Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 18.04.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.04.2014.


Nález ÚS ze dne 28.1.2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení §153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/63 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
44/2014 Sb.
44
NÁLEZ
Xxxxxxxxx soudu
Xxxxxx xxxxxxxxx
Ústavní xxxx rozhodl xxx xx. xx. Xx. XX 49/10 dne 28. xxxxx 2014 x xxxxx ve xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Jaroslav Xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Kůrka, Xxx Musil, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxx zpravodajka), Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx a Xxxxxxxx Xxxxxxxx x návrhu Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx republiky na xxxxxxx §153b odst. 1, 4 x 5 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxx Poslanecké xxxxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx a Senátu Xxxxxxxxxx České republiky xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
xxxxx:
X. Návrh xx xxxxxx.
XX. Xxxxxx slova "xxxx" x §153b xxxx. 1 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx zákona x. 7/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x respektovat xxxxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxx; xx xxxx xxxx znamená přihlédnout x těmto principům x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní řád, xx xxxxx zákona x. 7/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx související zákony.
Xxxxxxxxxx
X.
Xxxxxxxx xxxx
1. Xxxxxxx soud x Xxxxxx xxxxxxx xx xxx 8.10.2010 xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx postupem xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §45 x násl. xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx xxx "o. s. ř.").
2. X jednání Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 8.10.2010 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx omluvy x xxxxxxx nedostavila. Xxxxxx xxxxxxxx žalobce xxxxx v xxxxxxx x §153b odst. 1 o. s. x. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxx"). Předvolání x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 o. x. ř. (tedy xxx. náhradním xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx).
3. Xxxxxxx soud x Děčíně xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxxxx §153b xxxx. 1, 4 x 5 x. x. x. xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xx zásadou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx xxx "Ústava") xx xxxxxxx §153b xxxx. 1, 4 x 5 x. s. x.
4. Ústavnímu soudu xxx návrh xxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Ústavy České xxxxxxxxx na zrušení §153b xxxx. 1, 4 x 5 x. s. x. xxxxxxx xxx 16.11.2010.

XX.
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx §153b x. s. x. (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1, 4 x 5) x rozporu xx xxxxxxx rovnosti xxxxxxxxx řízení, zakotvenou x čl. 96 odst. 1 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx, čl. 37 odst. 3 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx "Listina"), čl. 6 xxxx. 1 x čl. 14 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Evropská úmluva o lidských právech" xx jen "XXXX") x čl. 14 Xxxxxxxxxxxxx paktu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
6. Hlavním xxxxxxxxxx xxx zrušení §153b o. s. x. Je podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx žalovaný xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xx xxxxx xx za stejných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxx, že tvrzení xxxxxxxxxx obsažená x xxxx vyjádření x xxxxxx (xxxx přednesená xxx xxxxxxx) o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sporu xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx kompenzováno. Xxx je xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx podstatně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx žalobce, xxx xx v xxxxxxx se zásadou xxxxxxxx účastníků [Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 15/01 xx xxx 31.10.2001 (X 164/24 SbNU 201; 424/2001 Sb.) x xxxxx xx. zn. XXX. ÚS 202/03 xx dne 13.11.2003 (X 134/31 SbNU 193)].
7. Xx xxxxxxx svého návrhu xxxxxx navrhovatel i xxxxxxxxxx argument. Xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx §153b x. s. x. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx k 1.9.1993 x xxxxxxx s xxxxxxxxx pojetím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxx xxxxx x. 113/1895 x. x., o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právních (xxxxxxx xxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x doplňujících xx xxx 31.12.1947, (xxxx xxx jen "x. x. x.") xxxx xxxxxxxx kontumačního xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx), který xxxx xxxxxxx účastníků xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx §396 x. ř. x. xxxxxxxx, xx: "Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, nutno xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx" (xxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx §397 c. x. x. xxx xxxx xxxxx: "X xxxxxxxx výkladům, zaslaným xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx ... ".
8. Navrhovatel xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x německou xxxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání. X Rakousku, xx xxxxxxxxx novelizován, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx z roku 1895, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání (§396 xx 403 ÖXXX). Xxxxxx zmeškání xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx řád xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx "XXX"), x xx x §330 xx 347; xxxxxx xx xxxx xxx xx zmeškáním xxxxxxxxxx (Xäxxxxx xxx Xxxxxxxxx, §331 XXX), xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx o. s. ř., tak se xxxxxxxxx xxxxxxx (Säumnis xxx Xxäxxxx, §330 XXX). Xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxx, že xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nejedná-li xx věci (§333 XXX), xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx bez xxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx.
9. Xx xxxx xxxxxx označil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx první, xxxxxx x xxxx xxxxxxxx §153b x. x. x., xxxxx xxx xxxx tři xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx. xx. 22 C 128/2009 bezprostředně xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx protiústavní. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx §153b x. x. ř., xx i xxx xx xxxxx něj xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, tak xxx xxxxxxxx "bezprostřední xxxxxxxxxxxxxxxx" xx xxxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx [xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx usnesení xx. zn. Pl. XX 39/2000 ze xxx 23.10.2000 (X 39/20 XxXX 353) x xxxxxxxx xx. xx. Pl. XX 20/02 ze dne 28.11.2002 (U 42/28 XxXX 477)]. Xxxxx xxx x třetí xxxxxxxx §153b o. x. x., je xxxxxxxxxxx toho xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx konformní.
III.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx
10. Xxxxxxx xxxx xxxxx ustanovení §42 odst. 4 x §69 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení Poslanecké xxxxxxxx x Senátu Xxxxxxxxxx České republiky. X xxxxxxx s xxxxx 3 xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxx xxx č. 469/2012 Sb. Xxxxxxx xxxx nevyzýval x xxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxx práv xx xxxxxx §69 odst. 2 a 3 xxxxxx o Ústavním xxxxx.

XXX/x
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu Xxxxx xxxxxxxxx
11. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 30.6.2011, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx proces přijetí xxxxxx č. 171/1993 Sb., xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, jenž xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x jeho xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 171/1993 Sb., podle xxx tehdejší xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxxxxx xxxxxx používanému xx Xxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx), které xxxxxxxxx xxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx xxx x případě, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tehdejší xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx, xx připuštění rozsudku xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx, je xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx řízení, xxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx, xxxx důkazy xxxxxx xxxxx x prokázání xxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxx připuštěn xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, zmeškala xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx toho xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 171/1993 Sb. v xxxxxxxxxxx x §153b x. x. ř. xxxxxxxxxxxx, xx i za xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jednání xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
12. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedla, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx zákony xxxx x xxxxxxx x Xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx řádem, xxxxxxx xx na Xxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §153b xxxx. 1, 4 x 5 x. x. x. Poslanecká xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x upuštěním xx xxxxxxx xxxxxxx.
