Animace načítání

Stránka se připravuje...


32019R0033
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu
2019
33
17.10.2018
Nařízení
3
R
Mechanismy společné zemědělské politiky (03.10.20), Víno (03.60.55), Informace, vzdělávání a zastupování spotřebitelů (15.20.20)