Animace načítání

Stránka se připravuje...


32021R0095
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/95, ze dne 28. ledna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592 o dočasných mimořádných opatřeních odchylujících se od některých ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví ovoce a zeleniny a v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a opatřeními s ní spojenými
2021
95
28.01.2021
Nařízení
3
R
Mechanismy společné zemědělské politiky (03.10.20), Ovoce a zelenina (03.60.54), Víno (03.60.55)