69. Xx další xxxxxxx změn provedených xxxxxxx č. 261/2007 Sb. lze xxxxxxx změny xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx specifikace související x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx X. Xxxx xxxxx xxxxxxx xx novou xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dávek, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dávek x xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kategorie xxxxxxxxxxx osob. Xxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx uvedené xx skupině A xxxxx, a xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx závěry xxxx x skupiny A.
XXX.
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změn xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X
70. Zákon č. 261/2007 Sb. xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizační xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx pojištění a xxxxx v řízení x xxxxxxxx o xxxxx. Xxx především x xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. změna xxxxxxxxxx u okresní xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákona č. 582/1991 Sb., xxxxxxxx újezdních xxxxx mezi xxxxxx xxxxxx x hmotné xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx příslušných orgánů, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, doplnění xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx pracovníků xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
71. Xxxxx č. 261/2007 Sb. xxxxxxx xxxx některé xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, např. xxxxx xxxxxxxxxxx x žádosti x některé xxxxx, x xxxxxxxxxx vydávání xxxxxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx úpravu oznamovací xxxxxxxxxx, zastupování x xxxxxxxx zákonného využití xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxxxxxx využitých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx těchto xxxx xxxxxxx opět v xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx u xxxxxxx X x xxxx xx xxxxxxxxx oblasti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x ústavně xxxxxxxxxx principy upravujícími xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx veřejné moci.
XX.
Ústavněprávní xxxxxxxxx xxxx zařazených xx skupiny D
72. Xxxxxxxx skupinou xxxx, xxxxx zavádí xxxxx č. 261/2007 Sb., xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, související změny xxxxxxxxxxxx aparátu a xxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemocenského xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx zákonných xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.
73. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx charakteru x xxxx x xxxx xxx, co xx xx pozvedávalo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx nutno xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx jistoty, x xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx možnost stanovení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx interpretačních xxxxxxx." [nálezy xx. xx. Xx. XX 4/95 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 3, nález x. 29, xxxxxxxx xxx č. 168/1995 Sb.), xx. xx. Pl. ÚS 9/95 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 5, xxxxx x. 16, xxxxxxxx xxx č. 107/1996 Sb.), xx. xx. Pl. XX 2/97 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 8, xxxxx x. 91, xxxxxxxx xxx č. 186/1997 Sb.), xx. xx. Pl. X 23/02 (Sbírka rozhodnutí, xxxxxx 33, nález x. 89, xxxxxxxx xxx č. 476/2004 Sb.), xx. xx. Xx. XX 40/02 (Sbírka xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, nález x. 88, xxxxxxxx xxx č. 199/2003 Sb.), xx. xx. Xx. XX 44/02 (Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx 30, nález x. 98, xxxxxxxx xxx č. 210/2003 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 10/06 (xxxxxxxx xxx č. 163/2007 Sb.), xx. xx. Xx. ÚS 25/06 (xxxxxxxx pod č. 487/2006 Sb.)]. Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx věci xxxxxxxxx.
XXX.
Xxxxx
74. Závěrem xx xxxxx poznamenat, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx zmíněných xxxxxxx xxxxxxx xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, xx daleko x dokonalosti. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx "xxxx xxxxxxx, xxxx, xxxx činí xxxx xxxxxxxxxx". Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx realizována jen xxxxxxxx, způsobem, xxxxx xxxxxxxx širokou xxxxxxx xxxxxxxxxx. Zmíněný zákon xx v xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, postaven xx poměrně xxxxxxx x plošném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sociálních xxxxx. Xx xxxx xxx xxxxxxx obyvatelstva xxxxxxx xxxxxxx bohužel xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jeho zpřehlednění, xxx zjednodušení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx.
75. Stát xxxxx xxxxx s xxxxxxxx zdola, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx okruhu xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kontrolních mechanismů, xxxxx by xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zneužívání xxxxxx xxxxx. Xxxx. x oblasti dávek xxxxxxxxxxxxx x nemoci xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxx xxxxx má xxxxxxx xxxxx "xxxxx xx xxxxx", xx. xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx pravděpodobně xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx toho, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxx, xxx xxxx xx xx xxxxxxx. X zařízeních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx pojišťoven xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
76. Xxxx xxxxxxx x úsporami sám x xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx "xxxxxx xxxx veřejných" xxxxxx, efektivní x xxxxxxxxxx, xxx nedochází x plýtvání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxx začal, alespoň xxxxxxxx, nejprve x xxxx, přesvědčil by xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x nutnosti a xxxxxxxxx změn i x oblasti xxxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx.
77. Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx jen xxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx poněkud xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx i xxxx reformní xxxxx xxx xxxxxx x x tohoto hlediska xx xxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx, xxxxx xxxxxxx napadený xxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx není posuzovat xxxxxxxxx, praktičnost xxxx xxxxxxxxxxx sociálnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx to, xxx xx xxxxx x xxxxxx protiústavní xx xxxxxx.
78. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx č. 261/2007 Sb., xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 43 poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, žádnou xxxxx xxxxxxxxxx ústavněprávní argumentaci. Xxxxxxx x derogačnímu xxxxxx Ústavního xxxxx xx xxxxxx pouze xxxxx, xxxxx xx xxxx zjištěno x xxxxxxxxx, xx nová xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ústavně zaručeného xxxxxxxxx sociálních dávek xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx realizace, xx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx odejmutí. Xxxxx 67 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x čl. 26 odst. 3, čl. 29, 30 x 32 Listiny, xxxxxxx xxxxxx xx tento xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dávek xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx nepříjemný, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx znemožňující skromnou xxxxxxxxx dotčených subjektů. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonné úpravy x xxxx xxxxxxx xx pouze x xxxxxxxxx zákonodárce, xx xxxxx činnosti Ústavní xxxx xxxxx případů xxxxxxxx neústavnosti zasahovat xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx. sociálních xxxx.
79. Xxxxx čl. 5 Xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx soutěži xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratické xxxxxxxx. Xxxxxxxxx rozhodnutí vycházejí x xxxx většiny, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx menšin (čl. 6 Xxxxxx). Ústavní xxxx xxxxx uzavírá, xx xxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx zákonodárné xx to, že xxxx napadená právní xxxxxx xx xxxxxxxx xx vyvolávající xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx usilovat x změnu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx kontroly ústavnosti, xxxxx xx xxx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx by snad Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení Ústavy, xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx úkolem xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx od jejich xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx stanovených xxxxxxxxxxx xxxxxxx předkládat xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx Listiny. Xx xxxxxxxxxx xxxx x hlediska xxxxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx nesou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x v xxxxx xxxxxx daných xxxxxxxxxxx články Listiny základních práv a svobod.
80. Ze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ústavní xxxx vyhověl xxxxx §70 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxx ", xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 3 xxxxxxxxxx xxx" x xxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx "xxxxxxxx" x §15 xxxx. 3 xxxx první xxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx x větu xxxxxx ustanovení §16 xxxxx zákona xx xxxxx: "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.". Xxxxxx xxx s xxxxxxxxx od 30.6.2008 x důvodů uvedených x xxxx 67 xxxxx.
81. Xx xxxxxxxxx xxxxx návrh xxxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 zákona x Xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxxxxxx x. r.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx soudu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx k rozhodnutí xxxxx soudci Xxx Xxxxx, Pavel Xxxxxxxxx x Xxxxxx Wagnerová.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 166/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 30.6.2008.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.