Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
155/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 142/1976 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně zemědělského půdního fondu R P
147/1978 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1979 R P
146/1978 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1979 R P
143/1978 Sb. Vyhláška o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv R P
142/1978 Sb. Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou Nigerijské federativní republiky R P
141/1978 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Finské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu R P
139/1978 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Jihomoravského krajského národního výboru R P
134/1978 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebních obvodech č. 182 a 183 (Praha 4) R P
133/1978 Sb. Vyhláška o dohodě o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy R P
132/1978 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě vodohospodářských otázek na hraničních vodách R P
131/1978 Sb. Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců R P
130/1978 Sb. Vyhláška o Úmluvě o registraci objektů vypuštěných do kosmického prostoru R P
129/1978 Sb. Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů R P
124/1978 Sb. Vyhláška o stažení mincí po 5 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1962 R P
118/1978 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 21 R P
117/1978 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 141 R P
116/1978 Sb. Vyhláška, kterou se pověřují vybrané národní výbory nižších stupňů výkonem vodohospodářské agendy R P
113/1978 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v zákoně č. 78/1978 Sb., o školských zařízeních, v zákoně č. 79/1978 Sb., o státní správě ve školství, ve vyhlášce č. 90/1978 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 11/1971 Sb., o učebních oborech a o organizaci výchovy učňů, v úplném znění nařízení vlády č. 100/1978 Sb., o výjimečném poskytování důchodu některým pracujícím důchodcům, ve vyhlášce č. 102/1978 Sb., o vydání pamětních stříbrných stokorun k 600. výročí úmrtí Karla IV. R P
110/1978 Sb. Vyhláška o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24. března 1971 R P
109/1978 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o výstavbě a provozu Soustavy vodních děl Gabčíkovo-Nagymaros R P