Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 28.11.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.06.2020 do 31.12.2020.


Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
589/92 Sb.

§1 §2

Poplatníci pojistného §3

Pojistné §4

Vyměřovací základ §5 §5a §5b §5c §5d

Rozhodné období §6

Sazby pojistného §7 §7a

Odvod pojistného §8 §9 §9a §10 §11 §12 §13 §13a §14 §14a §14b §14c §15

Maximální vyměřovací základy §15a §15b §16 §16a

Přeplatek pojistného §17

Promlčení pojistného §18

Způsob placení pojistného §19

Penále §20

Povolení splátek pojistného a penále §20a

Přirážka k pojistnému na sociální zabezpečení §21 §21a §22 §22a

Pravděpodobná výše pojistného §22b

Uschovávání účetních záznamů §22c §22d

Počítání času §23 §23a §23b

Tiskopisy §24

Zvláštní ustanovení §24a §25

Úhrada odvedeného pojistného §25a §25b

Přestupky §25c §25d §25e §25f

Ustanovení přechodná a závěrečná §26 §27 §27a §28 §28a §29 §30 §31 §32 §33

č. 160/1993 Sb. - Čl. IV Čl. V

č. 59/1995 Sb. - Čl. V Čl. VI Čl. VII Čl. VIII

č. 160/1995 Sb. - Čl. XVI

č. 306/1997 Sb. - Čl. IV

č. 424/2003 Sb. - Čl. VI

č. 425/2003 Sb. - Čl. IV Čl. VII

č. 359/2004 Sb. - Čl. XIII

č. 189/2006 Sb. - Čl. XXII

č. 261/2007 Sb. - Čl. XXXVII

č. 305/2008 Sb. - Čl. IV

č. 2/2009 Sb. - Čl. VII

č. 221/2009 Sb. - Čl. II Čl. III

č. 303/2009 Sb. - Čl. VII

č. 362/2009 Sb. - Čl. X

č. 347/2010 Sb. - Čl. IV

č. 364/2011 Sb. - Čl. IV

č. 470/2011 Sb. - Čl. V

č. 399/2012 Sb. - Čl. VI

č. 344/2013 Sb. - Čl. XXXVII

č. 267/2014 Sb. - Čl. XII

č. 377/2015 Sb. - Čl. VIII

č. 259/2017 Sb. - Čl. II

č. 255/2020 Sb. - §4

Nález Ústavního soudu - č. 92/1995 Sb.; č. 88/2008 Sb.; č. 80/2011 Sb.

INFORMACE

§1

(1) Xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx").

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie x xxxxxxx pojistného 96).

§2

Xxxxxxxx je příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx. Příjmem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx penále (§20), xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§21) x pokuty (§25c a 25d) xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx povinni x xxxxxxx x za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 a 3 platit xxxx xxxxxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo fyzické xxxxx, xxxxx zaměstnávají xxxxxxx jednoho zaměstnance, xxxxxxxxxxx složky xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx zaměstnanci v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx, jimiž se xxx xxxxx tohoto xxxxxx rozumějí

1. xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx též xxxxx činná x xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vznik,

2. xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx,

3. xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztah xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx,

4. xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jmenovány xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx zástupce tohoto xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx vedoucím xxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo služební xxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vykonávají xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 5 až 8 x 18,

5. soudci,

6. xxxxxxxx Poslanecké sněmovny x senátoři Senátu Xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx městských xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx Prahy xxxxxxx do funkcí, xxx zastupitelstvo xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx uvolněni,

8. členové xxxxx, xxxxxxxxx, viceprezident x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání, xxxxxxx Rady Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx, členové Xxxx Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxx rozpočtové xxxx, xxxxxxx Xxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx arbitr, zástupce xxxxxxxxxx arbitra, Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx Veřejného ochránce xxxx,

9. dobrovolní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služby,

10. xxxxx xxxxxxxx o dítě x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx 91),

11. osoby xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx práce a xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx,

12. xxxxxx xxxxxxxxxxx podle zákona x xxxxxx xxxxxx,

13. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

14. xxxxxxxxxx x jednatelé xxxxxxxxxxx x ručením xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxx pracovněprávní xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxx touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx,

15. xxxxxxxxxx,

16. xxxxxxx kolektivních orgánů xxxxxxxxx xxxxx, kteří xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xx 3, 5 xx 8, 13, 18 x 19,

17. xxxxxxxxxxx,

18. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby uvedených x §23b xxxx. 2 větě xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx trvale x Xxxxx xxxxxxxxx,

19. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx zastoupení,

20. xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 19, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx městských xxxxx xxxx xxxxxxxxx obvodů xxxxxx členěných xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx Xxxxx zvolených xx funkcí, jež xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, pro které xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, pokud xxx v souvislosti xx zaměstnáním xxxxxx xxxx xx mohly xxxxxxx příjmy ze xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx nebo xx xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx zdanění x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx z příjmů x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx zaměstnance uvedené x xxxxxxxx 3.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxx pojištění a xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx 88); xx xxxxxx zaměstnance xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx zakládajícího xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx vyměřovacího základu.

(4) Xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx účastny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 11) x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx též xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti; osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx nemocenského xxxxxxxxx xxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx a xxx xx samostatná výdělečná xxxxxxx považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x důchodovém pojištění. 32)

(5) Xxxxx dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění 33) xxxx za xxxx dobrovolné xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění.

(6) Xxxxxxxxxx zaměstnanci xxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnavatele, xxxxx xxxxx je xx xxxxx xxxxx, s xxxx Xxxxx republika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x sociálním xxxxxxxxxxx, xx-xx činný v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatele.

§4

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx základ

§5

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx byly, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx v České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx daně x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle zákona x daních x xxxxxx 35) x xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx věty první xxxxxx plnění, xxxxx xxxx v peněžní xxxx xxxxxxxxx formě xxxx formou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxx k xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x jiné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx zaměstnance.

(2) Do xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx xx z příjmů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxxxxxxxx tyto xxxxxx:

x) náhrada xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x právních předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poměry,

b) xxxxxxxx x další xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx funkčního období, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx horníků 48),

d) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx invaliditu xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx sociální xxxxxxx poskytnutá xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, požáru, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx závažné xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxx republiky - xxxxxxxx pobočkou, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx hlavní xxxxx Xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx práce") podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxxx, a xx x rozsahu, xx xxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx vyměřovacího základu xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx považován xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx zaměstnance 69), xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx příjem xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (§23b xxxx. 2); xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xx xx xxxxx xxxxx, s xxxx Česká republika xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx základ smluvního xxxxxxxxxxx jeho příjem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaměstnavateli, který xx x xxxxxxx, xx v úhradách xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx je obsažena x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx práce smluvního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x 40 %.

(5) Xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx, přepočte xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, za xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx. Pro přepočet xxx, x xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kurz, xx použije xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx uvedenému xx xxxx xxxxx; tyto xxxxx xxxx povinny xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxx ve xxxxx záznamech xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx.

§5x

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxx zaměstnanců xxxxxxxxx x §3 xxxx. 3.

§5x

(1) Vyměřovacím xxxxxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx pro xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvek na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xx xxxxxx, kterou xx xxxx, xx xxxx méně xxx 50 % daňového xxxxxxx; xxxxxxx základem xx xxx účely xxxxxx zákona xxxxxx xxxxxx daně xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §7 xxxxxx o xxxxxx x příjmů x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxx xxxxx §5 a 23 xxxxxx x xxxxxx z příjmů, xxxxx xxxx nebo xx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx republice, xxxxxxxxx daně z xxxxxx fyzických osob xxxxx zákona o xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná x kalendářním xxxx xxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x za dobu, xx xxxxxx vykonávala xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, není xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxx xx xxxx xxx, že se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců, x xxxxx byla xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx počtem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti se xxx xxxxx xxxx xxxxx nepovažuje xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomoci v xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx středníkem rozumí x jeho část, xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx netrval xx celý xxxxxxxxxx xxxxx. Xx daňový xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxxxxxx daně z xxxxxx xxxxxxxxx paušální xxxxxxx podle §7a xxxxxx x xxxxxx x příjmů, považuje xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx při xxxxxxx xxxx z xxxxxx stanovené paušální xxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxx xx nezahrnují xxxxxx, které xxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx 82) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx fyzických osob xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx se x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xxxx xxxxxxx podávat xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení; xxxx xxxxxx x xxxxxx se pro xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx x daních x xxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxx §34 xxxx. 1 zákona x daních x xxxxxx se xxxxxx xxxxxx nesnižuje.

(2) Vyměřovací xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nejméně, xxxxxxxxxx-xx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná v xxxxxxxxxxx roce

a) xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, součin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 5 věty xxxxx a platného xxx kalendářní xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx vyměřovací xxxxxx, x počtu kalendářních xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx část xxxxxxxxxxxx měsíce. Xx xxxxxx počtu xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx hlavní samostatnou xxxxxxxxxx činnost xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx měsícem se xxx účely xxxxx xxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx vykonávala hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxxxxx netrval xx xxxx kalendářní xxxxx,

x) xxx vedlejší samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxx xxxxxx xxxx činnosti xx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxxx nejnižšího měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 věty xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, za xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx kalendářních xxxxxx xxxxxx kalendářního roku, x nichž byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx část xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx, x nichž xx xxxx kalendářní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatnou výdělečnou xxxxxxx měla xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomoci x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nemocenského xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; kalendářním xxxxxxx xx pro xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx rozumí x xxxx xxxx, xx xxxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxx této činnosti xxxxxxx po celý xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx poživatel měl xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx doba dočasné xxxxxxxx neschopnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x hlavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxx. Xxxxx vyměřovací xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx nejnižšího měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §14 xxxx. 5 věty první x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xx část xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx a) větě xxxxx. Dílčí xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xx zjistí xxxx xxxxxx nejnižšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu stanoveného xxxxx §14 xxxx. 5 xxxx xxxxx x xxxxx kalendářních xxxxxx, x nichž xxxxx xx část xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx; do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíců xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedené x xxxxxxx b) xxxx xxxxx x třetí. Xxxxxxx xxxx vyměřovacího xxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti se xxxx procentní sazbou xxxxxxxx x xxxxxxxx 1 větě xxxxx xxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x kalendářním roce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx měsíce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx částka xx vynásobí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx; ustanovení xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx základ, xxxxx xxxx určuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxx než dvojnásobek xxxxxx rozhodné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro účast xxxxxxxxxxx na nemocenském xxxxxxxxx 73). Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx být vyšší xxx xxxxxx rovnající xx xxxxxxx, který x vyměřovacího xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5b odst. 1 xx kalendářní xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxx na xxxxx kalendářní měsíc, x xxxx aspoň xx část xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxx platí x xxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx základ stanovený xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po měsíci, xx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx kalendářní xxx, do měsíce x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx tento xxxxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxxx přehledu xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyšší xxx dosavadní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx měsíce, x xxxx byl xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx byl xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx následuje po xxxxxx, v xxxx xxx být xxxxx xxxxxxx xxxxx, do xxxxxx, v xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx výši xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx předpisů o xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxx §15 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxx 3 xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx základ stanovit xxxxx věty xxxxx, xxxx maximální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx, x x následujícím xxxxxxxxxxx xxxx xx kalendářní xxxxxx končící xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 odst. 1. Při doplacení xxxxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx xxxxx §14c xxxx. 5 xx xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx určeného xx xxxx dvojnásobku xxxxxx rozhodné xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx účast xxxxxxxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxx roce, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, určuje xx x následujícím kalendářním xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx, jako xx x tomto roce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxx středníkem, x xx xx xx kalendářního měsíce, x němž osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxx xxxx měla xxxxx přehled xxxxx §15 odst. 1.

§5x

(1) Xxxxxxxxxxx základem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx výši xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, kterou xx xxxx xx xxxx stanovené xxxxx xxxxxxxx 1 nebo xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodné xxxxx xxxxxxxx o nemocenském xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx v kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxxxx 3 kalendářních xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx mzdy xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§5d

Vyměřovací základy xxxxx §55c xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.

§5x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 189/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

§6

Xxxxxxxx období

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx kalendářní xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx rok, za xxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) x xxxxxxxxxxxxxx 24,8 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx 2,1 % xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, 21,5 % xx důchodové pojištění x 1,2 % xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) u zaměstnance 6,5 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

1. 29,2 % x xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxx x §5b xxxx. 1 a 2, x xxxx 28 % xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x 1,2 % na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

2. 2,1 % x xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxx x §5b xxxx. 3, jde-li x xxxxx samostatně výdělečně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 28 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 2,1 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx stanovení xxxxxxxxxx xx důchodové pojištění, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx platí.

(3) Pojistné xx xxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§7x

§7x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb.

Xxxxx xxxxxxxxxx

§8

(1) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx odvedené xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z jeho xxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx.

(2) Za xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx započitatelný xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx srazit xxxxxxxx x xxxxxx, xx tento xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx x případě, xxx xxxx xxxxxx xx x peněžní xxxxx, avšak x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx pojistného, xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jinému xxxxxxxx xx prospěch zaměstnance. Xxxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx něj xxxxxxxx zaměstnavatel xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx skončilo xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 83) xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx základě xxxxxx x xxxxxxxxx práce, x xxxxxx zúčtovaný x xxxxxx kalendářním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx výši, xxxxx nezaložila v xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx za příjem xxxxxxxxx x kalendářním xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx trvalo xxxxxxxxxx xxxxxx rozsahu xxxx zaměstnání xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dohody x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx x xxxxx měsíci.

(4) Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx vypočítat xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx.

§9

(1) Xxxxxxxxxxxxx odvádí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc xx splatné od xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopisu xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx §5a x o xxxx pojistného, které xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx, z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx uvedenou xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v elektronické xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení 97).

(3) Xxxxx zaměstnavatel xxxxxx x prokazatelných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů splnit xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx způsobem uvedeným x xxxxxxxx 2 xxxx druhé, může xxx xxxxxx v xxxxxxx podobě xx xxxxxxxxxxx tiskopise xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx postupu. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x předáním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx podle §61 xxxx. 5 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§9x

§9x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 377/2015 Sb.

§10

Má-li zaměstnavatel xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 75), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxx mzdová xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx zaměstnanců, xxx xxxxx vede xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx rozumí xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxxx xx vedena xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx; xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx útvar příslušné xxxxxxxxxxx složky xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx evidence xxxxx.

§11

Xxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx ve výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x výkonu xxxxx, xx xxxxxxx odvádět xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxx xx práci odsouzeného xxxx odměnou za xxxxx osoby ve xxxxxx zabezpečovací xxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxx [§7 xxxx. 1 xxxx. x)]. Xxxxxxx x ústav pro xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx úhrn xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobám xx výkonu zabezpečovací xxxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx výkonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx odvádět (§8 xxxx. 1), x ve xxxxx xxxxxxx v §9 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx služebního xxxxxx Xxxxxxxx služby Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx §9 odst. 2 xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx přiměřeně. Xxxxxxxxxx xxx xxxxx až xxxxx xxxxx přiměřeně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx nemocenském pojištění xxxxxxx ve vazbě.

§12

(1) Na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx 10 roků xxxxxx xxx xxx, kdy xx stal xxxxxxx xxxxxxxxx. Příslušná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 9) je povinna xx žádost xxxxxxxx xxxxxxxx nástupce xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dlužného xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná, xxxx xxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z důvodu xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; to xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxx dobrovolně účastná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx, xxxxx dluží obchodní xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo dozorčí xxxx této společnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxx též xxx xxxxx, xxxxx xxxx tímto společníkem xxxx xxxxxx.

§13

(1) Osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx odvádět xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku zaměstnanosti x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. 10)

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx platit xx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx důchodové pojištění x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx xx xxxxxxxx") a xxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xx pojistném").

§13x

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění v xxxxxxxxxxx roce xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx; xxxxxxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku, xx xxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx následuje xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxx měl xxx xxxxx přehled o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§5b xxxx. 1) xx xxxx zakládající xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 a 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx kalendářní měsíce xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; povinnost xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxx dosažení xxxxxx xx odpočtu xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx byl xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích xxxxx §15 odst. 1 xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx dosáhla xxxxxx xx xxxxxxx výdajů xx výši xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

c) xx kalendářní měsíc, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx přihlásila x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění x xxxx, xxx xx ještě xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx podle odstavce 1, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx přihlášky x xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx po xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx předchozích xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx x příjmech x výdajích xxxxx §15 odst. 1 xx xxxxxxxxxx rok, xx který xx xxxxxxxxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx povinna xxxxxx xxxxxx na pojistné xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b), xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx x §10 xxxx. 6 xxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx poté x xxxxx roce zahájila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx, jako xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nedošlo; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pojistné přitom xxxxxx xx kalendářní xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx odstavce 1 xxxx. b), xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx rok, a xx až xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxx xxx.

(6) Xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, se xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění") xxxx xxxxxxxx xx pojistném (§14 odst. 10 x 11) za xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepožádala x jejich xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1; požádala-li x xxxxxx xxxxxxx, považují xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 5.

(7) Osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xxxxxxxx vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx platit xxxxxx xx pojistné, xxxxx se xxxxx xxxxxxx daně, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §7a xxxxxx x daních x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx mezi výší xxxxxxxxxxxxxxx příjmů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x ústním jednání x xxxxxxxxx daně x příjmů xxxxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx x platbě xxxx x xxxxxx xxxxxxxx částkou") xx xxxxxx rok xxxxxxxxx xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx. Povinnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(8) Xxx účely xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonávající xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx po xxxx xxxxxx, x níž xxxx samostatná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §9 odst. 6 xxxxxx o důchodovém xxxxxxxxx.

(9) Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 7 x 8 xx xxxxxxxx na xxxxxxx oznámení osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné. X oznámení osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x stanovení daně xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 7 x x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti xxxxx xxxxxxxx 8 xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x přehledu xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x doloženo xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž byl xxxxxxx podán. Xxxxxxxx xx nevyžaduje x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx má xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx si xx obstarat x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx povinna xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxx které xx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx xxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx dokládat.

§14

(1) Zálohy na xxxxxxxx xx platí xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx měsíce. Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) bodě 1 z měsíčního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x předcházejícím kalendářním xxxx, činí xxxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx 50 % x xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx, který z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5b odst. 1 xx tento xxx xxxxxxx na 1 xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xx xxxx tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxxx xxxxxxxx částkou, činí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 50 % jedné xxxxxxxxxx rozdílu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx výdaji, z xxxxx xx vychází xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poměrně xxxxx xx dobu xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx byl xxxx xxx být podán xxxxxxx podle §15 xxxx. 1, měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xx odpočtu xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, zajištění a xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx od 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx předcházejícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx jdoucích, xx nejméně o xxxxx třetinu nižší xxx xxxxxx příjem xxxxxxxxxxx x předcházejícím xxxxxxxxxxx roce x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxx měsíce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečná xxxxxxx.

(5) Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nejméně 25 % xxxxxxxx xxxx. Měsíční vyměřovací xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx (§13a odst. 8 x 9) xxxx nejméně 10 % xxxxxxxx mzdy. X případě, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx pojistné xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx tuto xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx stanovený podle xxxx xxxxx xxxx xxxxx v platnosti x následujícím xxxxxxxxxxx xxxx až xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx nebo xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1.

(6) Xx xxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx po xxxxxx, x němž xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx podle §15 xxxx. 1, xx xxxxxx xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 5 xxxxx do xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx byl xxxx xxx xxx takový xxxxxxx podán x xxxxxx kalendářním roce. Xxxxx xx xxxxx xxxxxx přehledu měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx nižší xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, platí xxxxx xxxxx měsíční xxxxxxxxxx základ xxxxx xxxxxx xxxxxxxx již xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxx xxxxx tento xxxxxxx.

(7) Xx základě žádosti xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vykonává xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnout, xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxx povinna xxxxxx zálohy na xxxxxxxx v období xxxxxxxx v xxxxxxxx 4, xxxxx x xxxxxxxx poklesu příjmů xxxxxxxxxxx obdobně podle xxxxxxxx 4 by xxxx osobě samostatně xxxxxxxxx činné x xxxxx období xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 a 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(8) Zálohy xx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, x nichž xx celý kalendářní xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx měla xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x mateřství xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx účely xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxx, xx xxxxxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx vykonávala samostatnou xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxx činnosti xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(9) Dlužné xxxxxx na xxxxxxxx xx stanoví xx xxxx xxxxxxxxxxxx částce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5.

(10) Xx-xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zaplacených xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §4, xxxx platila-li xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(11) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xx stanoví xx xxxx rozdílu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §4 a xxxx xxxxx xx xxxxxxxx zaplacených za xxxxxxxx období.

(12) Měsíční xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§14x

(1) Záloha xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx je splatná xx xxxxxxx dne xx posledního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx dne, v xxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zahájila xxxxxxxxxxx výdělečnou činnost, xx konce následujícího xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx přihlášku x xxxx xxxxxx, do xxxxx následujícího kalendářního xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

(2) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx zálohy xx xxxxxxxx na delší xxx měsíční období, xxxxx xxxx jen xx budoucna x xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx roku. Úhrn xxxxx xx pojistné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx nemůže xxx nižší, než xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovených xxxxx §14 odst. 2 xx 5, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xx zálohy xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Zálohy na xxxxxxxx zaplacené do xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, a to xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x případě, xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx o vrácení xxxx částek xxxxxxxxxxx xxxx záloha xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úhrn záloh xx pojistné xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx osmi xxx xx dni, ve xxxxxx byl, xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platí.

§14x

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxxx xxxx xxxxx xx část xxxx účastna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 2 x 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx nebyla xxxxx §13a xxxxxxx xxxxxx zálohy na xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx věty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povinna xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xx dni, xx xxxxxx xxx, xxxxxxxxx měl být xxxxx přehled o xxxxxxxx x výdajích xxxxx §15 xxxx. 1 za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx §13a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxx platit xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx podle §13a xxxx. 5, a xx xx xxxx xxx xx xxx, xx kterém xxx, xxxxxxxxx xxx být xxxxx přehled o xxxxxxxx a výdajích xxxxx §15 odst. 1 za xxxxx xxx.

§14c

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx celé xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx kalendářních měsíců, xx kterých trvají xxxxxx, xxx xxxxx xx podle §14 xxxx. 8 neplatí xxxxxx xx pojistné (§13 xxxx. 2).

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kalendářní xxxxx xx xxxxxxx xx prvního xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx měsíc, x xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx, v xxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx zahájila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost, do xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxxxx. Xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx projednání s xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jen xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx konce kalendářního xxxx.

