Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 30.05.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.05.2022.


Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 2/20 ve věci návrhu na zrušení částí §29 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, §21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a §13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

112/2022 Sb.
 

Nález Ústavního soudu

INFORMACE

112

NÁLEZ

Ústavního xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxx rozhodl pod xx. xx. Xx. XX 2/20 dne 9. xxxxxxxxx 2021 x plénu xxxxxxxx x xxxxxxxx soudu Xxxxx Rychetského x xxxxxx Xxxxxxx Davida, Xxxxxxxxx Xxxxxx, Josefa Xxxxx, Jana Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Tomáše Xxxxxxxxxx, Radovana Xxxxxxxx, Xxxxx Šámala, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Davida Xxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxx X. X., v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx JUDr. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, LL.M., xxxxxx Xxxxxxxx 33, Xxxxx 7 - Xxxxxxx, na xxxxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxx "x xxx xxxxxxx x 50,", xx účasti Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

xxxxx:

Xxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx

1. Ústavní stížností xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pod xx. xx. XX. ÚS 2460/19 xxxxxxxxxxx napadá xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx x. j. 2 Xx 199/2018-37 xx xxx 30.5.2019, xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx x.x. 3 A 153/2017-35 xx xxx 14.5.2018 x postup Ministerstva xxxxxx spočívající x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx rodného xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx čísla navrhovatele. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, §21 xxxx. 1 xxxxxx x. 373/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxxxx, a §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxx obyvatel), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxxxx "x xxx xxxxxxx x 50,". Xxxxxxxxx x. x. II. XX 2460/19-71 xx xxx 11.2.2020 (xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xx https://nalus.usoud.cz) XX. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přerušil x návrh xx xxxxxxx napadených ustanovení xxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx čl. 87 odst. 1 xxxx. a) Xxxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "Ústava").

2. Xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx stížnosti xxxxx, xx se necítí xxx xxxxx xxx xxxxx (xxx dále), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx rodě ("xxxxxxxxxxxx"), x xxxx xxx xxxxxxx x x rozsudku xxxxxxxxx xxxxx ("xxxxxxxxx"), oproti xxxx Nejvyšší správní xxxx xxxxxx xxx xxxxxx ("xxxxxxx", "stěžovatel"). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pojmenování, které xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx. X xxxxxxx, a to xxxxxx předpisů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nicméně xxxxxxx tzv. generické xxxxxxxxxx (zde "navrhovatel"), xxxxx je z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Jeho xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxx se např. x některých anglicky xxxxxxx akademických textech xxxxxxx generické xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xx biologickém xxxx xxxx xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxx a xxxxxx okolnosti případu

3. X xxxxxxxxxxxxx xxxx xx narození zacházeno xxxx x xxxxxx xxxxxxxx pohlaví. Xxxxxx xxxxxx xxxxx (xx xx xxxxxxx nechal xxxxxx) x jako xxx byl zapsán x do matriky. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx přiděleno xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx (xxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx §1 odst. 2 xxxxxxxx x. 55/1976 Xx., o xxxxxx čísle; nyní §13 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxx xx navrhovatel xxxxxxxxxxxxxx. Nepovažuje se xx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx, xxxxx xx xxxxx tzv. xxxxxxxxxxx pohlaví. V xxxxxxx xxxxxxxx volby xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx pohlaví, neboť xx xxxxxxxxx za xxxxxxxx; xxx xxxxx xxxx podstupuje xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4. Navrhovatel xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx "xxxxxxxxxxxx"), xxxxx xxxx splnění xxxxxxxx xxx xxxxxxxx řízení x změně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Dle xxxxxxxxxxxx x navrhovatele xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx (§17 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxx sp. xx. XXX. XX 3376/16 xx dne 15.11.2016 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx procesních xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nebo donucení xxxxxxxxx orgánu, xxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxx rozsudkem x. x. 3 A 153/2017-35 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x. x. 2 Xx 199/2018-37 xxxxxx xxxx xxxx x tím, xx xxxxxxxx pro xxxxxx změnu xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx navrhovatel xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a postupu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx podal xxxxxxxxxxx ústavní xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxx xxxxxxxxxx senátem xxxxxxxxx xxxxx.

XX.

Xxxxxxxxxxx navrhovatele

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxx jeho xxxxx xx tělesnou x xxxxxxx integritu, xxxxx nebýt xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxx xx čl. 7 xxxx. 1 a 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx "Listina") a čl. 3 x 8 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxxx "Úmluva").

6. Navrhovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxx x pohlavní xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx "xxxxx xx souladu xxx xxxxxxxx xxxxxxx pohlaví x ... xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx". Xxxxx xxxxxxxxxxxx přitom xxxxxxx xxxxxxxxxx vnímaného xxxxxxx "xxxxx xxx xxxxx, xx operativní přeměny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx".

7. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako podmínka xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx xx věci X. P., Xxxçxx x Xxxxx proti Xxxxxxx ze xxx 6.4.2017, xxxxxxxx č. 79885/12, 52471/13 x 52596/13, x rozporu x čl. 8 Úmluvy. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx chirurgickou xxxxx xxxxxxxxxx orgánů a xxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxxxxxx nesleduje xxxxxxxxx xxx a xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vychází x mylného předpokladu, xx xxxxx chirurgická xxxxx xxxxxxx je xxxxxx skutečného "trans xxxxxxx". Xxxxxxxxxxx takových xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx případech xxxxxxxx xxxxxxxx. Právní xxxxxx tak xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ženská xxxx xxxxxxxxxxxx společenské xxxxx.

8. Navrhovatel xx xxxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx pohlaví. Xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx, x xxxxx příklady xxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nesmí xxxxxxxxxxxx nutit x xxxxx jen xxxx xxxxxxx x ženským xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxx

9. Xxxxxxx xxxx xxxxxx Poslaneckou xxxxxxxx x Xxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx účastníka xxxxxx k vyjádření x návrhu.

10. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx proces x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řádně xxxxxxxxx. Zákonodárný xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, xx přijaté xxxxxx xxxx x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx.

11. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxx zákonodárný xxxxxx xxxxxxx x přijetí xxxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxxx xxxx x souladu x §69 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon o Ústavním soudu") xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxx, xx mohou xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vedlejších účastníků x x xxxxxx xx xxxxxxxx.

13. Vláda xxxxx práva využila x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx vyjádření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx "xxxxx xxxx" i xxxxxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx x ním xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx chápána xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx znaků xxxxxxx, xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx identity xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxx společenská x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx za xxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx podrobena xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx reagovat xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vlády x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x ve xxxx xxxxxxxx by xxxxxxxx návrhu xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx společenského xxxx.

14. Xxxx xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xx.X., xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vedlejší xxxxxxxxx. Xxxxx jejího xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx §29 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx x §21 xxxx. 1 xxxxxx x specifických xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx jiné x xxxxxx xx nedotknutelnost xxxxx dle čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx x informovaného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

15. Xxx. Xxxx Xxxxxxxx, Xx.X., xxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, funkční xxxxxx. Xxx 19.2.2020 se xxxxxx xxxx XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx xx jako Veřejný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníka řízení x souladu x §28 xxxx. 2 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx vzdal. To xxxxxxxxx, xx xx Xxxxxxx xxxx nemohl x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx ochránkyní xxxx x x xxx obsaženým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

16. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx vědomí a x případné replice. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx úpravy v xxxxxx zemích, xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx sociální xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xx Evropský soud xxx xxxxxx xxxxx x rozsudku xx xxxx Y. T. xxxxx Xxxxxxxxx ze xxx 9.7.2020, xxxxxxxx x. 41701/16, vyložil, xx xxxxxxx zájem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx osob xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx právem poměřován.

17. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx vyžádal vyjádření xxxxxxx komise Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro provádění xxxxx pohlaví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§22 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx xxxxxx spolek Česká xxxxxxxx společnost J. X. Xxxxxxx, x. x., Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx nemocnice Xxxx x Xxxxxxxxxxxx ústav Xxxxxxxxx fakultní nemocnice x Xxxxx x 1. xxxxxxxx fakulty Xxxxxxxxxx Karlovy. Na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx amicus xxxxxx xxxx upozorněna x Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizace, xxxxx xxxxxxxxx xx. Xxxxxx xxx se xxxxxxxxxx ani Sexuologický xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx fakultní xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x otázkám Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxxx xx vyjádřili x xxxxxxxxxxxxxx, její diagnostice x klasifikaci dle Xxxxxxxxxxx klasifikace nemocí x x přístupu x xxxxxxxxxx.

18. Dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxx pacientů xxxxx kromě xxxxxxxxx x sociální roh xxxxxxxx biologického xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx není xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx shodli, xx xxxxxx xxxxxx xxx změnu pohlaví xxxxxxxx současným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

19. Vyjádření Ústavnímu xxxxx zaslal x xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx, z. x. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx a xxx k xxx xxxxxxxxx [nález xx. xx. Xx. ÚS 30/16 xx xxx 7.4.2020 (254/2020 Sb.)]. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx shoda xx xxxxxxxx x "trans xxxxxx" x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

20. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx dle §44 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx upustil.

21. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, xxxxx na neveřejném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx §29 xxxx. 1 věty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx navrhovatele. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx být §29 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx zákonodárce jako xxxxxxxx xxxxx pohlaví xxxxxxxxxxx, měl xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx návrh derogačního xxxxxx nebyl na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx většinu xxxxx, xxx je x xxxxxxxxxx Ústavního soudu xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx [srov. nálezy Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Pl. ÚS 3/96 ze dne 15.5.1996 (N 39/5 XxXX 315; 161/1996 Sb.) xx xx. zn. Xx. XX 14/02 xx dne 4.6.2003 (X 82/30 SbNU 263; 207/2003 Sb.)]. Xxxxx §55 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x §5 xxxx. 9 xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu (x. Org. 47/21) xxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx.

XX.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

22. Xxxxxxxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xxx:

"Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx chirurgickým xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohlavních xxxxxx. Xx xx xx xx, že xxxx změny xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x potvrzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb."

23. Xxxxxxxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx č. 373/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx:

"Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jejichž účelem xx provedení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx současném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se rozumí xxxxx, x níž xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx ,xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx')."

24. Xxxxxxxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx x. 133/2000 Sb., x xxxxxxxx obyvatel x xxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx "x xxx xxxxxxx x 50,", xxx:

"Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx poslední xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx dvojčíslí xxxxxxxxx měsíc xxxxxxxx, x xxx xxxxxxx x 50, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Čtyřmístná xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx x xxxxxx kalendářním xxx."

X.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

25. Xxxxxxx xxxx xxxxx §68 odst. 2 xxxxxx x Ústavním xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 48/2002 Xx., x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx, xxx xxxx napadená xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydána v xxxxxx Xxxxxxx stanovené xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx xx vedlejší xxxxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

26. Xxxxxxx xxxx xxxxxx podotýká, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se - xxxxxx jako xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx xx posouzení xxxxxxxxxx podmínek, za xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx (xxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx pohlaví xxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xx xxxxxxxxx ústavnosti §29 xxxx. 1 xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se vesměs xxxxxxx xx případy xxxx x xxx. xxxxxxxx inkongruencí, xxx xx xxxxx xxx x být xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx argumentace xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x povahou xxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, ačkoli x souladu s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx musí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx či xxxxx zásahem xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx by x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx [xxx xxxx. xxxxx xx. xx. Xx. XX 19/14 xx dne 27.1.2015 (X 16/76 XxXX 231; 97/2015 Sb.)].

27. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vlastních xxxx xxxxx žít x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nepociťuje. Navrhovatel - x právního xxxxxxxx xxx - xx sice mužem xxxxxx, ale xxxxxx xx xxx ženou. Xxx xxxxx, "xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx". Xxxxxxxx překážka xxxx, aby xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx v §29 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx uvádí, xxx xxxxxxx k právní xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx; xxxx xxxxxxx xx nevedlo xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, třetího xxxxxxx, xxxx. ke xxxxxx "xxxxxxxxx kategorie", která xx pocitům xxxxxxxxxxxx xxx jeho xxxx xxxxxxxxxx.

28. X xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xx "xxxxx ke změně xxxxxxx", xxxx podáním xxxxxx xx zahájení xxxxxx o xxxxx xxxxxxx čísla xxxxxxxx xxx ohledu na §29 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx, aby xxx bylo vyjádřeno, xx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx (xxx. neutrální), xxxxxx x §29 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx relevantní, neboť "xxxxxx pohlaví" xx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx mužského xx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Žádné xxxx xxxxxxx ani jiná xxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx identifikace v Xxxxx xxxxxxxxx upravena xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx Ústavní xxxx xxxx tzv. xxxxxxxxx zákonodárce nemůže xxx xxxxxx.

29. Navrhovatel xxxxx xxxxx na xxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx čísla x xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx ani xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxx"), přičemž x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx pohlavím xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx by preferoval xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx za xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxxx, xxxx. xxxx mužem, xxxxx xxxx někým xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx pouze x cíli, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx fyzické xxxxx xxxxx stavu xxx narození, xxxx. x xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákrokem xx xxxxxx §29 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx. Správní orgán xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx čísla, xxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxx "xxxxxx nutnosti", x xxxxxxxxxxx xxx xxxx chce být, xxxx. je xxxxx.

30. X xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x další skutečnost, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předložených derogačních xxxxxx xx věci, xx xxxxxx xxxxxxx xx x derogaci xxxx dojít. Xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx vzešel, xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx rodného xxxxx. Xx xx xx xxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x správní xxxxx xxxxxxx rozhodnout, xx xxxxxxxxx (bylo-li xx xxxxx řízení x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx), a x xxx navrhovatel žádal, xxx xxxx xxxxxxxxxx.

31. Xxxxx xxx xxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx uznává xxxx xxxxxxx ke změně xxxxxxx, xxxxxxxxxx identifikovatelné, xxxxxxxx xxx musejí xxx, xxxx. jsou xxxxxx, nezbytné či xxxxxxxxx, xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx smysl xxxxxxx se konkrétními xxxxxxxxxx xxx změnu xxxxxxx x xxxxxxxx xx ženské xx xxxxxxxx případu navrhovatele, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx nepovažuje a xxxxx se xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx, xxxxxx-xx xxxx xxxxx z xxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx změnu xxxxxxx xxxxx.

32. Xxxxxx pak xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx §21 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx službách, neboť xxxxx zákon slouží xxxxxxxx x úpravě xxxxxxxx, za nichž xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Navrhovatel xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

33. Xxx xxx tedy xxxx xxxxxx, jádrem sporu, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vzešel, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx jako jediný x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx slov "x xxx zvýšené x 50,". Z xxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhu xx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx navrhovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx a ženami. Xxx dokreslení xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx ústavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxxx xx xxxxxxx předmětného xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx ukazuje, že xxxxxxxxxxx xx sám xxxx xxxxx tím, xxxx se vlastně xxxxx dosáhnout.

34. X xxxxxx ústavní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx navrhl, xxx Ústavní xxxx xxxxxxx Ministerstvu vnitra xxxxxxxxxx v porušování xxxx xxxxxxxxxx xxxx "xxxxxxxxxxxx x nezahájení xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx [xxxxxxxxxxxx] x v nezměnění xxxxxxx xxxxx [navrhovatele] xx neutrálního xxxxx" x xxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx zrušil §13 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx slovech "x xxx zvýšené x 50," xxx xxxxxx s ústavním xxxxxxxx. Navrhovatel tak xxxxxxxx xx Ústavním xxxxx, xxx xxxxxx "xxxxxx" tvar xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx navrhovatelovo xxxxx xxxxx z "xxxxxxxx" xx "xxxxxxxxx". Podle xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx "xxxxxx" xxxx xxxxxxx xxxxx x "neutrální" xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx "xxxxxx" xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx existovat xxxxx. Xxxxx to, x xxxxxxxxx uvést jeho xxxxx xxxxx xx "xxxxxxxxxxx" xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx jeho xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx tvaru "xxxxxxxx" (x xx xxx xxxxxxxx na xxxxxx "xxxxxx" xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx). Navrhovatel xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx do "xxxxxxxx" xxxxx x zároveň xxx "ženský" xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Jinými xxxxx, navrhovatel shledává xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

35. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx vnitřní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x návrhu na xxxxxxx §13 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxx obyvatel xx xxxxxxx "x xxx xxxxxxx o 50," xxxxx xxxxxxxxxxx.

36. Rodné xxxxx xx unikátní xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx majících xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx využíváno xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx účelům. Xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx občan Xxxxx xxxxxxxxx a xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx §13 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dělitelné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dvě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx den narození. Xxxxxxxx xx lomítkem xx xxx rozlišujícím xxxxxx lidí xxxxxxxxxx x tomtéž kalendářním xxx. X žen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x 50. X xxxxxxx xxxxx lze tudíž xxxxxxx xxxxx narození xxxxxxx a xxxx xxxxxxx.

37. Jakkoli xxx x základní xxxxxxxxxxxxx xxxx, nemá xx xxxxxx k informacím, xxxxx z xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx rodného čísla xxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ani data xxxxxxxx. Xxxxxxx případným xxxxxxxx xxxxxxxxxx dvojčíslí xxxxxxxxxxxxx měsíc x 50 x xxxxxxx xxxxx xxx (tedy xxxxxxxxx posuzovanému xxxxxx) xx xxxx xxxxx x xxxx, že xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xx by xxxxxxx x České republice xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx by xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx lidského xxxxx. Xxxxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxx k xxxx, že xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx být jakkoli xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx např. x xxxxxxx listech, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx.

