Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

572/0

Návrh

Důvodová zpráva

Obecná část

Zvláštní část

Právní vztah k EU

Vládní návrh

ZÁKON

ze dne ... 2019,

xxxxxx se xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění

Parlament xx xxxxxx na tomto xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

Xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx

Xx. X

Xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 35/1993 Xx., xxxxxx x. 96/1993 Xx., xxxxxx x. 157/1993 Xx., xxxxxx x. 196/1993 Xx., xxxxxx x. 323/1993 Xx., xxxxxx x. 42/1994 Xx., xxxxxx x. 85/1994 Xx., zákona x. 114/1994 Sb., zákona x. 259/1994 Xx., xxxxxx č. 32/1995 Xx., zákona č. 87/1995 Sb., zákona x. 118/1995 Xx., xxxxxx č. 149/1995 Xx., zákona x. 248/1995 Xx., zákona x. 316/1996 Xx., xxxxxx x. 18/1997 Xx., zákona x. 151/1997 Sb., xxxxxx x. 209/1997 Xx., xxxxxx x. 210/1997 Xx., xxxxxx č. 227/1997 Xx., xxxxxx x. 111/1998 Xx., xxxxxx x. 149/1998 Xx., xxxxxx č. 168/1998 Xx., zákona x. 333/1998 Xx., xxxxxx č. 63/1999 Xx., xxxxxx x. 129/1999 Sb., zákona x. 144/1999 Xx., xxxxxx č. 170/1999 Xx., xxxxxx x. 225/1999 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx soudu, vyhlášeného xxx x. 3/2000 Xx., zákona č. 17/2000 Xx., zákona x. 27/2000 Xx., xxxxxx x. 72/2000 Xx., zákona x. 100/2000 Sb., zákona x. 103/2000 Sb., xxxxxx x. 121/2000 Xx., zákona č. 132/2000 Xx., zákona x. 241/2000 Sb., xxxxxx x. 340/2000 Xx., xxxxxx x. 492/2000 Xx., xxxxxx x. 117/2001 Xx., xxxxxx x. 120/2001 Xx., zákona x. 239/2001 Sb., xxxxxx x. 453/2001 Xx., xxxxxx x. 483/2001 Xx., xxxxxx x. 50/2002 Xx., zákona x.128/2002 Xx., xxxxxx x. 198/2002 Xx., xxxxxx č. 210/2002 Xx., zákona x. 260/2002 Sb., xxxxxx x. 308/2002 Xx., xxxxxx x. 575/2002 Xx., xxxxxx x. 162/2003 Sb., xxxxxx x. 362/2003 Xx., xxxxxx x. 438/2003 Xx., xxxxxx x. 19/2004 Xx., xxxxxx x. 47/2004 Xx., xxxxxx x. 49/2004 Xx., xxxxxx č. 257/2004 Xx., xxxxxx x. 280/2004 Sb., xxxxxx x. 359/2004 Xx., xxxxxx x. 360/2004 Xx., zákona x. 436/2004 Xx., xxxxxx č. 562/2004 Xx., zákona č. 628/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 676/2004 Xx., zákona x. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 342/2005 Xx., xxxxxx x. 357/2005 Sb., xxxxxx x. 441/2005 Sb., xxxxxx č. 530/2005 Xx., xxxxxx č. 545/2005 Xx., zákona x. 552/2005 Sb., xxxxxx x. 56/2006 Xx., xxxxxx x. 57/2006 Sb., xxxxxx x. 109/2006 Sb., xxxxxx č. 112/2006 Xx., zákona x. 179/2006 Xx., xxxxxx x. 189/2006 Sb., xxxxxx č. 203/2006 Xx., xxxxxx x. 223/2006 Xx., xxxxxx x. 245/2006 Sb., xxxxxx x. 264/2006 Xx., zákona x. 29/2007 Xx., xxxxxx x. 67/2007 Xx., xxxxxx x. 159/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., xxxxxx č. 362/2007 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Sb., xxxxxx x. 306/2008 Xx., xxxxxx x. 482/2008 Xx., xxxxxx x. 2/2009 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 216/2009 Xx., zákona x. 221/2009 Sb., xxxxxx x. 227/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., xxxxxx č. 289/2009 Sb., xxxxxx x. 303/2009 Xx., xxxxxx č. 304/2009 Xx., zákona x. 326/2009 Sb., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 346/2010 Xx., xxxxxx x. 348/2010 Xx., xxxxxx č. 73/2011 Xx., xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 119/2011 Sb., xxxxxx č. 188/2011 Xx., xxxxxx č. 329/2011 Xx., zákona x. 353/2011 Xx., xxxxxx č. 355/2011 Xx., xxxxxx x. 370/2011 Sb., zákona x. 375/2011 Xx., xxxxxx č. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 428/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 466/2011 Xx., xxxxxx č. 470/2011 Sb., xxxxxx x. 192/2012 Sb., xxxxxx x. 399/2012 Xx., zákona x. 401/2012 Xx., xxxxxx x. 403/2012 Sb., xxxxxx č. 428/2012 Xx., zákona x. 500/2012 Xx., zákona x. 503/2012 Xx., xxxxxx x. 44/2013 Xx., zákona x. 80/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2013 Xx., xxxxxx x. 160/2013 Xx., zákona x. 215/2013 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Sb., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxxx xxx x. 162/2014 Sb., zákona x. 247/2014 Sb., xxxxxx x. 267/2014 Xx., xxxxxx č. 332/2014 Xx., xxxxxx x. 84/2015 Xx., xxxxxx č. 127/2015 Xx., zákona č. 221/2015 Xx., zákona x. 375/2015 Xx., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 47/2016 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Xx., xxxxxx x. 113/2016 Xx., xxxxxx x. 125/2016 Sb., xxxxxx x. 148/2016 Sb., xxxxxx č. 188/2016 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx xxx x. 271/2016 Sb., xxxxxx č. 321/2016 Xx., xxxxxx x. 454/2016 Sb., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx č. 200/2017 Xx., zákona č. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 246/2017 Sb., xxxxxx x. 254/2017 Xx., xxxxxx x. 293/2017 Xx., xxxxxx x. 92/2018 Sb., xxxxxx x. 174/2018 Xx., zákona x. 306/2018 Xx., xxxxxx x. 32/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx., xxxxxx x. 125/2019 Sb. a xxxxxx x. …/2019 Xx., se mění xxxxx:

1. V §6 xxxxxxxx 13 xxx:

„(13) Xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx rezidentem Xxxxx republiky, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 12 x xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx státě, x xxxx xx Xxxxx republika uzavřenu xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xx závislé xxxxxxxx vykonávané v xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 12; xxxxx xxxxxx lze xxxxxx x daň xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx ve xxxxx, x nímž xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je prováděna, x xx xxxxx x rozsahu, ve xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §38f x xxxxxxxxxxxxx předchozím xxxxxxxxxx období. Xxxxxx xx xxxx jednat x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, které xx zahrnují xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xx závislé xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx nelze xxxxxx x daň xxxxxxxxxx v zahraničí x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx výši xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxx předpisu xxxxxx xxxxx.“.

2. X §18 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx 10 xx slova „x xxxxxxx x vyhlášenými xxxxxxxxxxxxx smlouvami x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx vyslovil xxxxxxx Xxxxxxxxx x xxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx,“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sociální xxxxxxxxxxx“.

3. X §19 xxxx. 3 písm. x) xxxx 2 xx slova „xxxxxxxxxx xxxxxxx o zamezení xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx“.

4. X §19 xxxx. 9 bodě 1 xx slova „xxxxxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx“.

5. X §23x xxxx. 5 se xx konci xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „, x xxxxxxxx částí xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“.

XXXXX: 32016L1164

6. X §23x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8, xxxxx xxxxx:

„(7) Xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxx základu xxxx.

(8) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxxxx je komplementářem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, zdaněním x odpisy nezohledňuje xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32016L1164

7. X §23g xxxx. 5 xxxx. x) x x) xx xxxxx „vyhlášeného“ xxxxxxxxx slovem „xxxxxxxxxx“.

8. V §23g xx xx konci xxxxxxxx 5 xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x) x x), xxxxx znějí:

„c) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x kterého oceňovací xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x výdaji sníží x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, která xx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou pro xxx přeřazení a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx majetku bez xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx mezi těmito xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx a výdaji xx neupravuje u xxxxxxx papíru, x xxxxxxx xx byl xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx oceňovaného xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxx reálnou xxxxxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxx, se xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx cenou, xxxxx by xxxx xxxxxxxx mezi nespojenými xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx den xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pozbytí xxxxxx cenného xxxxxx, xxxx zvýší x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo rozdíl xxxx příjmy x xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx x účetnictví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32016L1164

9. X §24 xxxx. 2 xxxx. xx) se xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 odst. 2 x x §17 xxxx. 3 výdajem (xxxxxxxx)“ nahrazují slovy „xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx „xxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ xx nahrazují xxxxx „xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx“ x xx xxxx „§38f“ xx vkládají xxxxx „; výdajem xxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedenou x xxxxxxxxxxx smlouvě nebo x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx“.

10. X §25 xxxx. 1 písm. x) xx slovo „(xxxxxxx)“ xxxxxxx, slova „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxx“ se xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx rezidentem České xxxxxxxxx,“ a slova „x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ se zrušují.

11. X §36 xxxx. 1 xxxx. x) bod 2 xxx:

„2. xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx republika uzavřenu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příjmů, xxxxx xx prováděna, xxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx výměnu informací x daňových xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní x příjmů, která xx prováděna, nebo xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx mnohostranné mezinárodní xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výměnu informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxx a x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

12. §37 včetně xxxxxxx xxx:

„§37

Xxxxxxxxxxx smlouva

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxx x příjmů xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouva, která xx xxxxxxxx právního xxxx České xxxxxxxxx.

(2) Xx zákon upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx x xxxxxx hledí jako xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhů xxxxxx.

(3) Xxxxx „stálá xxxxxxxx“ xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx smlouvách je xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx „xxxxx provozovna“.“.

13. V §38x xxxxxxxx 1 xxx:

„(1) Xxx vyloučení dvojího xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx ze xxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“.

14. X §38f xxxx. 3 se xxxxx „(xxxxxx)“, xxxxx „xxxxxxxxx“, xxxxx „(náklady)“ x xxxxx „(nákladů)“ xxxxxxx.

15. X §38x xxxx. 4 větě xxxxx xx slova „Xxxxx republika xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx“, xxxxx „xxxxxxxxxxx, uvedeným x §2 xxxx. 2“ xx xxxxxxxxx slovy „xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“, xxxxx „kde“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxx“ a xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §2 nebo v §17“ xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nerezidentem“.

16. X §38f xxxx. 8 xxxx xxxxx se slova „Xxxxx xxxxxxxxx uzavřela xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx zdanění“ nahrazují xxxxx „má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx“.

17. X §38x xxxx. 10 xxxx xxxxx xx xxxxx „8“ xxxxxxxxx xxxxxx „9“.

18. X §38x xxxx. 12 xxxx xxxxx se xxxxx „xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2“ nahrazují xxxxx „daně z xxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx je daňovým xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,“ x xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxx.

19. X §38f xxxx. 13 xx xxxxx „xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x oboru daně xxxxxxx a xxxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „mezinárodní xxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx zdanění x xxxxx xxxx dědické x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx“.

20. X §38fa xxxx. 3 xxxx. x) xx slova „xxxxxxx x“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx“, xx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „xxxxx xxxxx příjmů“ a xxxxx „součástí xxxxxxxx xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“.

21. X §38xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6 xxxxxxxx xxxxx „, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

XXXXX: 32016L1164

22. V §38xx xx xx odstavec 8 vkládá xxxx xxxxxxxx 9, xxxxx xxx:

„(9) Daň ovládající xxxxxxxxxxx xxx snížit x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x majetkem, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxx 1, základním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx společností xxxxxx ovládané zahraniční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ovládající xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 a 10 xx xxxxxxxx xxxx odstavce 10 x 11.

XXXXX: 32016L1164

23. V §38xx xxxx. 1 xx xxxxx „který xxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropskou xxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „se xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx uzavřenu“ x xx xxxxx „xxxxxx“ xx vkládají xxxxx „, která xx x xxxxx xxxxx x x České xxxxxxxxx xxxxxxxxx,“.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx započatá xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx.

2. Xxxxxxxxxx §23e xxxx. 5 xxxx. x), §23e xxxx. 7 x 8 x §38fa xxxx. 6 a 9 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, lze xxxxxx xxx xxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 2019.

3. Xxxxxxxxxx §23g xxxx. 5 xxxx. x) a d) xxxxxx x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, se použije x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx uskutečněné

a) xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx a

b) xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxxxxxxx §23g xxxx. 5 písm. x) zákona č. 586/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx uskutečněné

a) xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. ledna 2020 xx dne předcházejícího xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx zákona.

5. Ustanovení §23g xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx majetku bez xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx a

2. ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dojde xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxxx §23g xxxx. 5 písm. x) xxxxxx č. 586/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví, xxxxx x přeřazení x xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxx

x) přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx x

x) xx xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx dne xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xx. XXX

Xxxxx č. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx zákona x. 479/2003 Xx., xxxxxx x. 237/2004 Sb., xxxxxx x. 313/2004 Xx., xxxxxx č. 558/2004 Sb., xxxxxx x. 693/2004 Xx., xxxxxx č. 179/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Sb., zákona x. 377/2005 Sb., xxxxxx x. 379/2005 Xx., zákona x. 545/2005 Xx., xxxxxx x. 310/2006 Xx., xxxxxx č. 575/2006 Xx., xxxxxx č. 261/2007 Xx., zákona x. 270/2007 Xx., xxxxxx x. 296/2007 Xx., zákona x. 37/2008 Sb., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx x. 245/2008 Xx., xxxxxx x. 309/2008 Sb., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx č. 281/2009 Xx., xxxxxx x. 292/2009 Sb., zákona x. 362/2009 Xx., xxxxxx č. 59/2010 Xx., xxxxxx č. 95/2011 Xx., xxxxxx x. 221/2011 Xx., xxxxxx x. 420/2011 Xx., xxxxxx č. 457/2011 Xx., xxxxxx x. 458/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx č. 407/2012 Xx., xxxxxx x. 500/2012 Sb., xxxxxx x. 308/2013 Xx., xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 201/2014 Sb., xxxxxx x. 331/2014 Sb., xxxxxx č. 157/2015 Xx., xxxxxx x. 315/2015 Xx., zákona x. 382/2015 Sb., xxxxxx x. 188/2016 Xx., zákona x. 243/2016 Sb., zákona x. 453/2016 Sb., xxxxxx x. 65/2017 Xx., xxxxxx č. 183/2017 Sb., xxxxxx x. 4/2019 Sb., xxxxxx x. 80/2019 Xx. a xxxxxx x. …/2019 Sb., xx mění xxxxx:

1. Xx xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx x. 1 xx xx samostatný řádek xxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/475 xx xxx 18. xxxxx 2019, xxxxxx xx mění směrnice 2006/112/XX x 2008/118/XX, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x‘Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx do celního xxxxx unie a xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/XX.“.

XXXXX: 32019L0475

2. V §2 xxxx. 4 xx xxxxx „, Xxxxxxx, Xxxxxxxx x´Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „a Xxxxxxx“.

XXXXX: 32019L0475

ČÁST XXXXX

Xxxxx xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx

Xx. IV

Zákon č. 235/2004 Sb., x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xx znění xxxxxx x. 635/2004 Sb., xxxxxx x. 669/2004 Xx., xxxxxx x. 124/2005 Xx., xxxxxx x. 215/2005 Xx., xxxxxx x. 217/2005 Xx., xxxxxx x. 377/2005 Xx., zákona x. 441/2005 Xx., xxxxxx x. 545/2005 Xx., xxxxxx č. 109/2006 Xx., xxxxxx x. 230/2006 Sb., xxxxxx x. 319/2006 Xx., xxxxxx x. 172/2007 Xx., zákona x. 261/2007 Xx., xxxxxx x. 270/2007 Xx., zákona č. 296/2007 Xx., zákona x. 124/2008 Xx., xxxxxx č. 126/2008 Xx., zákona x. 302/2008 Xx., xxxxxx x. 87/2009 Xx., xxxxxx x. 281/2009 Xx., zákona x. 362/2009 Xx., zákona x. 489/2009 Xx., xxxxxx č. 120/2010 Xx., xxxxxx x. 199/2010 Xx., xxxxxx x. 47/2011 Xx., xxxxxx č. 370/2011 Xx., zákona č. 375/2011 Xx., xxxxxx x. 457/2011 Sb., xxxxxx x. 18/2012 Xx., xxxxxx x. 167/2012 Sb., xxxxxx x. 333/2012 Sb., xxxxxx č. 500/2012 Xx., xxxxxx č. 502/2012 Xx., xxxxxx x. 241/2013 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx Senátu x. 344/2013 Xx., xxxxxx č. 196/2014 Xx., xxxxxx č. 262/2014 Xx., xxxxxx x. 360/2014 Sb., xxxxxx x. 377/2015 Xx., zákona x. 113/2016 Xx., zákona x. 188/2016 Xx., xxxxxx x. 243/2016 Xx., zákona č. 298/2016 Xx., zákona x. 33/2017 Xx., xxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxxxxx pod x. 40/2017 Xx., xxxxxx x. 170/2017 Xx., xxxxxx x. 225/2017 Xx., xxxxxx x. 371/2017 Xx., xxxxxx x. 283/2018 Xx., xxxxxx č. 6/2019 Xx., xxxxxx x. 80/2019 Xx. x xxxxxx x. …/2019 Xx., xx mění xxxxx:

1. Na konci xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx věty

„Směrnice Xxxx (XX) 2018/1910 ze xxx 4. prosince 2018, xxxxxx se xxxx směrnice 2006/112/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidel v xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/475 xx xxx 18. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES a 2008/118/XX, xxxxx jde x xxxxxxxx italské xxxx Xxxxxxxx x'Xxxxxx x italských vod xxxxxx Xxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx směrnice 2008/118/ES.“.

CELEX: 32018L1910, 32019L0475

2. X §4 xx xx odstavec 4 xxxxxxxx nové xxxxxxxx 5 až 7, xxxxx xxxxx:

„(5) Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x dani, xxxx členskými státy xx členského xxxxx, xx něhož je xxxxx odesláno xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ekonomické xxxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xx toto zboží xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx osobou xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx tohoto zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx státu xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zboží,

b) dodání xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) dodání xxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) dodání xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx daně xxxxx §64, 66 xxxx 68, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx členského xxxxx xxxxxxxx odeslání nebo xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx k dani, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx fyzicky xxxxxxxxxxx x členském státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxx, xx zboží xx provedení prací xx vráceno xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx kterého xxxx xxxxx původně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx užití zboží x členském státě xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zboží pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx nepřekračující 24 xxxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xx xx xxxxx stejného xxxxx xx třetí xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx cla.

(7) Xxxxx-xx xxxxxx x odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 6 za xxxxxxxxxx xxxxx, považují xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xx xx to, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxx podmínka xxxxxxxx xxx plněna.“.

Dosavadní xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 8.

XXXXX: 32006L0112, 32009L0162, 32010L0045

3. X §6x xxxx. 3 se xxxxx „, není xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxx.

XXXXX: 32006L0112

4. V §6x xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx xxx:

„(4) Xxxxx povinná x xxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxx x uskuteční xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je plátcem xxx dne dodání xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32006L0112

5. X §7 xx xx odstavec 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 3 x 4, xxxxx xxxxx:

„(3) Xxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx dodání x řetězci, v xxxxx kterých xx xxxx xxxxx odesláno xxxx přepraveno z xxxxxxxxx státu xx xxxxxxxxx státu xx xxx odlišného, a xx xx prvního xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxx uskutečňuje, xxxxx, xx k odeslání xxxx přepravě xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx jeho xxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx prostředník xxxxxx xxxxx dodavateli xxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxx xxxxx odstavce 3 se xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx sobě xxxxxxxx dodání v xxxxxxx, xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx těchto xxxxxx x

x) zboží odesílá xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx jím zmocněná xxxxx osoba.“.

Dosavadní xxxxxxxx 3 až 6 xx označují jako xxxxxxxx 5 až 8.

XXXXX: 32018L1910

6. V §7 xxxx. 6 xxxx xxxxx se xxxxx „Xxxxx však xxxxx xx xxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx „Při xxxxxx xxxxx“ x slova „, xx xxxxx xxxxxx xx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „se xx xxxxx plnění“.

CELEX: 32006L0112

7. X §7 xxxx. 7 úvodní xxxxx ustanovení xx xxxxx „4“ xxxxxxxxx xxxxxx „6“.

8. V §7 xxxx. 8 xx xxxxx „Místem xxxxxx xxx“ nahrazují slovem „Xxx“ a xx xxxxx „věci je“ xx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxxx“.

9. X §13 xxxx. 6 větě xxxxx se xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxxx „zboží“ x xx xxxxx „xxxxxxx“ xx xxxxxxxx slova „x tuzemska“.

10. V §13 xxxx. 6 se xxxx xxxxx a xxxxx zrušují.

CELEX: 32006L0112

11. X §13 xx odstavce 7 x 8 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 9 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 7.

XXXXX: 32006L0112, 32009L0162, 32010L0045

12. V §16 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx ustanovení xx xxxxx „xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx xxxxxx,“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxx xxxxx nejsou v xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx xxxxxxxxxxx osobou x“.

XXXXX: 32006L0112

13. X §16 xxxx. 1 xx xx konci xxxxxxx x) xxxxxxxx slova „xxxx jí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, nebo“.

CELEX: 32006L0112

14. V §16 xxxx. 1 xx xx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.“.

XXXXX: 32006L0112

15. X §16 xxxx. 1 xx xxxxxxx x) xxxxxxx.

XXXXX: 32006L0112

16. V §16 xx odstavec 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 3 xx 5 se xxxxxxxx xxxx odstavce 2 xx 4.

17. X §16 xx xxxxxxxx 3 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx 3.

18. X §16 xxxx. 3 xxxxxxx x) zní:

„a) přemístění xxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,“.

XXXXX: 32006L0112

19. X §16 xxxx. 3 xx xxxxxxx b) zrušuje.

Dosavadní xxxxxxx x) x x) xx xxxxxxxx xxxx písmena b) x x).

XXXXX: 32006L0112

20. V §16 xxxx. 3 písm. x) xx slova „xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a“ a xxxxx „xxx účely xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx, pokud je xxxxx odesláno nebo xxxxxxxxxx“ xxxxxxx.

XXXXX: 32006L0112

21. V §16 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nabytí

a) xxxxx xxxxxxxx jako vlastník xx zbožím, xxxxx xx

1. dodává s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx

3. xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.“.

22. X §17 xxxx. 4 písmeno x) zní:

„a) xxxx xxxxx nebo provozovnu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x“.

XXXXX: 32006L0112

23. §18 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§18

Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx přemístění xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx

(1) Přemístěním xxxxx x režimu xxxxxx xx xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx rozumí přemístění xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxx následného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx

x) x xxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží

1. xxxxxxxxxxx zná daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží a

2. xx xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx uskutečněno xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x evidenci xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x

2. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx členským xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží x souhrnném xxxxxxx.

(2) Xxx účely xxxxxx x pořízení xxxxx x použitím přemístění xxxxx v režimu xxxxxx uvnitř xxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxx

x) prodávajícím osoba xxxxxxxxxxxx x dani x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, která xxxx x členském xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx registrovaná x xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxxxx xx zbožím xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx v režimu xxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dodání xxxxx xx úplatu a xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx za xxxxxx.

(4) Xxxxx ve xxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „xxxxx xxx xxxxxx“) xxxxx x xxxxxxxxxx převodu xxxxx nakládat s xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 jsou xxxxx splněny, považuje xx tento xxxxxx xxxxx xx

x) xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu prodávajícím x

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx členského xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Pokud xx lhůtě xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx práva za xxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského státu x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4, xxxxx jsou xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxx přemístění xxxxx x režimu xxxxxx podle odstavců 1 x 2 x prodávající zaznamená xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx účely xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxx před xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přemístěno x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx přepraveno, xxxx xx došlo k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx zbožím xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx účely daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx zboží xx xxxxxxxxxx xxxxx.

(7) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx plněna xxxxxxx x podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxx by xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx&xxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxx 5, xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 6, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx&xxxx; x xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxx; okamžikem, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxx, xx x případě

a) xxxxxxx práva xxxxxxxx xx zbožím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx vlastník,

b) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx zboží xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájeny, xxxx

x) xxxxxxx, ztráty xxxx xxxxxxxx den, xxx

1. xxxx xxxxx xxxxxxxx zničeno, ztraceno xxxx odcizeno, xxxx

2. xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx odcizení xxxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ztraceno xxxx xxxxxxxx.

(8) Xxxxx xx na xxxxxxxxxx xxxxx x režimu xxxxxx xxxxxxxxx odstavce 4 xx 7, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx lhůty xxx dodání se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xx úplatu x za xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu xx xxxxxx.“.

XXXXX: 32018L1910

24. §22 včetně xxxxxxx xxx:

„§22

Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx

(1) Při xxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dodání zboží xx xxxxxx, xxxxx xx přemístěním zboží xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Pokud však xxx xxxxxx doklad xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxx zboží uskutečněno, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, které je xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx

x) xxxx přemístění zboží xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx

x) xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx jedná x přemístění xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxx přepravy.

(3) Xxxxxx zboží do xxxxxx členského xxxxx x xxxxxxxx přemístění xxxxx x režimu xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4 x 5 se považuje xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32006L0112, 32010L0045, 32018L1910

25. X §25 xx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx odstavec 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 2.

26. V §25 xxxx. 2 xxxx xxxxx xx xxxxx „4 x 5“ xxxxxxxxx slovy „3 x §18 xxxx. 4, 5, 7 x 8“ x xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxx „, xx kterému xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxx §22“.

27. V §36 xxxx. 6 xxxx. x) se slova „, xxxx. 5, xxxx. 6 x xxxxx §16 xxxx. 5“ xxxxxxxxx xxxxx „x §13 xxxx. 6“.

28. V §64 xxxxxxxx 1 zní:

„(1) Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx xxxxx registrované x dani v xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxx

x) xxxx xxxxx xxxxxxx plátci své xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely daně x xxxxxxx xxxxxxx,

x) xx zboží xxxxxxxx xxxx přepraveno z xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx zmocněnou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxx dodání xxxxx x souhrnném xxxxxxx.“.

XXXXX: 32018L1910

29. X §64 xxxxxxxx 4 x 5 znějí:

„(4) Dodání xxxxx xx úplatu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx plátcem z xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx státu, xx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxx xx takové xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3 x xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx.

(5) Pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xx xx xx, že xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx přímo xxxxxxxxxx předpis Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx7x).“.

XXXXX: 32006L0112

30. V §66 xxxx. 1 xx xxxxx „, jestliže xxxxx bylo propuštěno xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxx.

XXXXX: 32006L0112

31. X §66 xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „Osvobozeno od xxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx xx“ xxxxxxxxx xxxxx „Vývoz zboží xx xxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx jde x“.

XXXXX: 32006L0112

32. X §66 xxxx. 3 xx xxxxx „dodání xxxxx xx xxxxx země“ xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx od daně,“ x xxxxx „xxxxxx x dani z xxxxxxx hodnoty“ xx xxxxxxxxx xxxxx „tohoto xxxxxx“.

33. V §66 xxxx. 4 xxxx. x) xx xxxxx „x xxxxxx xxxxx xx třetí xxxx“ xxxxxxx a xx xxxxx „xxxx,“ xx xxxxxxxx xxxxx „x xxxxxxxxxx do celního xxxxxx xxxxxx, pasivního xxxxxxxxxxxxxxx styku, vnějšího xxxxxxxx, nebo x xxxxxxx xxxxxx,“.

34. X §66 xxxx. 4 xxxxxxx x) xxx:

„x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

35. X §71x xxxx. 2 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxx obchodního xxxxxxx“ xxxxxxxxx slovy „xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,“.

XXXXX: 32009L0069

36. V §72 xxxx. 1 xxxx. x) x x §72 odst. 4 xx xxxxx „9“ xxxxxxxxx xxxxxx „7“.

37. V §86 xxxx. 9 xx xxxxx „9“ xxxxxxxxx xxxxxx „8“.

38. X §89 xxxx. 3 xx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx.

XXXXX: 62016XX0380

39. V §89 xx xx xxxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 4 xx 8, xxxxx xxxxx:

„(4) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxx, ze xxxxx vzniká povinnost xxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx

x) xxxxxxx mezi

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx úplatu xxxxxxx xxxx má xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a

2. xxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx již xxxxxxx xx jednotlivé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx cestovní xxxxxx, x

x) celkové xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jako xxxxxx obdržel nebo xx obdržet xxxxxx xx zákazníka nebo xxxxx osoby xx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx xxx vypočíst xxxx xxxx podíl

a) xxxxxxx mezi

1. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x

2. xxxxxxx xxxxxx, xxxxx plátce xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx uhradí, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx peněžní částky, xxxxxx xxxx úplatu xxxxxxx xxxx má xxxxxxx plátce xx xxxxxxxxx xxxx třetí xxxxx xx poskytnutou xxxxxxxx xxxxxx.