(3) Xxxxxxx základ, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx zákonem x xxxxxxx x něho xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze x xxxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxx x xxxxx dodatečně xxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx, xxxxx xxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nelze dodatečně xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pojistného xx nemocenské xxxxxxxxx x měsíčního základu.

(4) Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx za xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx maximálnímu vyměřovacímu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 3 xxxx xxxxx; xxxxxx xxxxxx snížení xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx pojistném na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx měsíc, xx který se xxxxxxxxxx k xxxxxx xx nemocenském pojištění, x za následující xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxxx xxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x tím, xx xxxx xxxxxx připadající xx kalendářní měsíc, xx xxxxx xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nejméně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx měsíc.

(5) Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, ale xxxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx kalendářním xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx platí, xxxxxxxx xx tento xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kalendářní xxxxx. Na xxxxxx xxxxxx doplatku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výši xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 nebo xxxxxxxx 5 xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx mělo xxx xxxxxxxxx, jedná se x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx na nemocenské xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx dále xxxx pojistného na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxx, než xx maximální měsíční xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 3 xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxx.

§15

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxx roku vykonávala xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nejpozději xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx, xx předepsaném xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x výdajích xx xxxxx xxxxxxxxxx rok. X xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o vyměřovacím xxxxxxx pro xxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x úhrnu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnance, xxxxx spolu x xxxxxxxxxxx základem xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx xxxxxxxxx částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu (§15a), x xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, též xxxxx x skutečnostech uvedených x §9 odst. 6 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx chce xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxx x vedlejší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činností; xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx samostatnou xxxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxxxx, xx povinna xxxxx x tomto xxxxxxxx xxx jméno x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a rodné xxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné, x xxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx výdělečné činnosti, xx xxxxxxx xxxx xxxxx též doložit x xx nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §13a xxxx. 9 věty xxxxx xxxxx xxx obdobně. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx povinna xxxx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx 30. dubna xxxxxxxxxxxx xxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx též xxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx měsíci, x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, protokol x platbě xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x předloženém xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx paušální xxxxxxx na více xxxxxxxxxxx období, povinnost xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx uvedené x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx splněnou x xxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx měla podat xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x výdajích xx samostatné výdělečné xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx paušální xxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 57) xx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx v xxx, xxx xxxxxx či xxxx xxxxx přehled x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rok, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx naposledy byla xxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx se po xxxxxx přehledu podle xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx x přehledu xxxxx xxxxxxxx 1, xx osoba samostatně xxxxxxxxx činná xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx nejpozději do 8 xxx ode xxx, xxx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxx xxxx daňového xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx-xx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, novou výši xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx základu pro xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx nová xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx být nižší xxx původní xxxx xxxxxx xxxxxxx, částku xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, částku xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit, x xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx opravný xxxxxxx xxxxxx, a nejnižší xxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx tiskopisu xxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, kde xx xxxxx xxx xxxxx xxx předložení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx ode xxx, x xxxx xxx xxxx xxx být xxxxxxx přehled xxxxx. Xxxx xxxx nejnižšího xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xxx stanovení xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx podat.

(3) Xxxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X opravném xxxxxxxx uvede xxxxx xxxx daňového základu, xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daňové xxxxxxxx, xxxxx výši xxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx dosažení, xxxxxxxxx x udržení, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přičemž nová xxxx xxxxxxxxxxxx základu xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx základu, xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxx byla určena xx vyšší xxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přeplatku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx v důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx vyměřovací základ xxx xxxxxxxxx xxxxx xx pojistné. Opravný xxxxxxx xx xxxxxx xx tiskopisu pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, kde xx uvede též xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx základu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx důchodovém xxxxxxxxx x kalendářním roce, xx který xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přihlášku x xxxxxx pojištění xx kalendářní xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx podává. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx může xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nové xxxx příjmů a xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx žádost x vrácení xxxxxxxxx; xxx xxxxxxx přeplatku xx postupuje xxxxx §17. Nová xxxx xxxxxxxxxx měsíčního vyměřovacího xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx opravný xxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1, nemůže xxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx opravného xxxxxxxx podle odstavce 2 nebo 3.

(5) Xxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx povinnosti splnit xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx přehledů xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx 3 x xxxxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §5b xxxx. 1 až 3, xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx osobou, xxxxx xxxxxx daňové xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxxx, 43) x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx podat xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, považuje xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx nejnižší x xxxxxxxxxxxx základů uvedených xxxxxx xxxxxxx.

§15a

Maximální xxxxxxxxxx základy

(1) Xxxxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je částka xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx mzdy. Rozhodným xxxxxxx, z něhož xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx vyměřovací základ xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx základ xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxx úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxx xx v xxxxx roce xxxxxxxxx

x) xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pojistné z xxxxxx, xxxxx přesahuje xxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx; to platí x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxx, avšak x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) x více xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx pojistné xxxxxxxxx zaměstnancem x xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx přeplatek xx xxxxxxxxx (§17); xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xx pojistném.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xx povinen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx úhrn xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx rok, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx 8 dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxxxxxxx základu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx částka, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x z xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx roce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx. a).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx výdělečně činné xxx pojistné na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(6) Xxxx-xx osoba samostatně xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx roce xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx základu nebo xxxxx vyměřovacích xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činné xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5, xxxxx se x tuto přesahující xxxxxx xxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx o zbytek xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úhrn xxxxxxxxxxxx základů xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx základy xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potvrzením xxxxx odstavce 3.

(7) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx povinna xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxxx důchodového pojištění xxx xxxx zaměstnanec x x xxxxxxxxxx xxxxxxx maximálního xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx x zaměstnání dosáhla xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxx měl xxx xxxxx přehled x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx dosáhla tohoto xxxxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx, xxxxx povinnost xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.

§15x

§15x zrušen právním xxxxxxxxx č. 364/2011 Sb.

§16

(1) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §6 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx

x) x §6 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaplatit xx xxxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx roků xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx roce, xx xxxxx spadá xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx toto xxxxxxxx xxxxx,

x) x §6 xxxx. 2 xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xx uplynutí jednoho xxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xx xxxxx xx xxxx pojistné xxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xxxx xx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx než 15 xxx anebo xx-xx xxxx xxxxxxxx zaplaceno xx xxxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx důchod, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxx xx pojistném.

(4) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx platbě xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx xx osoba xxxxxxxxxx účastná důchodového xxxxxxxxx povinna xxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce, za xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§16x

(1) Zahraniční zaměstnanec, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx měsíc xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ošetřovné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pojištění xx xxxxxxx xx xxxxxxx dne xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxxx pojištění xxxxx. Xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx zahraniční zaměstnanec xxxxxxxxx x xxxxxx xx nemocenském xxxxxxxxx, xx splatné xxx xxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx měsíce. Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a odvedl x xxxx pojistné xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dodatečně xxxxx. Xxxxxxxxxx §14c xxxx. 3 xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx čtvrté xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zaměstnanec xxxx xx projednání s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx měsíční xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Jestliže xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zaplaceno xx xxxxxxxx xxxxx stanovené x odstavci 1 xxxx bylo zaplaceno x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx anebo xxxxxxxxxx zaměstnanec xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx který xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,, xxxxx xx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§17

Přeplatek pojistného

(1) Xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxx vznikl, pokud xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx. Po úhradě xxxxxxxxx závazků na xxxxxxxxx xxx použít xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx závazek xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx ke všem xxxxx mzdovým xxxxxxxx. Xxxxx přeplatek xx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx jiného xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx neplatí; xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxx je xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx zaměstnavateli, xxxxxxxx xxxxxxx, že xx xx doplatil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 10) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx přeplatek xxxxxxxx. Požádal-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx nástupce x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x příslušná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xx pojistném, xx povinna zaplatit xxxx z přeplatku xx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx 140 % xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x němž xxxx xxxxx uplynula, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho právní xxxxxxxx xxxxxxx; xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném xxxxx xxxxxxx §19 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxxxxx-xx se xxxx xxxxx. Za žádost x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podání xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1, xxxxxxx-xx x něho xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné xxxxxxx xxxxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 1 xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; za xxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx přehled xxxxx §15 xxxx. 1 spolu x xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxx §15a odst. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení zaměstnanci xxx xx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnavatele xxxxx §15a xxxx. 3; xxxxxxxxxx odstavce 1 věty xxxxx x odstavce 2 xxxx xxxxx platí xxxxxx obdobně. Xxxxx xx xxxxxxx přeplatku xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxx x vrácení xxxxxxxxx xxxxxx xx 5 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxx maximálního vyměřovacího xxxxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx zaměstnání, x xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, pokud xxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxxxxx xx konce xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx následujícího xx xxxxxxxxxxx roce, x xxxx tento xxxxxxxxx xxxxxx. Přeplatek xx pojistném xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx snížení x částku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vypočteného z xxxxxxxxxxx částky xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pojištění xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trvá. Xxx vrácení přeplatku xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx než 100 Xx vrátí xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxxxxx případech xxx, xxx xxxx zajištěna xxxxxx hospodárnosti.

(6) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném x xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx přeplatku, pokud xxxxxxxx přeplatku o xxxxx způsob vrácení xxxxxxxxx xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxx dlužné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 10 let xxx xxx splatnosti. Byl-li xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx, xxxxx nová xxxxxxxxx xxxxx xxx dne, xxx se x xxx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Právo xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx 10 xxx xx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jímž xxxx vyměřeno. Xxxxxxxxx xxxx neběží xx xxxx řízení x xxxxx a po xxxx provádění exekuce xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem.

§19

Způsob xxxxxxx pojistného

(1) Xxxxxxxx xx platí x xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedený x poskytovatele platebních xxxxxx.

(2) Za xxx xxxxxx pojistného xx xxxxxxxx

x) x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vedený x poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx den, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení,

b) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx, xxx dojde x xxxxxxxx pojistného xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx veden xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, a x xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 87).

(4) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx přijal xxxxxx x úhradě xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx předá x provedení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx, xx 2 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx; xxx další xxxxxx xxxx platby xx uplatní xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxx.

(5) Spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, údaje x jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x x jejich pohybu x xxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§20

Xxxxxx

(1) Xxxxxx-xx pojistné xxxxxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxx xxxx-xx xxxxxxxxx v nižší xxxxxx, než ve xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx platit xxxxxx. Xxxxxx činí 0,05 % dlužné xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx některá z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §14 xxxx. 9.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx platí xx xxxxxxxxxx den, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxxxx. Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx za xxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx pojistné xxxxxxxxx. Posledním xxxx, xx xxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xx

x) xxx, xx kterém xxx xxxxx xxxxxxx podle §15 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx dluh xx xxxxxxxx xx pojistném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx podán ve xxxxxxxxx lhůtě, nebo

b) xxxxxxxx xxx lhůty xxxxxxxxx xxx podání xxxxxxxx podle §15 xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx stanovené xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 24) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx (§20a), xxxxxx z takového xxxxx xxxx 0,025 % dlužné částky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdy dluh xx pojistném xxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxx první xxxxxxx dluhu; pokud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx, nezaplatí xxxx xxxxx ve správné xxxx některou xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx zrušila xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx x dlužného xxxxxxxxxx xxxxx penále ve xxxx 0,025 % xxxxxx xxxxxx za xxxxx kalendářní xxx, xxx xxxx dluh xxxx, x xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §22a, nepřihlíží xx xxx účely xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx postupu.

