Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
266/2023 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů R P
266/2022 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových R P
266/2020 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 R P
266/2019 Sb. Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem R P
266/2018 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí R P
266/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů R P
266/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území ČR (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb. R P
266/2013 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR R P
266/2012 Sb. Sdělení o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce R P
266/2011 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí R P
266/2010 Sb. Nařízení vlády o převodu některých archiválií ve vlastnictví ČR do zahraničí R P
266/2008 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
266/2007 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/91 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů R P
266/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce R P
266/2003 Sb. Sdělení o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce R P
266/2000 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1.srpna 2000 o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů R P
266/1999 Sb. Vyhláška o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, vojáků v záloze ve službě a vojáků v aktivní záloze R P
266/1998 Sb. Sdělení o Konvenci o organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj R P
266/1997 Sb. Sdělení o sjednání Smlouvy mezi ČR a SRN o společných státních hranicích R P
266/1996 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby R P