38. X xxxxxx rovině Xxxxxxx xxxx xx xxx, xx xxxx x xxxxxx čísle zaznamenává x informaci x xxxxxxx jednotlivce, ani xx xxx, xx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx de xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

39. Xx xxxxx České republiky xx xxxx xxxx xx xxxx x xxxx. Toto xxxxxxx xxxxxxx existence lidského xxxxx nemá xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx moc xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx realitu. Ostatně xxxxxxx xxxxxxx není x xxxxxx právním xxxx ani výslovně xxxxxxxxxx. Právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, a to xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx", jak xx xx běžně x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Výslovně xxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxxx charakteristiky xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx, a xx x xxxxxxxxx důvodu - xxxxx mají xxxxxx x xxxxx "xxx" x "xxxx" xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx srozumitelné x x xxxxxxx xxxxxxx rozřazení do xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx narození, xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pohlaví nebylo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxx výslovné xxxxxx xxxxxx začala uznávat xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jinými xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx veřejná xxx x České xxxxxxxxx xx xxxxxx míry xxxxxxx x xxxxxxxxx xx vesměs xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

40. Existenci mužů x xxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx pořádek x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidských právech, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána. Xxxxx čl. 29 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxx "xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zdraví xxx xxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxx podmínky". Xxxxx čl. 12 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx xxx "xxxx x ženy, způsobilí xxxxx x uzavření xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s vnitrostátními xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx tohoto práva". Xxxxxx XXX x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx (xxxxxxxxxxx xxx č. 62/1987 Sb.) se xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosažení xx facto xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxx.

41. S xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx binárně xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Tak xxx §655 xxxxxxxxxx xxxxxxxx definuje manželství xxxx "xxxxxx svazek xxxx x ženy". Xxxxx §7 zákona x. 169/1999 Sb., x xxxxxx trestu xxxxxx svobody x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, "xxxxxxxx xx umísťují xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx". Xxxxxxx xxxxx §30 xxxxxx x. 273/2008 Xx., x Xxxxxxx České xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx pohlaví". Xxx §83b xxxx. 3 zákona č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx řízení xxxxxxx (xxxxxxx xxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx "xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx". Xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx §203 xxxxxx x. 280/2009 Xx., xxxxxx xxx. Poukázat xxx x xxxx souvislosti x na xxxxx xx. zn. XXX. XX 309/16 xx xxx 9.10.2018 (X 166/91 SbNU 89), x němž Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx odmítl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [§28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx] xxxx xxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx při shledání xxxxxxxx stěžovatelových xxxxxxxxxx xxxx přihlédl též x tomu, xx xxxxxxxx "oprávněný zájem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zasahujících xx xxxxxxx sféry xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx stejného xxxxxxx".

42. Xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxx x ženami x České republice xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx tedy xxxxxxxx xxxxxxxxx soutěže xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx (kategorii xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx), xxxx x xxxx xxxxxx samostatné xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx soupravy xxxxxx dámská xxxx xxx. V xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx doplnění xxxxxx i standardy Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx agentury (XXXX) pro xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx kontrolora xxxxxxxx xxxxxxx (standardy xxxxxxxx xx https://www.wada-ama.org).

43. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxx xxxx není xxxx x xxxx x ústavněprávního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxx nevzbuzuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx, že xx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx případech xxxxxxx či xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx potvrdil xxxx xxxx v xxxxxx xx. zn. Xx. XX 42/04 xx xxx 6.6.2006 (X 112/41 XxXX 379; 405/2006 Sb.), x xxxx xxxxx, že rozlišování xxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx "založeno xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx".