(4) Xxx xxxxx odstavce 3 xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx splátek xx pojistné xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx později, než xxxx xxx zaplaceno, x xxxxxx, xx xxxx zaplaceno xx xxxx jiné xxx xxxxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx účet xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxx zdravotní xxxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxx příslušné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do osmi xxx xx xxxxxxxx, xx xxxx zaplaceno xx tento xxxx xxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx 6 xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x zde. Xxx účely xxxxxxxx 3 xx dále xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x období xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxx tehdy, xxxxx xxxx zaplaceno x nižší částce, xxx xx které xxxx xxx zaplaceno, x toho důvodu, xx z xxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx odečtena; xxxxxxxxx xxxx je, že xxxxxx xxxxxxxx bylo xx správné výše xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 8 xxx po xxxxxxxx xxxxxx dluhu.

(5) Xxxxxx se xxxxxxx

x) xx xxxx, xxx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxx, že záloha xx pojistné nebyla xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx x §14a xxxx. 1 větě xxxxx, pokud xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxx zaplacena do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx důchodové pojištění, xxxxx osoba dobrovolně xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění xxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,

x) za xxxx, po kterou xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zákona za xxxxxxxxxxxxxx [§3 xxxx. 1 xxxx. x)],

x) xx dobu xxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx dlužné xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx dne xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) za xxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx řízení xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx soud xxxxxxx x skončení xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxx §142 xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx xxxx ode xxx, xx kterého xxxxx k promlčení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §18,

x) xx xxxx od vstupu xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx stížnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx správy xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojistné, xx dobu xxx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xx xxxxxx dne po xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu o xxxxxxx stížnosti, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx do tohoto xxx; xxxxxx-xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zaplaceno, xxxxx xx penále xxx xxx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zaplaceno xx xxxx jiné xxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxxxx xx taková xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxx (§19 odst. 2) xx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxx se považuje xxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaplacené xx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx den, xx xxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemně xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx namísto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nepovažuje xx xxxxxx částka xx dlužné xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx xx zjištění, xx xxx pojistné xxxxxxxx xxxxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx oznámila xxxxx účtu, xx xxxxx mají xxx xxxxxx pojistného xxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxx pojistné bylo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxx zaplaceno, z xxxx xxxxxx, že x xxxxxx pojistného xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx částce, xxx měla xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx, x kterou xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1, x xx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xxx xx xxxx vykonatelným xxxxxxxx výměr, xxxxxx xxxx xxxxxxxx dlužné x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

(8) Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx zaokrouhluje xx xxxx koruny xxxxxx xxxxxx.

(9) Xxxxx jde x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx placení, xxxx xxxxxxxx, promlčení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx jako x xxxxxxxxxx.

(10) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 45) se za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§20x

Xxxxxxxx xxxxxxx pojistného x penále

(1) Xx xxxxxxxx xxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x penále ve xxxxxxxxx, a to xx do výše, xxxxxx xxxxx plátce xxxxx xx dni xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pojistného x xxxxxx ve splátkách xxxxx xxxxxxx, jestliže xxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pojistného; tyto xxxxxxxxxxx xx plátce xxxxxxxxxx, který xxxx x xxxxxxxx splátek, xxxxxxx písemně xxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení do 8 xxx ode xxx, xxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x §20 xxxx. 5 písm. x) x x).

(2) Xx písemnou xxxxxx xxxxxx pojistného xxxxxxxxx x §3 xxxx. 4 může xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx správa xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx (§14 odst. 11), xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx (§14b) a xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx dluží xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxx zde xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx 36 xxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx splátky xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx od plateb xxxxxxx xxxxxxxxxx. Plátce xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx určeným x povolení; xxxxxx-xx xxxx xxxxxxx takto xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx dluhu.

(5) Xxxxxxx-xx plátce pojistného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 věty xxxxx, xxxxxxx xx xxxx částky na xxxxxx xxxxxxx dluhu xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení

a) xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx splátkách, jestliže xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ve xxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx dluhu nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx pojistného x penále xx xxxxxxxxx, jestliže dojde xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx placení bylo xxxxxxxx xx splátkách,

c) xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx x penále xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pojistného, x xx ke xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx §20 xxxx. 4 xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(7) Pokud xxxx x xxxxxxxxxxx odstavcích xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx ve xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení. Xxx účely xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx plátce pojistného, xxxxx xx splatné xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení.

§21

Přirážka x pojistnému xx sociální zabezpečení

(1) Xxxxxxxx x pojistnému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx x xxxxxxxxxx") xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 12) xxxxxxxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx xxx xxxxx, xxxx

x) výrobní zařízení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx hygienickým, xxxx

x) podle zjištění xxxxxx inspekce práce xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx předepsané xxxxxxxx xx ochranu xxxxxx a zdraví xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx 5 % x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§5a) za xxxxxxxxxx měsíce, za xxxxx se xxxxxxxx x pojistnému xxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx zaměstnavatele, xxxxxxx se xxxxxxxx x pojistnému xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zaměstnavatel xxxxxxx xxxxxx xx prvního xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx b), xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), x xx až do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx odstraněny. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx zaměstnavatel povinen xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nedostatky xxxxxx xxx.

(4) Xxxxx xxx x xxxxxxxxx přirážky x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, promlčení x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx stejně xxxx u xxxxxxxxxx.

§21a

§21a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 362/2009 Sb.

§22

§22 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Sb.

§22x

Xxxxxx dlužného xxxxxxxxxx

(1) Xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx se jeho xxxxxx v xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx nedoplatky xxxxxxxxxx,

x) běžné xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxx,

x) xxxxxxxx x pojistnému.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx:

x) xxxxxxxxx nedoplatky xxxxxxxxxx na důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx platby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíc nelze xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §17. Xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx zaplaceno včas x xx xxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx dlužného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §20a xxxxx xxxxxx x xxxxxx dlužných částek xxxxx odstavců 1 x 2; to xxxxx x xxxxxx.

(5) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xx částku xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx nedoplatků; takováto xxxxxx může xxx xxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxx vyčísleného x rozhodnutí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(6) Xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně činná xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyměřovacího základu, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx základ stanovený xxxxx §14 xxxx. 2 xx 5, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx zálohy vypočtená xxxx xxxxxx xxxx xxxxx vyšším xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vyměřovacím xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 2 až 5 xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 x xxxx xx úhradu záloh xx xxxxxxxx do xxxxxxxx, nejdéle však xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§22b

Pravděpodobná xxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx jestliže xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxx přehled xxxxx §15 xxxx. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písemné xxxxx, xxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a příspěvku xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx"), xxxxx byl plátce xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx xx tento xxxxxxxx upozorněn.

(2) Xxx xxxxxxxxx pravděpodobné výše xxxxxxxxxx vychází xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxx x pomůcek, které xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxx x počtu xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx, pokud je xx k dispozici. Xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zaměstnance xxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx pravděpodobné výše xxxxxxxxxx xx to, xx jejich xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 1,5xxxxxxx průměrné mzdy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve kterém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xx xxxxxx za xx, xx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xx xxx snížen x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x udržení. Xxxxxx xxxxx věty xxxxx se xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 2 xxxx §15 xxxx. 1 x 2 xxx xxxxxxx uložit xxxxxx xxxxx §25c xxxx 25d. Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 84) xxxxxxxxxx x pravděpodobné xxxx xxxxxxxxxx zruší. Xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxxx 84) zruší rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, pokud osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výše xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx nezaměstnával xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x období, na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(4) Xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxx platit xxxxxx x xxxxxx částky xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx ode xxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§20 xxxx. 2 xxxx xxxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx přehled xxxxx §9 xxxx. 2 nebo §15 xxxx. 1 a 2, xx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xx včetně xxxxxx dne. Ustanovení xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx, xx-xx penále z xxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného xxxxx než xxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx podle §9 xxxx. 2 nebo §15 xxxx. 1 x 2; xx-xx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx povinen zaplatit xxxxx xxxxx xxxxxx.

§22x

Xxxxxxxxxxx účetních xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x údajích xxxxxxxxxx xxx stanovení x odvod xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 10 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxx.

§22x vložen právním xxxxxxxxx x. 353/2001 Xx. s účinností xx 1.1.2002

§22x

Xxxxxxxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x stavu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, penále x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx žádosti, xxxxxxx-xx xxx zvláštní xxxxx 92). Má-li xxxxxx pojistného xxxx, xxxxx se x xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxx x xxxx x dluhu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxx a xxxxx xx přirážce k xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx uvede xxxx xxxxxxxx dluhu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx splátkách.

§23

Xxxxxxxx xxxx

(1) Lhůta xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx události, xxx je rozhodující xxx její počátek.

(2) Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx den, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx číslem xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxx připadá událost, xx xxx lhůta xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxx x měsíci, xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx-xx poslední xxx xxxxx na xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx nejblíže xxxxxxxxxxx xxxxxxxx den.

(4) Xxxxx xxxxxxxxx tímto zákonem x podání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, žádosti, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxx lhůty xxxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxx xx-xx podána xxxxxxxx xxxxxxx obsahující xxxxxx.

§23x

Xxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splnit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx lhůtě xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx daňového xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx přiznání xxxxxxx, xx povinna xxxxxx tyto xxxxxxxxxx xx 31. července xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx vykonávala xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx.

§23x

(1) Samostatnou výdělečnou xxxxxxxx xx xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxx xxx spolupráce xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxx spolupráce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x výdaje xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx účely xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx bydliště na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x u xxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx území státu, x nímž Česká xxxxxxxxx neuzavřela xxxxxxxxxxx xxxxxxx o sociálním xxxxxxxxxxx, považovaní v Xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxx zaměstnavatelem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx má xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx právnické osoby, xxxxx má xxxxx xx xxxxx, x xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvu x sociálním xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx zapsána x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, plní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxx xxxxx xxxxxx práce xx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pojištění osob xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xx xxx účely xxxxxx zákona považuje xxx období xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti (xxxxxxxxx), xx které xx xxxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnou, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných.

(4) Xx xxxxxxxxx mzdu se xxx xxxxx tohoto xxxxxx xxxxxxxx částka, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx všeobecného xxxxxxxxxxxx základu za xxxxxxxxxx xxx, xxxxx x 2 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx koeficientu xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx základu; xxxxxxxxx částka xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxxx

Xxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tiskopisů xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pojistného xxxxxxx x §3 xxxxxxx používat.

Xxxxxxxx ustanovení

§24a

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zaměstnanci xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx zřízení Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx").

(2) Za xxxxxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zastupitelství, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Za vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx považuje xxxx xxxxxx xx xxxxx stanovená xx xxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobce. Xxxxxxxx pověřený xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx výši xxxx xxxxxx, x xx xx 8 xxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxx.

(4) Xxx uhrazení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x zaměstnancem xx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxxxxxxx.

§24x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 315/2019 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.12.2019

§25

(1) Ustanovení §2 xx 24 x §25c xx 25f xx xxxxxxx x xxx xxxxxx x xxxxxxxx&xxxx;x xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 95) x těmito xxxxxxxxxx:

x) tam, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost Xxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rozumějí xx xxx příslušné xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, kde se x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx se xxx xxxxxxxxx útvar xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §2§24 x §25c xx 25f xx xxxxxxx i xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxxxxxx informační xxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxx styky a xxxxxxxxx x těmito xxxxxxxxxx:

x) xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx okresní správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, Ministerstvo xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, Bezpečnostní informační xxxxxx a Xxxx xxx zahraniční styky x xxxxxxxxx,

x) xxx, xxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx mluví x xxxxxxxxxxxxxx, rozumí xx xxx útvar Xxxxxxxx služby České xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx sborů, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxx zahraniční xxxxx a xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx §2 xx 24 x §25c xx 25f xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx:

x) xxx, xxx podle těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx správa xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxx se tím Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx,

x) xxx, xxx xx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx celní xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx §2 xx 24 a §25c xx 25f xx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx záchranného xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx odchylkami:

a) xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vykonává xxxxxxxxx Česká xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení nebo xxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx, xxx xx x xxxxxx ustanoveních xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx tím xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxx stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí náležející xxxxxxx vyslaným xx xxxxxxxxxx operace.

