Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32021R1017 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/1017 ze dne 15. dubna 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32021R0725 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/725 ze dne 4. května 2021, kterým se s ohledem na rok 2021 stanoví odchylky od prováděcích nařízení (EU) č. 809/2014, (EU) č. 180/2014, (EU) č. 181/2014, (EU) 2017/892, (EU) 2016/1150, (EU) 2018/274, (EU) č. 615/2014 a (EU) 2015/1368, pokud jde o některé správní kontroly a kontroly na místě v rámci společné zemědělské politiky R P
32021R0238 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/238 ze dne 16. února 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/532, pokud jde o odchylku od prováděcích nařízení (EU) č. 180/2014 a (EU) č. 181/2014 pro kontroly zvláštních opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie a menších ostrovů v Egejském moři R P
32021R0095 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/95, ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými R P
32020R1314 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1314 ze dne 10. července 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, pokud jde o vnitrostátní a čisté stropy pro přímé platby pro některé členské státy na kalendářní rok 2020 R P
32020R1275 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/1275 ze dne 6. července 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými R P
32020R1017 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1017 ze dne 13. července 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32020R0975 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/975 ze dne 6. července 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví vína R P
32020R0862 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/862 ze dne 19. června 2020, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2020 R P
32020R0756 32020R0756 - NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2020/756 ze dne 1. dubna 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32020R0127 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2020/127 ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 R P
32019R1953 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1953 ze dne 25. listopadu 2019 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2019 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 R P
32019R1928 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1928 ze dne 19. listopadu 2019, kterým se přizpůsobuje míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2019 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/916 R P
32019R1746 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi R P
32019R1174 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1174 ze dne 9. července 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32019R0071 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/71 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 R P
32019R0034 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol R P
32019R0033 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu R P
32018R1848 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/1848 ze dne 26. listopadu 2018 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2018 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 R P
32017R2197 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2017/2197 ze dne 27. listopadu 2017 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2017 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 R P