(7) U xxxxx cestovní xxxxxx xxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x úplatě xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx způsob výpočtu xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6, může koeficient, xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx přijaté xxxxxx, xxxxxx i xxx xxxxxxxxx přirážky x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(8) Je-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, 5 xxxx 6 xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xx nula.“.

Dosavadní xxxxxxxx 4 xx 15 xx označují xxxx xxxxxxxx 9 xx 20.

XXXXX: 62017CA0422

40. V §89 xxxx. 10 xx xxxx xxxxx zrušuje.

CELEX: 32006L0112

41. X §89 xxxx. 12 se xxxx xxxxxxxx zrušuje.

42. X §89 xxxxxxxx 18 zní:

„(18) Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx u cestovní xxxxxx xxxxxx nevystavuje xxxxxxx xxxxxx doklad.“.

43. X §89 xxxx. 20 se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

44. X §92x xxxx. 1 xx xxxxx „5“ nahrazuje xxxxxx „6“.

45. X §100a xx xxxxxxxx xxxxxxxx 3, xxxxx zní:

„(3) Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zboží x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x&xxxx;xxxxxx skladu xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx xxxxx §18 odst. 5 x&xxxx;xxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vést x&xxxx;xxxxxxxx xxx účely xxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici x xxxxxxxxx systému daně x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxx7x).“.

XXXXX: 32018L1910

46. X §102 xxxx. 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „xxxxxxxxxx“ nahrazuje xxxxx „mu vznikla xxxxxxxxx xxxxxxx“.

XXXXX: 32018L1910

47. X §102 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ nahrazují xxxxx „zboží xxxxxxx x xxxxxxxx“.

XXXXX: 32018L1910

48. V §102 xx xx xxxxxxxx 1 xxxxxx nový xxxxxxxx 2, xxxxx xxx:

(2) Plátce xx xxxxxxx podat souhrnné xxxxxxx, pokud jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skladu x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx 8 xx označují xxxx xxxxxxxx 3 xx 9.

CELEX: 32018L1910

49. X §102 xxxx. 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx „uskutečnila“ xxxxxxxxx xxxxx „xx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat“.

CELEX: 32018L1910

50. X §102 xxxx. 7 větě xxxxx se xxxxx „5“ xxxxxxxxx xxxxxx „6“ a xx xxxx druhé xx xxxxx „4“ nahrazuje xxxxxx „5“.

51. X §102 xxxx. 8 xx xxxxx „3“ xxxxxxxxx xxxxxx „4“.

Čl. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x daně x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jakož i xxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x členského xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx §7 xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

3. Na dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu podle §13 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x. 235/2004 Xx., xx znění účinném xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x pořízení zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 4 zákona x. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx x případě, xx odeslání nebo xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, použije xxxxx č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

4. Pro daňové xxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx. XX bodů 38 xx 43, jakož x pro xxxxx x povinnosti x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zákon č. 235/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xx. XX xxxx 38 až 43.

ČÁST ČTVRTÁ

Změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní

Čl. XX

Xxxxx č. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx x x změně dalších xxxxxxxxxxxxx zákonů, ve xxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx x. 344/2013 Xx., xxxxxx x. 105/2016 Sb., zákona x. 188/2016 Sb., xxxxxx x. 92/2017 Xx., xxxxxx x. 305/2017 Xx. x xxxxxx x. 80/2019 Xx., xx xxxx xxxxx:

1. Xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1 xxx:

1) Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU xx xxx 15. února 2011 x xxxxxxx spolupráci x oblasti daní x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS.

Směrnice Xxxx 2014/107/EU ze xxx 9. prosince 2014, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/EU, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Xxxx (EU) 2015/2376 xx dne 8. xxxxxxxx 2015, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací v xxxxxxx daní.

Směrnice Xxxx (XX) 2016/881 xx xxx 25. května 2016, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx jde x xxxxxxxx automatickou výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx Rady (XX) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx uspořádáním, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32018L0822 ve znění 32018X0822X(02)

2. X §1 xx xxxxxxxx xxxxxxxx 6, který zní:

„(6) Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxx, se xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).“.

3. V §8 xxxx. 2 písm. x) xx xxxxx „xxxx“ xxxxxxx.

4. X §8 xx na konci xxxxxxxx 2 tečka xxxxxxxxx xxxxxx „, xxxx“ x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx zní:

„c) xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“.

5. X §8 xx za xxxxxxxx 3 xxxxxx nový xxxxxxxx 4, který xxx:

„(4) Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx.“.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx odstavec 5.

CELEX: 32018L0822 xx xxxxx 32018X0822X(02)

6. V §12b xx xx xxxxx xxxxxxxx 1 tečka xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x), xxxxx xxx:

„x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx.“.

XXXXX: 32018L0822 xx xxxxx 32018L0822R(02)

7. §13x se xxxxxx xxxxxxx zrušuje.

8. X xxxxx xxxxx hlavě XXX xxxx 2 xx xxxxxxxx oddíl 6, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx:

„Xxxxx 6

Xxxxxxxxxxx výměna xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§14

Xxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx naplňujícího xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxxxxx x xx x nim xxxxxxx Xxxxxxxx komise.

§14a

Uživatel xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo jednotka xxx xxxxxx osobnosti,

a) xxxxxx je toto xxxxxxxxxx zpřístupněno xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) které xxxxxxxxxxx xxxxx krok xxx xxxx xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxx xx

1. řízení xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx x nich xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx,

2. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxx xxx 25% hlasovacích xxxx, xxxx

3. xxxx xxx 25% základního xxxxxxxx druhé xxxxx xxxx jednotky bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxx nebo nepřímo xxxx, xxxx

x) xx xxxxx na alespoň 25% zisku xxxxx xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xx xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 více xxxx xxxx jednotek xxx xxxxxx osobnosti, xxxx tyto osoby xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přidruženými entitami.

(3) Xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti podílí xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx, kontrole, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxx osoby xxxx xxxxxxxx také navzájem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní osobnosti, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx hledí, xxxx xx xx xxxx xxxx měly účast x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxx na základním xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx jiná xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxxx 3 se v xxxxxxx nepřímé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hierarchie. Xx osobu xxxx xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx než 50% xxxxxxxxxxx práv, xx xxx tom xxxxx, xxxx xx držely 100% xxxxxxxxxxx xxxx.

(6) Xxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 5 xx xxxxxxxx fyzická xxxxx, její xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxx osobu.

§14c

Zprostředkovatel xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxxxx, xxxxx

x) jsou xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx místa vedení x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) mají xxxxxx provozovnu x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxx které xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k tomuto xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, daňových xxxx poradenských služeb x xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxx účely automatické xxxxxx informací oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nabízejí xx xxxx, organizují, zpřístupňují xxx jeho xxxxxxxx xxxx řídí jeho xxxxxxxx.

(3) Vedlejším zprostředkovatelem xxxxxxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxx jednotka bez xxxxxx osobnosti, xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx měly xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx samy xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx, pomoc nebo xxxxxxxxxxx, pokud jde x

x) návrh, xxxxxxxx xx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání,

b) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání xxx zavedení, xxxx

x) xxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xx xxxxxxxxxxx uspořádání xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxx xxxx xx xxxxxx uspořádání.

(2) Na xxxxxxxxxx sestávající xx x více kroků xxxx xxxxx xx xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jako xx xxxxxx uspořádání.

§14e

Druhy uspořádání

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xx navrženo, nabízeno xx trhu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxx, xx xx možné xxx xxx xxxxxxxxxxx úprav xxxxxx u uživatele xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je pro xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Přeshraničním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx, které xx týká xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, nebo xxxx jurisdikce, a

a) xxxxxxx xxxxx účastník xxxxxx xxxxxxxxxx

1. xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx státě xxxx jurisdikci než xxxx účastník xxxxxx xxxxxxxxxx,

2. je podroben xxxxxxx z xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx státech xxxx xxxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxx x jiném xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx provozovny xxxxxxxxxxx xx v xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxx podnikání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

4. xxxxxxxx činnost xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx provozovnu, xxxx

x) xxxx uspořádání xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxxxxxxxx znak

Charakteristickým znakem xx xxx účely xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx potenciálního xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Výměna xxxxxxxxx x oznamovaných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§14x

Xxxxxxx osoba

(1) Xxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xx toto xxxxxxxxxx známo, nebo

b) xxxxx xx toto xxxxxxxxxx x držení xxxx xxx svou xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto uspořádání x xxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx uspořádání xxxxx profesní mlčenlivostí, x xx xxx xxx, xxx xx xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, pokud má xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx profesní xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je vždy xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle

a) xxxxxx x daňovém xxxxxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky,

b) xxxxxx x advokacii,

c) xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) práva xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxx xx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx, xxxxx alespoň z xxxxx není xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnou osobou x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je povinen xxxx xxxxxxxxxx včas xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx zprostředkovatelům xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§14x

Xxxxxxxx

(1) Povinná xxxxx, xxxxx je zprostředkovatelem xxxxxxxxxxxx přeshraničního uspořádání, xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx o tomto xxxxxxxxxx, xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx

x) je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého bydliště, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xx stálou xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx,

x) xx xxxxxxx podle jejího xxxxx xxxx se xxxxx právem xxxx x xxxx podrobena xxxxxxx z xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx ani xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sdružení xxxxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo poradenských xxxxxx x není xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx místa xxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx Evropské unie, xxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxx provozovnu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx zřízena xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx správci xxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx, pokud x Xxxxx xxxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxx zdanění x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxx,

x) má stálou xxxxxxxxxx, která xx x xxxxxx uspořádání xxxxxxxx, a není xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx svého bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx místa vedení x xxxxxx členském xxxxx Evropské unie,

c) xxxxxx xxxxxx nebo xxx vytváří xxxx x xxxx podrobena xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, sídla ani xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské unie xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx má z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, sídla ani xxxxx vedení x xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxx provozovnu, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x žádném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx nevytváří xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničnímu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x informacích x xxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xxx xx vedle povinné xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x některém z xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx pokud

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, pokud xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx osoba xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 až 3, xxxxx ve vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§14x

Xxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx x oznámení x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx uspořádání x xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx obsahu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

1. xxxxxxxx, xxx kterým xx xxxxxx známo, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

2. xxxxx xxxxxxxxxx nebo podnikatelské xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zákonem xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx,

x) xxx, kdy xxx xxxx má xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx uspořádání,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxx o ustanoveních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx uspořádáním xxxxx xxx xxxxxxx, a

h) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxxxx osoby xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, které by xxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x informací o xxx, se xxxxxx xxxxxxxx státem Xxxxxxxx xxxx jsou spojeny.

(2) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x typizovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx dané xxxxxxxxxx čtvrtletí xxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), x), x) x x).

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx osobnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x h) xxxx

x) jméno,

b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx nebo xxxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx podrobeny xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, a

d) daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx jurisdikci, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx vedení.

(4) Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xx neposkytnou xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), x) x h).

§14n

Lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxx

(1) Oznámení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, kdy

a) xxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro zavedení,

b) xxxx toto uspořádání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx

x) xxx učiněn xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx více xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx dnem xxxxxxxxx xxx počátek xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx zprostředkovatel xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x typizovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uspořádání se xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

§14x

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podaného xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx postupem nebo xxxxxx, xxxxx xx xxxxx §13v xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx §13x xxxx. 3 xxxxxxxxx předběžné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cen.

§14p

Uchovávání dokladů

(1) Xxxxxxx xxxxx je xxxxxxx po dobu 10 let xx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx oznámení xxxxx xxxxxxxx osobou nebo x xxxxx členském xxxxx.

(2) Povinná xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx po xxxx 10 xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx doklady xxxxxxxx xx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx oznamovaného přeshraničního xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx dobu 10 xxx xx posledního xxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání xx xxxxx uspořádání.

§14q

Způsob xxxxxx xxxxxxxx

(1) Oznámení se xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xx xxxx datové xxxxxxxx.

(2) Formát a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

§14r

Pokuty

(1) Správce xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx nesplnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního uspořádání xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnosti nepeněžité xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx informační xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx do 500 000 Xx, xxxxx poruší xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§14x

Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí, xx xxxxxx xxxx xxxx informace xxxxxxxx.“.

XXXXX: 32018L0822 ve xxxxx 32018X0822X(02)

9. X xxxxx xxxxx xxxxx III xxxx 3 xx §14 včetně xxxxxxx xxxxxxx.

10. §15 xxxxxx xxxxxxx xxx:

„§15

Xxxxxxxx x xxxxx xxx výměnu xxxxxxxxx x vlastního xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx státě xxxx xxxxx ke xxxxxxxx daně,

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovena xxxxx xxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx x xxxxxxx státech xx uskutečňováno přes xxxxx xxxx xxxx xxxxx tak, xx xxxx dojít xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zisku xxxx spojenými osobami xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, nebo

e) důvodně xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovení xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx informace, xxxxx xx x xxxxxxxxx x xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 se poskytují xxxxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx jednoho xxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx místo x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxx, potvrdí xxxxxx xxxxxxx bezodkladně, xxxxxxxxxx xxxx xx 7 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx jejich xxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.“.

XXXXX: 32011L0016

11. Xxxxxxxx se xxxxxxx x. 3, xxxxx zní:

„Příloha č. 3 x zákonu x. 164/2013 Xx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx oznamovaného přeshraničního xxxxxxxxxx

Xxxxx X

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

1. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx XX xx. X x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx XX xx. X x x oddíle XX čl. X xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1 x v xxxxxx XX xx. C xxxx. 1 písm. x) x x) xxx zohlednit, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

2. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx daňové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x hlavních xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxx vyplynou.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx II čl. X xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 1, xxxxxx XX xx. X xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxx x xxxx neznamená, xx uspořádání xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx znaků

Čl. X

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x testem xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx důvěrnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jehož xxxxxxxx xxxx účastník xx xxxxxx, dodržovat podmínku, xxxxx xxxxx neposkytnou xxxxx zprostředkovatelům xxxx xxxxxxx orgánům xxxxxxxxx x tom, xxx xx toto xxxxxxxxxx xxxxx zajistit xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zprostředkovatel xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, úhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx se xxxxxx xx

x) xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx, xxxx

x) skutečnosti, xxx x tohoto xxxxxxxxxx xxxx získána xxxxxx xxxxxx, xxxxxx případu, xxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odměnu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx výhody získané x tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x je x dispozici xxx xxxx xxx jednoho xxxxxxxxx, aniž by xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znaky spojené x testem xxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxx účastník xxxx vykonstruované xxxxx, xxxxx sestávají x xxxxxxxxxx ztrátové společnosti, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ztrát x xxxxx xxxxxx xxxx xxx, x xx xxxxxxxxx převodem xxxxxx ztrát do xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Charakteristický xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uspořádání, jehož xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx příjmu xxxxxxxxxxx xxxxx sazbou xxxx nebo od xxxx osvobozeného.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx transakce xxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx, x xx zejména xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. C

Zvláštní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx přeshraničních transakcí

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje odpočitatelnou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 2 nebo xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx bydliště, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx jurisdikci,

b) příjemce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pobytu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxx žádnou daň x xxxxxx právnických xxxx, nebo xxxxxxx xxx ukládají s xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx

2. jsou zařazeny xx seznamu států x xxxxxxxxxx třetích xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie nebo Xxxxxxxxxx xxx ekonomickou xxxxxxxxxx x rozvoj xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx platby využívá xxxxxx úplného xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxx xxxx jurisdikci, x xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého pobytu, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, nebo

d) xxx xxxxxx daně xx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx režimu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx bydliště, stálého xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odpisování xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx stejné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx osvobození xx xxxxxxx xxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, podle kterého xx uplatňováno xxxxxxxxxx xx dvojího zdanění, xxxxx xxx o xxxxxxx položku příjmu xxxx kapitálu, xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

(4) Charakteristický znak xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x x němž je xxxxxxxx rozdíl v xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxx xx aktiva x dotčených xxxxxxx xxxx jurisdikcích.

Čl. X

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx standardu xxx xxxxxxxxxx naplňuje xxxxxxxxxx, xxxxx účinkem xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxx provádějících xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx podle čl. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů nebo xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x) využití xxxx, produktu xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účtem xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx účtem, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx významně podobné xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx finančního xxxx podle čl. X bodu 1 xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx aktiva do xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx jurisdikcí, xxxxx xxxxxx xxxxxx automatickou xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech xxxxx xx. X bodu 1 xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx xx státem xxxx jurisdikcí, xx xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xx produkty xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx automatické výměně xxxxxxxxx x finančních xxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx instituce podle xx. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. X bodu 1 xxxxxxx x. 1 x tomuto zákonu xxxx jejich aktiv xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx x. 1 x xxxxxx zákonu, finanční xxxx xxxxx xx. X xxxx 1 xxxxxxx č. 1 x tomuto xxxxxx xxxx aktiva nepodléhající xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finančních xxxxxx xxxxx xx. X xxxx 1 přílohy x. 1 x xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx struktur, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx oznamování majitele xxxx xxxxx xx. X bodu 1 xxxxxxx č. 1 x tomuto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxx §13d xxxx. 2 v rámci xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech xxxxx čl. C xxxx 1 xxxxxxx x. 1 k xxxxxx xxxxxx, nebo

f) xxxxxxxx postupů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx finančními xxxxxxxxxxx podle čl. X bodu 1 xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx x cílem dodržet xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. X xxxx 1 xxxxxxx č. 1 x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx slabiny xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx využívání xxxxx xxxx jurisdikcí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx boje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x oslabenými xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx jednotek xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak zastření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zahrnující xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx řetězec xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jednotky xxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx doloženou přiměřeným xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx státu xxxx jurisdikce, xxxx xxxxxx, podléhají xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, stálého pobytu, xxxxx xxxx místa xxxxxx, xxxx ovládány xxxx xxxxxxx x xxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx xxx skutečný xxxxxxx aktiv xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a

c) x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx skutečného xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xx. E

Zvláštní xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pravidel xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx využití xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x odchylujících xx xx xxxxxxxx xxxxx uplatňovaných x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx převod xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro které x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx žádná xxxxxxxxxxx aktiva a

b) x době xxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x převáděného xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx nehmotného aktiva xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyplyne x xxxxxxxxxx xxxxxx x okamžiku převodu.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx využití xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx převodu xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx aktiv, pokud xx x xxxxxx 3 xxx xx xxxxxxx předpokládaný xxxxx xxxx před úroky x zdaněním (XXXX) x xxxxxxxx nižší xxx 50% předpokládaného xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx převodu xxxxxxx.“.

XXXXX: 32018L0822 xx xxxxx 32018X0822X(02)

Xx. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Povinná xxxxx xx povinna xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §14l xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 164/2013 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, x jehož xxxxxxxx byl xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxx 25. června 2018 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx čl. VI.

CELEX: 32018L0822 xx xxxxx 32018X0822X(02)

XXXX XXXX

Xxxxx xxxxxx x zvláštních řízeních xxxxxxxx

Xx. XXXX

X §1 xxxx. 2 zákona x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., xx xx xxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx“ vkládají xxxxx „, xxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxx“.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX

Xx. IX

Tento xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2020, s výjimkou

a) xxxxxxxxxx xx. XX xxxx 38 xx 43 x xx. X bodu 4, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2022,

x) xxxxxxxxxx xx. XX a XXX, xxxxx nabývají xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020, a

c) xxxxxxxxxx xx. XXXX, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx patnáctým xxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

XXXXX: 32018L1910, 32019L0475, 32018L0822 xx xxxxx 32018X0822X(02)

Důvodová zpráva

X. Xxxxxx část

Návrh xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zákonů:

1) xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxx x xxxxxx“),

2) xxxxxx č. 353/2003 Sb., x spotřebních daních, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx“),

3) xxxxxx č. 235/2004 Sb., x dani x xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“),

4) xxxxxx č. 164/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx“).

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx daňových xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx také xxxxxx zákona č. 292/2013 Sb., x zvláštních řízeních xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx“). Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx u novely xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jejím xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx sporů. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nová xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx tuto je xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx předpisů pro xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx jednoho xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x správce daně) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx daňových xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx a x xxxxxxx zamezení dvojímu xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x návrhu jednoho xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx je xxx xxxxxx orientovat xx x provedených xxxxxxx, xxxxx nejsou obsaženy x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do návrhu xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, neboť se xxxxxx daní x xxxxxxx slova xxxxxx (xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx tak novelizována xxxxxxxxxx část právního xxxx, kterou xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (hmotné x procesní), ve xxxxx se uplatňují xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxx právní xxxxxxx používá xxxxxx xxx (obecný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx smyslu).

Rovněž x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx do jednoho xxxxxxxx předpisu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx problémy, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx řízení, xxxx x Xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. požadované xxxxx v daňovém xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisů.

Kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x časová xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx legislativním xxxxxxx, xxx může xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx pro jiné xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx změna xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx realizace xxxxxxxx vlády, přičemž xx xxxxx o xxxxxx periodický. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x čemuž, xxxx v xxxxx xxxxxxx, přispívá vydatnou xxxxx xxx působení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx krátká xxxxxxxxxxxx, neboť xxx xxxxxxxx délce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (1 rok) xxxxx daňovou xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx úspora vzniklá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx být předkládány xxxxxxxxxx, tak pozitivně xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kterého xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx málo xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stavu

Tato xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů.

Současná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x zákazu xxxxxxxxxxxx xxx ve vztahu x xxxxxxxx mužů x xxx.

1.1. Daně x xxxxxx

Xxxxxx úprava xxx. xxxxxxx důchodových xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. X xxxxx právním xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx x nejdůležitějším nástrojům xxxxxxxxx financí, co xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tak i xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx xx základě zákona x daních z xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx 1991 x 1992. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxx, x dani x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti, x xxxx z příjmů xxxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x důchodové xxxx x xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx. V xxxx 1993 tak xxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a přerozdělovací xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx ekonomiky, x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx univerzality. Zákon x xxxxxx z xxxxxx xx té xxxx xxx již xxxx xxx 150 xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx daňový xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxx xx xxxxx popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona.

1.1.1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx úroků xx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx výpůjčních xxxxxx

Xx xxxxxxx současné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uznatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx před úroky, xxxxxxxx x xxxxxx. Xxx současné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xx xxxxx tyto xxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpůjčních xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx společností

Pravidlo omezení xxxxxxxxxxxx výpůjčních xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx osobní společnosti (xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxx společníky. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a komplementáři xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx však xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx daně x xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxx společností xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx společností. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx daňového xxxxx před úroky, xxxxxxxx x odpisy, xxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Do xxxxxxxx xxxxx xxxx úroky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx totiž xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x daních x xxxxxx, xx. včetně xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x samostatný xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx §20b xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xx samostatného xxxxxxx xxxx. Tímto je xxxxxx zisk před xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx výpočtu xxxxx §23e xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx pouze nadměrné xxxxxxxx výdaje xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

x) Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx republiky xxx xxxxx xxxxxx oceňované xxxxxxx hodnotou

Podle současné xxxxxx xxxxxx zdanění xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie xx České republiky xxxxxxxx v §23g xxxx. 5 zákona x xxxxxx x xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx účely zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx samému xx xxxxxxxx tržní xxxx (xxxx, xxxxx xx byla sjednána xxxx nespojenými xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx), xxxxxx xx cenný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zákon x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx §23 xxxx. 9 x §23 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x příjmů). Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozdíly xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro daňové xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx) x jeho xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů

Úprava xxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x současné xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx investiční xxxx podle §17b xxxxxx x daních x xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako u xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx investičním xxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxx zahraniční společnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx zahraniční společnosti xxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu 5% xxxxxx xxxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x ovládající xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx nepřímý xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, již xxxxx xxxxx xxxxxxx x důsledku §38xx xxxx. 6 xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxx investičního xxxxx. Xxxxxxxxxx příjmy xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx xxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxx 5% xxxx namísto xxxxxx 19% xxxx stanovené x §21 xxxx. 1 zákona x xxxxxx x příjmů xxx ostatní poplatníky.

1.1.2. Xxxxxxxxxxxx mezinárodních smluv

Zákon x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v §37 větě xxxxx xxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odkazů xx úpravu obsaženou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx tyto odkazy x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotně. Xxxxx tak hovoří x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx byl xxxx xxxxxx rozdíl xxxx xxxxxx pojmy x aniž xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx terminologii xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

1.2. Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx opakující xx nepřímé daně xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx určitý okruh xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx funkce xxxxxxxx, xxxx zajištění přílivu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx rozpočtů xxx xxxxxxxxx nízkých administrativních xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx funkcí xxxxxx xxxx může xxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxx rizikových xxxxxxx x negativním xxxxxxx xx xxxxxx obyvatel, xxxxxxxxx s negativním xxxxxxx xx životní xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxxx daní xx od 1. xxxxx 2004 upravena xxxxxxx o spotřebních xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx harmonizované xxxxxxxxx xxxx xx xxxx

- xxx z xxxxxxxxxxx xxxxx,

- xxx x xxxx,

- daň x xxxx,

- xxx x xxxx x meziproduktů x

- daň x xxxxxxxxxx výrobků.

Přestože součástí xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xx aplikuje xxxxxx řád, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxx xxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx smyslu.

Co se xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dotčené xxxxx xxxxxxx zákona, xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx Campione x’Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxx nejsou xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxx, na xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/ES x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní. Xxxxx xx xxx x xxxxx, která xxxx xxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx považována xx xxxxx xxxx.

1.3. Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

Xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx většině xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx univerzální xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pilířů xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x ní plynoucích xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx důležitost xxxxxxxxx x xxxxxx harmonizace xxxx xxxx na xxxxxx Xxxxxxxx unie.

Daň x přidané hodnoty xx xxxxxxxx zákonem x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vstupu Xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx novelizován. Xxxxx nutnosti xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx právní úpravě xxxx novelizace xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx vyvolány xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx, tak xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xx x xxxxx Evropské xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx úpravy, xxxxx xx pro xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxx. X současné xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro oblast xxxx z xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx 2006/112/ES xx xxx 28. listopadu 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx (dále jen „xxxxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx“).

X xxxxxx textu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

1.3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x harmonizaci x zjednodušení určitých xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy

Návrh xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx Rady (XX) 2018/1910 xx dne 4. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX, pokud xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx určitých xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen „směrnice Xxxx (XX) 2018/1910“). Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx v oblastech xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx dodání xxxxx x xxxxxxx x přeshraničních xxxxxx xxxxx (typu call-off xxxxx).

x) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dodání zboží xx xxxxxx členského xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x současné xxxxxx xxxxxx úpravě xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxx x přidané xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxxx Xxxxxxxx unie.

Aplikace xxxxxx výkladu x xxxxx vedla xx xxxxx xxxxxx k xxxxxx nejistotě xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx straně x xxxxxxxxx při sledování xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x Evropské unii x rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

x) Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx

X xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx při dodání xxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx a potažmo xxx x xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx specificky xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxx daňové xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx představuje xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dvojím xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Režim xxxxxx (xxxx-xxx stock)

Režim xxxxxx (xxxx-xxx xxxxx) xx xxxxxxxxx pro xxxxxxx, xxx dodavatel xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx účelem následného xxxxxx předem xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxx. X důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxxxx státy, včetně Xxxxx republiky, x xxxxxxxx xxxx umožňují xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx x praxi xxxxxxxxx problémy xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tak xxxxxxx xxxx.

1.3.2. Xxxxxxxx režim xxx cestovní xxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx o dani x xxxxxxx xxxxxxx xx xx poskytovatele xxxxxxxxxx služeb xxxxxxxx xxxxxx zjednodušující xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

1.3.3. Xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xx podmínkou xxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pasivního zušlechťovacího xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx zpětné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx však xxxx xxxx x souladu x nedávnou xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Evropské xxxx.

1.4. Xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xx xx xxx povahy xxxxxx x xxxxxxxxxx právní xxxxxx, xx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx pojem mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx zahrnuje spolupráci xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx, dílčích xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxxxx souběžných daňových xxxxxxx. Výměna informací xxx může probíhat xx žádost, spontánně xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxx zde xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxx informací xxxxxxxx rozebírán aspekt xxxxxxxxxxxxx práva xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva (x výjimkou nepřímých xxxx) xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xxxxxxxx Xxxx 2011/16/EU, x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx daní x o xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/EHS, xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX (xxxxxxxxx xx administrative cooperation). Xxxx směrnice xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x to xxxx xx xxxxxx doplnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx směrnic:

- směrnice Xxxx 2014/107/EU, zavádějící xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 106/2016 Xx. (xxxxxxxx DAC 2)

- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2015/2376, zavádějící xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x přeshraničním xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, č. 92/2017 Xx. (směrnice XXX 3)

- směrnice Xxxx (XX) 2016/881, zavádějící xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadnárodními skupinami xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 305/2017 Xx. (směrnice XXX 4)

- směrnice Xxxx (XX) 2016/2258, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx boj xxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxx XXX 5), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zákonem x. 94/2008 Xx.

- xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX 6), xxxxxxxxxxxxx tímto xxxxxxx

Xxxxxxxx DAC 6 xxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx práv a xxxxxxxxxx povinných xxxx, xxxxxxx xxxxx být xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxx xx určitých xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, být xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxxx, xxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxx spravedlivější xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nástrojů xxxxxxxxxxx spolupráce v xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx nebo užitečné.

Na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx v §9 xx. xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx formu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxx xxx dožádání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx se vždy x xxxxxxxxx předem xxxxxxxxxxxxx okruh xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxx xxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx.