(6) Útvary x orgány uvedené x odstavci 1 xxxx. b), odstavci 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxx. b) xxxxxxx úhrn zúčtovaných xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x rozdíl xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x oborech xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxx xxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxx dávek xxxxxxxxxxxx pojištění xx xxxxx než pojistné, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, uhradí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx do 8 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(7) Xxxx-xx osoba ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x odstavcích 1 xx 4 x xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxx kalendářním xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §15a xxxx. 2 xxxx. x), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x) nebo xxxxxxxx 4 xxxx. x).

(8) Xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Policie Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx bezpečnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx stanovených xxxxx zákonem použít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) zpravodajské xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx republiky, Xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx inspekce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x Hasičský xxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx,

x) orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§25x

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhrada xxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ke xxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxx xxx pojistné, xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx [§7 xxxx. 1 xxxx. a)]; xx xxxxx obdobně x pro výplatu xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x finančních prostředků xxxxxxxx xxxxxxxxxx, 21) xxxxx xx x xxxxxxxxxx smlouvě xxxxxxxxx xxxxx.

§25b

Na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §2 větě xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 160/1995 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1996

Přestupky

§25c

(1) Fyzická xxxxx xx jako xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx

x) x xxxxxxx x §15 odst. 1

1. xxxxxx xx xxxxxxxxxxx tiskopise xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx,

2. nedoloží skutečnost, xx jí xxxxxxxxxx xxxxxx přiznání xxxxxx xxxxxxx, xxxx

3. nepředloží xxxxxxxx o xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx částkou xxxx xxxxxxxxxx správce daně x xxxxxxx platby xxxx paušální xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx přehled x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx §20a xxxx. 1,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x údajích xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22c, xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §24.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 lze xxxxxx xxxxxx xx 50&xxxx;000 Kč.

§25c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 183/2017 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2017

§25x

(1) Fyzická, právnická xxxx podnikající xxxxxxx xxxxx se jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx

x) nevede xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxx přepočet xxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx §5 odst. 5,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovené xxxxx x stanoveným xxxxxxxx xxxxxxx podle §9 xxxx. 2 xxxx 3 nebo nesplní xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 3 xxxx xxxxx xxxxx důvod xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx podobě,

c) nezajistí, xxx mzdová xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §10,

x) neodvede xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §11,

x) x xxxxxxx s §15a xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx kalendářní xxx, z xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) neuvede x xxxxxxxxx vydávaném xx xxxxxxx §15a xxxx. 3, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx spoření,

g) xxxxxxxxxxx xxxxxx záznamy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §22c, xxxx

x) nepoužívá tiskopisy xxxxx §24.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx 50&xxxx;000 Xx.

§25x

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxxx 3 roky. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxx nejpozději 5 xxx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Správní xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx usnesením xxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxx přestupku xxxxxxx k xxxx xxxxxxx, xxxx xx-xx xx xxxxxxxxxx skutečností xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx osobou xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx již xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nápravě xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx x přestupku xxxx poškozený.

(4) Pokud xxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.7.2017

§25f

Pokud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x vymáhají xxxxxx uložené x xxxxxx podle písmene x).

§25x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2017 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx

§26

(1) Pojistné podle xxxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx 1993.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxxx 15) xx xxx 1992 a xxxxxxxxx xxxx x z xxxxxx zúčtovaných xx xxxxxxxx 1992 xxxxxx xx použijí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx zaplacené xx leden 1993 x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx samostatně výdělečně xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxx 1. lednem 1993, xx považuje xx pojistné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(4) Xxxxxxxx, které xx xxxxx samostatně výdělečně xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výdělečnou xxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx na xxxxxx xxxx xx červenec 1993 stanoví x xxxxxxxxxxxx základu, xxxxx xxxxxxxx 45 % xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx 1992, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx x průměru xx jeden xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx x xxxx 1992 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nichž xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pojištění účastna xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx polovina xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x pracovním poměru xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xx pojistné xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c), xxxxxx xx v souladu x xxxxxxxxx ustanovením x xxxxxx pojistné xx xxxxxxx do 31. xxxxxxxx 1993.

(5) X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činné, xxxxx xxxxxxxxx zemědělskou xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xx vodních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), 7) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx restaurátora xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx předmětů, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 4 s xxx xxxxxxxx, že xxxxx o xx xxxxxx, vychází xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx měsíce xxxx xx xxxxxxxx 1993 x období, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1. lednem 1993 xxxxxxxxxx, nejvýše xxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx sobě xxxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, 16) které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxx xx období xxxx 1. xxxxxx 1993, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. lednem 1993.

(7) Osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 xxxxxxxxx pojistné x xxxxxxx x xxxxxxxx platnými xxxx 1. lednem 1993 x na období xx 31. xxxxxxxx 1992, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1993 x xxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx nejpozději xx 20. xxx xxxxxxxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx takto xxxxxxxxx.

(8) Xxxxxxxxxx odstavců 3 xx 7 platí xxxxxxx xxx pojistné xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(9) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx dobu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1993 se xxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§27

Organizace a xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx 1992 xxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx č. 156/1989 Sb., x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x objemu xxxx xxxxx xxxxxx č. 157/1989 Sb., x důchodové xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxx mezd x xxxxx podle xxxxxx č. 172/1988 Sb., x xxxxxxxxxx dani, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx povinny nejpozději xx 8. xxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti xx výši 27 % xx základu xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx tento odvod xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx 1992. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx sezónní charakter x x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx přesahoval xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx 1993 o xxxx xxx 25 %, xxxx xxxxxxx xx 8. xxxxx 1993 xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx určené xx xxxxxxx xxxxxx xxxx průměr základů xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx roku 1992. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xx leden 1993.

§27a

(1) Xxxxxx, kteří xxxxxxxxx podle §27 xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx §27"), xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 55 % xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §27 (dále jen "xxxx xxxxxxxxxx"), pokud xxxxxxxx podle §27 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 1994 x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x období xx 1. xxxxx 1995 xx 31. xxxxxx 1995 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx účet xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx žádosti, xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx podání xxxx xxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pojistné. Není-li xxxxxx x vrácení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxx 1995, xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxxxx části pojistného xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxx §27, xxxxx je x xxxx podání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx se xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pojistného xxxxx §27. Byla-li xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx pojistného na xxxxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; 30) x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx pojistného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx jejíž xxxx xxxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx plátce xxxxxxxxxx xxxxx §27 xxxx, xxxx nárok xx xxxxxxx části pojistného x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x jakém xx xx přešla xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx x předchozí xxxx.

(3) X žádosti o xxxxxxx xxxxx pojistného xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pojistného xxxxx §27 (obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, adresa xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro placení xxxxxxxxxx podle §27), xxx xxxx zaplaceno xxxxxxxx xxxxx §27, xxxxx správě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxx, kolik xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx, číslo účtu xxxxx xx směrovým xxxxx peněžního ústavu, xx xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převedena, xxxxxxxxx, xxx-xx x fyzickou xxxxx, zda xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx podle sídla xxxxxxxx, popřípadě místa xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxx. Žádá-li x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27, xxxxx x xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikační číslo xxxxx, x jejíž xxxxxxxxxxx složku xx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Žádá-li x xxxxxxx xxxxxx nástupce xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27, xxxx žádost xxxxxxxxx též xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxx být přiloženy xxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx; xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §27 fyzickou xxxxxx. Xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xx-xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx 1. xxxxx 1995 xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx správě xxxxxxxxxx zabezpečení, xxxxxxx xx část xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebyl xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(5) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx správa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vrátit xx 30. září 1995; xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx do tohoto xxx, platí §17 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx x vrácení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3, prodlužuje xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx žádosti xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(6) Xxxx-xx podmínky xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zašle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhotovení xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx pojistného x xxxxxxxx výše xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx vrací, xxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxx x odstavci 3.

(7) Xxxx-xx část xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osobou, xx xxxxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx.

(8) Xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení x xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxx, xx žádost o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx pojistném (§17 odst. 2 xxxx druhá).

(9) Část xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepodléhá xxxx x xxxxxx.

§28

Družstvo, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 17) xxxxxxxxxx xx své xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx úhradu xxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, odvedených xx rok 1992, xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx odměn xx xxxxx x xxxxx 1993.

§28x

Xx 31. xxxxxxxx 1998 jsou poplatníky xxxxxxxxxx též interní xxxxxxx aspiranti, pokud xxxx účastni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§28x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 160/1995 Xx. x účinností xx 1.1.1996

§29

§29 zrušen právním xxxxxxxxx č. 424/2003 Sb.

§30

Xxxxxxxxx-xx příslušný xxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xx 31. xxxxxxxx 1992 x xxxxxx, xxxxxxxx x pojistnému xxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx nastaly xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

§31

§31 zrušen právním xxxxxxxxx č. 189/2006 Sb.

§32

Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxx Českou xxxxxxxxx:

1. §56 x 57 xxxxxx č. 54/1956 Sb., x nemocenském xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb. x xxxxxx č. 306/1991 Xx.

2. §101 xxxxxx č. 121/1975 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 150/1979 Xx.

3. §11 písm. x) xxxx xx xxxxxxxxxx x §145x xxxx. 2 zákona č. 100/1988 Sb., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 578/1991 Sb. x xxxxxx Xxxxx národní xxxx x. 582/1991 Xx.

4. Xxxxxxxx č. 91/1958 Sb., xxxxxx xx uveřejňuje xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx vyhlášky x. 191/1960 Xx., xxxxxxxx x. 6/1967 Xx., xxxxxxxx x. 178/1968 Xx., vyhlášky x. 123/1990 Xx., xxxxxxxx x. 262/1990 Sb. x xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx.

5. §145x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx č. 128/1975 Sb., kterou xx xxxxxxx xxxxx x sociálním zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxx x. 164/1979 Xx., xxxxxxxx x. 149/1988 Xx. a xxxxxxxx x. 260/1990 Sb.

§33

Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1993.

Uhde x. x.
Xxxxx x. x.

Xx. XX

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2006 Sb.

Xx. V

U náhrad xx xxxxxx xx xxxxxxx xx skončení xxxxxxxx neschopnosti xxxx xxx xxxxxx invalidity (xxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx zákoníku práce xxxx xxxxx občanského zákoníku před 1. xxxxxx 1993, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle čl. X xxxx. 3 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 37/1993 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x 35 %, xx xx 1. července 1993 xxxxxxxxx xxx, xx náhrady se xxxxx x 35 % xxxxxxx x 20 %.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 160/1993 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.1993

Xx. V

Výše penále x pojistného xx xxxx xxxx 1. xxxxxxx 1995 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto dnem.