44. X xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx existovaly xxxxxxxxxx x xxxxxxx důvody, xx xxxxxxx ústavní xxxxxx rovnosti, xxxxxxxx xxxxxxxx x čl. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx lidí x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, x x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx práva x xxxxxxx zaručeny všem xxx xxxxxxx (xxxx xxxx) pohlaví. X xxxxxxxx sp. zn. Xx. XX 5/95 xx xxx 8.11.1995 (X 74/4 SbNU 205; 6/1996 Sb.) a xx. xx. Xx. XX 33/96 ze xxx 4.6.1997 (X 67/8 SbNU 163; 185/1997 Sb.) přitom Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx vytyčením xxxxxxxxxxxxx přijatelných xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů x xxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxxxx svých xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx méně xxxxx než jiné. X xxxxxx xx. xx. Pl. ÚS 15/02 ze dne 21.1.2003 (N 11/29 XxXX 79; 40/2003 Sb.) xxx Ústavní xxxx x xxxx souvislosti xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, podle xxx rovnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

45. Xx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a dokonce xxxxxxxx xxxxxxxx předvídáno, xx xx xxxx xxxx na muže x xxxx a xx xxxx dělení xx a xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx dopady, x nichž xxxxxxx xxxx nastíněny výše, xxx se xxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxx x xxx, zda je xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, x určité xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx stát xxxx x určitých xxxxxxxxx zacházet x xxxx a xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zvýšená xxxxxxxxxxxxx ochrana (čl. 29 xxxx. 1 Listiny), x zároveň státu xxxxxxxxx, aby xxxxx x pohlaví xxxxxxxxxxxx.

46. Xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (x) x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx neshledává xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx zaznamenáváno x xxxxx unikátního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx x nepřeberném xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxx informace o xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xx i v xxxxxxxxx, kdy xx xx nemusí xxxxx xxxxxxxxx. Xx ovšem xxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx změně xxxxxx xxxxxxx xxxxx, ale x systémové, zákonodárcem xxxxxxx úpravě, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soukromí xxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx zajištění xxxxxx xxxxxxxxxx identifikace. Xxxx xxxxxxxxx řešení xxx xxxxxx je xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx rodného xxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx promítat x x již xxxxxxx xxxxxx xxxxxx [xxx xxxx. §5 xxxx. 1 písm. x) x §72 xxxx. 10 xxxxxx x. 269/2021 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx].

47. Xx uvedeném nic xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx čísla, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx se xxxxxx vnitřně xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx požadavkem xxxxxxxx k pohlavní xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), která xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x osobní autonomii xxxxxxxx xxx ústavní xxxxxxxxx x čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejího xxxxxxxx. Xxxxx navrhovatele xxx čl. 7 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx svou xxxxxxxx xxxxxxxx - stabilně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

48. Xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rodné xxxxx xxx ovšem xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx pohlavím xx xxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x pohlaví xxxxxxx, xxxxxx lze z xxxxxxx čísla xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx zákroku xxxxx §29 odst. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nevypovídá xxxxx nic. Nejde xxxx x xx, xx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx informace x xxxxxx skutečnostech, než xx nositelova "xxxxxxxx xxxxxxxx". Xxx, xx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nikterak xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xx.

49. Xxxxxx-xx Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx neodporuje, obsahuje-li xxxxx číslo xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, učinil tak xxxx jiné proto, xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska plnění xxxxxx státu. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jež xxxxxxx x obecně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx republice. Xxxx xxxxxxx příklady, v xxxxx je xxxx xxxx a xxxxxx xxxxxx xx fakticky xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx ukazují. Xxxxxxx xxxxxxx příklady xxxxxxxxxxx xxxx x žen xxxx svůj xxxxx x svůj xxxxx x odlišných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx mužů a xxx, xx nichž xx xxxxxx pohlaví x xxx xxxxx xx rozlišování xxxx xxxx a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jevit xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx tuto xxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxx x realitu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx.

50. Xxxxxx xxxxxxxxx x tom, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vnitřně xxxxxxxxxxxx, je x xxxxxxxx uvedených xxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxxx x odlišné xxxxxxxxx x lidmi xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx by xxxxxxxxxx objektivní x xxxxxxx důvody, které x xxxxxxxxx zacházení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxx nálezu sp. xx. Pl. ÚS 42/04. V průběhu xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx logické xxxxxxxxxx xxxx, k xxxx xx mělo xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx, kteří xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx, x xx xx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x právní xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

51. Xxx xxxx. respektuje-li xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx určitých xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dotčených xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (nález Ústavního xxxxx sp. xx. XXX. ÚS 309/16), xxxx se poněkud xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx osoba opačného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx identifikuje x xxxxxxxx kontrolované xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, u xxxxx xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx slouží x xxxxxxxx pocitu xxxxxxx xxxxxxxxx (viz xxxxxxxx xxxxxx Veřejného xxxxxxxx práv xx xxx 16.3.2018, xxxxxxxxx xx https://www.ochrance.cz), který xxx údajně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx xx identifikují xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx byly xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jež xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxx byl xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx nejasné, jak xxxxxxxxx účelu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx založeným na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dosáhnout. Xxxxx platí x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx (výše xxxxxxx §83b xxxx. 3 xxxxxxxxx řádu), xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, toaletách xxx.

52. Xx xxxx xxxxxxx, že rodné xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxx, které xxxx eviduje, přičemž xxxxxx xxxxxxxxx může xxx z hlediska xxxxxxxxx státu i xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x "xxxxxxxx xxxxxxxx", xxxxx xxx xxxx xxxx objektivní, xxxxxxxxxx xxxxxxx, zůstává xxxx xxxxxx dosah xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

53. Xxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx x xxxxxxx x čl. 7 xxxx. 1 Listiny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x jejího soukromí, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x vnímat xxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteru, x xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx-xx se xxxxx - jako x xxxxx xxxxxxx navrhovatel - xxxxxxx xxxx xxxxx tzv. xxxxxxxxxxx xxxxxxx, neznamená xx, xx xxxx nemůže x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx nositele xx xxxxxx, x xx i xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxx xxxx vlastním xxxxxxx protichůdnou. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx. x xxxxxxxxxx, x níž čl. 3 xxxx. 2 Xxxxxxx výslovně xxxxxxx, xx "xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx", xxxxxxx se xxxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a všechny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x odnárodňování" Xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nicméně x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subjektivizovány xxxxxx.

54. X xxxx souvislosti Xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podotýká, xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xx subjektivizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx původně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxxxxxxxx lidská práva, x jiných xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínek a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vzbuzovat pochybnosti xx do xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Tak xxxx. xxx Výboru XXX pro hospodářská, xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx čl. 25 xx xxxxxxxxxx x čl. 27 Mezinárodního xxxxx x občanských x politických právech xxx, xx finský Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx může xxxxx xx sámského xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednotlivce xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx "dostatečně xxxxx" (xxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxx 1.11.2018 xx xxxx xxxxxxxx x. 2668/2015). Xxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, což xxxxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx objektivních xxxxxxxx xxxxxxxxx.

55. Xxxxxxxx-xx tedy xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx vhodné xxxxxxx xxxxxxxxx evidovat, x xxx xxxx x případě pohlaví xx, xxxxx z xxxxx xx soukromí xxx čl. 7 xxxx. 1 Listiny xxxxxxx xxxxx, aby x xxxxxxx, xx je xxxxxx xxxx informace xxxxxxxxxx, ji xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx místo xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xx to xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx x její xxxxxxxx xxxxx dochází. Xxxxxxxxxxxxxxx osoby x xxxxxx soukromí xxx čl. 7 odst. 1 Xxxxxxx nelze zaměňovat x právem xx xx, aby realita xxxx jiná, xxx xx, xxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx vůbec xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xx jde xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Stejně xxxx xx xxxxxx, xxxxx xx (xxxxxx) xxxxx, nemůže xxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxx xxxx informaci xxxxxxx, xxx x xxxx důvodu, xx xx xx nepříjemná, xxxxxx xx xxxxxxx xxx toho, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx (či xxxxxxx xxx x něm xxxxxxxxx datum xxxxxxxx xxxx xxxx), x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx vlastní xxxxxxxxx x xxxx stáří.

56. X xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nálezu bylo xx vztahu k xx. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx argumentováno x xxxxxxx sp. xx. Xx. XX 24/10 xx xxx 22.3.2011 (X 52/60 XxXX 625; 94/2011 Sb.), x xxxx Ústavní xxxx xxxxxxx, xx "xxxxx xx xxxxxxx x soukromému xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx", x nálezem sp. xx. Xx. ÚS 7/15 xx xxx 14.6.2016 (X 110/81 XxXX 729; 234/2016 Sb.), x němž Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx "xxxxxxx sebeurčení xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlastního xxxxxx". Xxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx primárně §29 xxxx. 1 občanského xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona o evidenci obyvatel xxx xxxxxxx poukázat xx kontext, x xxxx byly xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

57. Xxxxx xx. xx. Xx. XX 24/10 se xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx, xxxxx xxx "xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x garanci xxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx", xxxxxxx větou: "Xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vlastního uvážení, xxx, xxxx. x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx subjektům." Xxx xxxx x zpřístupnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xx, xxx xx xxxxxxxxxxx právo xx xx, xxx xxxx skutečnosti xxxx xxxx xx byly xxxx xxxx xxxxxxx.

58. Xx xxxx xx. xx. Xx. XX 7/15 pak Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spočívající v xxxxxxxxxxxxx partnerství. Ústavní xxxx xxxx tehdy x úvahu, xx xxxxx žijící v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx soukromí, xxxxxxx "xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ... xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxxx těchto osob xxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx některá z xxxx xxxxx xxxxxxxx x osvojení dítěte". Xxx v tomto xxxxxxx xxxx xxxxx x právo na xxxxxxx xxxxx - Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx by xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx usilující x xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx partnerství nežije. Xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemá xxx xxxxxxxxx x xxxx.

59. Oba nálezy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které mohou xx vztahu x xxxxxxx x čl. 7 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. XX 24/10 (x x mnoha xxxxxxx) xx xx, xxxxxxx řečeno, xxxxxx, xxxx x x xxxxxx případech xx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx čísla, xxx xx Ústavní xxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx nálezu xx. xx. Xx. XX 7/15 xx xxx xxxxxxxx požadavkem, xxx informace o xxxxxxx nešla xxxxxx x xxxx, xxxx. xxx pohlaví nevedlo x neodůvodněným xxxxxxxx. Xxx xxx x xx, xx xx Xxxxxxx soud také xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx čl. 1 x čl. 3 odst. 1 Xxxxxxx.

60. Xxxx navrhovateli xxx xx xxxxx xxx úplnost uvést, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx derogačního xxxxxx xxxxxx činěna x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x osobní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx tak xxx ve xxxxxx x lidem x xxxxxxxxxxxxxxxx pohlavní xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x sebeurčení, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx relativizován xxx, že xxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxxxx xxx do xx xxxx, x xxxx xx xx xxxxxx přiřadit x xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (xxxx x xxx). Xxxxxxxxxxxx-xx se xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx mu xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, vnitřní xxxxxx xxxxxxx měly xxx xxxxxxxxxxxx, ale jen x xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx právnímu xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx k soukromí xxxxxxxxx (několikaletým) znaleckým xxxxxxxxx navíc xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx diagnóze xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx autonomií.

61. Xxx-xx x navrhovatelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx závěrů xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx pochybnosti. X tomto řízení xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx xx týkala právně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxx řešil xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x návrhu, xxxxx xxxxxxxxx xx došlo xxxxx x xxxx, xx by z xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx (z xxxxxxxx xx xxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxx rozsudek xx xxxx Xxxxxxxxxx proti Xxxxxx xx dne 16.7.2014, xxxxxxxx č. 37359/09. Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xx x xxxxxxx xxxxx (či xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxx Evropský soud xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx muselo xxx bez ohledu xx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx má "xxxxx" xx "xxxxxxxxx pohlaví", x nímž xx xxxxxxxxxxxx navrhovatel x xxxx xxxx.

XX.

Xxxxx

62. X xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §70 xxxx. 2 xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx.

63. Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxx vyslovil xxxxxx závěr, že xx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx-xx z xxxxxxx xxxxx dovodit xxxxxxx xxxx nositele. Tento xxxxx xxxxxxxxx zákonodárce x možnosti zvolit xxxxxxxxx rodného xxxxx xxxxxxx. Stejně xxx xxx x sobě xxxxxxxxx zákonodárce ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxx určování xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx počátku xxx xxxxxxxxx xxx xx to, xxx xx držel své xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (čl. 83 Xxxxxx). Xxxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx základních xxxxxx xxxxxxxxxx xx člověka xxxx xxxxxxxxxxxx druhu, xxxx xxxxxx a xxxx vztahů xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky [xxxx. xxxxxx sp. xx. Xx. XX 10/15 xx xxx 19.11.2015 (N 197/79 XxXX 229; 44/2016 Sb.) x xx. zn. Xx. XX 6/20 xx dne 15.12.2020 (47/2021 Sb.)]. Judicializace xxxxxx xxxxxx může xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, x xxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pořádek.

Předseda Xxxxxxxxx xxxxx:

XXXx. Xxxxxxxxx x. x.
&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxxxx č. 182/1993 Sb., x Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxxxx k rozhodnutí xxxxx soudci Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Šámal, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Šimíček, Xxxxx Xxxxx x Xxxx Xxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx x. 112/2022 Xx. xxxxx xxxxxxxxx 5.5.2022.

Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.