Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
171/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
169/1971 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o spolupráci v oblasti dopravy a o pasové, celní a jiné kontrole při přestupu státních hranic R P
167/1971 Sb. Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky R P
150/1971 Sb. Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady R P
147/1971 Sb. Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 R P
146/1971 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy R P
145/1971 Sb. Zákonné opatření o změně podřízenosti Pohraniční stráže R P
144/1971 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1972 R P
137/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskové chyby R P
134/1971 Sb. Vyhláška, kterou se určuje další městský národní výbor v kraji stavebním úřadem I. stupně R P
119/1971 Sb. Redakční sdělení o opravě tiskových chyb R P
115/1971 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1971 - 1975 R P
110/1971 Sb. Vyhláška o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodná pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u některých daní placených obyvatelstvem R P
106/1971 Sb. Zákon o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení R P
105/1971 Sb. Vyhláška o zrušení některých ustanovení vyhlášky, kterou se vyhlašují pravidla obchodního podnikání R P
104/1971 Sb. Vyhláška o náhradách příslušejících soudcům z lidu vojenských soudů R P
101/1971 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971 - 1975 (zákon o pátém pětiletém plánu) R P
100/1971 Sb. Vyhláška, kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady R P
95/1971 Sb. Usnesení o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady R P
94/1971 Sb. Usnesení o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice R P