Čl. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x účinností xx 1.5.1995

Čl. VI

Změnu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xx 1. xxxxxx 1995 do 31. xxxxxxxx 1995 xxx xxxxxxx xxxxx jednou, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx od poslední xxxxx xxxxxxxxx pojišťovny xxxxxxxx 12 xxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x účinností xx 1.5.1995

Xx. XXX

Xxxxxxxxxx xxxxxxx x §6a xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 550/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 59/1995 Sb., je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 59/1995 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Čl. VIII

Příslušná xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx povinna xxxxx průkaz xxxxxxxxxx, xxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx průkazu xxxxxxxxxx xxxx u xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx předpisem č. 59/1995 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.5.1995

Xx. XVI

Čl. XXX xxxxxx právním předpisem č. 134/1997 Sb.

Čl. IV

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxxx placení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, řídí xx xxxx xxxxxx x dlužného pojistného xxxx 1. lednem 1998 xxxxxxxx platnými xxxx tímto dnem. Xxxx-xx však xxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxxx povoleno xxxx 1. xxxxxx 1998 x zrušeno xx 31. xxxxxxxx 1997, xx plátce pojistného xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ve xxxx 0,075 % dlužné xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998, x xxxxxx xx xxxx 0,05 % xxxxxx xxxxxx xx xxxxx kalendářní xxx, xxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx 31. prosinci 1997.

(2) Xxxx pokut xxxxxxx x xx. X xxxx 4 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za niž xxx xxxxxx uložit, xxxxx xxxx 1. xxxxxx 1998; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxx 1. xxxxxx 1998 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tímto xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pojistného, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xx. X bodu 5 xxxx xxxxxxx po 31. xxxxxxxx 1997.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 306/1997 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.1998

Čl. VI

Přechodná xxxxxxxxxx

1. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (čl. XX xxx 1 x xx. X xxx 4) se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx poprvé xx xxxxx leden 2004; xx vyměřovacího xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx těmto xxxxxxxxxxx xx 31. prosinci 2003, x xx x xxxx xx xxxxx x xxxxxx xx dobu xxxx 1. xxxxxx 2004. Xxxx xxxxx platí xxxxxxx xxx členy Xxxx xxx rozhlasové x televizní vysílání, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx arbitra (xx. XX xxx 2 a xx. X xxx 3).

2. Xxxx xx věcech xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxx České xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx považuje xx dluh xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 424/2003 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxx placení xxxxxxxxxx xx důchodové xxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxx výdělečně xxxxxxx xx roky 2004 x 2005 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x 1. lednu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx.

3. Měsíční vyměřovací xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx v xxxx 2004 xxxxxxx xx xxx, xxx osoba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činná xxxxxx xxxx měla xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxx 2003, xxxxx předpisů xxxxxxxx ke xxx 31. prosince 2003.

4. Xxxxxxx vyměřovací základ xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se x roce 2004, 2005 x 2006 xxxxxxx nejméně x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 1. xxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního roku (xx. III xxx 17), a xx xxx dne, xxx xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx x příjmech x xxxxxxxx xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx dne, xxx xxx xxxx měl xxx xxxxx přehled xxxxx v dalším xxxxxxxxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 425/2003 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2004

Čl. XXX

Xxxxxxxxx ustanovení

Za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy uzavřené xxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.

Xx. XXX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 425/2003 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2004

Čl. XXXX

1. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx funkce xxxxxxxx Evropského parlamentu xxxxx §53 xxxx. 2 xxxx. c) x d) xxxxxx x. 62/2003 Sb., x xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx 2004.

2. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx užijí na xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx do Evropského xxxxxxxxxx v xxxx 2004.

Xx. XXXX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 359/2004 Xx. x xxxxxxxxx xx 15.6.2004

Xx. XXII

Přechodná ustanovení

1. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxx.

2. Z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx dluží xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, xxxxxxx xx 1. xxxxx 2007 xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx, který xxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni 31. prosince 2008 xxxxxxxxx xx organizaci x xxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx č. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyplácí xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění xx pojistného na xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008 a xx xxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odvádí xxxxx rozdíl. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx zaměstnanosti, které xx zaměstnavatel povinen xxxxxx, uhradí tento xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení podle xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

4. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení a xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti za xxxxxxxx 2008, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx předpisů xxxxxxxx xx xxx 31. xxxxxxxx 2008.

5. Splatnost xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2008, xxxxxx xxxxx samostatně xxxxxxxxx činná nezaplatila xx 31. prosince 2008, se řídí xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1. ledna 2009.

6. X xxxx 2009 xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 3 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §20 odst. 4 xxxx. x) x xxxx. 7 zákona x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

7. Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx dobu xxxx 1. xxxxxx 2007 xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

Xx. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 189/2006 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2009 x xxxxxxxx bodu 7, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xx 1.1.2007

Xx. XXXVII

Přechodná ustanovení

1. Xxxxxxxxx vyměřovací xxxxxx xxxxxxxxx podle §15a xxxxxx x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx rozhodné období, xxxxx xxxxxx 1. xxxxxx 2008.

2. Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osoba xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx znění účinném xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx rok 2008.

Xx. XXXVII vložen xxxxxxx předpisem č. 261/2007 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2008

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx pojistné xx důchodové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxx 2009 stanoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

2. Xxx xxxxxxxxx výše xxxxx xx pojistné xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti x xxxx 2009 xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíci, x němž xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 2008, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx 1. lednem 2009; xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 1. xxxxx 2009. Xxxxxxxxxx věty xxxxx neplatí xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která zahájila xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2008.

3. Xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 1 xxxxxx x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xx xx xxx 2008 xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009.

4. Zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 470/2011 Sb.

5. Xxxxx xxxxxxxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx xx povinna x xxxx 2009 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx podle §15 xxxx. 1 zákona x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x tento xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní politiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009, avšak xxx xx 30. xxxxxx 2009; výši xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx přitom xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxx xx nemocenské pojištění xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tímto xxxx.

Čl. VII

Přechodné xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2009 xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx.

Xx. VII vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 2/2009 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

Čl. II

Mimořádná xxxxx xx pojistném

1. Xx xxxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mimořádná sleva xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti (xxxx xxx "xxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx úhrnu slev xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měsíce xxxx 2009 přede xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxx xx pojistném xx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x. 589/1992 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, (xxxx jen "xxxxx x xxxxxxxxx"). Xxx xxxxxxxxx těchto slev xx xxxxx v xxxxx xxx ti xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx tento xxxxx nabyl účinnosti.

2. Xxxxxxxxxx slevu xx xxxxxxxxx xxxxxx zaměstnavatel x částky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx, x němž xxxxx zákon nabyl xxxxxxxxx, a xx xx po xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §21a xxxxxx x pojistném x přednostně xxxx xxxxxxxxx odečty x xxxxxx odváděného pojistného. Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx pojistné xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx než xxxxxx xxxx pojistným xx xxxxx kalendářní xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x pojistném, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx §9 odst. 7 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx. Žádost o xxxxxx tohoto rozdílu xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nebyl-li xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx splatnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx. Byla-li x xxxxxx pojistného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vyšší xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení xxxxxxxx x úhradu rozdílu xxxxx §9 xxxx. 7 xxxxxx o xxxxxxxxx x tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx úhrada x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vůbec, xxxxxxxx se částka, x xxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx.

Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 221/2009 Xx. x xxxxxxxxx od 1.8.2009

Čl. III

Přechodné ustanovení

Sleva xx xxxxxxxxx xxxxx §21a xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx kalendářní měsíc, x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx účinnosti.

Čl. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 221/2009 Xx. s účinností xx 1.8.2009

Čl. XXX

1. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zvolení xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx skončilo x xxxx 2009, a xxxx x xxxx 2009 xxxxx zvoleni x xxxxxxxx se xxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx systému xx xxxxx dobu xxx xxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxx, xxxxxxxx x důchody 86), xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů; xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx ten, xxx byl k xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx poslanců xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx pro xxxxx xxxxxx poslanců xx úrazovém xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 266/2006 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx důchodu, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z rozpočtu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx Evropského parlamentu xx volebním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx 2009, x xxxx x roce 2009 xxxxx zvoleni x rozhodli se xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx dobu xxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxx č. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxx.

Xx. VII xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 303/2009 Xx. x účinností od 19.9.2009

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx rokem 2011 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx účinném xx 31. xxxxxxxx 2010.

2. Xxxxx xx pojistném xxxxx §21a xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí xxxxxxxxx tohoto zákona, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 2009.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 362/2009 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

Xx. XX

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 80/2011 Sb.

Xx. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnance x xxxxx samostatně xxxxxxxxx xxxxx za xxx 2011 xx xxxxxxx podle xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 364/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Xx. X

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2012 stanoví xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx účinném do xxx nabytí účinnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx dále xxxxx.

2. X osob samostatně xxxxxxxxx činných xxxxxxxxx x §9 odst. 3 písm. d) xxxxxx x. 155/1995 Xx. xx xxx xxxxxxxxx vyměřovacího xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxxxxxx daně) xx samostatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx za xxxxx xxxxx díla xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxx xxxxx licenční xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx nebo provedeným xxxx 1. lednem 2009 xxxx byla-li xxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xxxx 1. xxxxxx 2009.

3. Ustanovení §5b xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx x §5b xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx tohoto zákona, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxx 2011.

Čl. X xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 470/2011 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

Čl. XX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx za xxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2013 stanoví podle xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 399/2012 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

Čl. XXXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx nemocenské xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činných xx za prosinec 2013 xxxxxxx x xxxxx xxxxx zákona x. 589/1992 Xx., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

2. Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti za xxx 2013, která xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nemocenského pojištění, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx §5b xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření Xxxxxx.

3. Xxxxxxxxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 3 xxxxxx x. 589/1992 Sb. xx xxxxxxxxxx xxx 2013 xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx základů za xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němž xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxx xx xxxx účastníkem důchodového xxxxxxx.

Xx. XXXVII xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 344/2013 Sb. s xxxxxxxxx od 1.1.2014

Xx. XXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx se za xxxxxx před 1. xxxxxx 2015 xxxxxxx xxxxx zákona x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxxxx zákona.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti tohoto xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx zákona.

3. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 xxxxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx před tímto xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xx. XXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 267/2014 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2015

Xx. XXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxx před 1. xxxxxx 2016 xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

2. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaměstnavateli x §9a xxxxxx x. 589/1992 Xx. xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zákona xx postupuje xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx vrácení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xxxxx xxxxxx x důsledku xxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanci, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxx pojištění x xxxxx 6,5 % x vyměřovacího xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxx 31. xxxxxxxx 2016.

4. Xxxxxxxxxxxxx je povinen x potvrzení xxxxxxxxx xxxxx §15a xxxx. 3 zákona x. 589/1992 Xx. xx xxxxxxxxxx roky x xxxxxx 2013 xx 2015 uvést, zda xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x kalendářním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx čl. XXXVII xxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x. 344/2013 Xx. není xxxxxx dotčeno.

Čl. XXXX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 377/2015 Xx. x účinností xx 1.1.2016

Xx. II

Přechodná xxxxxxxxxx

1. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a příspěvek xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx xx za xxxxxx přede dnem xxxxxxxx v čl. X xxxx. x) stanoví xxxxx xxxxxx x. 589/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xx. X písm. x).

2. Xxxxxx na xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") zaplacená x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x čl. X xxxx. x) se xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx zaplacená x xxxxxx xx 21. xx 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v čl. X xxxx. a), xx xxxxxxxx za xxxxxx zaplacenou xx xxxxxxxx xxxxxx kalendářního xxxx. Dluh xx xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx měsíce přede xxxx 1. xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedeného x čl. X písm. x) zaniká xxxxx xxxx.

Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 259/2017 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2019

§4

Přechodné ustanovení

Povinnost zaměstnavatele xxxxx xxxxxxx xxxxx §9 xxxxxx x. 589/1992 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 1. xxxxxx 2020 se xxxx xxxxxxx x. 589/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 255/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.6.2020

Xxxxxxxxx

Xxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x. 260/93 Xx. x xxxx v xxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uskutečněné právním xxxxxxxxx č.:

307/93 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje zákon XXX x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 100/88 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.94

42/94 Xx., x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 21.3.94

241/94 Xx., xxxxxx xx mění x doplňuje zákon XXX x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 100/88 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 54/56 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx zaměstnanců, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx x xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 550/91 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a zákon XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx zdravotní xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s účinností xx 1.1.95

59/95 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx zákon XXX č. 550/91 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX x. 592/92 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx XXX č. 337/92 Xx., o xxxxxx daní x xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.5.95

92/95 Xx., xxxxx Ústavního xxxxx XX ze xxx 12.4.95 (netýká xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx)

118/95 Xx., xxxxxx se mění x xxxxxxxx některé xxxxxx x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.95

149/95 Sb., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 586/92 Sb., x xxxxxx z xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxx xxxxx XXX x. 589/92 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx ČNR x. 185/91 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.8.95

160/95 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností od 1.1.96

104/96 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/92 Xx. xxxxxxxxxxx x částce x. 34/96 Xx.

113/97 Sb., xxxxxx se xxxx x xxxxxxxx xxxxx XXX x. 13/93 Xx., xxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona XXX x. 35/93 Xx., xxxxx č. 54/56 Xx., x xxxxxxxxxxx pojištění zaměstnanců, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 32/57 Xx., o xxxxxxxxxx péči x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 88/68 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolené, x xxxxxxx v xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xx děti x xxxxxxxxxxxx pojištění, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx ČNR x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.97

134/97 Xx., xxxxxx xx xxxx x doplňuje xxxxx x. 155/95 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx XXX x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 87/91 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

306/97 Xx., kterým xx xxxx x xxxxxxxx zákon XXX x. 589/92 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx XXX x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xx xxxxxxxx zákon x. 21/92 Xx., x bankách, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.98

18/2000 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x souvislosti s xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 28.2.2000

29/2000 Xx., x poštovních xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x poštovních xxxxxxxx)

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

118/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxx neschopnosti zaměstnavatele x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2000

132/2000 Xx., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zákonem x xxxxxxx, zákonem x xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxx městě Xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

220/2000 Xx., x změnách xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x majetku XX a xxxxx xxxxxxxxxxx x právních xxxxxxxx

x účinností od 1.1.2001

238/2000 Xx., x Xxxxxxxxx záchranném xxxxx XX x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2001

492/2000 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a některé xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2001

353/2001 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 563/91 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2002

263/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., o důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 589/92 Xx., x pojistném na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů

s xxxxxxxxx xx 1.7.2002

309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech (xxxxxxxx xxxxx)

x účinností od 1.1.2004 (xxxxxxx x. 281/2003 Sb. xxxx xxxxxxx účinnost xx 1.1.2005, zákonem č. 626/2004 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2007, xxxxxxx x. 531/2006 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2009, xxxxxxx x. 381/2008 Xx. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2012 a xxxxxxx x. 445/2011 Sb. xxxx xxxxxxx xx 1.1.2015)

281/2003 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxx zaměstnanců x ostatních zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxx č. 131/2003 Sb., x xxxxx č. 309/2002 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 123/2003 Xx.

x xxxxxxxxx od 28.8.2003

362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx souvisejících x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2005 (xxxxxxx č. 530/2005 Xx. xxxx změněna xxxxxxxx xx 1.1.2007)

424/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/91 Sb., o xxxxxxxxxx x provádění xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

425/2003 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 155/95 Xx., x důchodovém xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx x. 48/97 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

437/2003 Xx., kterým xx mění zákon x. 563/91 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2004

186/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x Celní správě XX

x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004)

281/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 362/2003 Xx., o xxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxxx x služebním xxxxxx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxx x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další zákony

s xxxxxxxxx od 7.5.2004

359/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 90/95 Xx., x xxxxxxxx řádu Poslanecké xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx náležitostí poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx ČR

s xxxxxxxxx xxx 15.6.2004

436/2004 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

x účinností od 1.10.2004

626/2004 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reformy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2005

168/2005 Sb., xxxxxx xx mění zákon x. 117/95 Xx., x státní xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2005

253/2005 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.7.2005

254/2005 Xx., xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zákonu, xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím zákona x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Parlamentem dne 3.5.2005 a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 19.5.2005

x xxxxxxxxx od 14.7.2005

361/2005 Sb., kterým xx xxxx zákon x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x o xxxxx některých zákonů (xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.10.2005

377/2005 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, spořitelními a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, pojišťovnami x xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)

x xxxxxxxxx od 29.9.2005

530/2005 Xx., kterým xx xxxx zákon x. 361/2003 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 362/2003 Xx., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 586/92 Xx., x daních x příjmů, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x zákon x. 153/94 Xx., o xxxxxxxxxxxxxx službách ČR, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2006

62/2006 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 124/2002 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx styku), xx xxxxx zákona x. 257/2004 Sb., a xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 8.3.2006

189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x účinností xx 1.1.2007 (účinnost xxxx xxxxxxx zákonem x. 585/2006 Xx. na 1.1.2008 x zákonem x. 261/2007 Sb. xx 1.1.2009)

264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx práce

s xxxxxxxxx xx 1.1.2007

531/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x některé xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 7.12.2006

585/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, zákon č. 189/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x nemocenském xxxxxxxxx, xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx práce, xxxxx x. 264/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti s xxxxxxxx zákoníku xxxxx, xxxxx x. 589/92 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na xxxxxx politiku zaměstnanosti, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 117/95 Xx., o xxxxxx sociální podpoře, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 111/2006 Sb., x xxxxxx v hmotné xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 165/2006 Xx., x xxxxx x. 582/91 Sb., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008

153/2007 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 589/92 Sb., x pojistném xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x zákon x. 189/2006 Xx., xxxxxx xx mění některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 585/2006 Xx.

x xxxxxxxxx xx 1.7.2007, x xxxxxxxx §3, 5 x 21, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx (1.1.2009)

181/2007 Xx., x Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x o Archivu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2007

261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2008 x výjimkou §3, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 16.10.2007 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nabývají xxxxxxxxx 1.1.2009

296/2007 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2008 x výjimkou §20a, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2009

88/2008 Sb., nález XX xx xxx 31.1.2008 xx xxxx xxxxxx na zrušení xxxxxxxxx xxxxx zákona x. 261/2007 Sb., x xxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xx paragrafovaného xxxxx)

x účinností xx 27.3.2008

305/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.1.2009 s xxxxxxxx některých xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx 21.8.2008

306/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxx č. 155/95 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 582/91 Xx., x organizaci x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2010

381/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 218/2002 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních xxxxxxx (služební xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx x. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 20.10.2008

479/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 582/91 Sb., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2009

2/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2009

41/2009 Xx., x změně některých xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 1.3.2009

56/2009 Xx., xxxxx xxxxx xxxxxx x. 589/92 Sb. publikované x xxxxxx č. 18/2009

158/2009 Xx., kterým xx mění xxxxx x. 458/2000 Sb., x podmínkách podnikání x x výkonu xxxxxx správy v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x o xxxxx některých xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 4.7.2009

221/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 589/92 Xx., x xxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx a příspěvku xx xxxxxx politiku xxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxx č. 586/92 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.8.2009

227/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2010

285/2009 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 1.1.2010

303/2009 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 19.9.2009

362/2009 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ČR xx xxx 2010

x xxxxxxxxx xx 1.1.2010

347/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2011

73/2011 Xx., o Xxxxx xxxxx ČR x x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.4.2011

80/2011 Xx., xxxxx XX xx xxx 1.3.2011 xx. xx. Xx. XX 55/10 xx věci xxxxxx xx zrušení xxxxxx x. 347/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.1.2012

263/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 365/2000 Xx., x informačních xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 29.11.2011

341/2011 Xx., x Xxxxxxxxx inspekci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

364/2011 Xx., kterým xx xxxx některé xxxxxx v souvislosti x úspornými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2012

365/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2012

428/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x důchodovém spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

445/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxx x. 218/2002 Xx., o xxxxxx státních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx č. 309/2002 Xx., x změně xxxxxx souvisejících s xxxxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správních úřadech x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x účinností xx 28.12.2011

458/2011 Sb., x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x dalších změnách xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015 x 1.1.2014

470/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2012

399/2012 Sb., x xxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 12.12.2012 x 1.1.2013

401/2012 Sb., xxxxxx se mění xxxxx x. 359/99 Xx., o xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další související xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

403/2012 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2013

503/2012 Sb., x Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx

x účinností xx 1.1.2013

11/2013 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 236/95 Xx., x xxxxx x xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x soudců x poslanců Evropského xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.2.2013

344/2013 Xx., x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x rekodifikací xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2014

250/2014 Xx., o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxx službě

s xxxxxxxxx xx 1.1.2015

267/2014 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 586/92 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2015

332/2014 Sb., xxxxxx xx mění xxxxx x. 221/99 Xx., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2015

131/2015 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 458/2000 Xx., x xxxxxxxxxx podnikání x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně některých xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x další xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností xx 1.1.2016

377/2015 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2016

47/2016 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x jejím xxxxxxxxxxx (xxxxxx zákon), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2016

47/2016 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxx zákony

s xxxxxxxxx xx 1.7.2016

190/2016 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxx zákony x xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx č. 131/2015 Xx.

x xxxxxxxxx xx 17.6.2016 x vyjímkou xxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.8.2017

24/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé zákony x souvislosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odpovědnosti

s účinností xx 21.2.2017

99/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 128/2000 Xx., x obcích (xxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 129/2000 Xx., o xxxxxxx (xxxxxxx zřízení), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 131/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxx Praze, xx xxxxx pozdějších předpisů, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

183/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx některé xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx x xxxxxx o některých xxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2017

259/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx zákon x. 589/1992 Xx., x pojistném xx xxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x účinností od 1.2.2018 x výjimkou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019 x 18.8.2017

310/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 187/2006 Xx., x nemocenském xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxx související xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.6.2018

92/2018 Xx., kterým xx xxxx xxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 31.5.2018 x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2019

32/2019 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 262/2006 Xx., zákoník xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2019

315/2019 Xx., kterým xx xxxx zákon č. 283/1993 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx č. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx soudním (xxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon x. 40/2009 Xx., xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.12.2019

255/2020 Xx., o xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x příspěvku xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx placeného xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x mimořádnými xxxxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxx 2020 x x xxxxx xxxxxxxxx zákonů

s účinností xx 1.6.2020

285/2020 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 262/2006 Xx., zákoník práce, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2021