XXX/x
Xxxxxxxxx Xxxxxx Parlamentu České xxxxxxxxx
13. Senát xx svém xxxxxxxxx xx xxx 27.6.2011, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Milanem Xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxx ustaven x xxxxxxxxx 1996, x xxxxx xx x zákonu č. 171/1993 Sb., xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xxxx byl §153b x. s. x. xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nezměněn x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx se Xxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §153b x. x. x. nevyjadřoval. Xxxxx Xxxxxx je xxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx ústavnost napadeného §153b x. x. x. x xxxxxxxxxx 1, 4 a 5. Senát xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx ústního xxxxxxx.

IV.
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu
14. Xxxxxxxxxx §153b x. x. x. xxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zvýrazněny xxxxx):
"§153x
(1) Zmešká-li xxxxxxxx, xxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx rukou (§49) žaloba a xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx dnů xxxxx xxxx, xxx xx jednání xx xxxxx, a xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, které se xx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx-xx to xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x jednání, xxxxxxxxx xx tvrzení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xx nesporná x xx xxxxx xxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx pro zmeškání.
(2) Xx-xx x xxxxx xxxx několik xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx (§91 odst. 2), lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxxx-xx xx x jednání xxxxxxx xxxxx obeslaní xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxx zmeškání nelze xxxxx ve věcech, x xxxxx xxxxx xxxxxxx x schválit xxxx (§99 xxxx. 1 x 2), xxxx xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx, změně xxxx xxxxxxx xxxxxxxx poměru xxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxx-Xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxx ve xxxx, xxx němž xxx xxxxxxx rozsudek xxx xxxxxxxx, xxxx na xxxxx žalovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx návrh xxxx xxxxxxxx xxxxx nejpozději xx xxx právní xxxx rozsudku xxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx a návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx usnesením xxxxxxxx, k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx."
15. Xxx bylo zmíněno xxxx, navrhovatel xxxxxx xxxxxx odstavce 1, 4 x 5 xxxxxxxxxx §153b o. x. x., a xx s odůvodněním, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx §153b x. s. x. xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx pod xx. xx. 22 X 128/2009 x zároveň xxxxxxxxxxxx (xxxxx xxx xxx 9).
16. Xxxxxxx soud xxxxxxxx xx znění ustanovení §153b x. x. x. i ustanovení §49 odst. 4 x. x. x. (xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx), tak jak xxxx zavedena xxxxxxx č. 7/2009 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7/2009 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2009 xxxx předmětná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx platí v xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx jak x xxxx podání xxxxxx okresním xxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

X.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x projednání xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
17. Xxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxxx Ústavní xxxx shrnul x xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 37/10 xx xxx 18.12.2012 (xxxxxxxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ):
"16. Předtím, než Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x věcnému xxxxxxxxx xxxxxx xxx čl. 87 xxxx. 1 písm. x) Xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti a xxx xxxx vůbec xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx ‚xxxxx x Xxxxxxxx soudu'). Xxxxx xxxxxxxxxx §64 xxxx. 3 zákona x Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxx též soud x xxxxxxxxxxx se xxxx rozhodovací xxxxxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Ústavy. Podle čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xxxxx, xx xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx být xxx xxxxxx věci xxxxxxx, xx v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.
17. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx otázkou, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovená x článku 95 xxxx. 2 Xxxxxx, xx. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zahájené před Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx Králové, xxxxx xxxxxx-xx xx k xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx naplněna xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx aktivně legitimován, xxxx. xxxxx byl xxxxx ‚xxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx', jak xxxxxxx xxxxxxxxxx §43 odst. 1 písm. x) xxxxxx x Ústavním xxxxx.
18. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. ÚS 39/2000 xx xxx 23.10.2000 [xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 39/2000 xx dne 23.10.2000 (X 39/20 XxXX 353), xxxxxxxx xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ] je xxxxxxxx návrhového oprávnění xxxxx xxxxxxxxx x čl. 95 odst. 2 Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, ,xxxxx xx xxx xxx xxxxxx xxxx použito', xxxxxxx, ,xxxxx-xx xx x xxxxx, xxxx. xxxx jednotlivé ustanovení, xxxxx aplikace xx xxx xxxxxxxxxxxxx ... ', xxxxxxxx ‚xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nikoli xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ... ' [xxxx. též nález xx. zn. Xx. XX 20/05 xx xxx 28.2.2006 (X 47/40 SbNU 389; 252/2006 Sb.), xxxxxxxx též xx xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ]. X xxxxx x xxxxxx (konkrétní) kontroly xxxxxxxxxx právních norem xxx xxxxx, že xxxxx, ,xxxxx xx xxx xxx řešení xxxx použito', xx xxxxx xxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx dosaženo žádoucího (xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx; xxxxx-xx by xxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx před ním xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx.
19. Xx xx navrhovateli, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx argumentaci, xx xxxxxxxx zákon (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx x rozporu x xxxxxxxx pořádkem (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), ale xxxxxxx poukázal x xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a jen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx dosažení xxxxxxxxx xxxxxxx konformního xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
20. Xxxx xxxx xxxxxxx, xx obecném xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx ustanovení), xxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xx xxx x xxxxxx před xxx xxxxxxxxxx, vyložit, a xx interpretací xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; Ústavní xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx důvod xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxx - i xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx (tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx [xxxx. nález sp. xx. Xx. ÚS 48/95 ze xxx 26.3.1996 (X 21/5 XxXX 171; 121/1996 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 20/05 xx xxx 28.2.2006 (X 47/40 SbNU 389; 252/2006 Sb.), xxxxx xx. xx. Xx. XX 36/01 xx xxx 25.6.2002 (X 80/26 SbNU 317; 403/2002 Sb.), xxx xxxxxxxx xxx na xxxx://xxxxx.xxxxx.xx ]. Okolnost, že xx x xxxxxxxxxx xxxx byl takový xxxxxxx konformní xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako ‚xxxxxx neopodstatněného', jak xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ustanovení §43 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x Ústavním soudu."
Uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx plénum Xxxxxxxxx xxxxx i x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 23/08 ze xxx 14.8.2008, xx. xx. Pl. XX 34/11 xx xxx 3.4.2012 x xx. xx. Pl. ÚS 30/09 xx xxx 2.4.2013), x xxx xx tudíž xxxxxxxxx xx xxxxxxx ustálené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu.
18. X projednávané xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx §153b občanského xxxxxxxx řádu xxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx na xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xx xxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, tedy xxx, xxx x xxxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx relevantně učinit (1) xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nezúčastní žalobce x žalovaný xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání, soud xxxxxx obdobně procesně xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx neúčast žalobce (xxxx xxxxxxx ve xxxx projednávané Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx), nebo (2) x x případě, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx dostaví xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Děčíně). Xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (za xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxx x principem rovnosti xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxxxxxx cestu x xxxxxxx takové právní xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx byla možnost xxx xxxxxxx, tak xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Cílem xxxxxxxx účastníků xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obou xxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx by zákonodárce xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx ze stran. Xxxxxx xxx by xxxx zásada xxxxxxxx xxxxxxxxx naplněna x x situaci, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx nedostavení xx xxxxx ze xxxxx x jednání xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx rozsudek xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx neutrální k xxxx, x čem xx jsou xxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxx, zda xx xxxx rovny. Jinak xxxxxx, xx na xxxxxxxxxxx, xxx umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nikoliv. Pokud xxx xxxx zakotví, xxxx kontumační rozsudek xxxxxxxx podmínky plynoucí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, Xxxxxxx soud xx xxxxx pravomocí takovou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx požadavek xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xx xxx xxxxxxxx znovu xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx [xxxx. hrazení xxxxxxx zmařeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx doručení xxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx].
19. Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxx, že x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx - v prvém xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx dělat xx, co žalobce); x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, že žalobce xx x dispozici xxxxxxxx prostředek, xxxxx xxxxxxxx x dispozici xxxx (xxxxxxx xxxx xxxxx xx, co xxxxxxxx nemůže). X xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx §153b xxxx. 1 x. s. x., x obou xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx) x xxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xx ústavně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx postavení xxxx procesních xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx žádoucího xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx případě xx xxx Xxxxxxx xxxx v Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxx 18-20 xxxxxxxx xx. xx. Xx. XX 37/10 xx xxx 18.12.2012 xxxxxxxxxx výše).
20. Xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu x xxxxxx návrhu xx xxxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 95 odst. 2 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xx xxx při xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xxxxxxxx věc Xxxxxxxxx xxxxx, x z §64 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, který zakotvuj x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx návrh na xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx rozhodovací činností. X nyní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx nesporné, xx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx o. s. x. xxxxxxx xxxxxx x xxxx se xxxx použitím x xxxxxxxxxx případě xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x povinnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Ústavnímu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx-xx soud x xxxxxx, xx xxxx xxxxx xx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx, xx zachování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, "[x] případě závěru x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pořádkem xxxxx obecný xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu" (xxxx. Xxxxx, X., Xxxxäxxxx, X., Šimíček, X. Zákon x Xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vydání. Praha: X. X. Xxxx, 2007, x. 365). Xxxxx xxxx existuje xxxxxxxxxx o ústavnosti xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx čl. 1 odst. 1, xxxxxxxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu pomoc xxxx rozhodnutím o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx porušil xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx čl. 95 xxxx. 2 x x čl. 83 Ústavy. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ústavního xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx omezila xxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx" (xxxx. Kühn, X. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxx komunismu x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx právní xxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2005, s. 146; x xxxx xxxx též Xxxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxx x Ústavním xxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx: XXXX, x. x., 2007, x. 246 x 247).
21. Xx xxxxxxx těchto xxxx xxxxxx Ústavní xxxx k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx posoudit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozsudku xxx zmeškání xxxxxxxxx x §153b o. x. x. z xxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání, xxx xx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx xxxxxxx dostaví xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx tomu xxxx i ve xxxx před Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx). X obou xxxxxxxxx xx pak Xxxxxxx xxxx - pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx - musel xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx totiž xxx xx žádných xxxxxxxxx xxxxxx "xxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx žalovaného xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakotvit xxxxx xxxxxxxxxx navrhovat xxxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxxx zákonodárcem. Xxxxxxx cestou, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx zrušení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zákonodárce či xxxxxxx xxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx stran. Jak xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx úprava xx nutně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxxxx kontumačního xxxxxxxx xxx obě strany; xxxxxx řešení je xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxx xxx 18 xxxxxx xxxxxx xx xxxx).
22. Xx xxxxx xxxxxxxxx plyne, xx návrh Xxxxxxxxx xxxxx x Děčíně xxxxxxx všechny požadavky xxxxxxxxx čl. 95 odst. 2 Xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx aktivní legitimace xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx norem.
XX.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
23. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, že xxxxx č. 171/1993 Sb., kterým xxx xx občanského xxxxxxxx xxxx zakotven institut xxxxxxxx pro zmeškání, xxx xxxxxx x xxxxx v xxxxxx xxxxxxx stanovené kompetence x ústavně předepsaným xxxxxxxx.
VII.
Obsahový xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
24. Xxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx. Navrhovatel napadl xxxxxx §153b xxxx. 1, 4 x 5 o. s. x. x xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx odstavec xxxxx xxxxx navrhovatele xxxx v xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.
25. Xxxxxxx soud xx však toho xxxxxx, xx §153b x. x. x., xxxxxxxxxxx xxxxxx rozsudku xxx zmeškání, xxxxx xxxxxxxxxx x vnitřně xxxxxxx propojený xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx toliko x xxxxxxxxx x nich (xx. odstavců xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx). Xx xxxxx xxx xxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx §153b x. x. x., xxxxx je xxx určení podmínek xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx zcela xxxxxxx. Xxxxx xx Xxxxxxx xxxx akceptoval rozsah xxxxxx, jak jej xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx tomuto xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx "xxxxx" xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx §153b x. x. x., který xx xxxxxxx xxx o xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (bez zrušeného xxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx ještě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, neboť xx xxxxxxxx §153b odst. 1 x. x. x. by, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx nutné xxx xxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 x. x. ř. nejméně xxxxx dnů xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žalovaného x xxxxxxxxxx nedostavení xx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx jednání. X xxxxxx důvodu xxxxxxxx Ústavní soud xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx §153b x. x. x., x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, čtvrtého x pátého xxxxxxxx [xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 16/09 xx dne 19.1.2010 (X 8/56 SbNU 69, 48/2010 Sb.), bod 35].

VII/a
Obecné xxxxxxxx
26. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §153b x. x. x. x xxxxxxx x čl. 96 xxxx. 1 Ústavy Xxxxx republiky, čl. 37 xxxx. 3 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, čl. 6 xxxx. 1 x čl. 14 Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x x čl. 14 Mezinárodního xxxxx x xxxxxxxxxx x politických právech.
27. Xxxxxxxxxx článku 96 xxxx. 1 Ústavy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx "[x]xxxxxx účastníci xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx práva". Xxxxxxxxxx článku 37 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx: "Všichni xxxxxxxxx xxxx xx x řízení xxxxx." Xxxxxxxxxx článku 6 odst. 1 XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx, xxxxxxx Evropský xxxx pro xxxxxx xxxxx (xxxx též "XXXX") ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rovnosti zbraní xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (srov. Kmec, X., Kosař, D., Xxxxxxxxxx, J., Xxxxx, X. Xxxxxxxx xxxxxx x lidských xxxxxxx. Xxxxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2012, x. 737-740; x Xxxxx, P. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx, 2012, x. 236-253). Xxxxxxxxxx xxxxxx 14 XXXX xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákaz diskriminace. Xxxxxxx čl. 14 xxxx. 1 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech xxxxxxx, xx "[v]šechny xxxxx xxxx si před xxxxxx rovny".
28. Xxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx rovnosti xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx rovnosti účastníků xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxx "rovnost zbraní, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx" [xxxxx xx. zn. Xx. ÚS 15/01 xx dne 31.10.2001 (X 164/24 XxXX 201; 424/2001 Sb.)]. To xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx by xxxx být xxxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxx záležitost xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, než xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx [xxxxx xx. zn. XXX. XX 202/03 xx xxx 13.11.2003 (N 134/31 XxXX 193)].
29. X podobném xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx rovnosti xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx zbraní XXXX xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx mohla xxxxxxxxx xxxx věc xx xxxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neznevýhodňují xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxöxx-Xxxxx xxxxx Švýcarsku xx xxx 18.2.1997 x. 18990/91, §23). Xx xxxxx xxx xxxxxxx řízení (xxxx. xxxxx citovaný xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxöxx-Xxxxx xxxxx Švýcarsku, §23; xx xxxxxxxx xx xxxx Foucher xxxxx Xxxxxxx xx dne 18.3.1997 č. 22209/93, §34) x trestní xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xx věci Brandstetter xxxxx Rakousku ze xxx 28.8.1991 x. 11170/84 x xxxxx, §66; rozsudek xx xxxx Xxxxxxxxć xxxxx Xxxxxxxxxx xx xxx 25.4.2013 č. 58590/11, §42). Cílem zásady xxxxxxxx xxxxxx xx xxx dosažení "spravedlivé xxxxxxxxx" xxxx stranami xxxxx (xxxxxxxx ve xxxx Dombo Xxxxxx X. V. xxxxx Xxxxxxxxxx ze xxx 27.10.1993 č. 14448/88, §33).
30. Zásada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx. Procesní rovnost xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx procesních práv x xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxx řízení; xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozsah procesních xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx předmětem xxxxxx [xxxxx sp. xx. XXX. ÚS 202/03 xx dne 13.11.2003 (X 134/31 XxXX 193), nález xx. xx. XX. XX 657/05 xx xxx 21.8.2008 (X 146/50 XxXX 291) xx xxxxx xx. xx. Xx. XX 16/09 xx xxx 19.1.2010 (X 8/56 XxXX 69; 48/2010 Sb.)]. Xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx účastníků xxxxxx x xxxxxx xxxxx smyslu ani xxxxx xxxxxxxxx. Tak xxxxxxx xxxxx, kerými xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx sporném procesu, xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx poplatek xx xxxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx (na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx nemění xxx xxxxxxx uvedené v §2 xxxx. 3 xxxxxx č. 549/1991 Xx., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx).
31. Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx názoru, xx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxx x trestním xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx království xx xxx 22.1.2002 x. 42011/98) xxx x xxxxxxxx řízení (srov. xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 18.5.2010 č. 26839/05, §184 xx xxxx; xx xxxxxxxx xx xxxx Batsanina proti Xxxxx ze dne 26.5.2009 x. 3932/02, §27). Evropský xxxx xxx xxxxxx práva xxx xxxxxxxxx akceptoval xxxxxxxx xxxxx k xxxxxx některých xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, jestliže xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxxxx ve xxxx Guigue x XXXX-XXXX xxxxx Xxxxxxx xx xxx 6.1.2004 x. 59821/00; xxxxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xx xxx 22.7.2010 č. 49375/07, §98), xxxxxxxxxx xx soudního poplatku xxxxx xxx xxxxx xx stran (částečné xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx Xxxxx Fernandes x Xxxxxxx x Xxxxx proti Portugalsku xx dne 26.5.2009 x. 1529/08) xx xxxxxxxx civilního xxxxxx xxxxxxxxxxxx v zájmu xxxxxxxxxxx (shora xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx Rusku, §25-28).
32. Lze xxxx xxxxxxx, že Ústavní xxxx xxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx absolutní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx (k xxxx xxx xxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Evropskou xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx.
33. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx čl. 14 XXXX, xxxxx zakotvuje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zakotvená x čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx představuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx a neakcesoritou xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx mezi rovností xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx existuje. Xxxxxxx xxxx je xxxx názoru, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx lex xxxxxxxxx vůči zákazu xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx modifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Jak xxxxx Xxxxxxx xxxx již x xxxxxx xx. xx. Pl. XX 37/04 xx xxx 26.4.2006 (X 92/41 XxXX 173; 419/2006 Sb.):
"60. Xxxxx xx spravedlivé xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rovnosti x xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx x takový xxxxxx xxxxxxxx, jenž xx xxxx xxxxxxxx účastníků x řízení xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se x xxxxxxx, proti xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx ‚xxxxxxx xxxxxx' ... V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx o xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx smyslu, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx a zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx možností. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx do xxxxxx xxxx kompenzováno xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx např. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ... ".
34. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx: (1) xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny?; (2) xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx některého xx xxxxxxxxxx xxxxxx?; (3) je odlišné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odepřením dobra)?; (4) xx xxxx xxxxxxx zacházení xxxxxxxxxxxxxxxx, xx. (x) sleduje xxxxxxxxx zájem x (x) xx xxxxxxxxx? [xxxx. xxxxx sp. xx. Xx. ÚS 53/04 ze xxx 16.10.2007 (N 160/47 XxXX 111; 341/2007 Sb.), xxx 29; nález xx. zn. XX. XX 1609/08 xx xxx 30.4.2009 (N 105/53 SbNU 313); xxxxx xx. xx. Xx. XX 4/07 xx xxx 1.12.2009 (X 249/55 XxXX 397; 10/2010 Sb.); xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX xx xxxx D. X. xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 13.11.2007 x. 57325/00, §175; rozsudek xxxxxxx xxxxxx XXXX ve xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 16.3.2010 č. 42184/05, §61; Xxxxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, 2012, x. 101; či Xxxx, X., Xxxxx, X., Xxxxxxxxxx, J., Xxxxx, X. Evropská úmluva x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012, x. 1214). X xxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx rovněž xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zacházení. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx původu, xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx tak xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx [xxxx. xxxx. rozsudek xx xxxx Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx xxx 21.6.2011 x. 5335/05 (xxxxxxxxx); xxxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxxx xxxxxx ve xxxx X. X. xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, §176 (rasa); xx xxxxxxxx xx xxxx Üxxx Xxxxxx proti Xxxxxxx ze dne 16.11.2004 x. 29865/96, §53 (xxxxxxx)], zatímco x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu pro xxxxxx práva xxxx xxxxxxxxxx. Xxx tak xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx přímé xxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx roli xxxx "xxxxxxxxxxxx" důvodu pro xxxxxxx xxxxxxxxx, od xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.
35. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx diskriminace xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxxxxxx řízení x xxxx přímé xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxx třeba xxxxxxx x druhém xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (x tudíž ani xxxx "xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxx), xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx: xxxxxxxxx xxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx xxxxxx xx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx pak xx první xxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bude dále xxx přehlednost xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se tedy xxxxxx x následujících xxxxx xxxxxxxxxxxx: (1) xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx skupiny (xx. xxx x xxxxxxxxx xxxxxx)?; (2) xx x nimi xxxxxxxxx xxxxxxx?; (3) xx odlišné xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sporu x xxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xxxx odepřením xxxxx)?; (4) je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, tj. (x) xxxxxxx legitimní zájem x (x) xx xxxxxxxxx?

VII/b
Aplikace xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx
36. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx rovností xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx sporném xxxxxx.
37. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx rozsudku; xx xx xxxxxxx institut xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx účastníci xxxxx volně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx, X. Xxxxxxxx xxx zmeškání, xxxxxxxx xxx uznání. Xxxxxx xxxxx, 1993, x. 10, x. 594).
38. Xxxxxx xxxx xxxx rozhodnout xxxxxxxxx xxx zmeškání xxxxx §153b x. x. x., xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx: (1) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx žaloba xx xxxxxxxxx rukou; (2) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nejméně 10 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, kdy xx xx jednání xxxxx; (3) žalovaný xxx xxxxxx, že bude xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx rozsudkem xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx jednání, x xxxxx xxx xxxxxxxxx, zmešká xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx; (4) xxxxxxxx xx k jednání, xxxxx bylo prvním xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx; (5) xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx dostavil x xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx; (6) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx je možné xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť právní xxxxxxxxx xxxxxx tvrzených xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx opodstatněná; (7) xxxxxxxx xxx zmeškání xx xxxxxxxxx a (8) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxx xxx uznání (Xxxxx, X., Drápal, X., Krčmář, X. Xxxxxxxx soudní xxx - xxxxxxxx. 7. xxxxxx. Praha: X. X. Beck, 2006, x. 703-704).
39. Xxxxxxxx xxx zmeškání obecný xxxx vydat může, xxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, zda x xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx, xx vhodné x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx. xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxx uvedených v §153b o. x. x. xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx.
40. Xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x nimž xx xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx institutům xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx. zn. X. XX 329/08 xx xxx 20.6.2011 (X 118/61 SbNU 717), xxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx:
"14. Xxxxx jsou článkem 90 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaly xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx obecně xxx xxxxxxxxxx druh xxxxxxxx xxxxxx, tedy x xxx soudnictví xxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, že účelem xxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo ohroženým xxxxxxxxxxxx soukromým právům ...
15. X ochraně xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx existující, x xxxxxxx fiktivní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxx, x xxxxx xx civilní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxx ochranná xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx též xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx procesní xx xxxxxx xxxxx x xx xxxx, x xxx xx způsobilé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotným právům ...
16. Xxxxxxx xxxxxxxxx xx obecný, x xxx xxx proto xxxxxxxxx i xx xxxxxxx instituty sloužící x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx účastníka. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx urychlit řízení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domněnky xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx vynesen. Kontumační xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx tom, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx měla xxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, X., Xxxxxx, K. X., Xxxxxxxx, P. Zivilprozessrecht. 16. xxxxxx. München: X. H. Xxxx, 2004, s. 704) x xxxxxxxx xxxx, xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx spor ovládaný xxxxxxxxxx zásadou, x xxxx má xxxxxx xxxx xx svém xxxxxxxx zájmu přispět x objasnění xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neúplná xx se xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx prof. Xxxxx (Macur, J. Xxxxxxxx na základě xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §114b x. x. ř. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, 2002, x. 2, x. 32), ‚xxxx xxxxxxx xx nějakých »fikcích« xx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkovou xxxxxxxx, xxxxx níž je xxxxxx pravděpodobné, že xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stany nezpochybňuje, xx xx x xxxx xxxxxxx možnosti, xxxxxxx žádná xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxx ústnímu xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx, nemá ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx procesní xxxxxx ... Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudních xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vyloučeny xxxxxxx xxxxxxxxx vlivy, xxxxx by mohly xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ovlivnit xxxxxxxxx skutkové xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxx xxxx ... Výsledkem xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vysoce xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x jistotou, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx. Nejde x xxxxxxxxx fikce, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx domněnky, o xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx a nezávisle xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. První závěr xxxxxxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx o xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx x rozsudek xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx x vnitřním přesvědčením xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx x obecně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxx).'."
41. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx principů Ústavní xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx xxxx sám x xxxx x xxxxxxx x právem xx xxxxxxxxxxx proces [xxxxxxxx xx. xx. XXX. XX 370/98 xx xxx 28.1.1999 (X 7/13 SbNU 405)], xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx x souladu x xxxxxx kontumačního rozsudku (xxxx. xxxx. výše xxxxxxxx nález xx. xx. X. XX 329/08, xxx 17).
42. X aplikaci xxxxxxxx xxx zmeškání se Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx principy xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx. zn. X. XX 2656/12 xx xxx 7.5.2013:
"14. Xxxxxxx xxxx již x xxxxx xxxxxxxx [xxxx. xxxx. xxxxx ze xxx 10.3.2005 xx. xx. XXX. ÚS 428/04 (X 53/36 XxXX 563), nález xx dne 23.8.2005 xx. zn. XX. XX 63/05 (N 163/38 XxXX 301), xxxxx ze dne 15.1.2009 xx. xx. XX. ÚS 2785/07 (X 10/52 SbNU 103)] xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
15. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx, xxxx. xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxx x xxxxx rovněž předchozí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx.
16. K xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x nichž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zřejmý, xxx je xxxxxxxx xxxxxxxx nečinný (xxx xxxxxxx xxxx. x xxxxxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx na soudním xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
17. Xx proto, xx xxxxxxxx xxx zmeškání xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podstatně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx. Ustanovení čl. 90 Xxxxxx xxxxxxx, že xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaly ochranu xxxxxx. Podle čl. 36 xxxx. 1 Listiny xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxx.
18. V xxxxxxxxx, kdy jinak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx svůj xxxx xxxxxx první xxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx, není vydání xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx řízení xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx), xxxxx na xxxxxxx xxxxxx chtějí xxxxxxx participovat. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx spravedlivou xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx účastníků (§1, 3 x. x. x.). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx namístě.
19. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx přepjatý formalismus, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x tím xxxxxxxx xxxxxx §1 x 3 x. x. x., čl. 90 Xxxxxx x čl. 36 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.
20. Pokud již xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. xxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx), xx xx xxxxx xxxxxxxxx, aby poskytl xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na účel xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx práv xxxxxxxxx řízení (xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytovaly xxxxxxx právům)."
43. V xxxxxx sp. xx. XX. XX 2785/07 xx xxx 15.1.2009 (X 10/52 XxXX 103) pak Ústavní xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx důvod xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
"Xxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, než xxxxxxxxx x xxxxxx rozsudku xxx zmeškání, resp. xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxx zmeškání, stejně xxx xxxx časový xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jednání, xxxx omluvitelné. Při xxxxxxxxxxx x případném xxxxxx rozsudku pro xxxxxxxx, resp. při xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žalovaného, xxxx xxx se vyjádřil x podané xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx své obraně xxx. Xxxx xx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přihlédnout xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx."
Xx xxxxxxx, xx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zmešká xxxxxxx x xxx xxxxx, xxxx vydání xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxxxx [xxxx. xxxxx xx. xx. XXX. XX 428/04 xx xxx 10. 3. 2005 (X 53/36 XxXX 563)].
44. Xxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xx x nálezu xx. xx. XX. XX 451/03 ze dne 16.9.2004 (N 131/34 XxXX 325), kde xxxxxxxxxxx:
"Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx požadovanou xxxxxxxxxxx §46 xxxx. 4 x. s. x. xx, že xx xxxxxxx x xxxxx doručování zdržoval x xxxx, xxx xx xxxx doručování xxxxxxxxxxxxx. A xxxxxxxxx, xxxxx xx účastník x místě doručení xxxxxxxxx, fikce doručení xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx modifikaci, již xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx, pro něž xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X ohledem na xxxxxxxxxx §46 odst. 5 x. s. x. xxxx na xxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx, xx se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx dojít x xxxxxxxx xxxxxxxx (nemohla xxxxxxxxx fikce doručení). Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §46 xxxx. 4 x 5 xxxxxxxx xxxxx xxxx x projednávaném xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx za ústavně xxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x nestranného xxxxx (čl. 36 xxxx. 1 Xxxxxxx). Xxxxxx xxxxx také postupovaly xxxx meze, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x x xxxxxxxx čl. 2 odst. 3 Ústavy, xxxx. čl. 2 xxxx. 2 Xxxxxxx."
X xxxx xxxxx, xx pokud xxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxx xxxx předvolání x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx byly xxxxxxxx vyčerpány všechny xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
45. Z výše xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx, že Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xx spravedlivý xxxxxx (srov. výše xxxxxxxx xxxxxxxx xx. xx. XXX. ÚS 370/98), xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání (xxxx. xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. zn. X. XX 2656/12), xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx účastníka řízení xx právního xxxxxxxx x jednání, xxx xxxxxx bylo rozhodnuto xxxxxxxxx xxx zmeškání [xxxx. např. nález xx. xx. I. XX 1084/08 xx xxx 18.6.2008 (X 111/49 XxXX 599)], xxxxxxxxx odvolacího xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. xxxx citovaný xxxxx xx. zn. XX. XX 2785/07) xx rozdíl mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. xx. XXX. ÚS 428/04) x povinnost xxxxxxxx "první xxxxxxx" xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. zn. X. XX 329/08; x obecným xxxxxxxxxxxx xxx vydání rozsudku xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx 38 nynějšího nálezu).
46. X xxxxxxxxxxxx věci xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxxxxxxxxx argumentu xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx rovnosti xxxxxxxxx xxxxxx, zakotvenou x čl. 96 xxxx. 1 Xxxxxx, čl. 37 xxxx. 3 Listiny, čl. 6 xxxx. 1 EÚLP x čl. 14 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx právech. Xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx x aplikaci xxxxx xxxxxxx zacházení xxxxxxxxxxxx x xxxx 35 xxxxxx xxxxxx.
47. Xxxxx xxx x xxxxx krok xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rovného xxxxxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxxx jsou x civilním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sporu. Xxxx tedy xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx.
48. Xxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, rozsudek xxx zmeškání lze xxxxx §153b x. x. x. xxxxx xxxxxx xx prospěch xxxxxxx, xxxxxxx žalovaný xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
49. Xx xxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx prospěch xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x konkrétní xxxxxxxx xxxxx xxxxx čl. 95 xxxx. 2 Xxxxxx. X projednávané věci xx Okresní xxxx x Xxxxxx xxxxxxx, xx znevýhodněn xx xxxxxxxx. Xxxxxxx soud x xxxxx závěrem xxxxxxxx. Xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx v neprospěch xxxxxxxxxxxxxx xx žalobce, xx je xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kroku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
50. X posledním, čtvrtém xxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx zacházení xx xxxxxxxx x žalovaným xx vztahu x xxxxxxxx navrhnout vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ospravedlnitelnosti se xxxxxxx xx xxxx xxxxx: posouzení (a) xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a (x) xxxxxxxxxxxx odlišného xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx je xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx takový xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, zda xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
51. Při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxxxx zprávy x xxxxxx č. 171/1993 Sb., xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zakotvil. Xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení (xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x zákonu č. 171/1993 Sb.). Za xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxx instituty xxxxxxxx xxx zmeškání x xxxxxxxx xxx uznání. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxx zmeškání, xxxxxxxx xxxxxx uvádí, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x §153b x. x. x. xxxx navazuje xx xxxxxx obsaženou x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx č. 113/1895 ř. z.), xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osvědčila xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx "[x]x xxxxxx od xxxx úpravy, xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudkem xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, kdy xx nedostavil k xxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tak x xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx jednání xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uherského xxxxx, xxx platila xx Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro zmeškání xxx v případě, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx" (viz xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx č. 171/1993 Sb. k xxxx 18). X xxxxxxxxx xxxxxxxxx vedla xxxxxxxxxxx "xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx postavení xxxxxxxxx. Zmešká-li žalovaný xxxxxxx, je xx x předem doručené xxxxxx xxxx nejen xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx žalobce, x xx, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx žalobce, xxxxxxxx xx strana, xxxxx xxxxxxxxxx žalovaného xxxxxx xxxxx x xxxxxx možnost xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx teprve xxx xxxxxxx xxxxxxxx" (tamtéž).
52. Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx (xxxxx)xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx civilního procesu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x žalovaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tim, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zná předmět xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx žalovaného před xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx).
53. Xxxx koncepce xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x toho, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x musel xxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Tento xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx se žalobcem xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx. X tomu xxxxxx přistupují okolnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona č. 171/1993 Sb., kdy bylo xxxxxx xxxxxx zbytečně xxxxxxxxxxx primárně ze xxxxxx xxxxxxxxxx (např. xxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx měla xxxx x "xxxxxxxx" xxxxxxxxxx, xxxxx xx vyhýbali, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx komplikovali xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx x xxxxx spíše urgovali xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx je xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, xx - xxx podotýká Xxxxxxx xxxx x Xxxxxx - x praxi x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxxx xxxxxxxx známo, xx xxxx případy xxxx x jsou xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx navrhovatel nepředkládá xx svém podání xxxxx empirické xxxxx x xxxxx. Nic xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx č. 171/1993 Sb., xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vydat xxxxxxxx pro zmeškání xxxxxx xx prospěch xxxxxxx.
54. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zacházení uvedeného x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx historické úvahy xxxxxxxxxxxx. Zákonodárce xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx č. 171/1993 Sb. xxxxx xxxxxxx koncepce zakotvené x §396-397 c. x. x., podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx se xx xx odchýlil (viz xxx 51 tohoto xxxxxx) ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, používané xxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx [srov. §153b xxxxxx x. 99/1963 Xx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; (xxxxx)xxxxxxxxx xxxxxxx x. 232/1995 X. x.]. Xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx legitimní. Xxxxxxx xxxxxx x civilním xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx k xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §153b o. x. x.
55. To xxxxxx xxxxx x pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx v xxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx podobná té xxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání toliko xx prospěch xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, německá, xxxxxxxx xx československá xxxxxxxxxxxxxxx koncepce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xx lege xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v §153b o. s. x. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx.
56. Xxxxxxx xxxx xxx přistoupil x xxxxxxxxx přiměřenosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxx žalovaného. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx požadavek xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxx každá xx xxxxx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxx věc xx xxxxxxxx, které xx, x pohledu xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx (xxx xxxx 28-32 xxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx vzal rovněž x xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx procesních xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx sankčního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neměla xxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx rozsudků, xxxxx jsou x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (Stavinohová, X., Xxxxxxx, X. Xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Právní xxxxx, 2008, x. 9, s. 374). Xxxxxx, funkcí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle níž xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx hraničící s xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozhodná xxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx k tomu xxxx příležitost [xxxxx xx. zn. X. XX 329/08 xx xxx 20.6.2011 (X 118/61 XxXX 717)].
57. Xxxxxxxx východiskem xxx Xxxxxxx xxxx xx xxx xx, xxx xxxxxxxx rozsudku pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §153b x. x. x., xxx xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxx.
58. Znevýhodnění xxxxxxxxxx xx v prvé xxxx xxxxxxxxxx formálními xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v §153b x. s. x. (xxx bod 38 xxxxxx xxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dvě: xxxxxxx žalobcem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx dodatečné xxxxxx. Xxxxx xxxxxx dvěma xxxxxxxxxx xx rozsudek xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx rozsudku pro xxxxxx xxxxx §153a x. x. x. (xxxxx xxx Xxxx, X. Xxxxxxxx přípravného xxxxxxx. Právní fórum, 2011, č. 1, x. 17). Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx návrhu žalobce, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxx, kterého se xxxxxx, xx oprávněný. Xxxxx má xxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx jsou xxxxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx x oprávněnosti xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx možné rozhodnout xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.12.1998 xx. xx. 15 Xx 437/94). Stejně xxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tvrzení xxxxx xxx účely vydání xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxxx k doplnění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 30.3.2001 sp. xx. 20 Cdo 2498/99). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi žalobcem x žalovaným xx xxx možnost xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx, X. Odročení xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Bulletin xxxxxxxxx, 2004, x. 3, x. 12).
59. Nad xxxxx formálních podmínek xxxxxxxxxxx x §153b x. x. ř. xxx Ústavní soud xxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úvahu toliko x jednodušších věcech; xx složitějších xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §114c x. x. ř., x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx nejen xx sankcí pro xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx (viz §114c xxxx. 6 x. x. x.), xxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx (xxx §114c xxxx. 7 x. s. x.). Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
60. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxx xxx zmeškání xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx "xxxx" v §153b xxxx. 1 x. x. x., xxxxx xxxxxxx, že ,[x]xxxxx-xx xxxxxxxx ... xxxxx jednání, xxxxx xx xx xxxx xxxxxx, ... xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx". To znamená, xx xxxx xxx xxxxxxx formálních podmínek xxxxxxxxx x §153b x. s. ř. xxxx, ale xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Obecné soudy xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx cílem xx xx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rovnosti xxxxxxxxx řízení (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx).
61. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx materiální xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xx xxxxxxx xxxxxxxx aktivity xxxxxxxxxx. Obecný xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jinak xxxxxxxx xxxxxxx žalovaný (xxxxx xx. xx. X. ÚS 2656/12 xx xxx 7.5.2013; xxxxx xxx xxxx 42-45 xxxxxx xxxxxx). Xxx xxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domněnky, xxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx považovat xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxxx, jimž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxx měla xxxxxxxxxxx. Xxxxx předchozí xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jenž xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx jednání, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx domněnky vyloučit (xxxx. nález Xxxxxxxxx xxxxx sp. zn. X. ÚS 329/08 xx xxx 20.6.2011).