1. X xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx přímo xx xxxxxxxx XXX x xxxxxxxx xxxxx, jsou x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, které má x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx správce xxxx, xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

2. Xx xxxxxx xxxxxx, zakotveném xx směrnici XXX 2, jsou x xxxxxx xxxxx vyměňovány xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx účtech zjišťují xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx následně xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

3. Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 3, xxxxxxxx xxxxxx xxx. daňových xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx výměna xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx správa xx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxx vytváří.

4. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 4, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nadnárodními xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x nadnárodních xxxxxxxxx xxxxxxx. Zprávy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jednotlivé členské xxxxxx xxxx xxxxxxx.

5. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, zakotvený xx směrnici DAC 6, upravuje výměnu xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx správci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx transponovány xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx správě xxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx XXX, DAC 2, XXX 3 x XXX 4 x xxxxxxx č. 280/2009 Sb., xxxxxx řád, xx xxxxx pozdějších předpisů (xxxx jen „xxxxxx xxx“), xxxxx xxx x směrnici XXX 5.

X xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a oznamovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která naplňují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znaky, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx.

2. Xxxxxxxxxx hlavních xxxxxxxx navrhované xxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonů.

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxx.

2.1. Daně x xxxxxx

2.1.1. Doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) Zamezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx, xx na xxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x duplicitnímu xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx §23e xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx tak, xxx x tomuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stanovení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výpůjčních xxxxxx bylo v xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx 4 xxxxxxxx ATAD.

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx osobních xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x komplementářů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx část základu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zisk xxxx xxxxx, zdaněním x xxxxxx x případné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx společností a xxxxxx, x xxxxxx xx úrovni veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nadměrné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx uznatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx příjmy x xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxxx.

x) Xxxxx zdanění xxx xxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx členského státu Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx papíry oceňované xxxxxxx hodnotou

Navrhovaná xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx x důsledku xxxxxxx tržní hodnoty xxxxxxx papíru oceňované xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (resp. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx přeřazení xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx úplatného převodu xxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxx ovládané xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx upravuje situaci, xxx xxxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §17b zákona x daních x xxxxxx, x x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx, xxxx by xxxx příjmy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx 5% xxx xxxxx §21 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx x příjmů. X xxxxxxx, xx přes xxxxx xxxxxxxx investiční xxxx xxxx xx xxxxxxxx zahraniční společnosti xxxxxxx podíl další xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx 19% xxxxx daně podle §21 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx x příjmů, xxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nezdanila, xx. xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 5% x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx §38fa odst. 6 zákona o xxxxxx z příjmů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřímý xxxxx xx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx podíl xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné ovládající xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xx xxxx ustanovení xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držící xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímý podíl xxxxxxxx investiční fond. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx případě xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, a to 19% xxxxxx daně, x pouze na xxxx xxx x xxxxxx příjmů xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx již x xxxxxx příjmů xxxxxxxxx investičním fondem xxxxx nově xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 9. Zahrnované xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx zdaněny 19% xxxxxx daně.

2.1.2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §37 xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx smlouvou xx xxx xxxxx daní x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx České xxxxxxxxx. Xxxxx mezinárodní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx tomu xx nadále x xxxxxx x mezinárodních xxxxx nemusí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxxxx“, „xxxxxx“ xxxx „xxxxxx xx Xxxxx republika xxxxxx“, xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx v §37 xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx o daních xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx smlouva xxxxx čl. 10 Ústavy České xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx všech druhů xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx, xx smlouva xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ne xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxx čl. 10 Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x&xxxx; pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x daních x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nejen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx upraven x xxxx xxxxxxx.

2.2. Xxxxxxxxx xxxx

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx v zákoně x spotřebních daních xx xxxxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxx Xxxx (EU) 2019/475 xx dne 18. xxxxx 2019, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/XX, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxx obce Xxxxxxxx d'Italia x xxxxxxxxx vod jezera Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx unie x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/ES. Uvedená xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxx budou xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx d’Italia x xxxxxxx vody xxxxxx Lugano xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx Unie, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/ES o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daní.

2.3. Xxx z přidané xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x s tím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úprava xxxx x přidané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx státy. X xxxxxx zákona xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ustálené xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx.

2.3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1910

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1910, která x účinností od 1. ledna 2020 xxxxxx xxxxxxx dílčí xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx.

x) Xxxxxxxx dodání zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatnění osvobození xx daně xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikačního čísla xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx daného xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) Pravidla pro xxxxxx zboží x xxxxxxx

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x jedinou přepravou x rámci Evropské xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pravidlo pro xxxxxxxxx xxxxxxxx konkrétnímu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x dodání xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx přepravcem (xx. xxxxxxxx zboží xxxxxxxxx xxx xxxx jím xxxxxxxx třetí osoba). Xxx xxxxxxxxxx situace xxxxxxxx dodání, xxx xxxxx xxxxxxxxx sdělí xxxxx dodavateli daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx daného xxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xx tohoto dodavatele xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxx harmonizovaného xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xx vztahuje xxxxxxxxxx od daně.

c) Xxxxx xxxxxx (xxxx-xxx xxxxx)

Xxx xxxxx skladu xx x Evropské xxxx xxxxxxxx harmonizovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx x xxxxxx xxxxxx (xxxxxx známému odběrateli) xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx přemístění xxxxx nevznikne xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x tomto jiném xxxxxxxx xxxxx. Následný xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zboží xxxxxxxxxxx se poté xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zboží v xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, nýbrž za xxxxx-xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxx xx zavádí xxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, vykazovat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx nebo stanovení xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2.3.2. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

X návaznosti xx xxxxxxx rozsudky Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xx xxxx X- 380/16 Xxxxxx x. Xxxxxxxx republika Xxxxxxx x xx věci X-422/17 Xxxxxx Travel) xx xx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhrnně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx x specifická xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx vypočíst xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx vznik xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxxx služby xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx stanovené x §20a xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

2.3.3. Osvobození od xxxx xxx xxxxxx xxxxx

X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Soudního xxxxx Evropské xxxx xx xxxx X‑275/18 Xxxxx Vinš xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxx při xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx režimu xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxx.

2.4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní

2.4.1. X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxx obsažena x xxxxxx o xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx, a x ohledem na xx, xx jiná xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx znaků xxxxxxx sbírána, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sbírat x oznamovat tato xxxxxxxxxx xx zákona x mezinárodní spolupráci xxx xxxxxx daní, xxxx tomu bylo x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx okruhy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xx xxxxxx xx základě xxxxxxx XXX, XXX 2, XXX 3 a XXX 4).

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX 6 tak budou xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx x subsidiárně xx xxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxx předpis xxx správu xxxx.

2.4.2. Xxxxx x cíl xxxxxx

Xxxxxxx nového okruhu xxxxxxxxxxx výměny informací xxxxx směrnice XXX 6 je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stádiu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rychlosti x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx schémat xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x reakci xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x informovaná xxxxxxxxxx směřující x xxxxxxx xxxxxxxx příjmů.

Eliminace xxxxxxxxxxx daňového plánování x daňových úniků xxxxx v Xxxxxxxx xxxx mezi politické xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx toho, aby xxx jednotný xxx xxxxx hlubší x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x této souvislosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx systém. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx jedním x klíčových xxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx důležitá xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx daňovými xxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxxx xxxxxx potřebné xxxxx xxx efektivní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx čím xxx xxx těžší chránit xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování xxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxx xxxxxxxxx trhu. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování s xxxxxxxxxxxxxx aspekty. Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx vytvářel x byl xx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxx, do xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx ke xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx inkasa, xxx jim xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx pak xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxx xxxxxxxx účtovat nižší xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxx novela xxxxxxxx ostatní pravidla x xxxxxxxxxx, zejména xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2015/849 xx dne 20. xxxxxx 2015 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systému x xxxxx peněz xxxx xxxxxxxxxxx terorismu, x xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 648/2012 x x xxxxxxx xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2005/60/XX x směrnice Komise 2006/70/XX (tzv. čtvrtá xxxxxxxx AML), xxxxx xx staví xxxxx xxxxxxxx nedostatečné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Cílem Xxxxxxxx XXX 6 x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx transparentnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxx přístupu xx xxxxxxxx informacím, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx reakci xxx hodnocení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x potenciálních případech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx schopny je xxxxxxxx x xxxxxxxx xx daňová rizika, xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx novely zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx je implementace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 6 x xxxxxxxx povinností, které x souvislosti x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx DAC 6, xxxxx xxxxxxxxxxx okruh xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxx xxxxxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx posoudit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx možná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Na základě xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx veřejné xxxxxxxxxx, změnit xxx xxxxxxx postupy, nebo xxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxx.

2.4.3. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx uspořádáních

Navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxx oznamovací xxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx XXX 6 xxxxx „xxxxxxxxxx“ sama x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 2015 xxxxxxxx x. 12 – „xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx zamezení xxxxx základu xxxx x xxxxxxxx zisků (XXXX) xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (XXXX)1), x jejíchž xxxxxx xxxxxxxx DAC 6 xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx č. 13 směrnice DAC 6 však může xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx. xxx-xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Společného xxxxxxxxx OECD xxx xxxxxxxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX)2). Xxxxx modelové legislativy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: „xxxxxxxxxx, schéma, plán xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx xxxx právně xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx“3). X xxxx xx xx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x. 13 xxxxxxxx XXX 6 xxxxxx modelová xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxx předmětem, xxx x xxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx vykládán xxxxxxxx x jinak xxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx použitelné xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxx.

X výše uvedeného xxx xxxxxxx, že xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, dohodu, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x zahrnuje x xxxxxxx kroky x xxxxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxx taková uspořádání xxxxxxxxxxxxx. X naplnění xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx existence konkrétního xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx x sobě zahrnuje xxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx. Uspořádání xxxx xxxxx mít x xxxxxx připraveného xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx podobě. Xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxx v xxxxxx samostatné a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx uspořádání, xxxx xxxx nástroj x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx nabízeno, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx tedy xxxxx xxxx k získání xxxxxx xxxxxx.

X ohledem xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx XXX 6 x xxxx z xxxx, xx takové xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x oznámení, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx více xxxxx, naplňujícím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx charakteristický xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx, zda xxx poskytnut xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx“ není podstatné, xxx má xxxxxxxxxx xxxxx pouze xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxx řady xxxxxxx xxxx a xx jak x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx daní.

Uspořádáním xxx může být xxxxxxx:

- xxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxx či jiná xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx tak, aby xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x získání xxxxxx xxxxxx výhody

- xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx objednávku xxxxxxxxx xxxxxxx poradce xxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxx x získání xxxxxx xxxxxx výhody.

Uspořádáním xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx konkrétních xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxx výhody – protože xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx uživateli, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by xx xxxx být xxx potřeby zásadních xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, x xxxx xx x xxxx muselo xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx takového uspořádání x xxxxxxxx xx xxxx. Klasická xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uspořádáním zpravidla xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx úpravě x oblasti xxxx, xxxxxxx knihy x xxxxxx právní xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Neplatí však, xx xx xxxxxxx xxx x uspořádání xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx xx xxxxx být xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx knihy, xxx xxxx nemá xxxx xx xx, xxx xx být xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Vyloučení xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx obcházení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 6. Xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx knihy xxxxxxxx xx „xxxxxxx xxxxxx triky“, xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx to, x xxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxx se xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx praxe, xxxxxxx nebyla xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxxx dále xxxxxxxxx jako praxe, xxxxx xx xxxxxxxxx, x vede x xxxxxxx daňové xxxxxx, xxx xx o xxxxxxxxxx jít xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx rodičům, xxxxx xxxx daňovými xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pak xxxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx to, xx xx schéma xxxxxxxxxxx xx více xxx xxxxxx členském xxxxx EU, xxxx x xxxxxxxx xxxxx XX a třetí xxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx č. 253/2008 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x financování xxxxxxxxx. Takto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx následně xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Evropské unie x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x navrhovaném xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx jak xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxx, organizování nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxx zákonem xxxxxxxx vztah x xxxxxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx právní xxxxxx xxx nepřehlíží xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx x xxxxxx zákonné profesní xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxx, že xxxxxxxx schématu xxxx xxxxxx navrhuje a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx proto v xxxxxx xxxxxxxxx přechází xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx přímo xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x něj xxxxxx, xxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x agresivnímu daňovému xxxxxxxxx.

2.4.4. Charakteristické xxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání

Uspořádání agresivního xxxxxxxx xxxxxxxxx se x průběhu let xxxxxxxx, jsou xxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx neustálým změnám x úpravám x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx toho xx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx typů xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx agresivního daňového xxxxxxxxx xxxxxxxx, spíše xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „uspořádání“. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x prvků xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx naznačují, xx může xxxxxxxx x vyhýbání se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx systému. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jako xxx. „xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx skupin. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx charakteristické xxxxx, xxxxx xx nezaměřují xx již xxxxx xxxxx xxxxxxx agresivního xxxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxx xx snaží xxxxx z toho, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx použito. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx daňové xxxxxx xxxxx, x xxx tehdy, xxxxx xxxxxx xxxxxxx známo. Xxxx tak xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxx slabiny x xxxxxxxxx při xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx té xxxx, xxx xx x ní dozví xxxxxx orgán a xxxxx příslušná protiopatření.

Druhou xxxxxxx pak xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx se snaží xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tyto xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx daňových xxxxxxxxxx s velmi xxxxxx nebo xxxxxxx xx žádnou daní.

Oba xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx znaků xxxx mají pouze xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx, xx uspořádání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx toho, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx daňové xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx z xxx xxxxxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx, nemohou z xxxxxxxx xxxxxxxxx charakteristického xxxxx bez dalšího xxxxxxx učinit zkratkovitý xxxxx, xx xxxxxxx x agresivnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy

3.1. Xxxx x xxxxxx

3.1.1. Xxxxxxxx transpozice xxxxxxxx xxxxx praktikám xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem

a) Xxxxxxxx duplicitnímu zahrnutí xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx výpočtu limitu xxx uznatelnost výpůjčních xxxxxx

Xxxxxxxxxx doplnění xxxxxxxxxx §23e xxxx. 5 xxxx. d) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, které xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx uznatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx limitu xxx uznatelnost výpůjčních xxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x odpisy x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x důvodu, xxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx společníků xxxx komplementářů. Kdyby xxxx tak xxxx, xxxx by xxx xxxxxxxxxxx nadměrných xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx úroky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx nesourodé xxxxxx, protože xxxxx x xxxx by xxxx xxxxxxxxx základem xxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxxx, zatímco xxxxx (xxxxxxxx výpůjční xxxxxx xxxxxxxxxx xx komplementáře) xxxxxx.

x) Režim xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jiného členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx České xxxxxxxxx xxx xxxxx papíry xxxxxxxxx reálnou hodnotou

Navrhované xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx při přeřazení xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x cenným xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxx papíru xxx xxxxxx xxxxx při xxxxxxxxx majetku) x xxxx xxxxxxx zachycené x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

x) Xxxxxxx xxxxxxxx zahraniční společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxx §17b xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx 5% xxxxx §21 xxxx. 2 zákona x xxxxxx x xxxxxx, x xxxxxxx přes xxxxx investiční xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jiná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx 5%. Xxxxxxx institutu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxx xxxx x Xxxxx republice xxxxxxxx xxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvedla, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Proto xx xxxxxxx xxxxx, xx její xxxxxx xxxxxxxx x §38fa xxxx. 5 xxxxxx x daních z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx ovládající xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx by se xxxxx současné právní xxxxxx xxxxxxx, protože xx by xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xx 5% xxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxx i ovládající xxxxxxxxxx x nepřímým xxxxxxx xxxxxxx přes xxxxxxxx investiční xxxx x xxxx si xxxxx xx xxx xxxx z xxxxxx xxxxxx odečíst daň, xxxxxx již z xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

3.1.2. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv

Sjednocení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx smluv xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx dnes v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx použitých xxxxx xxxxxxxx.

3.2. Xxxxxxxxx xxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2019/475 xx xxx 18. xxxxx 2019, kterou xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx obce Xxxxxxxx d'Italia a xxxxxxxxx vod xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/ES, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x zákoně o xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2020. Xxxx xxxxx se vyjímají x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxx.

3.3. Xxx x xxxxxxx hodnoty

Hlavním xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx právního předpisu Xxxxxxxx unie x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou neslučitelná x xxxxxx právní xxxxxxx, resp. x xxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

3.3.1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Rady (XX) 2018/1910

Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx transpozice směrnice Xxxx (XX) 2018/1910.

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx jiného členského xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx osvobození xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x větší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektů x rovněž ke xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx jednotlivé xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx boji xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x) Xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxx přepravy x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx se vztahuje xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxx tak odstranit xxxxxxxxx problémy v xxxxxxxx aplikaci v xxxxxxxxx státech, x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plnění.

c) Xxxxx skladu (xxxx-xxx xxxxx)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx postupů x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx pravidel xxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx obchodů x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx záznamy x xxxxxxxxx xxxxx x souhrnných hlášeních xxxxxx správcům daně xxxxxxxx xxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxx státy.

3.3.2. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxx x xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxx x nedávnými xxxxxxxx Soudního xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

3.3.3. Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx zboží

Navrhované změny xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

3.4. Xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx transpozice xxxxxxxx DAC 6. Xxxxxxxxxxxx předpis xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 31. xxxxxxxx 2019 x účinnosti 1. xxxxxxxx 2020. Xxxxx xx Česká republika xxxxxxxx řádně x xxxx neimplementovala, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx všemi xxxxxxxx x tím spojenými.

Tato xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx XXX, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu xx Xxxxxxxx DAC 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx cílem xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxx z xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx příjmů xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx daňovému xxxxxxxxx. Xxxxxx získání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx bojovat xxxxx xxxxxxx únikům. Komplexní xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx poplatníků xx straně správce xxxx by xxx xxxxxxxxxx xxx vést x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx poplatníky xxxxxxxxxxx agresivní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

4. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx meze xxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx x Listina xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).

Xxxxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxx slouží xxxxxx xxx xxxx občanům x xxx xx xxxxxxxxxx jen v xxxxxxxxx, v xxxxxx x způsoby, které xxxxxxx zákon. Podle čl. 2 odst. 2 Xxxxxxx xxx státní xxx xxxxxxxxxx xxx x případech x x xxxxxx stanovených xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx mohou xxx xxxx ukládány xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx). X xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx uplatní xxxxx xxxxxxxxxx xx. 11 xxxx. 5, xxxxx stanovuje, že xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákonné xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx obdobných peněžitých xxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx. v xxxxxxxx xx. zn. Xx. XX 3/02, Xx. XX 12/03 xx Xx. XX 7/03 (vyhlášeném xxx č. 512/2004 Sb.). X této xxxxxxxxxx vyplývá, xx:

1. X xxxxxxxxx principu xxxxx moci (čl. 2 xxxx. 1 Xxxxxx), xxxxx x z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (čl. 15 odst. 1 Xxxxxx), xxxxx xxx zákonodárce široký xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx x rozsahu xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Zákonodárce xxxxxx xxxx za důsledky xxxxxx rozhodování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxx je xxx, xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a tudíž x vlastnického xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dotčení x, xxxxxxxx pořádkem xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (čl. 11 Xxxxxxx, xx. 1 Xxxxxxxxxxx protokolu č. 1 x Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx).

3. Ústavní xxxxxxx xxxx, poplatků x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx principu xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxxxxxxx (čl. 1 Xxxxxxx), xx. xxxxxxxx x požadavku xxxxxxxxx xxxxxxx xxx odlišování xxxxxxxx x práv, xxx i akcesorické x xxxxxxx vymezeném x čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx. X xxxxxxxx rovnosti Xxxxxxx xxxx ve xxx xxxxxxxxxx judikatuře uvádí, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx relativní (xxxx. Xx. ÚS 22/92).

4. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xx xxx, xxxxxxxx xxxx jiná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zásah xx práva vlastnického (čl. 11 Xxxxxxx), je xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx hranice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, vůči xxxxxxxxxxx substrátu xxxxxxxxxxx, xxxxxx škrtícího (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx. Xxxxxx slovy xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx, poplatek xxxx xxxxxxxx sankce xx svých xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopady xx xxxxxx x majetkové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx rámec xxxx xxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx případech v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx (např. xxx xxxxxx do xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxx xxxxxxxxxxx (např. xxx xxxxxx do práva xx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxx uvedených hledisek xxxx x xxxxxxx x ústavním pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxxxxxx Ústavního soudu, xxxxxxxxxx xx x xxxx problematice.

Ke xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx do jednoho xxxxxx, xxx xxxxx, xx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx sp. xx. Xx. ÚS 21/01 uvedl, xx „xxxxx, xxx jedním xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx relativně xxxxx. K xxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx rovině uvádí, xx tato xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, leč xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákony xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisí. Naopak xx nežádoucí xxx, xxxxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx x zásadami xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxxx zákony xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx dochází xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx začasté xxxxxx podaných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“. X xxxx xx xxxxx doplnit, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx shledán x xxxxx č. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x stabilizaci xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxx xxxx možné xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx spojení novel xx xxxxxxx souboru.

5. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxx xxxx

5.1. Xxxx x příjmů

Navrhovaná právní xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx x právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nezakládají rozpor x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx ustálené judikatury Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxx na xxxxxxxxxx právo Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxx Xxxxxx republiku x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx vyplývají.

V daňové xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, že třebaže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské unie xxxxxxx harmonizaci, xx. 115 Xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „XXXX“) xxxxxxxxx, xx „Rada xx návrh Xxxxxx [...] xxxxxxx xxxxxxxx x sbližování xxxxxxxx x správních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx přímý xxxx xx vytváření xxxx xxxxxxxxx vnitřního trhu.“ Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx SFEU, xxxxx xx Xxxxxxxx xxxx svěřovala pravomoc x xxxxxxx legislativy xxxxxxx příjmů, xx xxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx směrnice xxxxx xx. 115 XXXX xxxx xxxxx v xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx vytváření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

Navrhovaná právní xxxxxx xx x xxxxxxx s relevantním xxxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx daní:

- Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2016/1164 xx dne 12. xxxxxxxx 2016, kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxx na fungování xxxxxxxxx trhu, ve xxxxx směrnice Rady (XX) x. 2017/952,

- Xxxxxxxx Xxxx 2011/96/EU xx dne 30. xxxxxxxxx 2011 o xxxxxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z různých xxxxxxxxx xxxxx (přepracované xxxxx), ve znění xxxxxxxx Rady 2013/13/XX, xxxxxxxx Xxxx 2014/86/XX x xxxxxxxx Xxxx 2015/121/XX,

- Xxxxxxxx Xxxx 2003/49/ES ze dne 3. xxxxxx 2003 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úroků x xxxxxxxxxx poplatků xxxx xxxxxxxxxxxx společnostmi x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx směrnice Xxxx 2004/66/XX, směrnice Xxxx 2004/76/XX, xxxxxxxx Xxxx 2006/98/XX x xxxxxxxx Rady 2013/13/EU.

Kromě xxxxxx 115 SFEU xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx principy xxxx SFEU (zejména xxxxxx 19 XXXX, 45 XXXX, 49 XXXX, 56 SFEU, 63 XXXX) x xxxx na to, xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx diskriminaci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx omezování xxxxxxx xxxxxx osob, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Soudním xxxxxx XX. Xxxxxxxxxxx právní xxxxxxx budou xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx. 3 xxxxxxxx XXXX umožňujícím xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx stanovením xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx není narušen xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx, kapitálu a xxxxxx (viz xxxx xxx 2.1.1).

5.2. Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x v oblasti xxxxxxxxxxx daní respektuje xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx republiku v xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxx xx následujících xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxx Xxxx 2008/118/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 2008 x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 92/12/EHS (dále xxx „xxxxxxxx 2008/118/XX“),

- xxxxxxxx Xxxx (EU) 2019/475 xx xxx 18. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/ES a 2008/118/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx italské xxxx Campione x'Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/ES.

5.3. Xxx x přidané xxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava x xxxxxxx xxxx x přidané xxxxxxx xx xxxx slučitelná x právem Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx ve světle xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxx xx sekundární xxxxx Evropské xxxx xxx konstatovat, xx xxxx x xxxxx xxxxxx předkládaná xxxxxx xxxxxx respektuje xxxxxxx, xxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx v této xxxxxxx x xxxxxxxx x Evropské xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx:

- xxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx,

- směrnice Rady 2009/69/ES ze xxx 25. xxxxxx 2009, xxxxxx se mění xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx systému xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxx úniky spojené x dovozem

- xxxxxxxx Xxxx 2009/162/EU xx xxx 22. prosince 2009, kterou se xxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

- xxxxxxxx Rady 2010/45/EU xx xxx 13. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx mění směrnice 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

- xxxxxxxx Rady (XX) 2018/1910,

- směrnice Xxxx (XX) 2019/475 xx dne 18. xxxxx 2019, xxxxxx xx mění směrnice 2006/112/XX a 2008/118/XX, xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x'Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx jezera Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/XX.

Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxx použitelnými xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx:

- xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 282/2011 xx xxx 15. xxxxxx 2011, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx směrnici 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx,

- xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1912 ze xxx 4. xxxxxxxx 2018, xxxxxx se mění xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) x. 282/2011, pokud xxx x některá xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plný xxxxxx x xxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx rozsudkem xx xxxx X-380/16 Xxxxxx v. Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx X-422/17 Xxxxxx Travel x xxxxxxxxx xx xxxx X-275/18 Xxxxx Xxxx.

5.4. Xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x předmětu směrnice XXX 6, kterou xxxxxxxxxxx xx právního xxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx vůči xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vznášeny xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx rámec xxxxxxxx, xxx konstatovat, xx x xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x právními xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x x obecnými xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní úpravy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jimiž xx Xxxxx republika xxxxxx (xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx x xxxxxxxx hierarchie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx předpisy xxxxx právní síly. Xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisům xx xxxxxxx v čl. 10 Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx aplikační xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného než xxxxx, použije se xxxx mezinárodní xxxxxxx. Článek 10 Xxxxxx xxx xxxxxxxx, že při xxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitrostátního xxxxx x tzv. xxxxxxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Mezinárodní smlouvy xxxxxxxxxx xxxx přitom xxxx vždy xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (čl. 49 xxxx. x) Xxxxxx xx xxxxxxx s čl. 11 xxxx. 5 Listiny). Xxxxxxx soud xxxxx x nálezu publikovaném xxx č. 403/2002 Sb. xxxxxxx, xx xx tehdy xxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hierarchickou přednost xxxx xxxxxxx.

6.1. Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx

Xxxxx xxx x xxxxxxxx Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx svobod (xxx sdělení č. 209/1992 Sb., xxxx xxx „Xxxxxx“) x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx a jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do veřejných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6.1.1. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxx poukázat xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx ve xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Itálii. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx dosud xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx výsad veřejné xxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx poplatníkem a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení xx. 6 odst. 1 Xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx, x xxxx xx týká xxxxxxxx x stanovení xxxx, xxxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx nedodržení daňových xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sankce, xx xxxxxxxxxxxx x procesní xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx Úmluvy, xxxxx xx vztahují na xxxxxxx obvinění. Je xxxxx třeba xxx xxxxxxxxxx souladu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx daňových xxxxxxxx x Úmluvou xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 6, xxx i x xxxxxx 7 Úmluvy xxxx k článku 2 x 4 Xxxxxxxxx x. 7 x Xxxxxx. Tento xxxxxxx xxx potvrzen x Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx práva xxxx. x xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxxx Finsku. Xxxxxx 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx obvinění, xxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxx sankce xx nesplnění povinnosti, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxxx xxx (x xxxx xx) jiný xxxxx xxx obdobný xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Slučitelnost x xxxxx, ale x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxx xxxxxxx sankce) jen xx základě xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) dvakrát x xxxx věci, xx přitom xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx takovému xxxxxxx jako nesprávnému xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxxxx, jak je xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx 1 Xxxxxxxxx č. 1 Xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx opravných prostředků, xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx subjekt xx xxxx xxxx xxxxxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxxx §65 a xxxx. xxxxxx č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů. Xxxxxx xxxxxx řízení xxxxxx v zásadě xxxxxxxxxx xxxxxxxx principy xxxxxxx x xxxxxx 6 Xxxxxx.

Xxxxxxxx tedy xx daňové řízení x xxxxxxx, x xxxx se xxxx xxxxxxxx x stanovení xxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx čl. 6 odst. 1 Xxxxxx, v řízení x xxxxxx xx xxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxx aspekty práva xx spravedlivý xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxx, xxxxx proto xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx zajištěna. Xxx tedy xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x požadavkem Xxxxxx xx zajištění xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

6.1.2. Xxxxxxx majetku

Z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx článek 1 Protokolu č. 1, xxxxxxxx xx xxxxxxx majetku, xxxxxxxxx xxxxxx právo přijímat xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx nezbytné, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxxxx zájmem a xxxxxxxxx placení xxxx. Xxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx ukládají xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx x jiná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, avšak x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx respektování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva, xx kterého je xxxxxxxx xxxx, poplatku xxxx xxxxxx obdobného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx zásah xx xxxxxxxxxxxx práva xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, legitimity a xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, pokud xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx x xxxxxxx x xxxxxxxx pořádkem, xx xxxxxxxx, předvídatelný x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

- Posouzení xxxxxxxxxx navrhované právní xxxxxx je provedeno x xxxx 4. X xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxx roli xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx neústavnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem (Xxxxxxxx xxxxxx), jehož xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxxx (viz rozsudek Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx X &xxx; L, s. x. x., a xxxxxxx proti Xxxxx xxxxxxxxx).

- Xxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx (x širokém xxxxx xxxxxx) je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxx a xxxxxxxx (xxxx. jiná xxxxxxx xxxxxxxx plnění) lze xxxxxxx pouze xx xxxxxxx zákona, xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx úrovni čl. 11 xxxx. 5 Xxxxxxx, resp. čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx úrovni, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

- Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (v xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Evropským xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx (xxxx. AGRO-B, xxxx. x r. x., xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx CBC-Union, x. x. x., proti Xxxxx xxxxxxxxx), kde xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx daňového xxxxxxxx souvisí x xxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx subjekty xxxxxxxxxxx, x xxxx i xxxxxxxxx předvídatelnosti je xxxxxxx.

- Záruku xxxxx xxxxxxx x účinnou xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §109 x xxxx. xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §102 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxx xx xxx xxxxx učinit, x kterého xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx odkladného účinku. Xxxxx xx toto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx s xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §261 daňového xxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků lze xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxx xxxxxxxx řádu, xxxxxxxxxx x §117 x xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx daňový xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterými xx xxxxx rozumět: xxxxxxx (xxxx. §159 xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx (srov. §261 xxxxxxxx řádu) x podnět na xxxxxxxxx (xxxx. §38 xxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxxxx, xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx daňového xxxx, může se xxxxxx xxxxxxx obrátit xx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx existenci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx i xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx soud xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxx, což xxxxx obecně xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx konstatovat, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx subjektů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx, xx kterému xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Aby xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx je přitom xxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, neboť neexistuje xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx by zákonodárce xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů Xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx z příjmů x daně x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxx (přiměřenost) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx poli xx. 1 Protokolu x. 1 xxxx x tomu, že xxxxxxxxxxx xxxxx být xxxxx nést xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x rovině xxxxxxxxxxx xxxxxx (hrozba ukončení xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osoby), xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obživy xxx xxxx a xxx xxxxxx x případě xxxxxxx osoby. Xxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx případných xxxxx, xx xxxxx neměly xxx xxxxxxxxxx (xxx Xxxxxxxxxxx, s. x. x., xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx ORION Xxxxxxx, x. x. x., xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). Xx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxx. xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx, xx přitom xxxxx xxxxxxxxx x ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx (viz bod 4). X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx účinku.

6.1.3. Xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a rodinného xxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx o povinných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znaku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx osobám xxxxxx xxxxx podle xxxxxx 8 Úmluvy.

Předmětem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xxxx identifikační xxxxx xxxxxxx osoby. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádáních xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx znaku, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hodnota uspořádání x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx bez právní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx oznamovaným xxxxxxxxxxx. Získané xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představovat xxxxxxxxx xxxxxx plánování, xxxxx xxxxxxxxx erozi xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxx zaváděném druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxx xxxxxxxxx §21 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zachován x xx předání xx xxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx x vymezeným xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxx však xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x uživatelů uspořádání.

6.1.4. Xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx

Xxxx x xxxxxx 7 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx jednání a xxxxxx xx ně xxxxxxxxx musí být xxxxxxx jasně xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx možnost xx x textu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně x xxxxxxx, xxxxx x xxxx podaly xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho trestní xxxxxxxxxxx x jaký xxxxx xx z xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx znění xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx existovat xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx (xxx např. Xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, č. 59552/08, xxxxxxxx xxxxxxx senátu xx dne 27. xxxxx 2015, obecné xxxxxx shrnuté x §50).

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sankce xx xxxxxxxx delikty, xxxx pořádkovou xxxxxx xxxxx §247 xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povahy, stanovenou x §247a xxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx osobám. Xxxxxx xxxxxxxx delikt xxxx x xxxxxxxxxx smyslu, xxxxx xxxxxx „trestní xxxxxxxx“ xxxx „xxxxxxx xxx“ xxxxxxxxx v Xxxxxx xxx Xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx dopadají xxx povinnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces (xxxxxxx z xxxxxx 6 Xxxxxx – xxxx však xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zákona), xxx xxxxxxxxx x článku 7 Úmluvy, který xxxxxxx xxxxxx nulla xxxxx xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §247 xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx oznamování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx zákona xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přímo vycházejí x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, x sice (x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx doklady x (ii) povinnost xxxxxxxxxxxxxxxxx včas xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx něj povinnou xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákonem, a xx xxxxxxxxx vymezení xx xxxxxx, co xxxxx xxxxxx obsah. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na objektivních xxxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx vymezuje xxxxx xxxx, xxxxxx lze xxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité povahy xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx neuchování xxxxxxx xxx uložit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxx z xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx lze xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx pak stanovena xxx v §247a xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx pokutu. Xxxxxxxxx výše pořádkové xxxxxx xxxx 500 000 Xx.

Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx platebních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

6.1.5. Xxxxx xxxxxxx ustanovení

S xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx článku 13 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právo na xxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředek xxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx. Ten xx xxx xxxxxx daní, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx peněžitých plnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxxx xxxx i xxxxx prostředky, xxxx xxxx námitky, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx domáhat xx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx újmy, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx chráněného Xxxxxxx xxxxxxxxx. Z tohoto xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx navrhované xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 14 Úmluvy xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kdy by x xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx naopak, xxx xx s osobami, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx postavení, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx x žádný legitimní x objektivní xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxx nerozlišuje daňové xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, barvy xxxxx, jazyka, xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, národního xxxx xxxxxxxxxx původu, xxxxxxxxxxxx x národnostní xxxx etnické xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Lze xxx konstatovat, xx xxxxx xxxxxx nezavádí xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterého xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

6.1.6. Xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxx právní úpravy

V xxxxx celkového zhodnocení xxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxx konstatovat, xx x xxxxxxx xx všechny výše xxxxxxx skutečnosti je xxxxxxxxxx právní úprava xxxx xxxxxxxxxx s xxxxx Úmluvou.

6.2. Mezinárodní xxxx x xxxxxxxxxx x politických právech

Mezinárodní xxxx x občanských x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 19. xxxxxxxx 1966, vyhlášený xx Sbírce zákonů xxx č. 120/1976 Sb. (xxxx xxx „Xxxx“), zakotvuje

- x xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxx xx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx práv garantovaných Xxxxxx,

- x xxxxxx 3 zákaz xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

- x článku 14 x 15 právo xx xxxxxxxxxxx proces x trestních věcech,

- x článku 17 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx života x

- x článku 26 zákaz diskriminace xx xxxxxxx dalších xxxxxx.

Xxxx práva xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx v Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Výjimkou je xxxxx xxxxxxxxxxxx dle xxxxxx 26 Xxxxx. Xxxxxxx xxxxx diskriminace xxxxxxxxx x Xxxxxx xx povahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx (tedy se xx lze xxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), x xxxxxxx Paktu xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, a xxxx se jej xxx dovolat xxxxx. Xxxxxxxxxx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxxxx provedené x části 6.1.5. xxxx nezáviselo xx xxx, xxx má xxxx právo xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx tedy xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx úprava xx x souladu x xxxxxxx 26 Paktu.

S xxxxxxx na výše xxxxxxxx argumentaci k Xxxxxx xxxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx.

6.3. Mezinárodní xxxxxxx x spolupráci xxx xxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána. Pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx spolupráce xxx xxxxxx xxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx stranou Xxxxxx x vzájemné xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx č. 2/2014 Sb. m. s., a xx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx od 1. xxxxx 2014.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 13 xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x daňových xxxxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxx XXXX). Xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx každá taková xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx informací xxxxx těchto smluv xx mohou xxxxx, xxx jejich úprava xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XXXX. Xxxxx xxxxx XXXX xxx xxxxxxxx automatickou xx xxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xx tyto xxxxxxx xxxxxxxx stanoví.

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx smluv, x xxxxx xx x nimi plně xxxxxxxxxx.

6.4. Xxxxx

X xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxx respektuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

7. Předpokládaný xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

X xxxx části xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx dopady xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx xx veřejné xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změn xxxxxx xxxxxx, a to xxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x jednak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx daně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx především xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x sociální xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx specifické skupiny xxxxxxxx.

7.1. Xxxx z xxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx rozpočty

Vzhledem k xxxxxxxxxx navržených xxxx x xxxxxx x xxxxxx z příjmů, xxxxx nemají bezprostřední xxxx xx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx výše xxxx xxxxx sazeb xxxx, xx nepředpokládá výrazný xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nevyžadují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxx legislativně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx směrnice xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7.2. Xxxxxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, správce xxxx x daňové xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx změna x xxxxxx x spotřebních xxxxxx xxxx fiskální xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

7.3. Daň x xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x zákoně x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxxxxxx vliv xx xxxx xxxx, nemění xx ani xxxx xxxx počet sazeb xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx změn na xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxx daně

Nepředpokládá se xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx správce xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výši xxxxxxx xxxxxxx Xx.

Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx případů se xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx x harmonizaci procesů, xxxxx xxxxx xxxx xx snížení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx subjektů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

7.4. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx veřejných rozpočtů xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výměny informací x informace x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx systémů x využití dat xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx výměna informací x přeshraničních xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx stávajících xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací v xxxxxxx xxxx, x xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (CCN) x xxxxx Evropské unie.

Pokud xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx veřejné rozpočty, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx kvantifikovat. Přesto xxx xxxxxxxxx dopady xxxxxxxx, x xx xxxxx včasnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx informací, na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx reagovat xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx daňových xxxxx. Stejně xxx xxx předpokládat, že xxxxxxxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx povinnosti xxxxxxxx subjektů xx xxxxxx správce daně xxxxxxxxxx povede k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ty xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plánování, x xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx na xxxxxxx xxxx

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx XXXX mezi Xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx systémem Xxxxxxxx xxxx a XXXX je xxx 20 – 25 xxx. Kč xxx XXX, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Evropské unie xxxxx náklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx více xxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxx využití.

Podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinností xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxx těchto xxx x xxx došlých xx zahraničí, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nejméně x 2 xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x 1 nového xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxx 2018, xx. xx 3 xxxxxxxxxx xxxxx přibližně 1,9 milionu Xx xx xxx.

Xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zajištěny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x finančních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostředků, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxx spočívající xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxx povinností spojených xx zpracováním informací x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. V xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx lze však xxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxxx x xxxxxxxxxx povinností xx straně daňových xxxxxxxx nižší, xxxxx x x ohledem xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx subjektů x xx skutečnost, xx xxxxxxx x hromadná xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx technické xxxxxx xx straně Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxx xxxx více xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

8. Xxxxxxxxxx dopadu navrhovaného xxxxxx xx xxxxxx x ochraně soukromí x osobních údajů

Navrhovaná xxxxxx xx x xxxxxxx x ochranou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Informace o xxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx zpřístupněny xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx, xx již xxxxxx osobou xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx, xx který lze xxxxxx xxxxxx až xx výše 500 000 Xx.

8.1. Xxx x xxxxxxx xxxxxxx

X xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx vyvstává xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx povinných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx rodným xxxxxx. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, jde o xxxxxx osobní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx oprávněn xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx správní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx záznamy, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx směrnice o xxxx x přidané xxxxxxx, xx znění xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/1910:

- čl. 17x (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xxx xxxxx),

- xx. 138 (xxxxxxxx osvobození xx xxxx při xxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx),

- xx. 243 (xxxxx xxxxxx, xxxx-xxx xxxxx – xxxxxxxx povinnost),

- xx. 262 (souhrnné xxxxxxx).

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxx účelu. Xxxxxxxx předávání xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxx xxxx realizováno xxxxxxxx xxxx jinému členskému xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx také xxxxx xxxxxxx nařízením x ochraně osobních xxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx x předávání xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systémy x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x právní xxxxxxx xxxxxxx osobních údajů, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záruky ochrany xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x daňovém xxxx.

8.2. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx x xxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx úkoly xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xx zpracovávání osobních xxxxx subjektů xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxx nezbytné xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxx Finanční xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxx být x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxxxx konkrétních daňových xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znak. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx x povinnými xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx řádem, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx základním xxxxx xxxxxx daní – xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx x stanovením xxxx a zabezpečením xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx výkonu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. X tomu, xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx správně xxxxxxx a stanovit, xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx informace. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxxxx daň xxxxxxx x stanovit, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou x povahy xxxx x velké xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaji.

8.2.1. Xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxxx ukládané xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx shromažďování osobních xxxxx xxxx respektována xxxxxxxx zásada správy xxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx (x xxxx) xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxx správu xxxx (xxxx. pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) x x xxxxxxx, který je xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

8.2.2. Kategorie xxxxxxxxxxxxxx osobních údajů

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právní úpravy xxxxx zpracovávány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxxxx uspořádání,

- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

- xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uspořádání, x

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, jež xxxxx xxx dotčeny xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zpracovávány x rozsahu:

- jméno x xxxxxxxx,

- xxxxx xxxxxxxx,

- xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx,

- daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx),

- xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu.

S xxxxxxx na stanovený xxxx a nezbytnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozsah xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx citlivé x popisné xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx bude dále xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx osobní údaje, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx x dispozici na xxxxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxxxxx právních předpisů. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx těchto osobních xxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxxx (totožné) xxxxxxx, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxxxxx x právní xxxxxxx ochrany osobních xxxxx.

8.2.3. Způsob zpracování xxxxxxxx xxxxx

Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx správce daně xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx, zničení či xxxxxx, neoprávněným xxxxxxxx xxxx neoprávněnému xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx zpracovávány xxxxxxxx i xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx údajům xxxx pouze oprávněné xxxxxx osoby xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x osobních xxxxxxx x x bezpečnostních xxxxxxxxxx.

8.2.4. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zpracovávány xxxxxxx. Zpracování bude xxxxxxxx výhradně v xxxxx systémů xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx správy xxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxx.

8.2.5. Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dobu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx jejich xxxxxxxxxx.

8.2.6. Oprávnění subjektu xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxxx xxxx tak není xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx, x jakém rozsahu x pro xxxx xxxx xxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx být xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxxxx.

X průběhu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx následujících xxxx:

- xxxxx na xxxxxxx x osobním xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx;

- xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx osobní xxxxx;

- xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Subjekt xxxxx xxxx požadovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx souhlas, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, či pokud xxxx údaje zpracovány xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx příslušná xxxxxx povinnost.

8.2.7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx neoprávněného xxxxxxxx x xxxxxxx údajům

Veškeré xxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zpracovávány xxxxxxxx x automatizovaně.

Jak xx xxxxxxx xxxx, v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx oznamovat xxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx daně xxxx postupovat xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx získává x xxxxxx plnění povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákony. Xx zajištěno, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo nahodilému xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx, x jejich xxxxx, zničení xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx přenosům xxxx neoprávněnému zpracování – x xxxxxxx xxxxxx jsou oprávněny xxxxxxxxxxx xxxxx úřední xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxx unie, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx nařízením x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx požadavků xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů je xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx předány.

8.2.8. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

X xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx daně xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx účelů, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxxx osobních xxxxx. Stávající xxxxxx xxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx xx v xxxxx ohledu xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daně xx řídí xxxxxx xxxxxxx zákona č. 110/2019 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx č. 365/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxx zákonů, x xxxxxxxx č. 529/2006 Sb., o xxxxxxxxxxx na strukturu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů veřejné xxxxxx (vyhláška x xxxxxxxxxxx xxxxxx informačních xxxxxxx veřejné xxxxxx). Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx požadavků xxxxxx předpisů xx xxxxxxx zajištěno, xxx xx xxxxxxxxx údaji xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx správce xxxx, xxxxx vykonávají xxxxxxxxx xxxxx (zejména xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x x jakém xxxxxxx x xxxxx nakládají). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx správcem xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xx vztahují xx xxxxxxxxxx daňovým subjektům, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Nakládání x xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx rovněž xxxx xxxxxxxx o archivnictví. Xxxxxxxxxx, xx daný xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (plnění xxxxxxxxxxx xxxxx), xx přezkoumatelná xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx mechanismům x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx zpracování xxxxxxxx údajů.

8.2.9. Xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zpracování xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx úprava xxxxx xxxxxx jiné xxxxxx xx xxxxxxxx.

8.3. Ostatní xxxxx xxxxxx

Xxxxx navrhované x xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxxxxxx x terminologické xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxx, nezakládají xxxx xxxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ani xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x novelu xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (CIA)

Obecně lze x xxxxxxxxxx úpravě xx xxxxxx xx xxxxxx korupčních rizik xxxxx xxxxxxxxxxx:

9.1. Identifikace xxxxxxxxxx rizik

9.1.1. Přiměřenost

Pokud xxx o rozsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx diskrece, xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx míru diskrece xxxxx předpokládá. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx míru diskrece xxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx takové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx individuální sféry xxxxxxxx, o jehož xxxxxxx a povinnostech xx xx x xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stávajících, xxxx stávající xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správnímu orgánu, xxxxx xx schopen xxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxxxxxxxxx, xxxxx zavádí xxxxxxxxxx novou, a xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxxx nově xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx diskrece xx vzhledem k xxxxxxxx povinností (xx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxx zaváděných xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx jasně xxxxxxxxx. Fakticky zbývá xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xxxx nemá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznamování xxxx xxxxxxxxxxx praktického uplatňování xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rizikům x xxxx oblasti.

9.1.2. Efektivita

Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x předložené xxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx xx xxxxx x xxxxxx příslušný xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx disponuje podklady xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxx odbornými xxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxxxx. Nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx správy xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx informace xx zahraničí xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem, xxxxxx je na xxxxx xxxxxx Generální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx v rámci xxxxxxxxxxx výměny xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx. od Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx správy Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kontrole x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a zázemím x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx regulace.

9.1.3. Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx právní xxxxxx xxxx jasně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx čl. 79 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xxxxx musí být xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx straně xxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx řízení xxxx xxxxxx osoba. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. organizačního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx organizační struktury xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx zákona č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. §12 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxx); úřední osoba xx xxxxxxx xx xxx výkonu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služebním xxxxxxxx.

9.1.4. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx účinné obrany xxxxx nesprávnému postupu xxxxxxx xxxx x xxxxx řadě x xxxxxx řádného opravného xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxx (xxxx. §109 x xxxx. xxxxxxxx xxxx). X xxxxxxx s §102 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxxx xx správce xxxx povinnost v xxxxxxxxxx xxxxx poučení, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxxxx, x xxxx xxxxx je tak xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx daně xx odvolání xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx spojeno x xxxxxxxx pro xxxx xxxxxx subjektu xxxxxxxxx x §110 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků dle xxxxxxxx xxxx (xxxx. §117 x xxxx. xxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx daňový xxx připouští xxxxxx xxxx prostředky ochrany, xxxxxxx xx třeba xxxxxxx: xxxxxxx (xxxx. §159 xxxxxxxx xxxx), xxxxxxxx (xxxx. §261 xxxxxxxx xxxx), podnět xx xxxxxxxxx (xxxx. §38 daňového xxxx).

Xx xxxxxxxx xxxx orgány xxxxxxx států se xxxxxxx svébytná právní xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx spolupráce x xxxxxxx xxxx xxxxxx všech procesních xxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxx.

9.1.5. Xxxxxxxxx mechanismy

Z xxxxxxxx systému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x procesním xxxxxx daňového xxxx, xxxx xxxxxxxx úpravu xxxxxxxx x přezkumu xxxxxxxxx rozhodnutí, a xx primárně xxxxxx xxxxxxxxx prostředků. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany (viz xxxxxxxxx bod). Vedle xxxx xxx xxxxxx xxxxxx dozorčí xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zákonnosti všech xxxxxxxxxx vydávaných x xxxxxx xxxxxxxx řádu.

Soustavy xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx správu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu je x odpovědností xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx spojena xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx škody, za xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stát.

Z hlediska xxxxxxxxxxxx x otevřenosti xxx xxx konstatovat, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx přístupu k xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx daňových xxxxxxxx xxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxx mlčenlivosti xxx hrozbou pokuty xx xxxx 500 000 Xx x xxxxxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx právo je xxxxxxxxxxx prostřednictvím nahlížení xx spisu a xxxxxxxx daňových účtů. Xxxxxxx informací xx xxxxxxx xxxxxxxxx umožněno xxxx xxxxxxxxxxxxxxx daňové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rizika, xxx nejsou popsána xxxx, zohledněna xx xxxxxxxx xxxxx důvodové xxxxxx.

9.2. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxx byla x xxxxxxxx 9.1 xxxxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik. Xxx xxxxxxxxxx potenciál xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxxxx regulace (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx přeshraničních xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, změna celního xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxx Xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx směrnice 2008/118/XX x obecné úpravě xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx také xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx).

X xxxxx xxxxxx daní je xxxxxxxxxx faktorem x x xxxxxxxx korupčního xxxxxx xxxxxxx ovlivnění xxxx vyměřené x xxxxxxxx daně. Tento xxxxxx xx projevuje xxx x rovině xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxx xxxxxxxxxxxxxx dodáních xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozdílné aplikaci x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx k xxxxx xxxxxx jistotě xxxxxxxx xxxxxxxx x rovněž xx zvýšení xxxxxxx x spolehlivosti xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx členské státy xxxxx xxxxxxxxx významu xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dopad x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rizik, xxxxx xxxxxxxxxx jasných x xxxxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx prostor xxx xxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx aplikace obecných xxxxxxxx. Změna xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x území Xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/ES x xxxxxx úpravě xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x oblasti xxxx x příjmů xxxxxx xxxx povahou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli přeshraničních xxxxxxxxxx, xxx dopad xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx považovat xxxxx xx zprostředkovaný. Xxx zdůraznit, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x přeshraničním xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx, avšak xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, že xxxxxxx v závadném xxxxxxx. Xxxxxx platí, xx absence xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx oznámené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aprobováno.

Jiným xxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx významu x citlivosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx (případně xxxxxxxx využitelné) xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx k dispozici. Xxxxx aspekt není xxxxxxx specifický xxx xxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx aspektem xxxxxxxxx xx informací xx xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx některých informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx přeshraničních xxxxxxxxxx xx uplatní xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxxxx pro xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Opatření xx xxxxxxxxx korupčních rizik xxx různě klasifikovat. Xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxx a represivní xxxxxxxx, opatření ex xxxx a ex xxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx), nebo v xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxxxx).

X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx směrnice xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástroje zaměřené xx eliminaci korupčních xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rámce xxx blíže xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxx zaviněně neplní xxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxx a z xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx písemně xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx kárné opatření, x to x xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx platu až x 15% xx xxxx xx 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx daní xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx mlčenlivosti. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 500 000 Xx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx sankce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx čin xxxxxxx úplatku.

Za xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx organizační xxxxxxxxx xxxxxx příslušné xxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx výměnou xxxxxxxxx oznamovaných zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x tzv. xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx. Xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx byl xxxxxxxxxxx xxxx dohlížen xxxxxx xxxx dvěma xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx běžným xxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxx upravovat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx ta nejsou xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxx. Pokud xxx x zajištění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx oblasti, je xxxxx xxxxxxxxxxx také xxxxx expertních xxxxxx x rámci xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

10. Zhodnocení xxxxxx xx bezpečnost xxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dopad xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 343/D x xxxx 2015.

1 OECD. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx: Xxxxxx 12 – 2015 Xxxxx Xxxxxx. Xxxxx: OECD Xxxxxxxxxx, 2015. OECD/G20 Xxxx Xxxxxxx and Xxxxxx Xxxxxxxx Project. XXXX 978-92-64-24137-4. DOI 10.1787/9789264241442en. Xxxxxxxx xxxx x: xxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxx-12-2015-xxxxx-xxxxxx9789264241442-xx.xxx

2 XXXX. Xxxxx Xxxxxxxxx Disclosure Rules xxx XXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx and Opaque Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Paris, 2018. Dostupné x: xxxxx://xxx.xxxx.xxx/xxx/xxxxxxxx-xx-xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxx-xxx-xxx-xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxx.xxx

3 XXXX. Xxxxx Xxxxxxxxx Disclosure Xxxxx xxx XXX Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx and Opaque Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx. xxx., str. 17.

XX. Zvláštní část

K xxxxx xxxxx – xxxxx zákona o xxxxxx x příjmů

K xx. X

X xxxx 1 (§6 xxxx. 13)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx §37 xxxxxx x daních x xxxxxx, která xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pojem „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx.

Xxxxxxxx x velkému xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx účinnosti proběhly, xxxxx x xxxx, xx xx vždy xx pojem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“) xxxxxxxx jednotně. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx x příjmů xx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx. mezinárodní xxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx (xxx xxxx xxxxx §37), x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx x daních z xxxxxx.

X případě xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx uvádět xxxxx přívlastky xxxxxxxx xx jejího obsahu (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhů příjmů) x xxxxxxxx xxxx, xx smlouva xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx součástí xxxxxxxx xxxx podle čl. 10 Xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx x právním xxxx České xxxxxxxxx, xxx také její xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxx xxxxxxx

X §6 xxxx. 13 zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx pojmu „xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxx xxxxx příjmů“, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pojem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx sice xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx mezinárodnímu xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxx). V xxxxxxxxxx §6 xxxx. 13 větě xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx uvedeno, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx s daným xxxxxx uzavřenu „mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxx xxxxx xxxxxx“, která xx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státem xxxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx další xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxx mezinárodní xxxxxxx xx prováděna. Mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx příjmů xxxx xxxxxxx upraven xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (x xxxx xx okamžiku, kdy xx Česká republika xxxxxxxx vázána). X xxxxxxxxx, kdy je xxxxxxxxx aplikace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx upravující xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxx druhů xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx i prováděna. Xxx posouzení, xxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx aplikovat xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xx má Xxxxx republika x xxxxx xxxxxx uzavřenu xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.

X rámci xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx odkazujících xx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx úpravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. §2 xxxx. 3, §17 xxxx. 4, §6 xxxx. 13 xxxx xxxxxx, §18 xxxx. 2 písm. x) bod 10, §19 xxxx. 3 xxxx. x) xxx 2, §24 xxxx. 2 xxxx. xx), §25 xxxx. 1 xxxx. i), §38f xxxx. 1, 3 x 12 xxxxxx x daních x xxxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nemusí xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx smlouvy xxxxxx, xxxxxxx xxx odkazu xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx, xx automaticky xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx x provádění, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pravidlo, xxx xx xxxxx xx xxxx postupovat v xxxxxxxx, xxx ještě xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx podmínky, xx x xxxxx xxxxxx má Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxxx. X těchto xxxxxxxxx xxxxx x xx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x pouhou existenci xxxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxxxx týkající xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxx prováděna, xxxxxxx xxxx pouze existence xxxxxxx, která xxxxx xxxx aplikována. Příkladem xx §6 xxxx. 13 věty xxxxx x druhá, §19 xxxx. 9 bod 1, §36 xxxx. 1 písm. x) xxx 2, §38f xxxx. 4, 8 x 13, §38fa odst. 3 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxx x příjmů. Xxxxxxx „xxxxx xx prováděna“ xx xxxxx uváděn xxxxx u ustanovení xxxxxx o daních x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx typu.

Pojem „xxxxxxxxx“ xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx dvojímu zdanění, xxxxx xxxx obsahují xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx; v xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx. aplikace, xxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx, xx je xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna navazující xx xxxxx „daňový xxxxxxxx České xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb. v §2 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2“) xxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxx xxxx x příjmů fyzických xxxx, xxxxx xx xxxxxxx rezidentem České xxxxxxxxx“.

Xxxxx xxxxx navrhovaná xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx daně x xxxxxx fyzických xxxx xxxx x daň xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx činnosti plynoucí xx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx, xx xxxx xxx nebylo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnost x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §38f xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx daně (xxxxxxx x xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxx zápočtu, xxx xx zahraniční xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxx plynoucí xx státu, se xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o zamezení xxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx zápočet neprovést, x xxxx proveden xxx xxxx, x x následujícím zdaňovacím xxxxxx xx x xxxxx xxxx zaplacené xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx na konci xxxxxxxx 13 potvrzuje xxxxxx xxxxxxxx xx §6 xxxx. 13 xxxxxx o xxxxxx x příjmů v xxxxxxx daně xxxxxxxxx x zahraničí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx smlouva stanoví xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, ale x xxxxx případě xx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx. omylem xxxx x důvodu, že xxxxx xxxx uplatňuje xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx jistotu xx do §6 xxxx. 13 xxxxxx x daních z xxxxxx xxxxxxxx doplňuje, xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx daně, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx zaplacena xxx xxxxx xxxxxxx, snížen xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx x zahraničí. Xxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxxx řešit xx xxxxx, xx kterém xxx nad xxxxx xxxxxxx zaplatil, a xx např. žádostí x xxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxx daně. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxx x zahraničí xxxxxxx x xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 2 (§18 odst. 2 písm. x) xxx 10)

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x novým zněním §37 zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xx xxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx „mezinárodní xxxxxxx“ x ustanoveních xxxxxx o xxxxxx x příjmů.

K bodu 3 (§19 xxxx. 3 písm. x) xxx 2)

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxx xxxxxx §37 xxxxxx x xxxxxx x příjmů. Xxx xxxxx §19 xxxxxx x xxxxxx x příjmů jsou xxx rozlišení, zda xxxxxxxxx je, či xxxx daňovým xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxx zamezení xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxx 4 (§19 odst. 9 xxx 1)

Xxxxx xx x legislativně technickou xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx §37 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx za xxx vymezit x xxxxxxxxx pojem „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §6 odst. 13 zákona o xxxxxx x xxxxxx.

X xxxx 5 (§23e xxxx. 5 xxxx. x))

Xx xxxxxxxxxx §23e xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x příjmů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xxxxxx dvojímu xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx úroků xx daňového xxxxx xxxx xxxxxx, zdaněním x odpisy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v §23e xxxx. 5 zákona x xxxxxx z xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxxxx úroků by xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx odpisů, xxxxx xx do xxxxxxxx xxxxx před xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23e xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §23e xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x příjmů. X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxx úroky xxxxxxxx xx xxxxxxx §23e xxxx. 3 xxxx. x) zákona x xxxxxx z příjmů.

K xxxx 6 (§23x xxxx. 7 a 8)

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdajů xx xxxxxxxx doplnit xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx právnických osob xxxxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx základu xxxx uvedených xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxx xx xxxxx těchto xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx úroky, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdíl xxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xx. xxxxxx podílu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x podle xxxx xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxx §20b odst. 2 zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnovaných do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx by daňový xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §23e xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xx xxxx pouze xxxxxxxx výpůjční výdaje xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx §23e xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxx porovnávány xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxx tuto xxxxxxxxxxxx odstranit.

Veřejná xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jakožto osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxx v §18b zákona x xxxxxx x xxxxxx. X §20 odst. 5 x 6 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, zahrnuje xxxx xxxxxxx základu xxxx poměrnou xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx ztráty xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx odpovídá xxxxxx, kterým xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zisku xxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.&xxxx; X toho xxxxx, xx osobní xxxxxxxx xxxxxxxxxx nejprve xxxxxxx svůj vlastní xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxx z xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx uznatelnost xxxxxxx xx xxx úrovni x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxx společník xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx o daních x xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x případně xxxxxx xxxx základ xxxx xxxxx §23e xxxx. 1 zákona x xxxxxx x příjmů xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hospodaření x xx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx společnosti odhlíží. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxx výpůjční xxxxxxx x daňový xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, o xxxxxx xx úrovni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komanditní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx výdaje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výpůjčních xxxxxx, xx přičte k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x výdaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx taková xxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxxx daňového xxxxx xxxx úroky, xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx komplementáře xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx k xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx §23e xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx u xxxxxx obchodní společnosti, xxx x x xxxxxxxxxx xxxx komplementáře, xx navrhovaná xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

X bodu 7 (§23x xxxx. 5 písm. a) x b))

Navrhovaná úprava §23g odst. 5 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxx z příjmů xxxxxxxxxxx legislativně xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx“ (tedy xxxxxx xxxxxx slova x 7. xxxx), xxxxxxx toto xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx“, x xxxxx xx xxx do xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X bodu 8 (§23x xxxx. 5 písm. x) x x))

Xxxxxxxxxx úprava x §23g xxxx. 5 xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxxxxxx režim xxxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx hodnotou) x situaci, xxx xx tento xxxxxxx xxxxxxxx (x účetnictví xx xxxx xxxxxxxx) x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx České republiky x za xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 se xxxxxxxx xxxxx úplatného převodu (xxxxxx) majetku xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx (resp. xxxx, xxxxx xx byla xxxxxxxx xxxx nespojenými xxxxxxx x běžných xxxxxxxxxx vztazích xx xxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxxx). Xxxx fikce xxxx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx způsobí xxxxxx xxxx jejich xxxxxx xxxxxxxx a „xxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxxx xx uplatňuje xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx. xxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx např. x §24 xxxx. 2 písm. r) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stanoví, že xxxxxx xxxxxxxxxx výdajem xx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx k tomu, xx je xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx směrnicí ATAD, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx 5 xxxx. 5 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx v základu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zachycenou x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx cenného papíru xxx daňové xxxxx. Xxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx požadavek xxxxxxxx bude naplněn xx xxxxx xxxxxxxxx, xx které se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozdíly xxxxxxxx xxxxxxxxxx, byl xxxxxx xxxx novou tržní xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxx hodnotou, xxxxxx má xxxxx xxxxx v okamžiku xxxxxx xxxxxxxxx, zahrnut xx základu xxxx xxxxxxxxxxx při přeřazení xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx republiky. Xxxxxxxx xx vstupují xx xxxxxxx xxxx standardně xxxxxx hodnoty, x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx úprava výsledku xxxxxxxxxxx (nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx) xx neprovádí x případech, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx), u xxxxxxx xx xxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.&xxxx; Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx ze změny xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §23 xxxx. 9 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx není xxxxxx eventuální xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x účetní xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx daňové xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x) upravuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozdíly xxxxxxxx xxxxxxxxx. Navrhuje xx, xxx x případě xxxxxx cenných xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx stanovenou x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx xx České republiky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodnotou, xxxxxx má cenný xxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru (prodej, xxxxx, atd.). Pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx hodnota xxxx xxxxxx xxxxxx (např. xxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx papíru), xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx) xx xxxxxxxxx.

X xxxx 9 (§24 xxxx. 2 písm. xx))

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb. x §2 x x §17 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx odkazu na xxxxxxxxxx definující pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2 x §17 odst. 3“) přímým xxxxxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“.

Xxxxxxx xxxxx „(xxxxxxxx)“ xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx č. 267/2014 Sb. v §21h xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx, xxxxx kterého xxxx xx xxxxxx těchto xxxxxxxxxx považovány xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nákladu v xxxxxxx xx výdaji xx xxx v xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, že poplatník xxxx daň zaplacenou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zamezení dvojímu xxxxxxx všech druhů xxxxxx x zahraničí xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx daň xxxxxx možné xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnost x Xxxxx republice xxxxx §38f zákona x daních z xxxxxx. Aby xxxxxxxxx xxxx využít xxxxxxxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxxxx x daních z xxxxxx, musí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx daně xxxxx §38f xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx neuplatněné xxxx (xxxxxxx x xxxxxxx použití xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx než xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x případě, xxx xx xxxx zdaňovací xxxxxx xxxxxxxx daňové xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx zahraniční xxx xxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, i xxxx xxxxxxxx být xxxx, x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx si celou xxxx zaplacené xxxx x zahraničí xxxxxxxx xx daňově xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxxxx x daních x příjmů daň xxxxxxxxxx xx státě, x xxxx Česká xxxxxxxxx xxxx uzavřenu xxxxxxxxxxx smlouvu xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojího xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx daně, xxxxxxx zachována.

Doplňovaná xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx §24 xxxx. 2 xxxx. ch) xxxxxx x daních x xxxxxx x xxxxxxx xxxx zaplacené x zahraničí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx zdaněn, ale x daném xxxxxxx xx tento xxxxxx x xxxxx státě xxxxxx vyšší xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxx x důvodu, xx xxxxx stát uplatňuje xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx právní xxxxxxx xx xx §24 xxxx. 2 xxxx. xx) xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx x takovém xxxxxxx xxxxxx být xxxx xxxx, která xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxx. Vzniklou xxxxxxx xx poplatník xxxxx ve státě, xx xxxxxx daň xxx rámec xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx neoprávněně vybrané xxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx je daň x zahraničí xxxxxxx x rozporu se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx.

X xxxx 10 (§25 xxxx. 1 xxxx. x))

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „(xxxxxxx)“ xxxxxxxx xx vymezení xxxxxx x výdajů xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxxxx, zavedené xxxxxxx č. 267/2014 Sb. v §21h xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxxx xxxxxxx jsou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx výnosy x za xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xx xxx x zákoně x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxx legislativně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx „daňový rezident Xxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb. v §2 xxxxxx o xxxxxx x příjmů, kterou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx fyzických osob xxxxxx rezidenty Xxxxx xxxxxxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2“) xxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zamezení xxxxxxx zdanění“ xxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 11 (§36 xxxx. 1 písm. x) bod 2)

Xxxxx xx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s novým xxxxxx §37 xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, xxxxx má xx xxx vymezit x xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx smlouva“ x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx x odůvodnění x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxx současné textaci xxxxxx ustanovení xxxxx x xxxxxxxxx nadbytečného xxxxx „xxxxxxxxxx“ x xxxxxx, že na xxxxxxx §21e odst. 2 xxxxxx o xxxxxx z xxxxxx, xx jurisdikce, která xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx.

X bodu 12 (§37 xxxx. 1)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx dochází xx zrušení x xxxxxxxxx nadbytečné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx se ustanovení xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxxxxxxx xxxxx. Stejné xxxxxxxx xxxxx vyplývá x ustanovení čl. 10 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jako xxxxxxx xxxxx vyšší xxxxxx xxxx x xxx x přednost xxxx zákonem.

Ustanovení xxxx xxxxx obsahoval xxxxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., x xxxxxx z xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx jen x xxxxxxxxxxxx xxxxx: „Xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx, jen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx.“ Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx ustanovení xxxxx: „X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx únikům xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx.“

Xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx komplexních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx upravují xxxxxxxxx x vyloučení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdanění všech xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx. x xxxxxxx (kontext xxxx x nemovitých věcí), xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv x dohod (xx xxxxxxxxxxxxx, xx mnohostranných), xxxxx se jakýmkoliv xxxxxxxx dotýkají zdaňování xxxxxx, xxxxxx tedy xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXX, EBRD, XX xxx.), tak xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx daňový režim xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx §37 xxxx xxxxx v xxxxxx č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx bylo xxxx jasně zabezpečit xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv xxxx xxxxxxx x xxxxxx x příjmů.

S xxxxxxxxx xx 1. xxxxxx 2002 xx xxxxxxxx mezinárodních smluv x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx zavedl zákon č. 395/2001 Sb., xxxxx novelizoval čl. 10 Xxxxxx xxxxx: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x jimiž je Xxxxx xxxxxxxxx vázána, xxxx součástí xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, použije xx mezinárodní smlouva.“ Xxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx, následující: „Xxxxxxxxxxx úpravou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx čl. 10 Ústavy, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx právech x xxxxxxxxxx svobodách. … Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxx, který xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vnitrostátního xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhýbajícího xx přímému působení xxxxxxxxxxxxx xxxxx. … Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxx xxxx zákonem, xx xxxxxxx, xx xx uplatní x xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jiného.”. Xxxxxx právní xxxx xxxxxxxx xxxxx je xxxx zařazovat xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx: Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, t.j. x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx síly.“ Xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2002 xxxx existence §37 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxxx xxxxxxxxx přímé xxxxxxxx mezinárodních xxxxx, xx tohoto xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx podporuje x xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxx sp. xx. 2 Xxx 71/2012 uvedl: „Xxxxx čl. 10 Xxxxxx XX xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx Česká xxxxxxxxx vázána, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx smlouva xxxx jiného než xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Podobně §37 xxxxxx x xxxxxx x příjmů xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxxx dal Xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxxxx-xx mezinárodní xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §37 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx již xxx jako „xxxxxx“ x období, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx čl. 10 Xxxxxx.“

Xxxx uvedené xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx §37 xxxxxx x daních z xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v čl. 10 Xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xx zakotvuje xxxx xxxx §37, podle xxxxxxx xx xxx xxxxx daní z xxxxxx mezinárodní smlouvou xxxx xxxxxx mezinárodní xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx Xxxxx republiky. Za xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx České xxxxxxxxx, xx xxxxx čl. 10 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx ratifikaci xxx Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx je Xxxxx xxxxxxxxx vázána. Součástí xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx některé xxx pravomoci xxxxx čl. 10a Xxxxxx, xxx xx. 216 x xxxx. SFEU, například Xxxxxxxxxxx protokol x Xxxxxx mezi Evropským xxxxxxxxxxxxx a Švýcarskou xxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanoveným ve xxxxxxxx Xxxx 2003/48/ES x xxxxxxx xxxxxx x úspor xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (XXXXX 22015X1219(02)). Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, čímž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx se xxx xxxxx daní x xxxxxx považují i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx Xxxxx republika xxxxxxxx jako xxxx. Xxxxxxx, kdy nelze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx řešit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xx vztahu x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení zákona x xxxxxx z xxxxxx rozhodné, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění všech xxxxx xxxxxx xxxx xx taková xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx toto ustanovení x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx dvojímu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxx stanoví.

Dosavadní xxxx xxxxx §37 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxx přesunuta xx nového xxxxxxxx 3.

X xxxx 13 (§38x xxxx. 1)

Xxxxx xx o legislativně xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx §37 zákona x xxxxxx z xxxxxx, xxxxx xx xx cíl sjednotit xxxxxxxxx xxxxx „mezinárodní xxxxxxx“ x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je vysvětlen x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 13 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx.

Xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxxx xx xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky“ xxxxxxxx zákonným xxxxxxxxx Xxxxxx č. 344/2013 Sb. v §2 x x §17 zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx definující pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx („xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 x §17 xxxx. 3“) přímým označením „xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx“.

X xxxx 14 (§38x xxxx. 3)

Xxxxx „xxxxxxxxx“ xx xxxxxxx x důvodu xxxxxx xxxxx §37 zákona x xxxxxx z xxxxxx, které xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx slov „(xxxxxx)“ x „(xxxxxxx)“ xxxxxxxx xx vymezení xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, kteří jsou xxxxxx xxxxxxxxx, zavedené xxxxxxx č. 267/2014 Sb. x §21h xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx považovány jejich xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xx tak x xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 15 (§38x xxxx. 4 xxxx xxxxx)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxx v souvislosti x xxxxx zněním §37 xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx za xxx vymezit a xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ v xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx způsobem, xxxxx je xxxxxxxxx x odůvodnění k xxxxxxxxxx §6 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx x §2 odst. 2“ xxxxxx „xxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx rezidentem České xxxxxxxxx“ x xxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxx v §2 nebo §17“ xxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx Xxxxx republiky xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx“, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X xxxx 16 (§38x xxxx. 8)

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx §37 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xx cíl vymezit x xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ v xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx x příjmů xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x odůvodnění x xxxxxxxxxx §6 xxxx. 13 xxxxxx x daních x xxxxxx.

X xxxx 17 (§38x odst. 10)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx xxxxx, jejímž cílem xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx 9 tohoto xxxxxxxxxx.

X xxxx 18 (§38x xxxx. 12 xxxx xxxxx)

Xxxxx „poplatník xxxxxxx x §2 xxxx. 2“ xx xxxxxxxxx xxxxxx „poplatník xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osob, který xx xxxxxxx rezidentem Xxxxx xxxxxxxxx“, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx přehlednosti xxxxx xxxxxx. Xxxxx „xxxxxxxxx“ xx vypouští xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxx xxxxx, xx se xxxx xxxxxx o xxxxxxx, xxxxx upravuje příslušnou xxxxxxx.

X xxxx 19 (§38x xxxx. 13)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx §37 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, která xx xx xxx xxxxxxx x sjednotit xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x ustanoveních xxxxxx x daních z xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x §6 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx. X xxxxx případě xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xx prováděna.

Dále xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx dvojího zdanění“ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“.

X xxxx 20 (§38fa xxxx. 3 xxxx. x))

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx technickou xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx §37 xxxxxx o xxxxxx x příjmů, která xx xx xxx xxxxxxx a sjednotit xxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x daních x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vysvětlen x odůvodnění x xxxxxxxxxx §6 odst. 13 xxxxxx x xxxxxx x příjmů.

K xxxx 21 (§38fa xxxx. 6)

Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zvláštní xxxxx xxx xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, základním xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxx, xx sazba xxxx xxxx u základního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 5%, xxxxxxx standardní xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx 19%, xxx §21 odst. 1 x 2 xxxxxx x daních x xxxxxx.

Xxxxx §38fa xxxx. 6 zákona x xxxxxx x xxxxxx xx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podíl xx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, že primárně xxxxxx xxxxx §38xx xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx v xxxxxxx x xxxxxxxxxx ovládané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxx „první xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“). Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx odstavec 1 xxxxx v rozsahu xxxxxxxx o xxxxx, xx xxxxx již xxxxxxxxx odstavec 1 xxxxx ovládající xxxxxxxxxx. Xx znamená, že xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 1 xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xx ovládané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (buď přímý, xxxx xxxxxxx držený xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xx xxxxx xxxx podíl.

Pokud by xxxx první xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx základním xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx podle §38fa odst. 1 xxxxxx x xxxxxx x příjmů pouze 5% xxxxx daně x podle xxxxxxxxxxx xxxxx §38fa xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx příjem xxx nebyl xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx podíl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx 6 se xxxxx xxxxxxxx doplnit, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nesnižuje x xxxx podílu drženou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zdaněn xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu 5% xxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxx xx xxxx 19%. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx ovládajících xxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx xxxx odstavec 9, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx snížit xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investičním xxxxxx.

X xxxx 22 (§38xx xxxx. 9)

V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x pravidla xxxxxxxxx x §38fa xxxx. 6 zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nesnižuje x část xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx nového xxxxxxxx 9 xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §38fa xxxx. 1 xxxxxx x daních x xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investiční fond xxxx ovládající xxxxxxxxxx x xxxxxxx je xxxxx základní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx x xxxxxxx xxxxxx, x kterých xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xxxx. základní xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 60% xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zdaní 60% xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx akciová xxxxxxxxxx vlastní 70% xxxxx xx základním xxxxxxxx základního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti 42% x xxxxxxx 42% xxxxxx zahrnovaných příjmů, xx xxxxx xx xxxxxxx daň zaplacenou xxxxxxxxx investičním xxxxxx x xxxxxx 42% xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx započte xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx podílu na xxxxxxxxx investičním xxxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 100, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxx její xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 60 a xxxxxxx společnost x xxxxxxx 42 x xxxxxxxx investiční xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxx 3 (xx. 5% z 60), xxx xx xxxxxxx společnost zaplatila xxx ve výši 5,88 (xx. 19% xx 42 xxxxxxx x 5% xx 42, xxxxx 5% xxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx příjmů xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fond).

K bodu 23 (§38xx xxxx. 1)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx zněním §37 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, která xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx označenou xxxx „dohoda“) x xxxxxxxxxxxx zákona o xxxxxx x příjmů xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x odůvodnění x novelizaci §6 xxxx. 13 xxxxxx x daních x xxxxxx.

X čl. XX – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

X xxxx 1

Xxxx přechodné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx i práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxx období xxxxxxxx xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx předpisy xxxxxx xx xxx předcházejícího xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

X bodu 2

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx §23e xxxx. 5 xxxx. x) zákona x xxxxxx x xxxxxx (xxxxxx účelem, xx zamezit xxxxxxx xxxxxxxx xxx. kapitalizovaných xxxxx do xxxxxxxx xxxxx před xxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx), xxxx navrhovaná xxxxxx xxxxxx §23e odst. 7 a 8 xxxxxx x daních x příjmů (xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veřejné obchodní xxxxxxxxxxx xxxx komplementářem xxxxxxxxxx společnosti) x xxxxxxxxxx právní xxxxxx §38fa xxxx. 6 x 9 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx zdanění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxx již xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2019. Navrhovaná xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2019 x xxxx xxxxxx, že se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx na základě xxxxxxxx ATAD, která xxxx použitelná xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 80/2019 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xx. xx 1. xxxxx 2019), xxxxx prostřednictvím xxxx tato xxxxxxxx xx zákona x xxxxxx x příjmů xxxxxxxxxxxxxx.

X bodu 3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k obecnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 a xxxxxxx, že x xxxxxxx, xx tento xxxxx nenabyde xxxxxxxxx 1. xxxxx 2020, xxxxxx se nová xxxxxxxxxx §23g xxxx. 5 písm. x) x x) zákona x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx uskutečněno xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx xxx předcházejícího dni xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nabytí účinnosti xxxxxx zákona. Xxx xx zajistí, xx xxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23g xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2019, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx cenné xxxxxx x §23g xxxx. 5 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx důvodu, xx xxxxxx úprava §23g xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx účinném xx 1. dubna 2019, (xxxxxxx xxx přemístění xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 80/2019 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx x některé xxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od 1. xxxxx 2020, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §23g xxxx. 5 xxxx. c) x x) xxxxxx o xxxxxx z příjmů xx použije xx xxxxxxx přechodného xxxxxxxxxx x xxxx 1 xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxx x xxxxxxx, xxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23g zákona x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx však v xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majetku, x xx po xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Příklad:

Právní xxxxxx §23g zákona x daních z xxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2019, se xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2020. Xxxxxxxxx, xxxxx zdaňovacím xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx od 1. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx §23g zákona x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2019. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2020 (xxxx později xxx 1. xxxxx 2020) x k xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxx 1. xxxxxx 2020 (tedy xx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx účinnosti xxxxxx xxxxxx, avšak xx xxxxxxxxxx období, které xxxxxxxx x rámci xxxxxx od 1. xxxxx 2020 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx, xx poplatníka xx xxxxxxxxxx obdobím, xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxx (kalendářní xxx xx 1. xxxxx 2020), xx xx nevztahovala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx §23g xxxx. 5 xxxx. x) x x) xxxxxx o daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx případu, xxx xx se xxxxxxx x cenný xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdíl ze xxxxx reálné hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxx xxxxxxx by xxxxx xx v xxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx navrhuje, xxx poplatník xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx upravoval xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, které je xxxxxxxxxxxxx x §23g xxxx. 5 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 4

Xxxxxxxxxx přechodné xxxxxxxxxx xx speciální x xxxxxxxx přechodnému xxxxxxxxxx x xxxx 1 x stanoví, xx x xxxxxxx, že xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx 1. ledna 2020, lze nové xxxxxxxxxx §23g xxxx. 5 písm. c) xxxxxx x daních x příjmů po xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx zpětně x xx přeřazení xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx započatém od 1. xxxxx 2020 xx xxx předcházejícího xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx současně xxxxxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx před účinností xxxxxx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxx §23g xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx účinném od 1. xxxxx 2019, xxxxxxxx postupovat xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx cenné xxxxxx v §23g xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x xxxxxx x příjmů. Xxxxxxxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx §23g xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2019, (xxxxxxx xxx přemístění xxxxxxx xxx změny xxxxxxxxxxx) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 80/2019 Sb., kterým xx xxxx některé zákony x oblasti xxxx x xxxxxxx další xxxxxx, poprvé xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020, xxxxx xxxxxx navržená xxxxx xxxxxxx x §23g xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx z příjmů xx xxxxxxx xx xxxxxxx přechodného ustanovení x bodu 1 xx xx zdaňovacím xxxxxx započatém xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx o xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx kterém xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23g xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xxxxxxxx xxxx v xxxxx období dojde x přeřazení majetku, x xx xxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxx §23g xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2019, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx započatá xx 1. ledna 2020. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx 1. xxxxx 2020 postupuje xxxxx xxxxxx xxxxxx §23g xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx účinném xx 1. xxxxx 2019. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2020 (xxxx později xxx 1. xxxxx 2020) x k xxxxxxxxx majetku (cenného xxxxxx) dojde 1. xxxxx 2020 (xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx). X xxxxxxxxx majetku xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, které započalo x xxxxx období xx 1. xxxxx 2020 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx uvedeno x xxxxxxxx (xxxxxxxxxx rok xx 1. ledna 2020), by se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx §23g odst. 5 písm. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx tyto xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx a mohl xxxxxxx výsledek hospodaření xxxx rozdíl xxxx xxxxxx a výdaji, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx v §23g odst. 5 xxxx. x) xxxxxx x daních x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

X xxxx 5

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k obecnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 1 x xxxxxxx, xx v xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx účinnosti 1. ledna 2020, xxxxx xx nové xxxxxxxxxx §23g odst. 5 písm. x) xxxxxx o daních x příjmů xx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx vlastnictví, xxxxx bude uskutečněno xx zdaňovacím období xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nabytím xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, kteří xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23g zákona x daních x xxxxxx, xx znění xxxxxxx od 1. xxxxx 2019, budou xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x §23g xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x příjmů x xxxxxxx, že x pozbytí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x toho xxxxxx, že právní xxxxxx §23g xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2019, (xxxxxxx xxx přemístění xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona č. 80/2019 Sb., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x oblasti xxxx x některé další xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxx zdaňovací období xxxxxxxx od 1. xxxxx 2020, xxxxx xxxxxx navržená tímto xxxxxxx x §23g xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx z příjmů xx použije xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení x xxxx 1 xx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxx o xxxxxxx, xxx tento zákon xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §23g xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx zdaňovacím xxxxxx xxxxx x přeřazení xxxxxxx (cenného papíru), x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona, x xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku, x xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxx úprava §23g xxxxxx x xxxxxx x příjmů, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. dubna 2019, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx období xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx obdobím je xxxxxxxxxx xxx, xxx xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxxx podle xxxxxx úpravy §23g xxxxxx x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxx od 1. dubna 2019. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2020 (xxxx xxxxxxx xxx 1. ledna 2020) x x xxxxxxxxx majetku (xxxxxxx xxxxxx) xxxxx 1. xxxxx 2020 (xxxx xxxxx xxxx účinností xxxxxx zákona). X xxxxxxxxx xxxxxxx tedy xxxxx před účinností xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx 1. xxxxxx 2020 (xxxx až xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx).

Xxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx navrženo, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx uvedeno x xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xx 1. xxxxx 2020), xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx §23g xxxx. 5 písm. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx dojde až x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (cenného xxxxxx), xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx postupoval xxxxx xxxx právní xxxxxx navrhované x xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx mezi xxxxxx x xxxxxx, xxxxx dojde x xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxxx x §23g odst. 5 xxxx. d) zákona x xxxxxx z xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 6

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x obecnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx 1 a xxxxxxx, že x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nenabyde xxxxxxxxx 1. xxxxx 2020, xxx xxxx ustanovení §23g xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x daních x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx majetku xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx bude uskutečněno xx zdaňovacím období xxxxxxxxx od 1. xxxxx 2020 do xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx, kteří již xxxx účinností xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23g xxxxxx x xxxxxx z xxxxxx, ve znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2019, xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx navrhované xxx xxxxx xxxxxx x §23g xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx navrhuje x xxxx důvodu, že xxxxxx úprava §23g xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 1. dubna 2019, (xxxxxxx xxx přemístění xxxxxxx bez xxxxx xxxxxxxxxxx) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 80/2019 Sb., xxxxxx xx mění některé xxxxxx v oblasti xxxx x některé xxxxx zákony, xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. ledna 2020, xxxxx úprava xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §23g xxxx. 5 xxxx. d) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xx použije xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bodu 1 xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx tedy x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx zdaňovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxx poplatník postupuje xxxxx §23g xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxx období xxxxx xxx x xxxxxxxxx majetku (xxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xxxx účinností tohoto xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxx xxxxxx §23g xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx od 1. xxxxx 2019, xx použije xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020. Poplatník, jehož xxxxxxxxxx obdobím xx xxxxxxxxxx rok, již xx 1. xxxxx 2020 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx §23g xxxxxx x daních x příjmů, ve xxxxx xxxxxxx xx 1. xxxxx 2019. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1. xxxxx 2020 (tedy xxxxxxx xxx 1. xxxxx 2020) a k xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) dojde 1. xxxxx 2020 (xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona). K xxxxxxx majetku xxxxx 1. xxxxxx 2020 (xxxx ještě před xxxxxxxxx xxxxxx zákona). Xxx x přeřazení xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxx tedy xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xx zdaňovacím xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xx 1. xxxxx 2020 xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx xx 1. xxxxx 2020), xx xx xxxxxxxxxxxx navrhovaná xxxxxx xxxxxx §23g xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx právní úpravy xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx a mohl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx a výdaji, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx majetku, xxxxx xx specifikováno x §23g xxxx. 5 xxxx. x) xxxxxx x daních x xxxxxx, ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

X xxxxx xxxxx – xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

X xx. XXX

X xxxx 1 (xxxxxxxx pod xxxxx x. 1)

Do xxxxxxxxx výčtu unijních xxxxxxxx, xxxxx zapracovává xxxxx x spotřebních xxxxxx, se xxxxxxxx xxxx směrnice Xxxx.

X xxxx 2 (§2 xxxx. 4)

Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxx x spotřebních xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/475 xx dne 18. xxxxx 2019, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx d'Italia x xxxxxxxxx xxx jezera Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/ES. Xxxxxxx xxxxxxxx stanoví, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx Campione d’Italia x xxxxxxx xxxx xxxxxx Lugano zahrnuty xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/ES o obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx zákon x xxxxxxxxxxx daních.

K xxxxx xxxxx – xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx

X xx. XX

X xxxx 1 (xxxxxxxx xxx xxxxx x. 1)

Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x dani x přidané xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx směrnice Rady (XX) 2018/1910, xx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx §4, 13, 16, 64 a 102 x x xxxxx §18.

Formální xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx Rady EU č. 2019/475 x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Campione x´Xxxxxx x italských xxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx x nadále vyňata x působnosti xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx hodnoty, resp. xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §3 zákona o xxxx x přidané xxxxxxx, xx xxxxxx xx vymezuje xxxxxx xxxxxxxxx, odpovídá x xxxx xxxxxx xxxxxx, x proto zůstává xxxx xxxx.

X xxxx 2 (§4 odst. 5 xx 7)

K xxxxxxxxx 5 a 6

X xxxxxx sjednocení xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty xx v rámci xxxxxxxx xxxxxxxxxx pojmů xxxxxx xxxxxx pojem "xxxxxxxxxx zboží". Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přepravu xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxx k dani) xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. xxx x xxxxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, tak x jiného xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" vymezoval x §13 xxxx. 6 x 7 x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx jiného členského xxxxx. Dílčí změna xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxx x čl. 17 xxxx. 2 xxxxxxxx o dani x přidané xxxxxxx x dále xxxxxxx x jednoznačné implementaci xx. 17 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx §4 xxxx. 6 xxxx. e) xxxxxx. X xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nedochází.