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxx č. 389/1990 Sb., x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 578/1991 Xx.
Xxxxx č. 36/1965 Sb., x xxxx x příjmů x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 160/1968 Xx. x xxxxxx č. 578/1991 Xx.
2) §7 xxxx. 2 zákona x. 389/1990 Sb.
3) Xxxxx č. 54/1956 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 16/1959 Xx., xxxxxx x. 58/1964 Xx., xxxxxx č. 65/1965 Xx., xxxxxx x. 87/1968 Xx., xxxxxx x. 88/1968 Xx., xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x. 8/1982 Sb., xxxxxx x. 73/1982 Sb., xxxxxx x. 148/1983 Xx., zákona č. 109/1984 Xx., xxxxxx x. 51/1987 Sb., xxxxxx x. 110/1990 Xx., xxxxxx x. 180/1990 Sb., xxxxxx x. 306/1991 Sb., x xxxxxx České xxxxxxx rady č. 582/1991 Sb.
Vyhláška Xxxxxxxx xxxx odborů x. 165/1979 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., xxxxxxxx č. 79/1984 Xx., vyhlášky č. 135/1984 Sb., xxxxxxxx x. 59/1987 Xx., xxxxxxxx x. 148/1988 Xx., xxxxxxxx x. 123/1990 Xx. x xxxxxxxx x. 263/1990 Xx.
Xxxxxxxx Ústřední xxxx odborů a Xxxxxxxx xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx č. 141/1958 X. x., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 155/1983 Xx., vyhlášky x. 263/1990 Xx. a xxxxxx XXX x. 582/1991 Sb.
§10 xxxx. 2 zákona x. 50/1973 Sb., x xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 118/1992 Xx. (xxxxx xxxxx x. 452/1992 Sb.).
4) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx XXX x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výživy ČSR x. 62/1970 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pohraničí, xx xxxxx vyhlášky x. 69/1986 Xx.
5) §6 xxxx. 9 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx.
6) §60a xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
7) Xxxxx č. 35/1965 Sb., o dílech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zákon), xx znění zákona x. 89/1990 Xx. x xxxxxx x. 468/1991 Xx.
8) §7 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Sb., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení, xx xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx.
9) §7 xxxx. c) a x) zákona České xxxxxxx xxxx č. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx.
10) §7 xxxx. b) zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xx znění xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx.
11) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
12) §104b xxxx. 2 písm. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx rady x. 582/1991 Xx., ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Sb.
13) §104b xxxx. 1 xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 590/1992 Xx.
14) §104b xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Sb., ve xxxxx zákona Xxxxx xxxxxxx rady x. 590/1992 Sb.
15) §57 xxxxxx x. 54/1956 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 110/1990 Xx., zákona č. 180/1990 Xx. x xxxxxx x. 306/1991 Xx.
16) §145b xxxxxx č. 100/1988 Xx., x sociálním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 110/1991 Xx. x zákona Xxxxx xxxxxxx xxxx x. 582/1991 Sb.
17) §101 xxxxxx č. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 150/1979 Xx.
18) Např. §6 odst. 7, 8, odst. 9 xxxx. f) x xxxx. 11 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 323/1993 Xx. x zákona x. 259/1994 Sb.
19) Xxxx. §8 xxxx. 2 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxx, §24a xxxx. 1 nařízení xxxxx XXXX č. 223/1988 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx vlády č. 13/1991 Xx., §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práce x xxxxxxxxxx věcí x. 19/1991 Xx., x xxxxxxxxx uplatnění x xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobilých x xxxxxxxxx práci.
20) §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx ministerstva xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx ČR x. 22/1991 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx podrobnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx míst a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - zrušena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/93 Xx.
21) §2 xxxx. 3 x §8 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ministerstva financí x. 172/1973 Xx., x uvolňování xxxxxxxxxx xx zaměstnání x xxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§2
(3) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx poměru x organizaci. Xxxxxxxxxx x kulturních x xxxxxxxxxxx zařízeních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo rekreační xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přiznánu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx plní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx xx xxxx xxxx., pokud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx sám xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 1, odst. 2 x odst. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx funkcionářům x ostatním xxxxxxxxxxx x základní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx závodní výbor.
(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, náhrady mezd x xxxxxxx osobní xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx organizace, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 90/1972 Xx., o xxxxxxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxx společenské spotřeby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx hospodářských organizací x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxx xx xxxxxx úhrada xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx kulturních x xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Výplatu odměn x xxxx, které xxxxx xxxx. 1 xxxxxxxxx závodní xxxxx, xxxxxxx organizace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx základní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x organizaci a xxxxxxx xxx xx xxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poskytuje x zúčtuje xxxxxxx xxxxxxxx jako x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu.
22) §49 xxxxxx č. 71/1967 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxx).
23) §187 xx 206 xxxxxxxx xxxxx.
24) §7 xxxx. b), c), x) a x) xxxxxx ČNR č. 582/1991 Sb., ve xxxxx zákona č. 241/1994 Xx.
25) Xxxxx č. 328/1991 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 122/1993 Xx. a xxxxxx č. 74/1994 Xx.
26) §1 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 73/1993 Sb., o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx plátcům xxxxxxxxx. - Xxxxxx xxxxxxx x. 73/1993 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 117/1995 Sb.
27) §104c x §104f odst. 2 xxxxxx ČNR x. 582/1991 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 590/1992 Xx.
28) §7 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX x. 582/1991 Sb., xx xxxxx zákona x. 241/1994 Xx.
29) Xxxxx č. 527/1990 Sb., o vynálezech x zlepšovacích návrzích, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
30) §2 xxxx. 3 x 4 xxxxxx č. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
31) §145a x xxxx. xxxxxx x. 100/1988 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 307/1993 Xx., xxxxxx č. 241/1994 Xx. x xxxxxx x. 160/1995 Xx.
32) §9 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
33) §6 xxxxxx x. 155/1995 Xx., ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
34) §7 xxxx. 1 x 2 a §24 xxxx. 1 x 2 zákona XXX x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
35) §6 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
36) §10 xxxx. 1 xxxx. x) zákona ČNR x. 586/1992 Xx.
37) §23 xxxx. 2 xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx znění xxxxxx č. 259/1994 Xx.
38) Xxxx. §7 xxxx. 4 x 5 x §23 xxxx. 2 xxxxxx XXX č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 259/1994 Xx.
39) §15 x §107 xxxx. 2 zákona č. 155/1995 Xx.
40) Xxxx. §6 odst. 9 xxxx. x) x x) xxxxxx XXX x. 586/1992 Xx., xx znění zákona x. 323/1993 Xx.
41) §16 xxxx. 2 a 3 zákona x. 155/1995 Sb.
42) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
43) §40 xxxx. 7 xxxxxx XXX x. 337/1992 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
44) §37 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxx.
45) Xxxx. xxxxx č. 328/1991 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx XXX č. 549/1991 Sb., x soudních xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
46) §125 xxxxxxxx xxxxx.
47) §15 xxxxxx x. 1/1992 Xx., o xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxx.
§19 xxxxxx x. 143/1992 Xx., x xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxx dalších xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
48) Zákon č. 62/1983 Sb., x věrnostním xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 189/2006 Sb.
49) §13 xxxx. 1 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
50) §15 x §107 xxxx. 2 zákona č. 155/1995 Xx.
51) §7 xxxx. 1 xxxx. x) zákona XXX x. 589/1992 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanosti, ve xxxxx xxxxxx č. 160/1995 Xx.
52) §16 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
53) §17 xxxx. 2 zákona x. 155/1995 Sb.
54) §3 xxxxxx x. 219/2000 Xx., o xxxxxxx Xxxxx republiky x xxxxx vystupování v xxxxxxxx xxxxxxxx.
55) §7a xxxxxx x. 586/1992 Xx., x daních x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
56) §7a odst. 5 xxxxxx x. 586/1992 Xx., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
57) §7a xxxx. 4 xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 492/2000 Xx.
58) §4 xxxxxx č. 218/2002 Xx., o službě xxxxxxxx zaměstnanců ve xxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx zákon).
59) §6 xxxxxxxxxx zákona.
60) §119 xxxx. 1 zákoníku xxxxx.
§10 xxxx. 1 xxxxxx x. 1/1992 Xx., x xxxx, odměně za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x průměrném xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 217/2000 Xx.
61) §15 x §107 xxxx. 2 xxxxxx č. 155/1995 Sb.
62) §17 xxxx. 2 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
63) §17 xxxx. 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx.
64) §44 xx 47 xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní ochraně xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
65) §40a xxxxxx x. 117/1995 Xx., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
66) Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
67) §10 xxxx. 9 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
68) §127a xxxxxxxx práce.
§34 xxxx. 4 zákona x. 236/1995 Sb., x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spojených x výkonem xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x některých státních xxxxxx a soudců x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§73 xxxx. 4 xxxxxx x. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§48 xxxx. 3 zákona x. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
§53 xxxx. 4 zákona x. 131/2000 Sb., x hlavním xxxxx Xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
69) §3 xxxx. x) xxxxxx x. 187/2006 Xx.
70) §7 xxxx. 8 x §36 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 586/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
71) §24 x 25 zákona x. 121/2000 Sb., x xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx souvisejících x xxxxxx autorským x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
72) Xxxxxxxxx §7 xxxx. 4 x 5 x §23 odst. 1 xxxxxx č. 586/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
73) §6 xxxx. 1 xxxx. x) a §6 xxxx. 5 zákona x. 187/2006 Xx.
74) §67 xxxxxx č. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx.
75) §93 xxxx. 2 zákona x. 187/2006 Xx.
76) §2 xxxx. r) xxxxxx x. 365/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
77) Xxxxxxxxx zákoník práce, xxxxx č. 236/1995 Sb., x platu a xxxxxxx náležitostech xxxxxxxxx x xxxxxxx funkce xxxxxxxxxxxxx xxxxxx moci x některých xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx č. 218/2002 Sb., x službě xxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx x x odměňování xxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zákon č. 312/2002 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
78) §192 xxxx. 2 věta xxxxx xxxxxxxx xxxxx.
79) Zákon č. 128/2000 Sb., o xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 129/2000 Sb., x xxxxxxx (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
80) §17 xxxx. 2 a 4 xxxxxx x. 155/1995 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
81) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenční zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
82) §7 xxxx. 6 x §36 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 586/1992 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
83) §7 xxxxxx x. 187/2006 Xx.
84) §101 xxxxxx x. 500/2004 Xx.
85) §4 xxxxxxxxxx xxxxxx.
86) Xxxxxx 25 Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx poslanců Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (2005/684/XX, Xxxxxxx), Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, L 262, 7. xxxxx 2005.
87) §2 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 284/2009 Sb., x xxxxxxxxx xxxxx.
88) Xxxxx č. 155/1995 Sb., x důchodovém xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 187/2006 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
89) Zákon č. 361/2003 Sb., o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Zákon č. 221/1999 Sb., o xxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx č. 218/2002 Sb., x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx úřadech x x odměňování xxxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx zaměstnanců xx xxxxxxxxx xxxxxxx (služební xxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
90) §72 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx.
91) §4a xxxx. b) a x) x §47i xxxxxx x. 359/1999 Xx., x sociálně-právní xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
92) Xxxxxxxxx xxxxx č. 503/2012 Sb., x Xxxxxxx pozemkovém xxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů.
93) Xxxxx č. 236/1995 Sb., xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

94) Xxxxx č. 234/2014 Sb., x státní xxxxxx.

95) §12 a 12a xxxxxx x. 585/2004 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

96) Například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 883/2004 xx xxx 29. xxxxx 2004 o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 987/2009 xx xxx 16. xxxx 2009, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx (XX) x. 883/2004 x xxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxx zabezpečení x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) x. 1231/2010 ze xxx 24. xxxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (XX) č. 883/2004 x nařízení (XX) x. 987/2009 xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxxxx.

97) §123e odst. 2 písm. x) xxxxxx x. 582/1991 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.