62. Xxxxx xxxxxxxxxx podmínka xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zpožděním. Xxxxx xx xxxx žalovaný xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx namístě [xxxxx xx. zn. XXX. XX 428/04 xx xxx 10.3.2005 (X 53/36 XxXX 563)].
63. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxx v situacích, xxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx nedostavil xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx neodvratné xxxxxxxx (xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx, viz §402 xxx 2 x. x. x.). Xxxxxxx xxxx xxxx považuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxx, xxxxx xx svém xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx jednání xxx x xxxxx x xxxx; v takových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx x aplikace xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.
64. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx aplikaci xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu, tedy xx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxx; tak xxx k xxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sp. xx. 22 X 128/2009 (xxxxxxxxxx k jednání xxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxx §49 xxxx. 4 x. x. x.). Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x rozsudkem xxx xxxxxxxx vyjádřil xxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. II. XX 451/03 (xxx xxx 44 xxxxxx xxxxxx). X xxx xxxxx, xx pokud xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx doručeny xx xxxxxxx tzv. fikce xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx pro xxxxxxxx totiž xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nemá xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx tato domněnka xxxxxxx erodována (xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. zn. XX. XX 451/03). Na xxx nic xxxxxx xxx skutečnost, že xx především věcí xxxxxxxx (xxxxxxxxxx), aby xx (řádně) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx.
65. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx nicméně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx soud xxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx xxx zmeškání, xxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §153b x. x. x. Xxxx xxxxxxx xxxxx typových xxxxxxx, xxx xx xxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx zásadou xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X jiných případech xx xxxxxx soudy xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxx nálezu, xxxxxxxx v xxxxxx xx. xx. III. XX 428/04 xx xxx 10.3.2005 (X 53/36 SbNU 563):
"Prioritou x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ochrana xxxx účastníků soudního xxxxxx (žalovaných), xxxxx xx xxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxx je zajišťovat xxxxxxxxxxxx ochranu práv x oprávněných xxxxx xxxxxxxxx (§1 x 3 o. s. x.). Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zdrženlivě, xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vydání xxxxxxx."
66. X xxxxxxx na xxxx popsané xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx x xx dostupné opravné xxxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx institutu xx Xxxxxxx soud xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxx civilního xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx xxxx žalovaný xxxxxxxxx zkoumaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx žalobci. Xxxxxxx xxxxxxxxxx podmínky pro xxxxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxx x posléze xxxxxxx nižšími xxxxxxxx xxxxx xxxx dostatečným xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx nápravě xxx. "xxxxxxx rozsudků" (xxxxxxxxx xxx Bezouška, X. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx rozsudky pro xxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxx rozhledy, 2004, x. 1, x. 34). Xxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxx aplikaci rozsudku xxx zmeškání je xxxx přiměřené, a xxxxx xxxxx procesní xxxxxxxx x testu xxxxxxxxxx xxxxxx.
67. Xxxxxxxxxx §153b x. s. x. xx xxx xxxxx xxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ústavní xxxx xxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx soudcovské xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx self-restraint) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Děčíně xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §153b x. x. x. xxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obecnými xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xx došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx okolností od xxxxxxxx institutu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1993 (xxxx. bude xxxxxxxx zvýšený xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx žalobců x jednání), Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx zrušení stávající xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxxx.
68. Na závěr Xxxxxxx xxxx zdůrazňuje, xx ačkoliv xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x protiústavnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §153b x. x. x., xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx protiústavnosti, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxx xx legitimní, xxx xxxxxxxxx x názory xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx plédují xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. např. Xxxxxxxxx, X. a xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: Linde, 1999, x. 268; či Xxxxxxxx, P. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, 2004, č. 1, x. 34). Xxx však xxxxx x xxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; k xxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxxxx Ústavní xxxx, xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx pozitivním xxxxxxxxxxxx.
XXXX.
Shrnutí
69. Ústavní xxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozsudku xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §153b o. x. x. xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x čl. 96 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, čl. 37 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, čl. 6 xxxx. 1 XXXX x čl. 14 Mezinárodního xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, nevyhověl, xxxxx xxxxxx k xxxxxx, že §153b x. s. ř.. xxx vyložit tak, xxx x xxxxxxx xx zásadou rovnosti xxxxxxxxx xxxxxx nedošlo. Xxxxx xxx Ústavní xxxx přednost xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxx xxxxxx.
70. Xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx [xxxxx xx. xx. Xx. XX 41/02 xx xxx 28.1.2004 (X 10/32 XxXX 61; 98/2004 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. XX 16/08 xx xxx 29.9.2010 (X 203/58 XxXX 801; 310/2010 Sb.), xxxxx xx. xx. Pl. XX 78/06 xx dne 16.10.2007 (X 162/47 XxXX 145; 307/2007 Sb.), xxxxx xx. zn. Xx. XX 15/12 xx xxx 15.1.2013 (82/2013 Sb.), xxxxx sp. xx. XX. ÚS 3102/08 xx xxx 12.7.2010 (X 142/58 XxXX 183)] xxxxxxx, xx xxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx vycházejícímu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx x xxxxxxxxx x obdobně xxxx x předchozích xxxx xxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx konformním xxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxx x xxxxxxxxx nálezu xx. xx. Pl. XX 41/02 dospěl x xxxxxx, xx:
"Xxxxxxx xxxxxx čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx xx x nálezů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxx priority xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxx xxxxx právně xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx i matoucími, x xxxxx xx xxxxxxx Ústavní soud x postupu, xxxx xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx absurdní x neudržitelný: xxxxxxxxxx xx možnost xxxxxxx xxxxxxxxx interpretace, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozporné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jej xxxxxx. Xxx uvedené x řízení x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x interpretativní xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxx xxxxxxx zařadil xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nálezu."
Na xxxxxxx xxx setrvalé xxxxx x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxx nosné důvody xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx konformní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx je x interpretativním xxxxxx xxxxxx xxxxxx.
IX.
Xxxxx
71. Xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx skutečností, Xxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx zamítl (§70 xxxx. 2 zákona x. 182/1993 Sb.) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxxxxx ustanovení zákona.
Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Rychetský x. x.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx x. 182/1993 Xx., o Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxx Xxxxx, Xxxxxx Formánková, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Suchánek.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 44/2014 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 5.4.2014.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.