Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
648/1992 Sb. Sdělení o sjednání Mezninárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů R P
646/1992 Sb. Sdělení o Dohodě mezi mezi vládou ČSFR a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic R P
643/1992 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi ČSFR a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách R P
635/1992 Sb. Oznámení o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům R P
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele R P
633/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb. R P
628/1992 Sb. Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách č. 21 R P
627/1992 Sb. Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy č. 15 R P
625/1992 Sb. Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy R P
624/1992 Sb. Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské federativní republiky R P
623/1992 Sb. Sdělení o Dohodě mezi vládou ČSFR a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách R P
622/1992 Sb. Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy č. 49 R P
618/1992 Sb. Celní zákon R P
609/1992 Sb. Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o akademickém uznávání univerzitní kvalifikace (č. 32) R P
602/1992 Sb. Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou ČSFR a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě R P
601/1992 Sb. Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství R P
599/1992 Sb. Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv R P
598/1992 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb. R P
597/1992 Sb. Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře R P
593/1992 Sb. Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů R P