Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
182/1982 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/1982 Sb., o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla R P
173/1982 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1983 R P
160/1982 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983 R P
150/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 96/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 95/1979 Zb. o odmeňování a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich se na robotnicke povolanie v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb,. a ve vyhlášce č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby R P
147/1982 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví R P
137/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy R P
133/1982 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád R P
129/1982 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním R P
128/1982 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 1 v okresu Domažlice R P
123/1982 Sb. Vyhláška o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky R P
122/1982 Sb. Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou R P
120/1982 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169 R P
119/1982 Sb. Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou republikou a Socialistickou Etiopií R P
116/1982 Sb. Opatření vlády k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti R P
109/1982 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 109 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky R P
103/1982 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 95 (okres Louny) R P
101/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v registraci ministerstva vnitra České socialistické republiky uveřejněné v částce 11/1982 Sbírky zákonů R P
99/1982 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v částce 16 ze dne 9. srpna 1982 R P
92/1982 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států R P
85/1982 Sb. Vyhláška o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních R P