Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31974R3301 Nařízení Rady (EHS) č. 3301/74 ze dne 19. prosince 1974 o bezcelním dovozu drobných zásilek neobchodní povahy uvnitř Společenství R P
31974R3137 Nařízení Komise (EURATOM) č. 3137/74 ze dne 12. prosince 1974, kterým se mění nařízení Komise č. 17/66/Euratom ze dne 29. listopadu 1966, kterým se vyjímá převod malých množství rud, výchozích materiálů a zvláštních štěpných materiálů z pravidel kapitoly o zásobování R P
31974R2988 Nařízení Rady (EHS) č. 2988/74 ze dne 26. listopadu 1974 o promlčení v záležitostech stíhání a výkonu práva v oblasti dopravy a hospodářské soutěže v Evropském hospodářském společenství R P
31974R2681 Nařízení Rady (EHS) č. 2681/74 ze dne 21. října 1974 o financování nákladů Společenstvím vzniklých v souvislosti s dodávkami zemědělských produktů v rámci potravinové pomoci R P
311974R2380 31974R2380 - Nařízení Rady (EHS) č. 2380/74 ze dne 27. září 1974, kterým se přijímají ustanovení pro šíření informací týkajících se výzkumných programů pro Evropské hospodářské společenství R P
31974R1985 Nařízení Komise (EHS) č. 1985/74 ze dne 25. července 1974, kterým se stanoví pravidla pro stanovování referenčních cen a cen s dodáním na hranice pro kapry R P
31974R1709 Nařízení Komise (EHS) č. 1709/74 ze dne 2. července 1974 o zařazení zboží do položky 20.06 B I společného celního sazebníku R P
31974R1516 Nařízení Komise (EHS) č. 1516/74 ze dne 18. června 1974 o dohledu členských států nad smlouvami uzavřenými mezi výrobci cukru a producenty cukrové řepy R P
31974L0648 Směrnice Rady ze dne 9. prosince 1974, kterou se mění směrnice 68/193/EHS o uvádění révového vegetativního množitelského materiálu na trh (74/648/EHS) R P
31974L0647 Směrnice Rady ze dne 9. prosince 1974 o ochraně proti obaleči hvozdíkovému (74/647/EHS) R P
31974D0583 Rozhodnutí Rady ze dne 20. listopadu 1974 o sledování pohybu cukru (74/583/EHS) R P
31974L0553 Směrnice Rady ze dne 7. listopadu 1974, kterou se mění čl. 5 odst. 2 směrnice 69/335/EHS o nepřímých daních z kapitálových vkladů (74/553/EHS) R P
31974L0483 Směrnice Rady ze dne 17. září 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnějších výčnělků motorových vozidel (74/483/EHS) R P
31974L0408 Směrnice Rady ze dne 22. července 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (pevnost sedadel a jejich ukotvení) (74/408/EHS) R P
31974L0347 Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pole výhledu a stíračů čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů (74/347/EHS) R P
31974L0346 Směrnice Rady ze dne 25. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zpětných zrcátek kolových zemědělských a lesnických traktorů (74/346/EHS) R P
31974R0305 NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 305/74 ze dne 4. února 1974 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů, kterou se mění článek 7 přílohy č. 6 dodatkového protokolu k Dohodě zakládající přidružení mezi Evropským hospodářským společenstvím a Tureckem R P
31974L0297 Směrnice Rady ze dne 4. června 1974 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vnitřní výbavy motorových vozidel (chování mechanismu řízení při nárazu) (74/297/EHS) R P
31974L0290 Směrnice Rady ze dne 28. května 1974, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice 70/220/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti znečišťování ovzduší plyny zážehových motorů motorových vozidel (74/290/EHS) R P
31974L0268 Směrnice Komise ze dne 2. května 1974, kterou se stanoví zvláštní požadavky pro výskyt Avena fatua v osivu pícnin a obilovin (74/268/EHS) R P