K xxxxxxxx 7

Postup v xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x podmínek, xx xxxxxxx xxxxxxx xx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx být xxxxxx, xx do xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §13 xxxx. 8 x xxx, xx xxxxxxx pouze x legislativně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx definici xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxx nedochází.

Tento xxxxxxxx (ve xxxxxx xx. 17 odst. 3 xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx, xxx již nadále xxxxxx xxxxxxxx okolnosti, xx kterých xxxx xxxxxxx zboží xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x toho vyplývajících xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx odeslání xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx vymezeny x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxx je-li xx provedení xxxxx xx xxxxx dané xxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xx státě, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx již xxxxxx naplněna xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx. x) xxxxxxxx 6 (xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zpět xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx). Xxx takové xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a xx k xxxxxxxx, xxx dotčená podmínka xxxxxxxx být xxxxxx, xx. ne zpětně x xxxxxxxx původního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zboží.

K bodu 3 (§6c odst. 3)

X xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vazba, xxxxx požaduje, xxx xxxxx povinná x xxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx osvobozenou xxxxxx.&xxxx; X xx. 2 xxxx. 1 xxx b) xxxx. x) xxxxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx osoba xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx xx. 282 xx 292 xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty (xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dle §6 xxxxxx o dani x přidané xxxxxxx). X judikatury Xxxxxxxx xxxxx XX, xxxx. X-97/09 Ingrid Schmelz, xxxxxxx, xx xxxxx xxx malé xxxxxxx xxxx být uplatněn xxxxx a xxx xx členském xxxxx, xxx xx xxxxx (x xxxxxx xxxxxx xx x v §6 xxxxxx o xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx u xxxx xxxxxxxxx k xxxx se xxxxxx x xxxxxxxx). Xxxxxxxx x tomu, že §6c xxxx. 3 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxx, xxx osoba xxxxxxx x dani, která xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx zboží xx v jiném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx je xxxxxx, že na xxxx osobu povinnou x xxxx se xxxxx x tuzemsku (xx xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx) nevztáhne xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx povinné x xxxx xx sídlem x xxxxxxxx (v Xxxxx republice). Ke xxxxxxxxxxx, xx tato xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx nepřihlíží.

K xxxx 4 (§6x xxxx. 4)

Xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx upraven x §6x odst. 3, se upravuje xxxxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x tuzemska xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, která xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxx kterou xx pořízení xxxxxx xxxxxxxxxxxx zboží x xxxxx členském xxxxx xxxxxxxxx daně.

K bodu 5 (§7 odst. 3 x 4)

Xx xxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 v §7 zákona x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx přijata směrnicí Xxxx (XX) 2018/1910 x xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2020.

Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx případy xxxxxx x řetězci x xxxxxxx přepravou zboží x rámci Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x těchto plnění x xxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx od xxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx by xxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zboží xxx xxxxxxxx. Záměrem xxxxxx opatření xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx dvojímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx dodání xxxxx x xxxxxxx. Pro xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx osob, xxxxx daná xxxxxx xxxxxxxxxxx (dodavatelů). Nevztahuje xx xxxxx xx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx první xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx přiřazení xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxx ve vazbě xx osobu xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx 4. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx zboží, s xxxxxxxx prvního xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx daného xxxxx (xxxxxxxxx), popřípadě xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx odeslání xxxx přeprava xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx dodání xxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx. Xx-xx zboží xxxxxxxx xxxx přepraveno x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx státu, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §13 xxxxxxx zboží xx jiného členského xxxxx, xxxxx je xxx splnění xxxxxxxx §64 xxxxxxxxxx xx xxxx.

X xxxxxxxx 3 xxxx. x) xx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svému xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx dodání xxxxx xxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo přepravy xxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx zboží xx prostředníka jeho xxxxxxxxxx.

X xxxx 6 (§7 xxxx. 6)

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanovení místa xxxxxx v xxxxxxxxxx §7 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xx zpřesňuje xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxx, xx nejde xxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxx předcházejícímu xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x použití xxxx „xxxxx xxxx“ xxx použití pouze xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxx nedochází.

K xxxx 7 (§7 xxxx. 7)

Jde o xxxxxxxxxxxx technickou xxxxx xxxxxxxxxxx x vložením xxxxxx xxxxxxxx 3 x 4 x xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxx změně xxxxxxxxx.

X xxxx 8 (§7 xxxx. 8)

Xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxxx v §7 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 9 (§13 xxxx. 6 xxxx první)

Z důvodu xxxxxxxxxx terminologie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů x zákoně x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx větě odstavce 6 xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx" xxxxxx "přemístění xxxxx". Xxxx xxxxx souvisí xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" x §4 odst. 5 x 6 xxxxxx x dani x přidané xxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku (nově „xxxxxxxxxx xxxxx“) xxx xxxxxxxxxx směr xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dodání xxxxx xx xxxxxx, xx do xxxxxx xxxxxxxxxx doplňuje, xx xx xxxxx o xxxx z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 10 (§13 xxxx. 6 xxxx xxxxx x xxxxx)

X xxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxx xxxxx "přemístění xxxxxxxxxx xxxxxxx", xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxxx" x §4 xxxx. 5 x 6 zákona x xxxx x xxxxxxx hodnoty.

K xxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx xxxx x xxxxxxxx 6, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx zboží v xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx xxxx-xxx xxxxx), xx vypouští x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1910. Xxxx právní xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx navrhuje x §18 zákona x xxxx x xxxxxxx hodnoty.

K bodu 11 (§13 xxxx. 7 a 8)

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 7

Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x vymezením xxxxxxx, xxx se odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za přemístění xxxxxxxxxx majetku z xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu, xxxxx xx xxxxxxxx pojmu „xxxxxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx x §4 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 8

Postup x případě, že xxxxxxx x podmínek, xx jejichž splnění xx odeslání nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zboží, xxxxxxxx xxx plněna, xx xxxxxxxx xx §4 xxxxxx xxxxxxxx 7.

X bodu 12 (§16 xxxx. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx)

X xxxxxx důsledné implementace xx. 2 odst. 1 xxx b) xxxx. x) xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx definice xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu je xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx „xxxx osvobozenou xxxxxx“ xx vztahuje pouze xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx pořízení zboží x xxxxxx členského xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, je totiž, xx dodavatel (prodávající) xx osobou povinnou x xxxx, xxxxx xxxxx jako taková, x xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx malé podniky xxxxx čl. 282 xx 292 Xxxxxxxx.&xxxx; X xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx XX, např. X-97/09 Ingrid Schmelz, xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx být uplatněn xxxxx x xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx. Pokud dodavatel xx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx odeslání xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxx podmínky xxxxxx xxx xxxx podniky), xxx na straně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu, které xx předmětem xxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx se již xxxxx o xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxx 13 (§16 xxxx. 1 xxxx. x))

X jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx formulační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx přepravuje xxxxx v xxxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dodání xxxxx (xxxxxxxx x písmenu x)), xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx v písmenu x). X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 14 (§16 xxxx. 1 xxxx. x))

X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zpřesnění xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx. Xxxxxxx je jasně xxxxxxx, xx zmocněnou xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx státu, se xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zboží (doplnění x xxxxxxx x)), xxxx pořizovatelem (doplnění x xxxxxxx b)). X xxxxx změně xxxxxxxxx.

X xxxx 15 (§16 xxxx. 1 xxxx. c))

Jde x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxx xx formulační xxxxxx xxxxxx a) x b). Xxxx xxxxxxx x), který xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží x xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vymezení xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxx x) x x). K xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 16 (§16 xxxxxxxxx xxxx. 2)

Xxxxxxx x xxxxxxx této xxxxxx xx §16 xxxx. 4 xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §16 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Nejdříve xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§16 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx), a xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§16 odst. 4 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty).

K xxxx 17 (§16 xxxx. 3)

Odstavec 3 (xxxxxxxx 4 xxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019), xxxxx umožňoval xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxx x rámci režimu xxxxxx (typu xxxx-xxx xxxxx), xx vypouští x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx směrnici x dani x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx změn xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/1910. Xxxx právní xxxxxx x xxxx oblasti xx xxxxxxxx x §18 zákona x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx 18 (§16 odst. 3 xxxx. x))

Dochází xxxxx x legislativně xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, neboť tato xxxxxx xx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „přemístění xxxxx“ x §4 xxxx. 5 x 6. Xxxxx část xx xxxxxxxx x xxxxxx, xx dosavadní xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zboží xxxx do dispozice xxxxxx xxxxxx x xx tak xxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx není x xxxxxxx pojmu „xxxxxxxxxx xxxxx“ x §4 xxxx. 5 x 6 xxxxxxx.

X xxxx 19 (§16 xxxx. 3 dosavadní xxxx. b))

K xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 20 (§16 odst. 3 xxxx xxxx. x))

X xxxxxxx x) (xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2019) se promítají xxxxxxxxxxxx technické xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „přemístění xxxxx“ x §4 xxxx. 5 x 6. X xxxxxx xxxxxxxxxx podmínky se xxxxxxxx vazba na xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 21 (§16 odst. 4)

Xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx nepovažují xx pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxx xxxxxxxx 4, x to x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §16 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxxxx xx jedná x xxxxxxxx xxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx (§16 odst. 1 xx 3 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty) x poté xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§16 xxxx. 4 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty).

Zároveň dochází x xxxxxxxxxxxx technické xxxxx xxx, xxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx odpovídala xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx zřejmé, že xx za pořízení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva nakládat xxxx vlastník x xxxxxxxxx zbožím. Dává xx tak xxxxx xxxxx xx xx, xx xxxxx stranu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxxxxxx směřuje.

K věcné xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 22 (§17 xxxx. 4 xxxx. x))

X xx. 141 xxxx. a) směrnice x dani x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu xx mimo jiné xxxxx, aby prostřední xxxxx xxxxxx usazena x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X tohoto xxxxxx vazba xx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx „xxxx osvobozenou xxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xx upřesňuje, xx xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxx sídlo xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 23 (§18)

Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxx

Xx xxxxxxxxxx §18 xx xxxxxxx změny x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty x xxxxx režimu xxxxxx (xxxx-xxx stock) xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/1910.

Xxxxx xxxxxx (call-off xxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx do jiného xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. aniž by xx zatím převádělo xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx.

Xxxxx by xx xx xxxxx xxxxxx xxxx uplatnit obecně xxxxxx xxxxxxxx, vedlo xx to xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Prvním plněním xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxxx, x titulu xxxxxxxx zboží. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx povinnost xx x členském xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx přemístil, zaregistrovat xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx hodnoty. Xxxxxx xxxxxxx by xxxx následné (xxxxxx) xxxxxx xxxxx odběrateli. X xxxxxx zjednodušení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxx republiky, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se však x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X účinností od 1. xxxxx 2020 xx xxx tento xxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx harmonizovaná xxxxxxxx x standardizované xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vymezených podmínek x režimu skladu xx xxxxxxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx zboží xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dodání xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx dodání xxxxx xx xxxxxx členského xxxxx. Xxx x xxxxxx pořízení zboží x xxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx státy, xxxx xx xx obou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxx zvláštní pravidla xxxxxxxx, x aby xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx režimu x x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx), xxxxxx je xxxxx xxxxxx, vykazoval x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx x dani z xxxxxxx hodnoty (§13 xxxx. 6 xxxxxxxx xxxx, §16 xxxx. 4) se xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx 1 x 2 xx vymezují xxxxxxxx podmínky x xxxxx pro xxxxx xxxxxx skladu. Z xxxxxx zjednodušení se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx 2 zavádí xxxxxxxx xxxxx: pro xxxxx, xxxxx přemísťuje zboží x xxxxxx skladu, xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx“ a xxx xxxxx, na xxxxxx xx být xxxxxxxx převedeno xxxxxxxxxx xxxxx x tomuto xxxxx, „xxxxxxxx“.

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že jde x plnění xxxxxx Xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx k xxxx x xxxxxxxx xxxxx zahájení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží x v xxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx xxxx usazený, x xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx x xxxx v xxxxxxxx státě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx přepravy xxxxx. Další xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx call-off xxxxx, xx. xxxxxxxx předem xxxxxxx odběratele (kupujícího) - xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx zúčastněnými xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx kupujícímu x xxxxxxxxxxx zná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx hmotněprávní xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx režimu xxxxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx související s xxxxxxxxxxx zboží (xxxxxxxxxx xxx §100x xxxx. 3) a vykázání xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x souhrnném xxxxxxx.

X odstavcích 3 x 4 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx skladu.

Ve xxxxxx xxxxxxxx 3 xx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx uskutečněné xxxxxx.

X odstavci 4 xx nastavuje xxxxxxxx, xxxxx které xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxxxxxx uskutečnil xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu x že kupující xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x jiného členského xxxxx, a xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxx vyplývajícími. Xxxxx xxx dodání xx xxxxxxx x xxxxx 12 xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxxx 5 xx 7 xx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx 12 měsíců.

Nastane-li xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxx odstavce 4 xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx ostatní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx prodávající xxxxx zaznamená xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx povinnosti.

Jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx členského xxxxx, xx xxxxxxx xxxx přemístěno, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxx xxxxxxxx 6 xx xx za xx, xx x xxxxxxxxxx xxxxx nedošlo. 

V xxxxxxxx 7 se xxxxxx pravidla xxx xxxxx xxxxxxxxxx případy, xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx podle xxxxxx xxxxxx, například xxx xxxxxxxx nebo přepravu xxxxxxx přemístěného zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxx xxxxxxx xx ztrátě xxxxx. Xxxxxxx se, xx okamžikem, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx z podmínek xxxxxx, xx dané xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx úplatu. Xxxxxxx xx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx povinen postupovat xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 8 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx lhůtě 12 xxxxxx x xxxxxxxxxx dodání xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx postup podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 4 xx 7. Xxxxxxx xx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxx xxxx lhůty xx dané přemístění xxxxx považuje za xxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

X bodu 24 (§22)

X xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx toho, xx xx toto ustanovení xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx zboží xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx zboží xxxxxx.

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx navázání xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx přiznat plnění xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx, xxxxx následuje xx xxxxxx, x xxxx je dodání xxxxx xxxxxxxxxxx, to xxxx xxxxx pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx druhé xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ve xxxx xxxxx, xx xxxxxxx, že nově xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx tento xxxxxx vystaven xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxx, x xxxx xxxx dodání zboží xxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nedochází.

K xxxxxxxx 2

Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxx 1 xx den uskutečnění xxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx definovat xxx uskutečnění xxxxxx xxx dodání xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx určí buď xxxxx xxxxxxxx obsaženého x xxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx x) tohoto xxxxxxxxxx, xxxx jako den, xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx dodáním xxxxx xx xxxxxx, pokud xx jedná x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Úprava xxxxxxxx x xxxx x) xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x ustanovení §4 xxxx. 6 a xxxx §18 odst. 7 x 8 xxxxxx x dani x xxxxxxx hodnoty. Xx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zboží xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxxxxx §21 xxxx xxxxxxx.

X odstavci 3

Xxx xxxxxxx xxxxxx dodání xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx přemístění xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §18 xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vkládá xxxxxxxx xxxxxxxx xxx určení xxx uskutečnění xxxxxx, x xx den xxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxx.

X bodu 25 (§25 xxxxxxxxx xxxxxxxx 2)

X vypuštění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx pro xxxx xxxxxxxx zboží x xxxxxx členského xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, tedy povinností xxxxxxx xxxxxxxxxxx dodáním xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, upravené x §22. Xxxxx xxxxxxxxxx přiznat xxx xx xxx x xxxxx případě xxxx xxxxx obecným xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §25 xxxx. 1.

K xxxx 26 (§25 xxxx. 2)

X xxxxx ustanovení xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §16 odst. 4 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 2 xx nového §16 xxxx. 4.

Pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zboží xx jiného xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x novém §18 xx zvláštní xxxxxxxx xxx xxxxxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx určení xxx xxxxxxxxxxx zdanitelného xxxxxx xxxxx §18 xxxx. 4, 5, 7 x 8.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obsaženého x xxxxx ustanovení xxx xxxxxx dne uskutečnění xxxxxxxxxxxx plnění u xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pravidlem xxx xxxxxx dne uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §22.

X bodu 27 (§36 xxxx. 6 písm. x))

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spočívající ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odkazu xx xxxxxxxxx §13 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxx odstavec xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x §13 xxxx. 4 xxxx. x), xx xxxxx xx x tomto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkazováno. Xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx vypuštěn xxxx xxxxx xx §16 xxxx. 5, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx §16 xxxx. 5 xxxxxxx z §40 odst. 1. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 28 (§64 odst. 1)

Do xxxxxxxxxx §64 odst. 1 xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx osvobození xx xxxx xxx xxxxxx xxxxx do jiného xxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx z novelizace xx. 138 xxxxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx směrnicí Xxxx (XX) 2018/1910.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx osvobození xxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx věcech X-273/11, Mecsek-Gabona, X 587/10, XXXX, X-24/15, Xxöxxx, xxxx X-21/16, Xxxx-Xxxx).

Xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx uvedení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pořizovatele xxxxx. Toto daňové xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx kterému xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat xxxxxx xx jiného členského xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxx hmotněprávní podmínkou xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx vyplývá x nové xxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. 138 odst. 1x xxxxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx znění xxxxxxx xx 1. xxxxx 2020), a stejně xxx z textu xxxxxxxxx v §64 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nutně xxxxxx xx okamžik, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx přiznat dodání xx jiného členského xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx na xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx souhrnného xxxxxxx, a to xxxxxxxxx uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx souhrnném hlášení. Xxxxx tedy dojde xx splnění xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxx xxxxxxxxx například x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx doposud xxx bude xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx, před xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx zákazníka xxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxx členském státě (x xxxxxxx VIES), x xxxxxx zboží xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (plátce xxxx) xxxxx xxxxx, rozdílné xxxx mohou být xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx povinností může xxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx xxxxxx správce xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx 5.

X xxxx 29 (§64 xxxx. 4 x 5)

X odstavci 4 xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úpravu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojmu „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx“ x §4 xxxx. 5 x 6. X věcné xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 5 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx daně, x to ve xxxxx na xxxx xxxxxx 45x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 282/2011 (xx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxx (XX) 2018/1912 x účinností xx 1. ledna 2020), xx kterém xx xxxxxxxxxxx okolnosti, xx xxxxxxx lze xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxx zpochybnit existenci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx jiného xxxxxxxxx xxxxx jinými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxx 30 (§66 xxxx. 1)

X důvodu zajištění xxxxxx implementace xx. 146 odst. 1 xxxx. x) směrnice x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx judikaturu Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx. C-275/18 Xxxxx Vinš, x xxxxxxxxxx používání xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §66 xxxx. 1 xx 4.

Vzhledem ke xxxxxxxxxxx, xx není x xxxxxxx xx xxxxxxxx x dani x přidané xxxxxxx xxxxx podmiňovat vývoz xxxxx xxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx zpětně xxxxxxxx, je xxxx xxxxx zboží xxxxxxx xxxx doposud bez xxxxxxxx vývozních podmínek, xx. jako xxxxxx xxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxxxx.

X xxxx 31 (§66 xxxx. 2)

Xxxxxxxxx se pojem „xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx“ xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xx daně“. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx od xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx. musí nastat xxxxx zboží (xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx na xxxxx třetí xxxx), xxxxxx zboží (xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx jako vlastník) x xxxxxxxx je xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §66 xxxx. 2 písm. x), xxxx x).

X xxxx 32 (§66 xxxx. 3)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx technické xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx nedochází.

K bodu 33 (§66 odst. 4 xxxx. a))

Z xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx v §66 xxxx. 1 xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Ačkoliv není xxxxx podmiňovat xxxxx xxxxx propuštěním xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x praxi x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx vyvezení) x tedy i x rámci xxxxxxxxx xxxxxxx zboží x xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, u xxxxxxx xx potvrzen xxxxxx xxxxx z xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx režimu vývozu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx styku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx o xxxxxxx xxxxxx.

X xxxx 34 (§66 odst. 4 xxxx. x))

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zboží x xxxxx Evropské xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx jinými důkazními xxxxxxxxxx. Za xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx považovat:

a) xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx území Xxxxxxxx xxxx;

x) doklad x xxxxxxxxx přepravní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxx xxxxxxxxx či ověřený xxxxxxxxxx xxxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členského xxxxx nebo xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxx;

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx;

x) xxxxxxxxx x doručení xxxxxxx x xxxxxxxx přepravce.

Výše xxxxxxx výčet xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx požadavků, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxx 35 (§71x xxxx. 2)

Jde x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx“ x návaznosti xx xxxx §4 xxxx 5. X xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X bodu 36 (§72 xxxx. 1 xxxx. e) x §72 xxxx. 4)

Xxx x xxxxxxxxxxxx technickou xxxxx v odkazu xx příslušný xxxxxxxx x §13 x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx 7 x 8 tohoto xxxxxxxxx.

X xxxx 37 (§86 xxxx. 9)

Jedná xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upravující odkaz xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 38 (§89 xxxx. 3 věta xxxxx x xxxxxx)

X xxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx zvláštním xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx, xx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx dvora Xxxxxxxx xxxx xx xx zákona o xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (pro xxxxx stanovení xxxxxxx xxxx xxx poskytnutí xxxxxxxx xxxxxx) souhrnně x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za zdaňovací xxxxxx.

Xxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx ve věci X-380/16 Xxxxxx v. Xxxxxxxx republika Xxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zdaňovacího xxxxxx, xxxxxxxxx povinnosti, xxxxx xxxxxxxxx z čl. 73 x 306 xx 310 směrnice x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx stanovit xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx poskytnuté xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Soudního dvora Xxxxxxxx unie, a xxxxx xxx tento xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

X xxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx §89 xxxx. 8.

X xxxx 39 (§89 xxxx. 4 xx 8)

X xxxxxxxx 4

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (X 422/17 Xxxxxx Xxxxxx) xxxxxxxxx, že xx. 65 a 306 xx 310 xxxxxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x přidané hodnoty xxxxxx xxx přijetím xxxxxx xx platbu xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxxx xxx, použijí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x §20x xxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xx uvádí xxxxxxxx, xx xxxxx je xxxx uskutečněním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxxxxx přiznat daň, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedenými x xxxxxx xxxxxxxxxx 5 x 6 xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 7 x 8. Xxxxxxxx tak xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx služby x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x přijaté xxxxxx (xxx možnost xxxxxxxx x xxxxxxxx 7).

K xxxxxxxx 5

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dle xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx (X-422/17 Xxxxxx Xxxxxx, xxx 38 xx 40), xx x přijaté xxxxxx (xxxxxx) se xxxx xxx xxxxxxx přirážky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x zboží xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx povinných k xxxx, které jsou xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx důvodu je xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jako úplatu xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx plátce xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx službu a xxxxxxx částek, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ruchu a xxxxx nakoupené xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x dani, které xxxx přímo xxxxxxxx xx cestovní xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 6 xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, jejichž xxxxxx xx jednotlivé xxxxxx x zboží x datu přijetí xxxxxx dosud nenastala.

K xxxxxxxx 6

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 5 má xxx xxxxxx, na xxxxx upozorňuje x Xxxxxx dvůr Xxxxxxxx xxxx (C-422/17 Xxxxxx Xxxxxx, xxxx 41 x 42). X xxxx xxxxxx je xxxxxxxxx x způsob, xxxxx zohledňuje xxxxx xxxxxxxxx skutečných xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 5, x xxxxxxxx, xx se xxx vychází ze xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx předpokládá xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou (xxxx xxx) přímo xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx předpoklad xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx služby, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx x xxxx přijetí xxxxx xxxxxx (xxxxxx).

X xxxxxxxx 7

Xx xxxxxxxxx, xx u jedné xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx výpočtu koeficientu, xx. dle xxxxxxxx 5, xxxx xxxxxxxx 6. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx u přijaté xxxxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 6, xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nemusí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx 6, xxx xxxx u xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxx xx výsledku k xxxx xxxxxxxx službě x xxxxxxx zákazníka, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, a xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 6. Xxxxxxxxxx xx xxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tedy x na výši xxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxxx nastalých mezi xxxxxxxxxxxx platbami záloh. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx §37a xxxxxx x dani x xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §89 xxxx. 3 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty).

K odstavci 8

Xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx doposud xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx které vzniká xxxxxxxxx přiznat xxx.

X xxxx 40 (§89 xxxx. 10)

X xxxxxx xxxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x odst. 3 xx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx text upravující xxxxxxxxx přiznat daň.

K xxxx 41 (§89 xxxx. 12)

Změna xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 309 směrnice x xxxx z xxxxxxx hodnoty, který xxxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx určení xx xxxxx xxxx uskutečněna xxx uvnitř Evropské xxxx, xxx xxxx xx, xxxx být xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx část xxxxxx xxxxxxxxxxxx cestovní xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx určení xx třetí zemi xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx v třetí xxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx cestovní xxxxxx, xxxx mechanismus xxxxxxx, ale xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx osvobození je xxxxx použitého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ekonomicky xxxxxxxxxxxxx. Xxx výpočtu xxxxxx tak lze xxxxxxxxx přímou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx.

X xxxx 42 (§89 xxxx. 18)

Xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x §42 zákona x xxxx x xxxxxxx hodnoty, xxx xxxx také uvedeny xxxxxxxx, kdy se xxxxxxxxx xxxxxx považuje xx samostatné xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx a také xxxxxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx řízení za xxxxxxxx předpokladů). X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx daně x výše daně (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx stanovenými v §42 x §43 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxx xx ve xxxxx xx §42 xxxx. 4 x §43 xxxx. 2 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx pouze x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx z xxxxxxx hodnoty, xxxxx xx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vystavení xxxxxxxxx xxxxxxxx dokladu.

K bodu 43 (§89 xxxx. 20)

Xxxxx se xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s čl. 309 xxxxxxxx x xxxx x přidané xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx mimo xx, xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx služeb xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx týká xxxxxx uskutečněných xxxx Xxxxxxxxx unii.

Podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx považována xxxx za poskytnutou x xxxxx xxxx, x to včetně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx x dani z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx daně. Záleží xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx vždy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx zvolený poměr xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx relevantní x ekonomicky xxxxxxxxxxxxx – xxxxxxx viz xxxxxxxxxx x §89 xxxx. 12.

X xxxx 44 (§92x xxxx. 1)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx odkaz xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 45 (§100x xxxx. 3)

Xx xxxxxxxxxx §100a, který xx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx daně x přidané xxxxxxx, xx provádí xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx-xxx xxxxx podle xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1910.

Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v režimu xxxxxx podle §18. Xxxx povinnost xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxx, xx. x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx skladu do xxxxxx členského státu, xxx kupujících xx xxx. náhradních xxxxxxxxxx, xx. v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx k xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx detailní xxxxx, xxxxx xxxx xxx x této souvislosti xxxxxx. Tyto xxxxx xxxxxxx přímo použitelné xxxxxxxxx nařízení (XX) č. 282/2011 (xx xxxxx xxxxxxxxxxx nařízení Xxxx (XX) 2018/1912 s xxxxxxxxx xx 1.1.2020) x xxxxx xxxxxx 54x. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx o xxxx x xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxx znepřehlednil.

K xxxx 46 (§102 xxxx. 1 xxxxxx část xxxxxxxxxx)

X xxxxxxxxxx §102 xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx které xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx 47 (§102 xxxx. 1 xxxx. x))

Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx technickou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxx“ x §4 xxxx. 5 a 6 xxxxxx o xxxx x xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxx 48 (§102 xxxx. 2)

Do xxxxxxxxxx §102, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx hlášení, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx-xxx stock xxxxx xxxxxxxx Xxxx (EU) 2018/1910.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx souhrnné hlášení xxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx podle §18, xxxxx x tomto xxxxxx uskutečnil xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx členského xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v souhrnném xxxxxxx daňové xxxxxxxxxxxxx xxxxx kupujícího x xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 49 (§102 xxxx. 3 úvodní xxxx ustanovení)

V xxxxxxxxxx §102 odstavci 3 xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx jasněji xxxxxxxxxx, za které xxxxxx identifikované osobě xxxxxxx povinnost podat xxxxxxxx hlášení.

K xxxx 50 (§102 xxxx. 7)

Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 x §102 xxxxxx x xxxx z xxxxxxx xxxxxxx. K xxxxx xxxxx tedy xxxxxxxxx.

X xxxx 51 (§102 xxxx. 8)

Xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx 2 x §102 xxxxxx x xxxx x xxxxxxx hodnoty. X xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X čl. V  – přechodná xxxxxxxxxx

X xxxx 1

Toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx uplatnění daně, xxxxx x xxxx x povinností xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxxx tohoto zákona xx použijí xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dosavadní xxxxxxxx).

X bodu 2

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zajišťuje xxxxxxx na nové xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx zboží x xxxxx po sobě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Rady (XX) 2018/1910. Xxxxxxxxx se, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X bodu 3

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x použitím xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx skladu uvnitř xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1910. Xxxxxxxxx, že x xxxxxxx dodání xxxxx xx jiného členského xxxxx a xxxxxxxx xxxxx z jiného xxxxxxxxx státu x xxxxx stávající xxxxxx xxxxxx xxxxxx se x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx přeprava xxxxxx xxxxx byly xxxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx zákon x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

X bodu 4

Xxxx přechodné ustanovení xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 38 xx 43, jakož x xxxxx x xxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx).

X xxxxx xxxxxx – změna xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě xxxx

X xx. XX

X xxxx 1 (Poznámka xxx xxxxx x. 1)

V xxxxxxx x xxxxxxx 2 xxxx. 1 xxxxxxxx XXX 6 xx xx xxxxxxxx x. 1 zákona x mezinárodní spolupráci xxx správě daní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx XXX 6.

Xxxxxxx xxxx směrnice XXX xxx novelizována xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čarou x. 1 xxx, xxx xxxxx směrnice xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 2 (§1 xxxx. 6)

X xxxxxxxxxx xx záměr xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákonem Xxxxx xxxxxxxxx daňové xxxxxx x xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx jako xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx aktem může xxx mezi Xxxxxx xxxxxxxxxx x cizí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx. Přitom xxxxx, xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se daňový xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx za smluvní xxxxxxxxxx, tedy jde x souladu s §1 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxx xxxx.

X xxxx 3 (§8 xxxx. 2 xxxx. x))

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x).

X xxxx 4 (§8 xxxx. 2 písm. x))

Xxxxxxx jako x xxxxxxx jiných xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx daně, xx stanoví, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Specializovaný xxxxxxxx xxxx.

X xxxx 5 (§8 xxxx. 4)

V xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx informací xxxxxxxxx x §8 xxxx. 2, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací oznamovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinami xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správce xxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úřad, xxxxxxxxxx xxx, že nejprve xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxx Generálnímu finančnímu xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §13x, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx informací oznamovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výslovně x xxxx xx xxxxx dovozovat xxxxxxx x §8 odst. 3 x xx xxxxxx x účelu xxxxxx úpravy. Xxxxxxx xxx x standardní xxxxx, xxxxxx se xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx další automatické xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx nejprve xxxxxxxx xxxxxxxx subjekty, přistupuje xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxxxxxxx pochybnosti o xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx předány (x §8 odst. 3 xx xxxxxx x „nezbytných xxxxxxxxxx“), xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx takto xxxx xxx xxxxxxxxx informace xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Tím xxxx xxxxxx §8 xxxx. 3, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxx další xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx automatické xxxxxx informací může xxx nezbytné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx 6 (§12x xxxx. 1 xxxx. x))

Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

X bodu 7 (§13o)

Zrušuje se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinnost, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x §8 xxxx. 4 xxx xxxxxxx druhy xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx finanční xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxx 8 (Xxxx xxxxx hlava XXX xxx 2 xxxxx 6)

X oddílu 1

K xxxxxxxxx 1

K §14

X xxxxxxxx 1:

Xxxxxxx jako x případě xxxxxxxxx xxxxx automatické výměny xxxxxxxxx (xxxx. §13 xxxx. 1, §13x, §13x x §13xx) xx vymezuje xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xx budou x xxxxxxx s §12x xxxxxxxx kontaktním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x daňových stanoviscích x xxxxxxxxxxxxx prvkem (§13x xx.).

X xxxxxxxx 2:

Xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx místům xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxx §12a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x budou xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x souladu x xx. 21 xxxx. 5 směrnice XXX 6. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Evropské xxxxxx xx xxxxxxx poskytovat xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uživateli xxxxxx xxxxxxxxxx (srov. §14x).

X §14x

Xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ odpovídá pojmu „xxxxxxxxx daňový xxxxxxxxx“ xxxxx směrnice DAC 6.

X §14x

Xxxxxxxx XXX 6 xxxxxxxx xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání autonomně xxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“. X jednání xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zástupci Xxxxxxxx xxxxxx vyplývá, xx xx xxxxx xxxxx xxx xxx zcela xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx zdanění, xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x. 1 xx. X xxxx 4 xxxxxx x mezinárodní xxxxxxxxxx při správě xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 306/2017 Sb., o vzoru xxxxxx podle zemí x pokynech x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx s jiným xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

X xxxxxx xxxxxx xx „přidružené xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx entity xxxx vychází xx xxxxxxxx DAC 6.

Xxxxx „xxxxxxxx xxxx“ je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 6, xxxxxxx i když xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pojem „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx“, což xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx legislativě xxxx „xxxxxxxxx xxxx“, xxxxx xxxxx xxxxxxxx používá xxxxx „významný xxxx“. Xxxxxxxx k xxxx, xx se x xxxxxx xxxxxxxxx východisek xxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx x xxxxxxxx xxxxx, záměrně nebyl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx pojem „podstatný xxxx“ podle zákona č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxx“ xxxxxx od pojmu „xxxxxxxxx vliv“ xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx 3 se xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx držení xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx drží xxxxxxxxxx xxxxx xx kapitálu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, pokud je xxxx vlastníkem xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx x xxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxx xxxxxxxx, ale i xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti drží xxxx osoba, xxxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx uplatňován xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nepřímé xxxxxx vlastnického xxxxx xx kapitálu jiné xxxxx nebo jednotky xxx xxxxxx osobnosti.

Velikost xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva ke xxxxxxxx této osoby xxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxx xxxx, jaký xxxxx xx tomto xxxxxxxx xx vlastněn.

V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx jednotky bez xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, protože xx rozhodné nejen xx, xxxx xxxx xx schopen xxxxxxxxxx xx této xxxxx xx jednotce prostředník, xxx xxxxxxxxx xx xxxx to, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx.

X xxxxxx důvodu xx v xxxxxxx xx směrnicí DAC 6 x odstavci 5 xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx, jakým xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Obecně xxxxx, že velikost xxxxxx, kterým osoba X přímo xxxx xxxxxxx drží xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx X, se xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx, xx xx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nevyskytuje xxxxxx:

Xxxxx(X, X) - xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti X xxxxx xxxx nepřímo xxxx v osobě xxxx jednotce xxx xxxxxx xxxxxxxxx X.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 50%, xxx se xx xxx hledí xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx 100%, xxxxxxx směrnice XXX 6 xxxxxxx x xxxx, že při xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastnických xxxx osobou xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx A ke xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx B, xxx xxxxxx na xx, xxx jde x xxxxx přímou xxxx xxxxxxxx, může osoba X xxxxx B xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx.

XX(X) - množina xxxxx přímých xxxxxxxxx X (xxxx xxxxxxxxx xxxx X).

X - xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vlastníkem B (xxxx xxx být xxxx A).

Dílčí xxxxx (X, x, X) xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx X, xxxxx xxxxx A xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x.

- Xxxxx A = x, xxx dílčí xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastnickém právu xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx B, xxxxx xxxxx drží xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní osobnosti X.

- X ostatních xxxxxxxxx se velikost xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxxxx spočte podíl, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx drží xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx X xx kapitálu xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx velikostí xxxxxx xx vlastnickém xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx osobnosti X, xxxxx xxxxx drží xxxxxxxxxxx x.

Xxxxx xxxxx (X, X) - xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx X xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx X, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 1% = 0,01).

Xxxxxxx:

Xxxxx xxxxx X xxxxx drží 45% xxxxxxxxxxxx práv ke xxxxxxxx xxxxx B x xxxx xxxxx xxxx 100% xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx C. Dále xxxxx xxxxx X xxxxx drží 10% xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx osoby X. Xxxxxxx, nechť osoba X xxxxx xxxx 55% xxxxxxxxxxxx xxxx xx kapitálu xxxxx X. Xxxx. xxxxxxx x. 1. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx osob xxxx xxxxx X x X x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx X přímo xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx D.

Obrázek 1: Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx X k xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx X.

Xxxxx X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx X. Xxx určení velikosti xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX(X) přímých vlastníků xxxxx D. Platí, xx XX(X) = {X}.

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx Podíl (X, X) = Xxxxx podíl (A, X, X) = Xxxxx (X, X). Xxxxx xxxxx (X, X) = Xxxxx (X, X). 65%.

Dále xxxxx, xx xxxxxxx XX(X) přímých xxxxxxxxx xxxxx X xx XX(X) = {X, X}. Xxxxxxxx Xxxxx (X, X) xx xxx xxxxxxx xxxx Xxxxx (X, X) = Xxxxx podíl (X, X, B) + Dílčí podíl (X, C, B) = Xxxxx podíl (X, X) + Xxxxx (A, X). Xxxxx podíl (C, X) = 45% + Xxxxx (A, X). 10%.

Xxxxx xxxxx Xxxxx (X, X). Xxxxxxx XX(X) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx X xx XX(X) = {X}. Platí xxx, xx Podíl (A, X) = Dílčí xxxxx (X, X, X) = Xxxxx xxxxx (A, X) = 100%.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx dostane xxxxx Xxxxx (A, X) = 45% + Podíl (A, X). 10% = 45% + 100%. 10% = 45% + 10% = 55%. X souladu x odstavcem 5 xxxxx poslední xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx vypočteného xxxxxx xxxxxxxxx 50%, x xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx (X, X) = 100%, xxxxxxx xxxxx A xxxx xxxxx B ovládat xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxxxx Xxxxx (X, X) = Xxxxx (X, X). 65%, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx: Xxxxx (X, D) = Xxxxx (X, X). 65% = 100%. 65% = 65%. X x xxxxx xxxxxxx xx uplatní xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx, xx Xxxxx (A, X) = 100%.

Xxx xxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx příkladu xxxx xxxxx xxxxx X xx přímo xxxx nepřímo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxx X x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx fikce 100%, x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx X x D xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 písm. x) xxxx 3.

X §14x

X xxxxxxxx 1:

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na zprostředkovatele xxxxxxxxxx. Zejména zprostředkovatelé xxxx xxxxxxxxx osobami x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx nesvědčí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14i. Xx vztahu k xxxxxxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx (odstavec 2) x xxxxxxxx (xxxxxxxx 3). Xxxxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx má vliv xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx pro podání xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx pouze xx entity, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x některému z xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která takový xxxxxxxx vztah xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx zákona nejde x zprostředkovatele. To x xxxxxxxx xxxxxxx, xx pokud xxxxx xxxxxx, jinak naplňující xxxxxxxx zprostředkovatele, nemá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx, xxx toto xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx v případě, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tzv. xx-xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxx skupiny xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxx dceřinou, xxx xx xxxx jiná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx entitám, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pak xxxx xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zaváděním xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 2:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xxxxxx pododstavcem článku 3 xxxx 21 xxxxxxxx DAC xx xxxxx směrnice XXX 6 xxxxxxxxx entita, xxxx fyzická xx xxxxxxxxx osoba nebo xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx „xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx veřejnost xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx ho vybrat xxx jeho zavedení.

Pojem „xxxxxx zavedení uspořádání“ xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3:

X xxxxxx xxxxxxxxxxx článku 3 bodu 21 xxxxxxxx DAC xx xxxxx směrnice XXX 6 je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprostředkovatelů xxxxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxx směrnice xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx ji xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx jsou xx xxxxxx, xxxxx xxxx uspořádání nenavrhly, xxxx xxxxxx hlavní xxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx které xxxxxxxxx součinnost při xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

Xxx xxxx xxxx entita xxxxxxxxx zprostředkovatelem, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx neví, xxx nemohla vědět, x tom, xx xxxxxxxxx součinnost, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx není.

Směrnice XXX 6 xxxxxxx xxxxxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Vedlejší xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx dostupných xxxxxxxxx, odborných znalostí x xxxxxxxxxx, jež xxxx nezbytné x xxxxxxxxxxx těchto xxxxxx, xxxxx (xxxx xx xxx vědět), xx xxxxxxxx činnosti naplňující xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx „xxxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx, xx vzhledem xx značnému stupni xxxxxxxxxxxx problematiky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx odborné xxxxxxxx seznat, xx xx svým xxxxxx xxxxxx (xxxx. zprostředkováním xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx posudku xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx specifického xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx několik separátních xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx kontextu xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Dostatečné porozumění xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx služeb je xxx třeba xxxxxx xxxx objektivní xxxxxxx xxxxxxxx subjektu seznat, xx xx x xxxx xxxxxxx aplikací xxxxx odborných xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx realizaci oznamovaného xxxxxxxxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxxxxx organizátorem xx xxxxx xxxx. Účelem xxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxx povinnosti x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxxx. x xxxxxxxx toho, xx xx xxxxx x xxxx xx xxxxx málo uplatňovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterým xx dosud xxxxxxxx.&xxxx; Xxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxxxx, xxx takový xxxxxxx:

- xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, kdo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx,

- ve xxx xxxxxxxx dlouhodobě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx schémat xxxx

- xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx znalostí x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx může v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakteristické znaky xxxxxxxx na obcházení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx OECD xxx oznamování (XXX) xxx xxxx být xxxxxxxxx zprostředkovatelem xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx Společný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx XXXX. Xxxxx xxxx xxxxx pouze umožní xxxxxxxx bankovního xxxx, xxxx by měla xxxxxxx x tom, xx xx být xxxxx xxxx použit x rámci xxxxxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxxxxx společného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pak xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X §14x

X xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jistoty xxx xxxxxxx zákona xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 6 xxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jsou tvořena xxxxxxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 1) xxxx xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx kroky (xxxxxxxx 2). X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx právní xxxxx, xx se taková xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X §14x

X xxxxxxxx 1:

Xxxxx zvláštním xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx xxx. „xxxxxxxxxxx software“, xxxx software, který xxx jeho xxxxxxx xxxxx pouze zakoupit x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx mohla být xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx uživatelů. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, principech xxxx. však xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, protože xxxxxx navázány xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Fenomén xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx x souladu xx směrnicí XXX 6 xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx zákonná xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx uspořádání, xxxxx však pro xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vyžaduje provedení xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 2:

X když xxxxx xxxxx nepracuje s xxxxxx „xxxxxxxxxx xx xxxx“, xx vhodné xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, protože xxxx xxxxxxxxxx budou xxxxxx xxxxxxx uspořádání, xx xxxxxxx xxxx nakládáno xxxxx xxxxxx xxxxxx.

X §14x

X xxxxxxxx 1:

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepodléhají xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx, která (i) xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2) x xxxxx (xx) naplňují xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxx x. 3). Xxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X odstavci 2:

X xxxxxxx se xxxxxxxx XXX 6 xx xxxxxxxxx soubor xxxxxxxx, které musí xxx naplněny, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx přeshraniční xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xxx xxxx splněna xxxxx xxxxx x xxxx.

X podmínkách xx xxxxxxxx pojem „účastník xxxxxxxxxx“ x nikoliv „xxxxxxxx uspořádání“. Pojem „xxxxxxxx“ je xxxxx xxx xxxxx „uživatel“, xxxxxxx uživatel xxxxxxxxxx xx již xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx, xxxxxx bylo uspořádání xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx které jsou xxxxxxxxxx je zavést. Xxx konstrukci uspořádání xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx nemusí xxx známy (což xxxxx o xx xxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), přesto xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx jednotky bez xxxxxx osobnosti, které xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx tyto xxxxx x jednotky xxxxxxxx pojmem „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxx (tedy xxxxx, které jej xxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxx k více xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx daný xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx x jednom xxxxx, ale xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx státě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

X §14x

Xxxxxxxx XXX 6 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost.

Skutečnost, že xxxxxxxxxxxx uspořádání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znak, xxxx x xxxx neznamená, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se daňovým xxxxxxxxxxx, x vůči xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádné xxxxxx.

Xxxxxxxx platí, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o sobě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx ze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bezprostřední xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xx uspořádání x xxxxxxx xx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X §14h

K xxxxxxxx 1:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx přeshraniční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprostředkovatelé, xxx xxxxx xx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx nutné xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že mu xxxx xxxxxxxxxx nebylo xxxxx xxxx xx xx neměl xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 2:

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx uživatele xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x dispozici xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Při xxx xxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxx x xxx rozsahu, x xxxxx xx na xxxxxxxxxxxxxxxxx vztahuje profesní xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání xx xxxxxxx, že uživatel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx osoby, xxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xx míru xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x tomuto uživateli, x proto xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx uživatel xxxxxxxxxx, nebrání xxxxxx xxxxxxxxx, xxx za xxx oznámení v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx jinak xx xxxxxx x xxxxxx uspořádání byli xxxxxx profesní mlčenlivostí, xxxxx xx toto xxxxxxxx činili svým xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x souladu xx xxxxxxxx XXX 6 xxxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3:

X xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zprostředkovatele, je xxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx podat xxxxx xxxx uživatel, x xx x plném xxxxxxx. Xxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx nemá zprostředkovatele, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx k §14x.

X §14i

Směrnice XXX 6 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxx xx vázán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxx členský stát xxxxxxx zavést x xxxxx xxx zavede, xxxx by xx xxxxxx x výjimečné xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx xx vymezuje xxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxx zákonem xxxxxx nebo zákonem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zachování. Xxx xxx pouze o xxxxxxxxxxx poradců xxxxx xxxxxxxx xxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na uživatele xxxxxxxxxx xxxxx odkazovat xxxx xx profesní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, kterou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx XXX 6 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx unie.

K §14j:

V xxxxxxxxxx xx xx. 8xx odst. 5 xxxxxxxx XXX 6 xx xxxxxxx informační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xxxxx §247a xxxxxxxx xxxx (§14x).

X §14x:

Xxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výměny informací xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx.

X §14x

X odstavci 1:

Zprostředkovateli xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx k tomuto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, se x xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 6 xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, vymezené x §14m xxxx. 1. Povinnost podat xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx je naplněna xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx k Xxxxx xxxxxxxxx stanovená x xxxxxxxxx a) až x).

Xxxxxxx x) xx x) xxxxx kaskádu, xxxxxxx xxxx formulována xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x případě, xxx x žádném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xxxxxx žádný x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Zprostředkovatel xxx xxxxxx oznámení x xxx xxxxxxxx státě, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx platí:

1. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xx kterém xx xxxxxxx rezidentem.

2. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

3. Členský stát Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx.

4. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, daňových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx profesních xxxxx.

X případě, xx xx xxxx členský xxxx uveden v xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, než xx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxx xxxxx tohoto zákona.

V xxxxxxx, že xx Xxxxx xxxxxxxxx uvedena xx stejném xxxxxx xxxx xxxxxxx, jako xxxx členský xxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx učinil xxxxxxxx pouze v Xxxxx xxxxxxxxx nebo x tomto xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 5). X takovém případě xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, že takové xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx. xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx 5.

X xxxxxxxx 2:

X x xxxxxxx, xx je xxxxxxxx xxxxxx namísto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uživatel, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nejužší xxxxx xxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxxx. Xx je x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uživatele xxxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx stupňů. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx členském xxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kaskády, xxxxx xxx něj xxxxx:

1. Xxxxxxx stát Evropské xxxx, xx kterém xx xxxxxxx rezidentem.

2. Xxxxxxx stát Evropské xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxx provozovnu, xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zisk.

4. Xxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xx kterém xxxxxxxx činnost.

Směrnice XXX 6 stanoví xx xxxxxx 2 kaskády xxxxxxxx požadavky xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx), avšak ve xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxx, že xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxx uživatel xxxxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx pak (xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx uspořádání, xxxxx xxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx stálou xxxxxxxxxx, xxx zároveň xxxx xxxxxxxxxx xxxx x uspořádání xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx toto xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx stupňů xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx XXX 6 směřuje x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx uspořádání xxxxxxxx bylo, xxx xxxxxxxxx, xx podmínka „xxxx stálou xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx“ xxxxx xxxxxxxx XXX 6 x xxxxxxx xxxxxx 3 x 4 xx xxx xxxxxxxxx tak, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x žádném členském xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx má z xxxxxxxxxx prospěch (xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx stupeň 2 kaskády).

V případě xxxxxx 3 x 4 kaskády xx xxx xxxxxxx neuvádí xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v daném xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxxx prospěch, xxx xxxxxxx xxxxxxxx XXX 6, protože xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x toho, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 1 kaskády. Xx xxxxxxx xxxxx x xxx stálou provozovnu, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx 2 kaskády.

I x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx pro případ, xxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx (odstavec 5).

X odstavci 3:

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx směrnicí XXX 6 navíc xxxxxxxxx xxxxxxxx aktualizovat informace x užívání xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, uvedeného x xxxxxxxx 1, xxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přešla xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 2, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxx 4:

V xxxxx xxxx xxxxxx situace, xxx má povinnost xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xxxx uživatelů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání. X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 6 xxx takový xxxxxx xxxxxxx kaskáda, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xx nejnižším xxxxxx xxxxxxx:

1. Uživatel xxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uspořádání.

V xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 6.

X xxxxxxxx 5:

X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx, ať xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přeshraničního xxxxxxxxxx, nebo xxxx xxxxxxxxx, vznikne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, postačí, xxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxx.

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx správci xxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§14o xxxx. 1).

X xxxxxxxx 6:

X xxxxxxx, že x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xx, ve xxxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx xx tyto xxxxx nacházejí, postačí, xxxx oznámení xxxxx xxxxx xxxxx z xxxx. To xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, kdy tyto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stejný xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nemusí xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx musí x tom uchovat xxxxxxxxx xxxxxxx (§14x xxxx. 1).

X §14m

K xxxxxxxx 1:

X xxxxxxx xx xxxxxxxx DAC 6 se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxxxxxx přeshraničním xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx, avšak xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx nic xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1.

1. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxx o xxxxx zprostředkovatelích, kteří xxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx osobě xxxxx x xxxx xxxxx x uživatelích tohoto xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x uživateli xx xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zavedení xxxx xxxxx xx připraven xxx xxxxxx, případně xxx učinil první xxxx x jeho xxxxxxxx, a xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xx očekávat, že xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx benefitovat.

V xxxxxxx typizovaného xxxxxxxxxx xx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx trhu, xxxx xx xxx nutně xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v daném xxxxxxxxxx období skutečně xxxxxxx.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx charakteristický xxxx, xx v xxxxxxxx xxxxx určit, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx vzniku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx k xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx naplnění xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxx x xxxxx z xxxx.

3. Údaje x xxxxxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx popsána x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx všeobecně xxxxx xxxxxxxx, například Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, xxx Xxxxx Jersey xxxx karusel. Xxxxx xxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxx není xxxxx, xxxx nutné xxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx popíše xxxxx xxxxxxxxxx, tedy jaké xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxxx spočívá.

Smyslem xxxxxx xxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Pokud xx ně xxxx xxxxxxxxxx spoléhá, xxx xxxxx xxxxxxxxxx tak, xx bude xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxx xxxx „[xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx]“. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx popis uspořádání xxxxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xxx x sobě xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pořádek. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxx §21 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx vymezuje občanský xxxxxxx x §504, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx tajemstvím xxxx xxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx držitel za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx x ty xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.

Xxxxx xxx x samotné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx celek, xxxxx xx dovolávat toho, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx zaváděné xxxxxxxx.

4. Xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx: x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx míru xx třeba uvést xxx, ke xxxxxxx xxx buď xxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxx zavedení x xxxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxx xxxxx nestalo, den, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx předpokládá. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx dne xxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx uspořádání. Xxxx xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx kroku x zavedení xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxx x dispozici, xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxx by xxx nutně muselo xxx svého uživatele, xxxxx xx xxxx xxxxx první xxxx x jeho xxxxxxxx.

5. Xxxxx x právním xxxxxxx uspořádání: uvedou xx všechna ustanovení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxx xxxx, jejichž xxxxxx má být x uspořádání xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx.

6. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxx x xxxxx hodnotě xxxxxxxxxx. Xxxxx x hodnotu xxxxxx výhody, která xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

7. Xxxxx x xxxxxxxxx členských xxxxxxx Xxxxxxxx unie: uvede xx seznam xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx vliv nebo xx kterých například xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předepisuje xxxxx kroky, xxx xxxx dosaženo xxxxxx xxxxxx.

8. Údaje x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx být xxxxxxxxxxx dotčeny: xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx se xx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxx být xxxxxxxxx. Uvedou xx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x některému xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx (xxxxx vztahem xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxx x tím xx x oznámení xxxxx xxxx označí.

Pokud xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x údajů uvedených x xxxxxxxx 1, xxx zprostředkovatel xxxx xxxxx neuvede x xxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 2:

Xxxxxxxxx xx náležitosti oznámení x xxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx oznámení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§14l xxxx. 2), pokud xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx DAC 6 xxxxxx pouze informace xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx 3:

X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 6 xx vymezuje okruh xxxxx, které xx x xxxxxxxx uvádějí x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx uspořádání x xxxxxxx osobách, které xx mohly být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X odstavci 4:

X xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 6 xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx konkrétního xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o využívání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uspořádání.

K §14x

Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx.

X xxxxxxxxx 1 x 2:

Xxxxxxxxxx lhůtou xxx xxxxxx oznámení xx 30 xxx xxx dne, kdy xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx zavedení uspořádání.

Zpřístupněním xxx zavedení xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx přizpůsobení uspořádání xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx xx xxxxxxx jak xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxxx uživatelem xxxxxx uspořádání.

K xxxxxxxx 3:

X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 30 xxxxx lhůty. Ta xxxxxx x xxx, xxx xxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx, tedy xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plnit. X v xxxxx xxxxxxx xxxx platí xxxxxxxxxx limit xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx. 1, xxxx xxxxx 30 dnů xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx na xxxx.

X xxxxxxxx 4:

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx došlo x xxxxx xxxxx x xxxxx uspořádání, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx údaje xxxxx poskytnuté. Lhůta xxx xxxxxxxx xxxx 30 xxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X §14o

Směrnice XXX 6 x xx. 8xx xxxx. 15 xxxxxxx, xx „[z]e xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx správy xxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se má xxxxxxxxx, xxxxx vyvozovat xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx skutečnost xx xxxx x sobě xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx vylučovat xxxxxx xxxxxx nečinnosti správce xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx, což xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xx xxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xx podle §13u xx. zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní vyměňují xxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx, by xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oznámeného xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx. úkonem xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxx xxx.

X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, aby nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx daně a xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx daní.

K §14x

Xxxxxxx xxxxxxxx DAC 6 xxxxxx xxxxxxxxx prokázat xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx je třeba xxxxxx xxxxxxxxx řádnost xxxxxx povinností xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx ostatních xxxxx xxxxxxxxxxx výměny xxxxxxxxx xx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro uchovávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinností xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxxxxx uspořádání.

K §14x

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jaký xx xxxxxxx i x případě ostatních xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §13x x §13zo).

K §14x

X xxxxxxxx 1:

Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxxx xxxxxxx (§14x), xxxxxxx xxx tato xxxxxxxxx xxxxxx imperfektní, xxxx xxx s xxxxx nesplněním spojena xxxxxx. Xxxxxxx jako x případě xxxxxx xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx (§13n x §13xx) xx stanoví, xx xxxxx xxxxxxx xxxx pokuta xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx podle §247a xxxxxxxx xxxx.

X odstavci 2:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxx xxxxxxxxxx vázáni xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx stanovuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§14x), xxxxxxx aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx spojena xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxx jiných xxxxx automatické xxxxxx xxxxxxxxx (§13x a §13xx) se xxxxxxx, xx touto xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §247a xxxxxxxx xxxx.

X odstavci 3:

Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§13x a §13zp) xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokutou.

Výše xxxxx xxxxxxx pořádkové pokuty xxxxxxxx standardní horní xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepeněžité xxxxxx xxx správě xxxx (§247 xxxx. 2 xxxxxxxx řádu).

K xxxxxxx xxxxxx:

X případě xxxxx pokut xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx §248 xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dbá xxxxxxx xxxx xx to, xxx pokuta xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

X §14s

V xxxxxxx xx xxxxxxxx XXX 6 se xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx do 1 xxxxxx xx jeho xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxx počítání času xxxxx daňového xxxx.

X xxxxx výměně informací xxx v xxxxxxx x xxx xxxxx 1. xxxxxxxxx 2020. Xxxxxxxx XXX 6 xxxx stanoví, xx x první výměně xxxxxxxxx xx dojít xx 31. xxxxx 2020, xxxxx xxx xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx času a xxxxxxxx Evropské xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x ohledem xx různé zvyklosti x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx k xxxxxx xxxxx x několik xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx směrnice. Xxxxx xx xxxx obecné xxxxxxxx vztáhne x xx xxxxx výměnu xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx, že postačí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx x není xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx x 1 xxx xxxxxx lhůtu xxx xxxxxxx xxxxx výměny xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §12x x obdobně xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx prvkem xxxxx oznámené xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx.

X xxxx 9 (§14)

Xx xxxxxxxx nového xxxxxx 6 do části xxxxx xxxxx XXX xxxx 2 xx xxxxx xxxxxxxxxx začínajících xxxxxx 13 xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 60. X xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx dochází xx xxxxxxxx §14 x §15 xx xxxxxxxx §15 s xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 14.

X xxxx 10 (§15)

X xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxx xxx. spontánní xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx výměna xxxx upravena xxxxx x xxxxxxx ustanovení. Xxxx xxxxxxxx 1 x 2 odpovídají xxxxxxxxxxx §14 xxxx. 1 a 2. Xxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §15 xxxx. 1 x 2.

X xxxx 11 (Příloha x. 3 x xxxxxx)

Xxxxxxxx XXX 6 xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „uspořádání“. Xxxxxxx xxxx stanoví xxxx xxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxx, xxx bylo xxxx xxxxxxxxxxxx uspořádání nutné xxxxxxx. Xxx již xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx, xx přeshraniční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xxxx neznamená, že xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sankce.

Příloha xx xxxx xx xxx hlavy. V xxxxx X xx xxxxxxx tzv. xxxx xxxxxxxx přínosu, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx XX je xxx xxxxxxxx xxxxxx 15 xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx 5 xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx znaků xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx XX. Xxx bylo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx klasifikováno xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx, aby naplnilo xxx xxxxx charakteristický xxxx.

