Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.06.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.06.1982.


Nařízení vlády o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

60/1982 Sb.

Nařízení vlády

§1  §2  §3  §4

INFORMACE

60

XXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

xx xxx 13. xxxxxx 1982

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx na výdělku xx xxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo nemocí x xxxxxxxx

Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx republiky x xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nařizuje xxxxx §202 xxxx. 2 xxxxxxxx práce (xxxxx znění č. 55/1975 Xx.):

§1

(1) Náhrada xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,1) pracovníkům xx skončení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pracovním xxxxxx xxxx nemocí x povolání xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx výdělek xxxxxxxx xxx výpočet xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x 2 % xx xxxxx kalendářní xxx následující po xxxxxx nároku xx xxxx xxxxxxx do 31. prosince 1980.

(2) Xxxxxxxxxxx, jimž xxxxxx xxxxx na úpravu xxxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx, popřípadě xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §1 xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 138/1976 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx ztrátu xx xxxxxxx po skončení xxxxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx z povolání, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odstavce xxxxxxx jen xx xxxx od 1. xxxxx 1972.

§2

(1) Xxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx podle §1 xxxxxxxxxx §195 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx invalidního xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 7/1982 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, provedenému xxxxx dřívějších xxxxxxxx,2) xx xxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx podle §1 xxxxxxxxxx.

§3

Náhrada za ztrátu xx xxxxxxx upravená xxxxx §1 xxxxxxxx xx 1. xxxxx 1982.

§4

Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx.

Xx. Xxxxxxxx v. r.

Informace

Právní předpis x. 60/1982 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.6.1982.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx omezenou xxxxxxxxx, (xx. přesunů xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx uplynulých xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxx vztahů XXXX.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) §193 x 195 zákoníku práce.

§112 xxxxxx x. 99/1948 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx.

§6 xxxxxx x. 58/1956 Xx., o xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx a x náhradě xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pojištění x xxxxxxxxxxx zabezpečení.

§7 x 31 xxxxxx x. 150/1961 Xx., x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x nemocech x xxxxxxxx.

§8 xxxxxx x. 30/1965 Xx., x odškodňování xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx.

2) Xxxxx č. 161/1968 Sb., x zvláštním přídavku x xxxxxx, x xxxxxxx v důchodovém xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x některých xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx č. 106/1971 Sb., x xxxxxxx důchodů xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§136 xx 141, 144 x 145 xxxxxx x. 121/1975 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx č. 76/1979 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx.