Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019R0034
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/34 ze dne 17. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, o řízení o námitce, změny specifikace výrobku, evidenci chráněných názvů, zrušení ochrany a používání symbolů, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o vhodný systém kontrol
2019
34
17.10.2018
Nařízení
3
R
Mechanismy společné zemědělské politiky (03.10.20), Víno (03.60.55), Informace, vzdělávání a zastupování spotřebitelů (15.20.20)