Xxxxxxxxxx splní xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je získání xxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znaky xxx uplatnit xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxx. xxxx hlavního přínosu. Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxx obecných xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. X), xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx charakteristických xxxxx xxxxxxxxx s testem xxxxxxxx xxxxxxx (čl. X), x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xx. X xxxx. 1 xxxx. b) xxx 1 a xx. X xxxx. 1 xxxx. x) x x)).

Xxxx hlavního xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx příčinná xxxxxxxxxx xxxx charakteristickým xxxxxx uspořádání (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx testu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx některé xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxxx xxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx cokoliv x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx příkladem xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx typické, xxxxxxx s klientem xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx. Xxx-Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx neboli XXX). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx naplnění xxxxx xxxxxxxxxx. Charakteristický xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxx x testem xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxxxx xx xx chvíli, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx musí zůstat x xxxxxx málo xxxxx, protože xx xxxxx xxxx správce xxxx či zákonodárce xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx by xxxxxxxxxx přestalo xxxxxxxx xxxxxx. Xx lze xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Před xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vyhnout xx xxxxxxx xx některé xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx odmítl xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx odmítá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxx, dokud nebyl xxxxxxx všeobecně xxxxx, xx zákonodárce přistoupil x přijetí xxxxxx xxxxxx objektivní xxxxxxxxxxxx xx přestupek provozovatele xxxxxxx (§125f xxxxxx x. 361/2000 Sb., x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxx provozu)). V xxxxx xxxxxxx by xxxx možné xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxx, xxx xx daňovém, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx doby, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx následně xxxxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx uspořádání vede x xxxxxx xxxxxx xxxxx proto, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, x pokud xx xxxx xxxx xxxxxx, xxx xx x daňové xxxxxx xxxxxxx, pak xx xxxxxx test xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx naopak xxxx xxxxxxxxxx vede x xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx jinak naplňuje xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx není xxxxx xxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx vede. Pokud xxx například xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxx xxx ohledu xx to, xxx xx veřejně xxxxx xx nikoliv, pak xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x když xx x uspořádáním xxxxxxxxx důvěrně. V xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx důvod xxx xxxxxxx daňové xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx jít x prostou ochranu xxxx-xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx prospěch, xxxxx by xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx se daňovým xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx daně x xxxxxxxx státě xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx obecných xxxxxxxxxxxxxxxxxx znaků spojených x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xx. X):

Xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x doposud xxxxxxx způsoby, jak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx x xxxxxx heuristické xxxxx, xx xxx xxxxxx naplnění bezpodmínečně xxxxx, aby došlo x xxxxxxxx testu xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx x testu xxxxxxxx přínosu).

Charakteristický xxxx xxxxxxxxxx (čl. X xxxx. 1) je xxxxxxx proto, xx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx pro získání xxxxxx výhody závisí xx tom, xxx xx xxxxxxx známé, xxxxx, xx využívá xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx systému, xx xxx xxx x xxxxx v xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že takové xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx odměny (xx. X xxxx. 2) xx xxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxx, xxxxx přínos xxx získání xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx, zda xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx její xxxx, xxxxx, že uspořádání xxxxxxx takové mezery xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, ať xxx jde x xxxxx x zákoně xx v postupu xxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx něj xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx běžně známé x xxxxxxxx xx xxxx (pokud xx xxxx běžně xxxxxxxx xx trhu, xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxx cenu xxxxxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx. XXXX. Mandatory Xxxxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxx 12: 2015 Xxxxx Xxxxxx. Xxxxx: OECD Xxxxxxxxxx, 2015. OECD/G20 Base Xxxxxxx and Profit Xxxxxxxx Xxxxxxx. ISBN 978-92-64-24144-2. XXX 10.1787/9789264241442-en. xxx. 40). X xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxxxxxxxxx (xx. X xxxx. 3) xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§14e xxxx. 1). Xxxxx xx tak xxxxx xxxxxxxx takové uspořádání, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zavést u xxxx uživatele, xxxxx xxx získá xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nežádoucí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx jde x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx správce xxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx oznamovací povinnosti.

Skupina xxxxxxxxxx charakteristických xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (čl. X):

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx známé principy x xxxxxxx, kterými xx xxxxx docílit xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx žádoucí, xxx xxxx xxxxxxxxxx, která xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx x postupech xxxxxxxx, oznamována. X xxxx jde xxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, o xxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx daňovým povinnostem, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx daňové výhody, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx. X tohoto xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojeny x testem xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx znak využití xxxxxx (čl. B xxxx. 1) je xxxxxxx xxxxx, xx xxxx známy xxxxxxx, xxx docházelo x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxx ztrátová xxxxxxxxxx, byla ukončena xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx by xxxxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx než právě xxxxxxxx této daňové xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, protože xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x případné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx. Například xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx cílem xx xxxxxx za xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx držená různými xxxxxxxxxxxx xxx, že xx vyhledána xxxxxxxxxx x nízkou hodnotou, xx xxx xxxxx, xx xx xx xxxxxx, xxxx xxxxx, xx se x xxxxxx stavu blíží, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x následně xxxx xxxxxxxx xxxx činnost. Xxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx daňové xxxxxx, x proto xx nemělo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx změny xxxxxxxxxx xxxxxx (xx. B xxxx. 2) xx xxxxxxx xxxxx, že xxxx známy případy, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx, x xx xxxxx z xxxx důvodu, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx výhody.

Charakteristický znak xxxxxxx transakce (xx. X xxxx. 3) xx xxxxxxx xxxxx, xx jsou xxxxx xxxxxxx, xxx docházelo x vyhýbání xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řetězec xxxxxxxxx, v rámci xxxxxxx xxx dosáhnout xxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (čl. X):

Xxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, kterými je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výhody, x xx x souvislosti x xxxxxxxxxxxxxx transakcemi.

Charakteristický xxxx vyvedení xxxxxx (xx. C xxxx. 1) xx vymezen xxxxx, xx jsou xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx byl xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, kde následně xxxxx zdaněn.

Tento charakteristický xxxx xx 5 xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx způsoby, jak xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Zatímco x 2 xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx x tomu, xx dané uspořádání xx xxxx být xxxxxxxxxx, xxx u 3 xxxxxxx je xxxxx současné splnění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x sobě nemusí xxxxxxxxxxxx vyvedení xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx přidružené xxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx rezidentem, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx unií xx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx (OECD) xxxxxxxxxx xx nespolupracující.

V případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx tato xxxxxxxxx xxxxxx proto, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx tom xxx xxxxx, xx xxxxx z xxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx příčiny. Xx tak xxxxx, xxx nastala x xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx bylo xxxxx usuzovat, xx xx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx vícenásobného xxxxxxxxxx (xx. C xxxx. 2) xx xxxxxxx proto, xx xxxx známy případy, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx ve xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx majetku, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx celkových xxxxxxxxxxx xxxxxxx x tím xx xxxxxxx základu xxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xx. C xxxx. 3) xx xxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx docházelo x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xx. X xxxx. 4) xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx docházelo k xxxxxxxx se daňovým xxxxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx tato aktiva, xxx xxxx xxxx x xxxxxxxx zisků.

Skupina xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. X):

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx skupině xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxx x xxxx xx cíl xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (§13x xx.) xxxxx xxxxxxxx XXX 2 a xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (CRS) xxxxxxxx XXXX x x xxxxxxxxxx skutečných xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx legalizaci xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx terorismu.

Automatická xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spočívá x tom, že xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx finančních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx automaticky vyměňovány xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx má xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx bez xxxxxx osobnosti xxxxxxx xxxxxxx x toho xxxxxx, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx státu xxxx xxxxxxxxxx, tedy xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx (xx. D xxxx. 1). Xxx výměně xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx státy Americkými xxxxx xxx. xxxxxx XXXXX (Xxxxxx xxxx Xxxxxx republikou a Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xx xxxxxx předpisy Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxx Act xxxxxxxxx xxx č. 72/2014 Sb. m. s.) xx xxxxxxxxxxx podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. Naopak xxxx xxxxx, že pokud xx xxxx uspořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxx xxxxxx FATCA xxxx x xxxx xxxxx x xxxxx zahrnovalo xxxxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx, že xxxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, šlo xx x naplnění xxxxxx xxxxx (čl. X xxxx. 1 xxxx. x)).

Xxxxxxxx charakteristického xxxxx obcházení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx demonstrativní výčet xxxxxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxx společný xxxxxxxx xxxxxxxx:

- Společný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojem xxxxxxxx xxxx (xxxx. xx. X přílohy x. 1 x xxxxxx x mezinárodní spolupráci xxx správě xxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxx podléhají xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Není xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx produktů, které xxxx nenaplní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účelům. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx produktů, xxxxxx charakteristický xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx standardu xxx xxxxxxxxxx.

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznamování xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx státy xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§13e xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx daní). Xxxxxxxxxx aktiv do xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, že xxxx xxxxxx nebudou xxxxxxxx oznamování podle Xxxxxxxxxx standardu pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxx právě snahou x obcházení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx uspořádání xxxxxxxxxxxxxxxx znak obcházení Xxxxxxxxxx standardu xxx xxxxxxxxxx.

- Xxxxx charakteru xxxxxx nebo xxxxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

- Xxxxx Xxxxxxxxxx standardu pro xxxxxxxxxx jsou finanční xxxxxxxxx členěny xx xxxxxxxxxx x neoznamující xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx předepisuje, xxx xxx změněn charakter xxxxxxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytovat informace x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx standardu xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx obcházení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx oznamovací xxxxxxxxxx.

- V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx oznamování méně xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx informací x jejich finančních xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx entity (xx. X xxxxxxx x. 1 x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx). Xxxxxxx takových entit xxxx právních xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxx x výměně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtech, xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx oznamování, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Společného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx strukturou se xxxxxx zejména společnost xxxxx §2716 xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, koncern x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx právní xxxxxx, ale xxxxxxx xxxx x xxxx xxx osobu, ani xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

- Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx oznamování xxxxxxxxxxx xxxxxxx náležité xxxx (xxxx. přílohu č. 2 k xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx oznamovaných xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx například xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx majitele xxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x&xxxx; využívání xxxxxx těchto xxxxxxx xxxx obcházejících xx, xxxx být vedeno xxxxx snahou x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx standardu xxx oznamování, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Společného xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx. Xx platí xxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx dodržování xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxx zjišťování skutečných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jednotek xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxx xxxxxx xxx xxxx správci xxxx xxxxxxx majetek xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx nebo obcházení xxxxxx opatření, tak xxxxxxxxxxxxxxx vedou i x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx podléhají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx zjišťování xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx charakteristický xxxx zastření skutečného xxxxxxxxxxx (čl. X xxxx. 2). Tento xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx netransparentního řetězce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx zvláštních xxxxxxxxxxxxxxxxxx znaků xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx cen (xx. X):

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx. převodních xxx, xxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx, při xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx tzv. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx-xxxxxx xxxxxxxxx), xxxx xx, xx xxxxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx prováděny xx xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx nedodržení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx uskutečněna xx netržní xxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx únikům. Xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxxxxx dojít x úpravě výše xxxxxxx xxxx. X xxxxxx důvodů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx pozornost, x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxx pro xxxxxx xxxxxxxx, tak xxx xxxxxxx xxxx. Z xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx plnění povinnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx a střední xxxxxxx. Zatímco x xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx. XXXX. OECD Transfer Xxxxxxx Xxxxxxxxxx for Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxx Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx: XXXX Xxxxxxxxxx, 2010. XXXX 978-92-64-09018-7), tento xxxxx se v xxxxxxxx době xxxxxx x připouštějí xx xxx xxxxxxxx jednostranně xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx dohodnutá bilaterálně xx multilaterálně x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. XXXX. XXXX Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx and Tax Xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx: OECD Xxxxxxxxxx, 2017. XXXX 978-92-64-26512-7).

Xxxxxxxxxxxxxxxx znak využití xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečného xxxxxxxx (xx. E xxxx. 1) je xxxxxxx proto, xx xxxx xxxxx případy, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx jednostranně xxxxxxxx pravidla bezpečného xxxxxxxx pro převodní xxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx posouzena xxxxx xx xx xxxx xxxxxxx. Výsledkem xxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx výhody xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx využití xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv (xx. X xxxx. 2) xx xxxxxxx xxxxx, xx jsou xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx těžko xxxxxxxxxx xxxxxxxx aktiva, například xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osoby, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx daně x xxxx i ke xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitroskupinového xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx (xx. X xxxx. 3) je xxxxxxx xxxxx, že jsou xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx povinnostem xxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osob tak, xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx rizika xxxxx xxxx více xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxx x této xxxxxxx, a to x takové xxxx, xx xx v xxxxxxxxx 3 xxx xxxxxxx více než 50% xxxxxx xxxxxxx xxxxx před úroky x xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXXX) xxxx xxxx jednotek, xxxxx xxxx funkce, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vyvádění xxxxx do jiného xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X xx. VII – xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx XXX 6 stanoví, že xxxxxxxxxx povinnosti podléhají xxxx ta xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx krok xxxx dnem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (20 xxx xx 5. červnu 2018, xxxx 25. června 2018) x dnem xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

Z xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sice xxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (lhůta xxxx xx 31. xxxxx 2020), xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nepravá retroaktivita xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx povinnost není xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx předvídatelná, xxxxxxx xxxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx DAC 6, xxxxx zavazovala Xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravu, xxxxx xxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

X xxxxx xxxx – xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

X xx. XXXX

X souvislosti x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx se doplňuje xxxxxxxxx výčet xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxx procesní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx část xxxxxx x zvláštních xxxxxxxx soudních.

K části xxxxx – xxxxxxxx

X xx. XX

X xxxx 1

X důvodu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 1. xxxxx 2020 xx xxxxxxxx obecná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx z přidané xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx režimu xxx xxxxxxxx službu xx xxxxxxxxx xx 1. xxxxx 2022 x xxxxxx xxxxxxxx přizpůsobení xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci xxx xxxxxx xxxx xx stanovuje v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX 6.

X xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nejdříve, xxx bude xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx spolupráci při xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx důvodu xx stanovuje xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x. 309/1999 Xx., x Xxxxxx xxxxxx x x Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx smluv.

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx účinku xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

V Praze dne 30. července 2019

Xxxxxxxx xxxxx:

Xxx. Xxxxxx Xxxxx x. x.

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXx. Xxxxx Schillerová, Xx.X., x. r.

XXXXXXXXX TABULKA XXXXXX XXXXXXXX XX S XXXXXXXXXXXX EU

1) Xxxxx xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x příjmů, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů:

Návrh xxxxxx, xxxxxx se xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxxxxxx daňových xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x x oblasti zamezení xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX

Xxxxxxxxxx

XXXXX č.

Ustanovení

ČÁST XXXXX Xx. X xxx 5

32016L1164

Xxxxxx 4 xxxx. 2

XXXX PRVNÍ Xx. X xxx 6

32016L1164

Xxxxxx 1

Xxxxxx 4 xxxx. 2

XXXX PRVNÍ Čl. X xxx 8

32016L1164

Xxxxxx 5 xxxx. 5

ČÁST XXXXX Xx. X xxx 21

32016L1164

Článek 8 xxxx. 3

XXXX PRVNÍ Xx. X bod 22

32016L1164

Xxxxxx 8 odst. 7

Xxxxx

Xxxxx předpisu

32016L1164

Směrnice Xxxx (XX) 2016/1164 xx xxx 12. xxxxxxxx 2016, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx povinnostem, které xxxx přímý vliv xx fungování xxxxxxxxx xxxx.

2) Xxxxx zákona x. 353/2003 Sb., x xxxxxxxxxxx daních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx:

Xxxxx zákona, kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x x oblasti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XX

Xxxxxxxxxx

XXXXX x.

Xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX Xx. X xxx 1

32019L0475

Xx. 3

XXXX XXXXX Čl. X xxx 2

32019L0475

Xx. 2

Celex

Název xxxxxxxx

32019L0475

Xxxxxxxx Rady (EU) 2019/475 xx xxx 18. února 2019, xxxxxx se xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x 2008/118/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx x'Xxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx xx xxxxxxx území xxxx x do územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/XX

3) Xxxxx zákona x. 235/2004, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx, kterým xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x implementací daňových xxxxxxxx Xxxxxxxx unie x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zdanění

Odpovídající xxxxxxx XX

Xxxxxxxxxx

XXXXX č.

Ustanovení

ČÁST XXXXX Xx. XXX xxx 1

32018L1910

Xxxxxx 2 xxxx. 1

32019L0475

Xxxxxx 3

XXXX XXXXX Čl. XXX xxx 2

32006L0112

Xxxxxx 17 xxxx. 1 2. xxxxxxx.

32006L0112

Xxxxxx 17 odst. 2 xxxx. a) xx x), e), x) x x)

32009L0162

Xxxxxx 1 odst. 4 xx. 17 xxxx. 2 xxxx. x)

32010L0045

Xxxxxx 1 xxxx. 1 xx. 17 xxxx. 2 xxxx. x)

32006L0112

Xxxxxx 17 xxxx. 3

XXXX XXXXX Čl. XXX xxx 3

32006L0112

Článek 283 xxxx. 2

XXXXX Xx. XXX xxx 4

32006L0112

Xxxxxx 283 xxxx. 2

ČÁST XXXXX Čl. XXX xxx 5

32018L1910

Xxxxxx 1 xxxx. 2 xx. 36x

XXXXX Čl. III xxx 6

32006L0112

Xxxxxx 37 xxxx. 1

ČÁST XXXXX Xx. XXX xxx 10

32006L0112

Xxxxxx 17 xxxx. 1 1. xxxxxxx.

XXXX XXXXX Čl. XXX xxx 11

32006L0112

Článek 17 xxxx. 2 písm. x) xx c), x), g) x x)

32009L0162

Xxxxxx 1 xxxx. 4 xx. 17 xxxx. 2 písm. x)

32010L0045

Xxxxxx 1 odst. 1 čl. 17 xxxx. 2 xxxx. x)

32006L0112

Xxxxxx 17 xxxx. 3

32009L0162

Xxxxxx 1 xxxx. 4 čl. 17 xxxx. 2 xxxx. x)

32010L0045

Xxxxxx 1 xxxx. 1 xx. 17 xxxx. 2 písm. x)

XXXX XXXXX Xx. XXX xxx 12

32006L0112

Xxxxxx 20 1. xxxx.

Xxxxxx 23

XXXX XXXXX Xx. XXX xxx 13

32006L0112

Xxxxxx 20 1. xxxx.

XXXX XXXXX Xx. III xxx 14

32006L0112

Článek 20 1. xxxx.

Xxxxxx 23

XXXX XXXXX Čl. XXX xxx 15

32006L0112

Xxxxxx 20 1. xxxx.

XXXX XXXXX Xx. III bod 18

32006L0112

Xxxxxx 21

ČÁST XXXXX Xx. XXX xxx 19

32006L0112

Xxxxxx 21

XXXX XXXXX Xx. XXX xxx 20

32006L0112

Xxxxxx 21

XXXX XXXXX Xx. XXX xxx 22

32006L0112

Xxxxxx 141

32006L0112

Xxxxxx 197 xxxx. 1

ČÁST XXXXX Xx. XXX xxx 23

32018L1910

Xxxxxx 1 xxxx. 1 xx. 17x

XXXX XXXXX Xx. XXX xxx 24

32010L0045

Xxxxxx 1 xxxx. 2 Xx. 64 xxxx. 2

Xxxxxx 1 xxxx. 4 Xx. 67 xxxx. 2 1. xxxxxxx.

32006L0112

Xxxxxx 17 xxxx. 3

32018L1910

Článek 1 xxxx. 1 Xxxxxx 17x odst. 3 písm. x)

XXXX XXXXX Xx. XXX xxx 28

32018L1910

Xxxxxx 1 xxxx. 3 xxxx. x) x b) xx. 138 xxxx. 1 x 1x

XXXX XXXXX Xx. XXX xxx 29

32006L0112

Článek 138 xxxx. 2 xxxx. x)

XXXX XXXXX Xx. XXX xxx 30

32006L0112

Xxxxxx 146 xxxx. 1 xxxx. a), b)

Článek 278

Xxxxxx 279

Xxxxxx 280

ČÁST XXXXX Xx. XXX xxx 31

32006L0112

Xxxxxx 146 xxxx. 1 písm. x), x)

XXXX DRUHÁ Xx. XXX xxx 35

32009L0069

Xxxxxx 1 xxxx. 3 písm. b) Xxxxxx 143 odst. 2 1. pododst.

ČÁST XXXXX Xx. XXX xxx 40

32006L0112

Článek 63

Článek 307 1. pododst.

ČÁST XXXXX Xx. III xxx 45

32018L1910

Xxxxxx 1 xxxx. 4 xx. 243 xxxx. 3

DRUHÁ Xx. XXX bod 46

32018L1910

Xxxxxx 1 xxxx. 5 xx. 262 xxxx. 1

XXXX DRUHÁ Xx. III bod 47

32018L1910

Xxxxxx 1 odst. 5 xx. 262 xxxx. 1

XXXX XXXXX Xx. XXX bod 48

32018L1910

Xxxxxx 1 xxxx. 5 xx. 262 xxxx. 2

ČÁST XXXXX Xx. XXX bod 49

32018L1910

Xxxxxx 1 odst. 5 xx. 262 xxxx. 1

Celex

Název xxxxxxxx

32006L0112

Xxxxxxxx Xxxx 2006/112/XX xx xxx 28. listopadu 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx

32009L0069

Xxxxxxxx Xxxx 2009/69/XX xx xxx 25. xxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2006/112/XX o xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx hodnoty, xxxxx xxx o xxxxxx úniky xxxxxxx x xxxxxxx

32009L0162

Xxxxxxxx Rady 2009/162/XX ze xxx 22. xxxxxxxx 2009, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2006/112/XX x společném xxxxxxx daně z xxxxxxx xxxxxxx

32010L0045

Xxxxxxxx Xxxx 2010/45/XX ze dne 13. července 2010, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX x xxxxxxxxx xxxxxxx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

32018L1910

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/1910 xx xxx 4. prosince 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx a zjednodušení xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx členskými xxxxx

4) Změna zákona x. 164/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx správě daní x o xxxxx xxxxxxx souvisejících zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx zákona, kterým xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx EU

Ustanovení

CELEX x.

Xxxxxxxxxx

XXXX XXXXXX Čl. VII xxx 1

32018L0822 xx xxxxx 32018X0822 X(02)

Xx. 2 odst. 1

XXXX XXXXXX Xx. VI xxx 5

32018L0822xx xxxxx 32018X0822 R(02)

Čl. 1 xxxx. 1 písm. x) – Xx. 3 xxx 9 xxxx. x)

XXXX ČTVRTÁ Xx. VII bod 6

32018L0822xx znění 32018L0822 X(02)

Xx. 1 odst. 1 xxxx. x) – Čl. 3 xxx 9 xxxx. x)

XXXX ČTVRTÁ Xx. XX bod 8

32018L0822xx xxxxx 32018L0822 X(02)

Xx. 1 odst. 1 xxxx. b) - Xx. 3 odst. 19

Xx. 1 xxxx. 4 - Xx. 21 xxxx. 5

ČÁST XXXXXX Xx. XX xxx 8

32018L0822ve xxxxx 32018X0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 1 písm. x) - Čl. 3 xxxx. 22

ČÁST XXXXXX Xx. VI xxx 8

32018L0822ve xxxxx 32018X0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 1 písm. x) - Xx. 3 xxx 23

XXXX XXXXXX Čl. VI xxx 8

32018L0822xx xxxxx 32018X0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x) - Xx. 3 xxx 21

XXXX XXXXXX Xx. XX xxx 8

32018L0822xx xxxxx 32018X0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 1 písm. x) - Xx. 3 xxx 18

ČÁST XXXXXX Čl. XX xxx 8

32018L0822 xx xxxxx 32018X0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 1 xxxx. x) - Xx. 3 xxx 24

Xx. 1 xxxx. 1 xxxx. b) - Xx. 3 xxx 25

XXXX XXXXXX Xx. XX xxx 8

32018L0822xx xxxxx 32018X0822 R(02)

Čl. 1 xxxx. 1 xxxx. x) - Xx. 3 xxx 19

Xx. 1 odst. 1 písm. x) - Čl. 3 xxx 18

XXXX ČTVRTÁ Xx. XX xxx 8

32018L0822xx xxxxx 32018X0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 1 xxxx. b) - Čl. 3 xxx 20

XXXX ČTVRTÁ Xx. XX bod 8

32018L0822xx znění 32018L0822 X(02)

Xx. 1 odst. 2 - Čl. 8xx xxxx. 1

Xx. 1 odst. 2 - Xx. 8ab xxxx. 6

XXXX XXXXXX Xx. VI xxx 8

32018L0822xx znění 32018L0822 X(02)

Xx. 1 odst. 2 - Čl. 8xx odst. 5

ČÁST XXXXXX Xx. XX xxx 8

32018L0822xx znění 32018X0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 2 - Xx. 8ab xxxx. 5

XXXX XXXXXX Xx. XX xxx 8

32018L0822xx xxxxx 32018X0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 2 - Xx. 8ab xxxx. 3

Čl. 1 xxxx. 2 - Xx. 8xx xxxx. 7

Xx. 1 xxxx. 2 - Xx. 8xx odst. 2

Čl. 8xx xxxx. 10

Čl. 1 xxxx. 2 - Xx. 8xx xxxx. 4

Xx. 1 xxxx. 2 - Xx. 8xx odst. 8

Xx. 1 odst. 2 - Xx. 8xx xxxx. 9

Xx. 1 xxxx. 2 - Čl. 8ab xxxx. 10

XXXX XXXXXX Xx. VI xxx 8

32018L0822xx xxxxx 32018L0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 2&xxxx; - Čl. 8xx odst. 14

Čl. 1 odst. 2 - Čl. 8xx xxxx. 2

Čl. 1 xxxx. 2 - Xx. 8xx xxxx. 17

XXXX ČTVRTÁ Xx. XX bod 8

32018L0822ve xxxxx 32018X0822 R(02)

Čl. 1 xxxx. 2 - Xx. 8xx xxxx. 1

Čl. 1 xxxx. 2 - Xx. 8ab odst. 2

XXXX XXXXXX Xx. XX xxx 8

32018L0822ve xxxxx 32018X0822 R(02)

Čl. 1 odst. 2 - Xx. 8ab xxxx. 15

XXXX ČTVRTÁ Xx. XX xxx 8

32018L0822xx xxxxx 32018X0822 X(02)

Xx. 1 odst. 2 - Xx. 8xx xxxx. 4

Xx. 1 xxxx. 2 - Čl. 8ab xxxx. 8

Xx. 1 xxxx. 2 - Xx. 8ab xxxx. 10

XXXX XXXXXX Xx. XX bod 8

32018L0822xx xxxxx 32018L0822 X(02)

XXXX XXXXXX Xx. XX xxx 8

32018L0822xx znění 32018X0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 2 - Xx. 8xx xxxx. 18

XXXX XXXXXX Čl. XX xxx 10

32011L0016

Článek 9 odst. 1

Xxxxxx 9 xxxx. 2

Xxxxxx 10 xxxx. 1

Xxxxxx 10 odst. 2

XXXX XXXXXX Čl. XX xxx 11

32018L0822ve znění 32018X0822 X(02)

Xxxxxxx - Xxxxxxx XX XXXXXXX XX

XXXX XXXXXX Čl. XXX

32018L0822xx znění 32018X0822 X(02)

Xx. 1 xxxx. 2 - Xx. 8xx xxxx. 12

Xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx

32011L0016

Xxxxxxxx Xxxx 2011/16/XX xx xxx 15. xxxxx 2011 x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx 77/799/XXX 32018L0822 XXXXXXXX XXXX (EU) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxxxx k přeshraničním xxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx

32018L0822(02)

Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, kterou xx xxxx xxxxxxxx 2011/16/XX, pokud xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx daní xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. L 139, 5.6.2018)

5) Xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx x v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx předpis XX

Xxxxxxxxxx

XXXXX x.

Xxxxxxxxxx

XXXX XXXXX Čl. X

32018L0822(02)

Xx. 2 xxxx. 1

32018L1910

Xxxxxx 2 odst. 1

32019L0475

Xxxxxx 3

Celex

Název xxxxxxxx

32018L0822

XXXXXXXX XXXX (XX) 2018/822 xx dne 25. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2011/16/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx daní ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxx

32018X0822X(02)

Xxxxxx směrnice Xxxx (XX) 2018/822 xx xxx 25. xxxxxx 2018, xxxxxx xx xxxx směrnice 2011/16/XX, pokud xxx x xxxxxxxx automatickou xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx oznamovat (Xx. xxxx. X 139, 5.6.2018)

32018L1910

Xxxxxxxx Rady (XX) 2018/1910 xx xxx 4. xxxxxxxx 2018, xxxxxx xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx určitých xxxxxxxx x systému xxxx x přidané xxxxxxx xxx obchod xxxx členskými xxxxx

32019L0475

Xxxxxxxx Xxxx (XX) 2019/475 xx dne 18. xxxxx 2019, kterou xx mění xxxxxxxx 2006/112/XX a 2008/118/XX, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx d'Italia a xxxxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx do xxxxxxx xxxxx unie a xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2008/118/XX

Xxxxx xxxxx xxx.xxx.xx