Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
31969R2604 Nařízení Rady (EHS) č. 2604/69 ze dne 20. prosince 1969 o použití nařízení (EHS) č. 2603/69, kterým se stanoví společná pravidla pro vývoz, ve francouzských zámořských departementech R P
31969R1826 Nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 1826/69 ze dne 15. září 1969, kterým se stanoví vzor průkazu vydávaného členům a zaměstnancům orgánů R P
31969R1265 Nařízení Komise (EHS) č. 1265/69 ze dne 1. července 1969 o metodách pro stanovení jakosti cukru, který nakupují intervenční agentury R P
31969R1192 Nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 ze dne 26. června 1969 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků R P
31969R1191 Nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 ze dne 26. června 1969 o postupu členských států ohledně závazků vyplývajících z pojmu veřejné služby v dopravě po železnici, silnici a vnitrozemských vodních cestách R P
31969R0549 Nařízení Rady (Euratom, ESUO, EHS) č. 549/69 ze dne 25. března 1969, kterým se stanoví kategorie úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, čl. 13 druhého pododstavce a článku 14 Protokolu o výsadách a imunitách Společenství R P
31969L0493 Směrnice Rady ze dne 15. prosince 1969 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se křišťálového skla (69/493/EHS) R P
31969L0466 Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti štítence zhoubné (69/466/EHS) R P
31969L0465 Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti háďátku bramborovému (69/465/EHS) R P
31969L0464 Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru 69/464/EHS R P
31969L0463 Třetí směrnice Rady ze dne 9. prosince 1969 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Zavedení daně z přidané hodnoty v členských státech (69/463/EHS) R P
31969L0335 Směrnice Rady ze dne 17. července 1969 o nepřímých daních z kapitálových vkladů (69/335/EHS) R P
31969L0169 Směrnice Rady ze dne 28. května 1969 o harmonizaci právních a správních předpisů týkajících se osvobození od daní z obratu a spotřebních daní při dovozu v rámci mezinárodního cestovního ruchu (69/169/EHS) R P
31969L0063 Směrnice Rady ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (69/63/EHS) R P
31969L0060 Směrnice Rady ze dne 18. února 1969, kterou se mění směrnice Rady ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (69/60/EHS) R P