Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019R1746
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1746 ze dne 1. října 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1185, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi
2019
1746
01.10.2019
Nařízení
3
R
Mechanismy společné zemědělské politiky (03.10.20), Společensko-strukturální opatření (03.30.10), Předpisy týkající se více společných organizací (03.60.05)